12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
SIMPLE SA (SME)

Akcjonariat - SIMPLE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 59 189 568 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 812 160 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 812 160
Liczba głosów na WZA: 4 812 160 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 4 812 160,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 812 160
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Constellation Software Inc. poprzez TSS Europe BV 4 812 160 (100,00%) 4 812 160 (100,00%) 2022-01-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria K 378 000
1,00 4 380 298
4 380 298,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-26
2012-09-21
serie A1, A2 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-06 4 200
25,00 4 200
105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-28
1997-06-12
2000-12-14
seria B - pracownicy, kontrahenci 1997-06-20 1 000
515 000,00
25,00 515,00 5 200
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-28
1997-10-23
2000-12-14
split 1:25 brak danych o dacie rejestracji 1997-09-03
1,00 130 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - przedstawiciele regionalni 1998-03-30 11 410
11 410,00
1,00 1,00 141 410
141 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-28
1998-05-12
2000-12-14
seria D - subskrypcja prywatna 1998-03-30 40 000
2 520 000,00
1,00 63,00 181 410
181 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-28
1998-05-12
2000-12-14
renominacja 1999-06-11
9,00 181 410
1 632 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-16
seria I - oferta menedżerska 2000-07-07 2 000
18 000,00
9,00 9,00 222 656
2 003 904,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-15
2005-03-07
seria H - oferta menedżerska 2000-07-07 3 000
27 000,00
9,00 9,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-15
2003-04-15
seria G - oferta menedżerska 2000-07-07 8 096
459 043,20
9,00 56,70
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-15
2001-03-19
seria F - wkłady niepieniężne 2000-07-07 8 150
1 426 250,00
9,00 175,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-15
2003-02-24
seria E - oferta menedżerska 2000-07-07 20 000
2 180 000,00
9,00 109,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-15
2001-02-15
split 1:9 2000-11-15
1,00 2 003 904
2 003 904,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-15
2001-01-22
seria J - prawo poboru 1:1 oferta odwołana 2003-01-06 2 003 904
4 408 588,80
1,00 2,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-04-22

seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A1 2011-06-27 378 000
756 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A i B 2011-06-27 378 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-28 378 000
378 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii I 2011-10-06 -2 755
1,00 2 001 149
2 001 149,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
seria J - prawo poboru 1:1 2011-11-25 2 001 149
4 002 298,00
