2,8850 zł
0,70% 0,0200 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)

Akcjonariat - STALEXP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 713 350 936,355 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 247 262 023 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 169 850 223
Liczba głosów na WZA: 247 262 023 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,69%
Kapitał akcyjny: 185 446 517,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 169 850 223
Cena nominalna akcji: 0,75 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Atlantia S.p.A. 151 323 463 (61,19%) 151 323 463 (61,19%) 2016-12-21 -
TFI PZU SA wraz z PZU Życie SA, ZWZ 18 526 760 (7,49%) 18 526 760 (7,49%) 2022-04-04 ARM, VOX, ATT, ATA, KDM, IZB, EMC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - wierzyciele kapitał docelowy 15 840 622
35 482 993,28
2,00 2,24 123 602 645
247 205 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-28
2006-07-06
2007-01-31
seri a A - przekształcenie PP w SA 1993-10-26 8 341 030
10,00 8 341 030
83 410 304,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1993-11-05
1994-10-26
seria B - pracownicy 1994-04-01 492 796
16 755 064,00
10,00 34,00 8 833 826
88 338 256,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1994-08-29
1994-10-26
seria C - Bank of New York (program GDR) emisja nie doszła do skutku 1995-02-23 5 000 000
180 000 000,00
10,00 36,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-29

seria C - za obligacje zamienne 1996-12-21 4 000 000
169 840 000,00
10,00 42,46
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-22

seria D - EBOiR 1997-05-31 4 000 000
105 800 000,00
10,00 26,45 12 833 800
128 338 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-22
1998-04-10
1998-06-25
obniżenie wartości nominalnej akcji pokrycie strat 2002-03-07
2,00 12 833 826
25 667 652,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-08-13
seria E - wierzyciele 2002-11-27 94 928 197
189 856 394,00
2,00 2,00 107 762 023
215 524 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-06
2003-10-10
seria F kapitał docelowy 2004-07-14 40 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Stalexport-Centrostal SA (bez podwyższania kapitału) parytet: 1 akcja za 1,5738 akcji Stalexport-Centrostal SA 2005-01-20 270 334

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-01
seria F - Autostrade S.p.A kapitał docelowy 2006-06-26 34 159 378
68 318 756,00
2,00 2,00 157 762 023
315 524 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-28
2006-07-27
2007-01-31
seria G - prawo poboru 2007-02-14 89 500 000
200 480 000,00
2,00 2,24 247 262 023
494 524 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-25
zmiana firmy z Stalexport SA na Stalexport Autostrady SA 2007-08-20

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2011-04-04
0,75 247 262 023
185 446 517,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-05
połączenie ze Stalexport Autostrada Dolnośląska SA bez podwyższania kapitału 2014-04-03

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie transgraniczne ze Stalexport Autoroute S.a.r.l. bez podwyższania kapitału 2019-09-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA 12 406 475 5,01 12 406 475 5,01 2021-03-26
