12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
SIMPLE SA (SME)

Komunikaty spółki - SIMPLE

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji SIMPLE S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu informatycznego – oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji SIMPLE S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A. w dniu 14 stycznia 2022 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 14 stycznia 2022 roku
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR
Zawieszenie obrotu akcjami SIMPLE S.A.
Umorzenie postępowania o uchylenie lub stwierdzenie nieważności niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2021 r. oraz upadek zabezpieczenia.
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.