1,00 2,00 4 002 298
4 002 298,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-13
2012-07-26
2012-08-24
seria L - subskrypcja otwarta 2016-06-16 431 862
2 807 103,00
1,00 6,50 4 812 160
4 812 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-20
seria M - subskrypcja prywatna 2021-09-27 11 538 462
150 115 390,62
1,00 13,01
KDPW:
KRS:
GPW:


wycofanie akcji z obrotu 2022-01-14

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-03-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Waczków Cezary w porozumieniu z Haliną Leśnik 0 (-241 636) 0,00 (-5,02) 0 (-241 636) 0,00 (-5,02) 2021-12-07
Constellation Software Inc. poprzez TSS Europe BV, NWZ 4 634 191 (501 699) 96,30 (10,42) 4 634 191 (501 699) 96,30 (10,42) 2021-12-07
Constellation Software Inc. poprzez TSS Europe BV, NWZ 4 132 492 (4 487) 85,88 (0,10) 4 132 492 (4 487) 85,88 (0,10) 2021-09-27
Constellation Software Inc. poprzez TSS Europe BV, ZWZ 4 128 005 (7 333) 85,78 (0,15) 4 128 005 (7 333) 85,78 (0,15) 2021-06-24
Constellation Software Inc. poprzez TSS Europe BV 4 120 672 85,63 4 120 672 85,63 2021-03-01
Mitura Bogusław 0 (-1 001 860) 0,00 (-20,82) 0 (-1 001 860) 0,00 (-20,82) 2021-02-26
Cron sp. z o.o. 0 (-1 510 000) 0,00 (-31,38) 0 (-1 510 000) 0,00 (-31,38) 2021-02-25
Formonar Investments Ltd. ZWZ 0 (-273 000) 0,00 (-5,67) 0 (-273 000) 0,00 (-5,67) 2021-02-24
Waczków Cezary 241 636 5,02 241 636 5,02 2021-01-12
Formonar Investments Ltd. ZWZ 273 000 (31 850) 5,67 (0,66) 273 000 (31 850) 5,67 (0,66) 2019-05-14
Cron sp. z o.o. ZWZ 1 510 000 (2 101) 31,38 (0,04) 1 510 000 (2 101) 31,38 (0,04) 2018-05-22
Formonar Investments Ltd. ZWZ 241 150 (150) 5,01 241 150 (150) 5,01 2017-06-20
Cron sp. z o.o. ZWZ 1 507 899 (62 401) 31,34 (-1,66) 1 507 899 (62 401) 31,34 (-1,66) 2017-06-20
Formonar Investments Ltd. 241 000 5,01 241 000 5,01 2017-04-27
Mitura Bogusław 1 001 860 (-26 320) 20,82 (-2,65) 1 001 860 (-26 320) 20,82 (-2,65) 2016-09-28
Imperio ASI SA wraz z Family Fund 2 sp. z o.o. SKA 0 (-395 866) 0,00 (-9,03) 0 (-395 866) 0,00 (-9,03) 2014-09-05
Imperio ASI SA wraz z Family Fund 2 sp. z o.o. SKA 395 866 9,03 395 866 9,03 2014-07-02
B.A.C.D. SA w upadłości układowej przez Idea 20 FIZ Aktywów Niepublicznych 134 293 (-173 418) 3,06 (-3,96) 134 293 (-173 418) 3,06 (-3,96) 2014-07-02
Cron sp. z o.o. 1 445 498 33,00 (2,96) 1 445 498 33,00 (2,96) 2014-05-19
Cron sp. z o.o. 1 445 498 (15 767) 30,04 (-2,60) 1 445 498 (15 767) 30,04 (-2,60) 2014-05-19
Cron sp. z o.o. 1 429 731 (24 137) 32,64 (0,56) 1 429 731 (24 137) 32,64 (0,56) 2014-04-24
Cron sp. z o.o. 1 405 594 (18 594) 32,08 (0,42) 1 405 594 (18 594) 32,08 (0,42) 2014-04-09
Cron sp. z o.o. 1 387 000 (66 012) 31,66 (1,51) 1 387 000 (66 012) 31,66 (1,51) 2014-04-01
B.A.C.D. SA w upadłości układowej przez Idea 20 FIZ Aktywów Niepublicznych 307 711 (275 811) 7,02 (6,30) 307 711 (275 811) 7,02 (6,30) 2014-02-26
B.A.C.D. SA w upadłości układowej przez Idea 20 FIZ Aktywów Niepublicznych 31 900 (-283 128) 0,72 (-6,47) 31 900 (-283 128) 0,72 (-6,47) 2014-02-11