NN OFE portfel 6 141 065 (30 065) 2,48 (0,01) 6 141 065 (30 065) 2,48 (0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 000 000 (24 000) 2,02 (0,01) 5 000 000 (24 000) 2,02 (0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 6 458 999 (30 999) 2,61 (0,01) 6 458 999 (30 999) 2,61 (0,01) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 785 435 (-424 744) 0,72 (-0,17) 1 785 435 (-424 744) 0,72 (-0,17) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 4 463 755 (824 581) 1,81 (0,34) 4 463 755 (824 581) 1,81 (0,34) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 513 275 0,21 513 275 0,21 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 511 651 (-163 652) 0,21 (-0,06) 511 651 (-163 652) 0,21 (-0,06) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 329 119 (-81 681) 0,13 (-0,04) 329 119 (-81 681) 0,13 (-0,04) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 342 594 (36 981) 0,14 (0,02) 342 594 (36 981) 0,14 (0,02) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 6 357 805 (-1 855 993) 2,57 (-0,75) 6 357 805 (-1 855 993) 2,57 (-0,75) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 219 0,00 219 0,00 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 210 179 0,89 2 210 179 0,89 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 12 000 0,01 12 000 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 6 111 000 2,47 6 111 000 2,47 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 3 639 174 1,47 3 639 174 1,47 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 513 275 0,21 513 275 0,21 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 8 763 0,00 8 763 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 675 303 0,27 675 303 0,27 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 410 800 0,17 410 800 0,17 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 305 613 0,12 305 613 0,12 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 976 000 2,01 4 976 000 2,01 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 8 213 798 3,32 8 213 798 3,32 2017-12-31
Aegon OFE portfel 6 428 000 2,60 6 428 000 2,60 2017-12-31
Autostrade per l'Italia SpA 0 (-151 323 463) 0,00 (-61,20) 0 (-151 323 463) 0,00 (-61,20) 2016-12-21
Atlantia S.p.A. 151 323 463 61,20 121 323 463 49,07 2016-12-21
Government of Norway ZWZ 11 275 432 4,56 11 275 432 4,56 2016-04-15
Government of Norway WZA 11 275 432 4,56 11 275 432 4,56 2016-04-14
Autostrade per l'Italia SpA WZA 151 323 463 (1 400 000) 61,20 (0,57) 151 323 463 (1 400 000) 61,20 (0,57) 2016-04-14
Altus SA 10 917 481 (-1 761 782) 4,41 (-0,71) 10 917 481 (-1 761 782) 4,41 (-0,71) 2015-05-08
Kairos Investment Management Ltd. 10 783 506 (-1 607 759) 4,36 (-0,65) 10 783 506 (-1 607 759) 4,36 (-0,65) 2013-01-10
Altus SA 12 679 263 (400 000) 5,12 (0,16) 12 679 263 (400 000) 5,12 (0,16) 2012-12-19
Altus SA 12 279 263 4,96 12 279 263 4,96 2012-12-10
Autostrade per l'Italia SpA 149 923 463 (-1 400 000) 60,63 (54,51) 149 923 463 60,63 2012-05-09
Autostrade per l'Italia SpA 151 323 463 (7 252 198) 6,12 (-52,14) 149 923 463 (5 852 198) 60,63 (2,37) 2012-05-09
Autostrade per l'Italia SpA 144 071 265 (2 494 117) 58,26 (1,01) 144 071 265 (2 494 117) 58,26 (1,01) 2011-12-21
BOŚ SA 12 255 116 (-555 217) 4,95 (-0,23) 12 255 116 (-555 217) 4,95 (-0,23) 2011-12-07
