13,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
SIMPLE SA (SME)

Komunikaty spółki - SIMPLE

Wyniki finansowe
Rejestracja zmian Statutu SIMPLE S.A. oraz udzielenie przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia
Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności albo uchylenie niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym w dniu 25 października 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. zwołanym na dzień 27 września 2021 roku
Treść uchwały podjętej oraz projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a niepodjętej przez wznowione w dniu 25 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. zwołane na dzień 27 września 2021 roku
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 27 września 2021 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 27 września 2021 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25 października 2021 roku
Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27 września 2021 roku
Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27.09.2021 roku
Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Simple Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.