B.A.C.D. SA w upadłości układowej przez Idea 20 FIZ Aktywów Niepublicznych 315 028 7,19 315 028 7,19 2014-01-09
Wojacki Adam przez IDM Capital SA 567 372 (397 966) 12,95 (9,09) 567 372 (397 966) 12,95 (9,09) 2013-12-23
Wojacki Adam przez IDM Capital SA 169 406 3,86 169 406 3,86 2013-12-23
IDM SA 77 738 (-163 943) 1,77 (-3,74) 77 738 (-163 943) 1,77 (-3,74) 2013-11-08
Wojacki Adam przez IDM Capital SA 169 406 3,86 169 406 3,86 2013-09-12
Mitura Bogusław 1 028 180 23,47 (2,10) 1 028 180 23,47 (2,10) 2013-02-06
Mitura Bogusław 1 028 180 (92 276) 21,37 (0,01) 1 028 180 (92 276) 21,37 (0,01) 2013-02-06
Mitura Bogusław 935 904 (72 000) 21,36 (1,64) 935 904 (72 000) 21,36 (1,64) 2013-01-11
Mitura Bogusław 863 904 (35 000) 19,72 (0,80) 863 904 (35 000) 19,72 (0,80) 2013-01-10
Cron sp. z o.o. 1 320 988 (64 000) 30,15 (1,46) 1 320 988 (64 000) 30,15 (1,46) 2012-12-19
IDM SA 241 681 (127 401) 5,51 (2,66) 241 681 (127 401) 5,51 (3,11) 2012-10-31
Cron sp. z o.o. 1 256 988 (121 212) 28,69 (2,77) 1 256 988 (121 212) 28,69 (2,77) 2012-09-28
Siedlecki Michał 160 000 3,65 160 000 3,65 (0,54) 2012-07-31
Siedlecki Michał 160 000 (80 000) 3,65 (1,83) 160 000 (80 000) 3,11 (1,29) 2012-07-31
Siedlecki Michał 80 000 1,82 (-2,17) 80 000 1,82 (-1,07) 2012-07-31
Mitura Bogusław 828 904 18,92 828 904 18,92 2012-07-31
Mitura Bogusław 828 904 (322 211) 18,92 (6,26) 828 904 (322 211) 18,92 (8,28) 2012-07-31
Cron sp. z o.o. 1 135 776 25,92 1 135 776 25,92 2012-07-31
Cron sp. z o.o. 1 135 776 (558 088) 25,92 (11,49) 1 135 776 (558 088) 25,92 (13,78) 2012-07-31
IDM Capital SA 228 560 5,21 228 560 5,21 (0,77) 2012-07-27
IDM Capital SA 228 560 5,21 228 560 4,44 (-0,77) 2012-07-27
IDM Capital SA 228 560 5,21 (0,46) 228 560 5,21 (0,46) 2012-07-26
IDM Capital SA 228 560 4,75 228 560 4,75 2012-07-26
Mitura Bogusław 506 693 (190 000) 12,66 (-3,14) 506 693 (-190 000) 10,64 (-14,62) 2012-06-29
Cron sp. z o.o. 577 688 (19 600) 14,43 (-13,42) 577 688 (-19 600) 12,14 (-9,50) 2012-06-29
IDM SA 114 280 (14 706) 2,85 (-1,15) 114 280 (14 706) 2,40 (-0,59) 2012-06-28
IDM SA 99 574 (-42 079) 4,00 (-3,06) 99 574 (-42 079) 2,99 (-2,14) 2011-08-03
IDM SA 141 653 7,06 141 653 5,13 2011-06-02
Mitura Bogusław 316 693 15,80 (-0,02) 696 693 25,26 2010-08-31
Mitura Bogusław 316 693 15,82 (7,91) 696 693 25,26 (10,62) 2010-08-31
Mitura Bogusław 316 693 (6 014) 7,91 (-7,59) 696 693 (6 014) 14,64 (-10,38) 2010-08-31
Siedlecki Michał 80 000 3,99 80 000 2,89 (-0,01) 2010-05-14
Siedlecki Michał 80 000 3,99 (2,00) 80 000 2,90 (1,22) 2010-05-14
Siedlecki Michał 80 000 1,99 (1,99) 80 000 1,68 (1,68) 2010-05-14
Mitura Bogusław 310 679 (2 605) 15,50 (0,13) 690 679 (2 605) 25,02 (0,09) 2009-12-21
Mitura Bogusław 308 074 (-36 546) 15,37 (-1,82) 688 074 (-216 226) 24,93 (-7,83) 2009-12-11
Siedlecki Michał 0 (-80 000) 0,00 (-3,99) 0 (-80 000) 0,00 (-2,89) 2009-06-30
Cron sp. z o.o. 558 088 27,85 (-0,03) 597 288 21,64 (-0,02) 2008-11-27
Cron sp. z o.o. 558 088 27,88 (13,94) 597 288 21,66 (9,11) 2008-11-27