Autostrade per l'Italia SpA 141 577 148 (2 517 966) 57,25 (1,02) 141 577 148 (2 517 966) 57,25 (1,02) 2011-09-28
Gębicki Wojciech 19 000 0,00 19 000 0,00 2011-02-10
Cipriani Dario 10 0,00 10 0,00 2010-10-06
Autostrade per l'Italia SpA 139 059 182 56,23 139 059 182 56,23 2010-06-30
Kairos Investment Management Ltd. 12 391 265 5,01 12 391 265 5,01 2010-05-06
BOŚ SA 12 810 333 (12 255 116) 5,18 (4,96) 12 810 333 (12 255 116) 5,18 (4,96) 2009-12-10
BOŚ SA 555 217 0,22 555 217 0,22 2009-12-08
Gębicki Wojciech 19 000 0,00 19 000 0,00 2009-05-20
Wąsacz Emil 59 000 0,02 59 000 0,02 2008-11-06
Cipriani Dario 10 0,00 10 0,00 2008-11-06
Atlantia SpA przez Autostrade per l’Italia S.p.A. 139 059 182 56,24 (56,24) 139 059 182 56,24 (56,24) 2008-01-18
Atlantia SpA przez Autostrade per l’Italia S.p.A. 0 (-139 059 182) 0,00 (-56,23) 0 (-139 059 182) 0,00 (-56,23) 2008-01-18
Atlantia SpA 139 059 182 (15 399 804) 56,23 (6,22) 139 059 182 (15 399 804) 56,23 (6,22) 2007-08-06
Atlantia SpA 123 659 378 (89 500 000) 50,01 (28,36) 123 659 378 (89 500 000) 50,01 (28,36) 2007-08-05
NFOŚiGW 12 283 614 (-1 793 916) 4,96 (-3,96) 12 283 614 (-1 793 916) 4,96 (-3,96) 2007-07-02
PKO BP SA 8 559 364 (-174 500) 3,46 (-0,07) 8 559 364 (-174 500) 3,46 (-0,07) 2007-06-29
Artio Global Management LLC 10 321 882 (-1 965) 4,17 (-2,37) 10 321 882 (-1 965) 4,17 (-2,37) 2007-06-25
NFOŚiGW 14 077 530 8,92 (3,23) 14 077 530 8,92 (3,23) 2007-06-11
NFOŚiGW 14 077 530 (-3 945 305) 5,69 (-8,89) 14 077 530 (-3 945 305) 5,69 (-8,89) 2007-06-11
PKO BP SA 8 733 864 3,53 (-2,00) 8 733 864 3,53 (-2,00) 2007-02-28
PKO BP SA 8 733 864 (-129 521) 5,53 (-0,08) 8 733 864 (-129 521) 5,53 (-0,08) 2007-02-28
Artio Global Management LLC 10 323 847 6,54 (2,37) 10 323 847 6,54 (2,37) 2007-02-28
Artio Global Management LLC 10 323 847 (2 398 216) 4,17 (-0,85) 10 323 847 (2 398 216) 4,17 (-0,85) 2007-02-28
PKO BP SA 8 863 385 (-7 000) 5,61 (-1,57) 8 863 385 (-7 000) 5,61 (-1,57) 2006-11-14
Atlantia SpA 34 159 378 21,65 (7,84) 34 159 378 21,65 (7,84) 2006-11-14
Atlantia SpA 34 159 378 (1 000) 13,81 (-7,84) 34 159 378 (1 000) 13,81 (-7,84) 2006-11-14
Artio Global Management LLC 7 925 631 5,02 7 925 631 5,02 2006-10-04
Atlantia SpA 34 158 378 (-990) 21,65 34 158 378 (-990) 21,65 2006-09-08
Atlantia SpA 34 159 368 21,65 34 159 368 21,65 2006-07-27
PKO BP SA 8 870 385 7,18 (1,56) 8 870 385 7,18 (1,56) 2006-07-06
PKO BP SA 8 870 385 (1 215 606) 5,62 (-1,48) 8 870 385 (1 215 606) 5,62 (-1,48) 2006-07-06
Santander Bank Polska SA 4 952 246 (-948 079) 4,59 (-0,88) 4 952 246 (-948 079) 4,59 (-0,88) 2005-12-19
Stalexport Autostrady SA 0 (-281 620) 0,00 (-0,26) 0 (-281 620) 0,00 2005-03-23
Stalexport Autostrady SA w celu wydania akcjonariuszom Centrostal Warszawa 281 620 0,26 281 620 0,00 2005-03-23
Santander Bank Polska SA 5 900 325 (-1 000 000) 5,47 (-0,93) 5 900 325 (-1 000 000) 5,47 (-0,93) 2004-05-18
PKO BP SA 7 654 779 (-257 615) 7,10 (-0,24) 7 654 779 (-257 615) 7,10 (-0,24) 2004-05-18
Citicorp Trustee Company Ltd. przez Bank Handlowy SA 1 867 802 (-8 760 263) 1,73 (-8,13) 1 867 802 (-8 760 263) 1,73 (-8,13) 2003-11-19
Bank Millennium SA 4 613 919 (-5 678 745) 4,28 (-5,27) 4 613 919 (-5 678 745) 4,28 (-5,27) 2003-11-17