Cron sp. z o.o. 558 088 (-188 000) 13,94 (-23,29) 597 288 (-188 000) 12,55 (-15,90) 2008-11-27
Mitura Bogusław 344 620 (204 700) 17,19 (10,21) 904 300 (204 700) 32,76 (7,42) 2008-11-24
Mitura Bogusław 139 920 (-22 080) 6,98 (-1,10) 699 600 (-110 400) 25,34 (-4,00) 2008-11-21
Cron sp. z o.o. 746 088 (-17 200) 37,23 (-0,86) 785 288 (-86 000) 28,45 (-3,11) 2008-11-20
Lekston Andrzej 4 400 0,00 (-0,21) 4 400 0,00 (-0,15) 2008-11-06
Cron sp. z o.o. 763 288 (37 259) 38,09 (1,86) 871 288 (37 259) 31,56 (1,35) 2008-10-20
Strojnowski Zbigniew 83 000 (-29 000) 4,14 (-1,44) 83 000 (-145 000) 3,00 (-5,26) 2008-09-26
Simple sp. z o.o. 0 (-54 000) 0,00 (-2,69) 0 (-270 000) 0,00 (-9,78) 2008-09-26
Siedlecki Michał 80 000 (-30 000) 3,99 (-1,49) 80 000 (-138 000) 2,89 (-5,00) 2008-09-26
Mitura Bogusław 162 000 8,08 810 000 29,34 2008-09-26
Irzycki Andrzej 100 000 (-27 000) 4,99 (-1,34) 100 000 (-135 000) 3,62 (-4,89) 2008-09-26
Cron sp. z o.o. 726 029 (60 272) 36,23 (3,01) 834 029 (60 272) 30,21 (2,18) 2008-08-26
Cron sp. z o.o. 665 757 (55 215) 33,22 (2,76) 773 757 (55 215) 28,03 (2,00) 2008-07-28
Siedlecki Michał 110 000 (3 000) 5,48 (0,15) 218 000 (3 000) 7,89 (0,10) 2008-07-10
Cron sp. z o.o. 610 542 (48 147) 30,46 (2,40) 718 542 (48 147) 26,03 (1,74) 2008-05-15
Tumiłowicz Rafał 0 0,00 0 0,00 2008-02-14
Cron sp. z o.o. 562 395 (55 770) 28,06 (2,78) 670 395 (55 770) 24,29 (2,03) 2008-02-13
Cron sp. z o.o. 506 625 (61 446) 25,28 (3,07) 614 625 (61 446) 22,26 (2,22) 2008-01-11
Cron sp. z o.o. 445 179 (54 096) 22,21 (2,70) 553 179 (54 096) 20,04 (1,96) 2007-11-22
Tumiłowicz Rafał 0 (-450) 0,00 (-0,02) 0 (-450) 0,00 (-0,01) 2007-11-09
Tumiłowicz Rafał 450 0,02 450 0,01 2007-11-09
Cron sp. z o.o. 391 083 (43 756) 19,51 (2,18) 499 083 (43 756) 18,08 (1,59) 2007-09-07
Cron sp. z o.o. 347 327 (59 523) 17,33 (2,97) 455 327 (95 523) 16,49 (3,46) 2007-08-31
Cron sp. z o.o. 287 804 (38 911) 14,36 (1,94) 359 804 (2 911) 13,03 (0,10) 2007-07-23
Cron sp. z o.o. 248 893 (66 893) 12,42 (3,34) 356 893 (66 893) 12,93 (2,43) 2007-07-13
Cron sp. z o.o. 182 000 (94 687) 9,08 (4,73) 290 000 (94 687) 10,50 (3,43) 2007-07-02
Cron sp. z o.o. 87 313 (60 313) 4,35 (3,01) 195 313 (60 313) 7,07 (2,18) 2007-06-19
Żmuda Jakub 0 (-104 000) 0,00 (-5,18) 0 (-104 000) 0,00 (-3,76) 2007-04-20
Żmuda Jakub 104 000 5,18 104 000 3,76 2007-02-05
Simple sp. z o.o. 54 000 2,69 270 000 9,78 2006-11-15
Tumiłowicz Rafał 450 0,02 450 0,01 2006-11-03
Lekston Andrzej 4 400 0,21 4 400 0,15 2006-11-03
Irzycki Andrzej 127 000 (-8 000) 6,33 (-0,40) 235 000 (-8 000) 8,51 (-0,29) 2006-11-03
Strojnowski Zbigniew 112 000 (-27 160) 5,58 (-1,36) 228 000 (-27 160) 8,26 (-0,98) 2006-08-04
Siedlecki Michał 107 000 (-22 603) 5,33 (-1,13) 215 000 (-22 603) 7,79 (-0,81) 2006-08-04
Wójcik Waldemar 13 500 (-13 500) 0,67 (-0,67) 13 500 (-121 500) 0,48 (-4,41) 2006-04-12
Popowski Wojciech 27 000 (-88 649) 1,34 (-4,43) 135 000 (-88 649) 4,89 (-3,21) 2006-02-02
Wójcik Waldemar 27 000 (-45 664) 1,34 (-2,28) 135 000 (-45 664) 4,89 (-1,65) 2006-01-23
Cron sp. z o.o. 27 000 (-642 478) 1,34 (-32,06) 135 000 (-642 478) 4,89 (-23,28) 2006-01-20
Cron sp. z o.o. 669 478 (55 078) 33,40 (2,74) 777 478 (163 078) 28,17 (5,91) 2005-12-22
Siedlarski Sławomir 117 910 (-27 000) 5,88 (-1,35) 117 910 (-135 000) 4,27 (-4,89) 2005-12-21
Cron sp. z o.o. 614 400 (51 838) 30,66 (2,59) 614 400 (51 838) 22,26 (1,88) 2005-12-05
Cron sp. z o.o. 562 562 (61 779) 28,07 (3,08) 562 562 (61 779) 20,38 (2,24) 2005-11-28
Wójcik Waldemar 72 664 (-11 500) 3,62 (-0,58) 180 664 (-11 500) 6,54 (-0,42) 2005-11-04
Strojnowski Zbigniew 139 160 (-4 290) 6,94 (-0,21) 255 160 (-4 290) 9,24 (-0,16) 2005-11-04
Siedlecki Michał 129 603 (-1 750) 6,46 (-0,09) 237 603 (-1 750) 8,60 (-0,07) 2005-11-04
Popowski Wojciech 115 649 (-32 751) 5,77 (-1,63) 223 649 (-32 751) 8,10 (-1,19) 2005-11-04
Cron sp. z o.o. 500 783 (57 409) 24,99 (2,87) 500 783 (57 409) 18,14 (2,08) 2005-09-27
Kossowski Marian 55 018 (-7 617) 2,74 (-0,38) 135 018 (-7 617) 4,89 (-0,27) 2005-09-20
Cron sp. z o.o. 443 374 (38 737) 22,12 (1,93) 443 374 (38 737) 16,06 (1,40) 2005-09-14
Cron sp. z o.o. 404 637 (66 851) 20,19 (3,34) 404 637 (66 851) 14,66 (2,43) 2005-07-18
Cron sp. z o.o. 337 786 (41 729) 16,85 (2,08) 337 786 (41 729) 12,23 (1,51) 2005-07-13
Cron sp. z o.o. 296 057 14,77 296 057 10,72 2005-06-14
Siedlecki Michał 131 353 (-9 110) 6,55 (-0,45) 239 353 (-9 110) 8,67 (-0,33) 2005-05-05
Strojnowski Zbigniew 143 450 (-5 426) 7,15 (-0,27) 259 450 (-5 426) 9,40 (-0,19) 2005-02-14
Siedlarski Sławomir 144 910 (10) 7,23 252 910 (10) 9,16 2005-02-14
Kossowski Marian 62 635 (-7 617) 3,12 (-0,38) 142 635 (-7 617) 5,16 (-0,28) 2005-02-14
Irzycki Andrzej 135 000 (-2 952) 6,73 (-0,15) 243 000 (-2 952) 8,80 (-0,11) 2005-02-14
Kossowski Marian 70 252 (-13 123) 3,50 (-0,66) 150 252 (-13 123) 5,44 (-0,47) 2004-11-04
Kossowski Marian 83 375 (-8 825) 4,16 (-0,44) 163 375 (-8 825) 5,91 (-0,32) 2004-08-04
Wójcik Waldemar 84 164 (-50 836) 4,20 (-2,53) 192 164 (-50 836) 6,96 (-1,84) 2004-05-05
Kossowski Marian 92 200 (-34 150) 4,60 (-1,70) 172 200 (-34 150) 6,23 (-1,24) 2004-05-05
Wójcik Waldemar 135 000 (-4 500) 6,73 (-0,23) 243 000 (-4 500) 8,80 (-0,17) 2003-08-04
Strojnowski Zbigniew 148 876 (4 306) 7,42 (0,21) 264 876 (12 306) 9,59 (0,44) 2003-08-04
Siedlecki Michał 140 463 (-1 589) 7,00 (-0,08) 248 463 (-1 589) 9,00 (-0,06) 2003-08-04
Siedlarski Sławomir 144 900 (-19 054) 7,23 (-0,95) 252 900 (-19 054) 9,16 (-0,69) 2003-08-04
Popowski Wojciech 148 400 (-9 144) 7,40 (-0,46) 256 400 (-9 144) 9,29 (-0,33) 2003-08-04
Kossowski Marian i Anna 126 350 (-16 362) 6,30 (-0,82) 206 350 (-44 362) 7,47 (-1,61) 2003-08-04
Kłopociński Marcin 96 379 (-42 370) 4,80 (-2,12) 116 379 (-42 370) 4,21 (-1,54) 2003-04-30
Kłopociński Marcin 138 749 6,92 158 749 5,75 2002-07-22
Strojnowski Zbigniew 144 570 (5 682) 7,21 (0,28) 252 570 (5 682) 9,15 (0,20) 2002-06-14
Siedlecki Michał 142 052 (1 589) 7,08 (0,07) 250 052 (1 589) 9,06 (0,06) 2002-06-14
Popowski Wojciech 157 544 (710) 7,86 (0,03) 265 544 (710) 9,62 (0,02) 2002-06-14