Citicorp Trustee Company Ltd. 10 628 065 (-1 739 058) 9,86 (-1,61) 10 628 065 (-1 739 058) 9,86 (-1,61) 2003-11-06
Citicorp Trustee Company Ltd. 12 367 123 (-2 950 527) 11,47 (-2,74) 12 367 123 (-2 950 527) 11,47 (-2,74) 2003-10-31
Citicorp Trustee Company Ltd. 15 317 650 (-4 530 091) 14,21 (-4,20) 15 317 650 (-4 530 091) 14,21 (-4,20) 2003-10-28
Bank BPH SA 9 823 635 9,11 9 823 635 9,11 2003-10-28
Citicorp Trustee Company Ltd. 19 847 741 (-10 518 870) 18,41 (-9,76) 19 847 741 (-10 518 870) 18,41 (-9,76) 2003-10-24
Citicorp Trustee Company Ltd. 30 366 611 (317 105) 28,17 (0,29) 30 366 611 (317 105) 28,17 (0,29) 2003-10-23
Bank Pekao SA 3 306 246 (-4 609 925) 3,06 (-4,28) 3 306 246 (-4 609 925) 3,06 (-4,28) 2003-10-20
Bank Pekao SA 7 916 171 (-5 956 292) 7,34 (-5,53) 7 916 171 (-5 956 292) 7,34 (-5,53) 2003-10-10
Bank Millennium SA 10 292 664 9,55 10 292 664 9,55 2003-10-10
Citicorp Trustee Company Ltd. 30 049 506 (1 550 697) 27,88 (1,44) 30 049 506 (1 550 697) 27,88 (1,44) 2003-09-22
PKO BP SA 7 912 394 (6 470 426) 7,34 (-3,89) 7 912 394 (6 470 426) 7,34 (-3,89) 2003-08-22
PKO BP SA 1 441 968 (-6 680 547) 11,23 (3,70) 1 441 968 (-6 680 547) 11,23 (3,70) 2003-08-08
PKO BP SA 8 122 515 (6 331 209) 7,53 (-6,43) 8 122 515 (6 331 209) 7,53 (-6,43) 2003-08-08
Santander Bank Polska SA 6 900 325 6,40 6 900 325 6,40 2003-08-06
NFOŚiGW 18 022 835 14,58 (3,16) 18 022 835 14,58 (3,16) 2003-08-06
NFOŚiGW 18 022 835 11,42 (-5,30) 18 022 835 11,42 (-5,30) 2003-08-06
NFOŚiGW 18 022 835 16,72 18 022 835 16,72 2003-08-06
Citicorp Trustee Company Ltd. 28 498 809 26,44 28 498 809 26,44 2003-08-06
Bank Pekao SA 13 872 463 12,87 13 872 463 12,87 2003-08-06
Skarb Państwa 417 051 (-1 791 306) 3,25 (-13,96) 417 051 (-1 791 306) 3,25 (-13,96) 2001-01-12
PKO BP SA 1 791 306 13,96 1 791 306 13,96 2001-01-12
EBOiR 3 800 000 29,61 (26,09) 3 800 000 29,61 (26,09) 1999-05-27
EBOiR 3 800 000 (-200 000) 3,52 (-27,65) 3 800 000 (-200 000) 3,52 (-27,65) 1999-05-27
EBOiR 4 000 000 31,17 4 000 000 31,17 1998-04-10
PZU SA z PZU Życie SA 453 130 3,53 (-1,60) 453 130 3,53 (-1,60) 1997-07-07
PZU SA z PZU Życie SA 453 130 5,13 453 130 5,13 1997-07-07
Skarb Państwa 2 208 357 17,21 (-7,79) 2 208 357 17,21 (-7,79) 1995-05-27
Skarb Państwa 2 208 357 25,00 2 208 357 25,00 1995-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2022-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2021-04-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2021-04-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2020-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-04-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-04-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2019-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2018-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2018-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2017-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2017-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2003-10-10 Asymilacja akcji seria E
1998-06-24 Asymilacja akcji seria D
1995-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1995-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1995-07-06 Asymilacja akcji pracownicze
1995-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.