Siedlarski Sławomir 163 954 (-108 000) 8,18 (-5,39) 271 954 9,85 2001-06-25
Siedlarski Sławomir 271 954 (132 832) 13,57 (6,63) 271 954 (24 832) 9,85 (0,90) 2001-06-25
Kossowski Marian i Anna 142 712 (-3 000) 7,12 (-0,15) 250 712 (-3 000) 9,08 (-0,11) 2001-05-07
Strojnowski Zbigniew 138 888 (3 888) 6,93 (0,19) 246 888 (3 888) 8,95 (0,15) 2001-03-31
Siedlecki Michał 140 463 (125 288) 7,01 (0,19) 248 463 (221 288) 9,00 (0,14) 2001-03-31
Popowski Wojciech 156 834 (49 311) 7,83 (2,46) 264 834 (49 311) 9,60 (1,79) 2001-03-31
Irzycki Andrzej 137 952 (2 952) 6,88 (0,14) 245 952 (2 952) 8,91 (0,11) 2001-03-31
Kossowski Marian i Anna 145 712 (-3 022) 7,27 (-0,15) 253 712 (-3 022) 9,19 (-0,11) 2001-03-21
Siedlarski Sławomir 139 122 (-19 521) 6,94 (-0,98) 247 122 (-19 521) 8,95 (-0,71) 2000-12-31
Popowski Wojciech 107 523 (95 576) 5,37 215 523 (191 576) 7,81 2000-12-05
Popowski Wojciech 11 947 5,37 (-1,22) 23 947 7,81 (-1,21) 2000-12-05
Popowski Wojciech 11 947 (-1 526) 6,59 (-0,84) 23 947 (-1 526) 9,02 (-0,58) 2000-12-05
Kossowski Marian i Anna 148 734 (132 208) 7,42 256 734 (228 208) 9,30 2000-12-05
Kossowski Marian i Anna 16 526 7,42 (-1,69) 28 526 9,30 (-1,45) 2000-12-05
Kossowski Marian i Anna 16 526 9,11 28 526 10,75 2000-12-05
Siedlarski Sławomir 158 643 (141 016) 7,92 266 643 (237 016) 9,66 2000-12-04
Siedlarski Sławomir 17 627 7,92 (-1,80) 29 627 9,66 (-1,50) 2000-12-04
Siedlarski Sławomir 17 627 9,72 29 627 11,16 2000-12-04
Popowski Wojciech 13 473 7,43 25 473 9,60 2000-12-04
Wójcik Waldemar 139 500 (124 000) 6,96 247 500 (220 000) 8,97 1998-05-12
Wójcik Waldemar 15 500 6,96 27 500 8,97 1998-05-12
Strojnowski Zbigniew 135 000 (120 000) 6,74 243 000 (216 000) 8,80 1998-05-12
Strojnowski Zbigniew 15 000 6,74 27 000 8,80 1998-05-12
Siedlecki Michał 15 175 (-121 400) 6,82 27 175 (-217 400) 8,86 1998-05-12
Siedlecki Michał 136 575 6,82 244 575 8,86 1998-05-12
Irzycki Andrzej 135 000 (120 000) 6,74 243 000 (216 000) 8,80 1998-05-12
Irzycki Andrzej 15 000 6,74 27 000 8,80 1998-05-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2020-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2020-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2019-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2017-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-12-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-12-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2014-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2014-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2013-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2013-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2012-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-02-20 Prawo poboru 1:1
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2003-03-07 Prawo poboru 1:1
2003-02-24 Asymilacja akcji seria F
2001-03-19 Asymilacja akcji seria G
2001-02-15 Asymilacja akcji seria E
2001-01-22 Split 1:9
2000-02-08 Asymilacja akcji z CTO
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.