1,5350 zł
0,99% 0,0150 zł
Satis Group SA (STS)

Akcjonariat - SATIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 860 156,335 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 635 281 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 226 830
Liczba głosów na WZA: 11 635 281 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,73%
Kapitał akcyjny: 1 163 528,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 226 830
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,73%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 72,27%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polish American Investment Fund LLC 1 890 000 (16,23%) 1 890 000 (16,23%) 2021-09-14 -
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 731 522 (6,29%) 731 522 (6,29%) 2017-03-28 -
Centurion Finance ASI SA 605 308 (5,20%) 605 308 (5,20%) 2021-05-14 JWA, IGS, SSK

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-05-22 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-13
2007-08-13
2011-04-13
seria B - subskrypcja prywatna 2007-08-17 2 000 000
6 600 000,00
0,10 3,30 7 000 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-05

2011-04-13
zmiana firmy z ADV.pl na Grupa ADV SA 2010-01-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-22
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-12-07 240 000
240 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - akcjonariusze Codemedia SA i SMT Software SA 2012-12-10 3 672 780
44 881 371,60
0,10 12,22 10 672 780
1 067 278,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-21
2014-06-18
zmiana firmy z Grupa ADV SA na Grupa SMT SA 2012-12-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-21
seria E - akcjonariusze Codemedia SA i SMT Software SA 2013-02-14 635 543
7 766 335,46
0,10 12,22 11 308 323
1 130 832,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-26
2014-06-18
zmiana firmy z Grupa SMT SA na SMT SA 2013-06-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-18
seria F - subskrypcja prywatna 2013-11-13 317 466
6 349 320,00
0,10 20,00 11 308 323
1 130 832,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-30
2014-06-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2013-11-13 -317 466
0,10 10 990 857
1 099 085,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-30
połączenie z Adv Finance sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-16
seria G - subskrypcja prywatna 2015-06-18 354 354
10 240 830,60
0,10 28,90 11 662 677
1 166 267,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-23
2016-07-21
połączenie z Albatros SA bez podwyższania kapitału 2015-06-18

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-03-09 -27 396
0,10 11 635 281
1 163 528,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-15
zmiana firmy z SMT SA na iAlbatros Group SA 2016-03-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-07
zmiana firmy z iAlbatros Group SA na Satis Group SA 2017-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polish American Investment Fund LLC 1 662 000 (240 000) 14,28 (2,06) 1 662 000 (240 000) 14,28 (2,06) 2021-06-11
Polish American Investment Fund LLC 1 422 000 (233 700) 12,22 (2,01) 1 422 000 (233 700) 12,22 (2,01) 2021-06-02
Polish American Investment Fund LLC 1 188 300 (82 800) 10,21 (0,71) 1 188 300 (82 800) 10,21 (0,71) 2021-05-27
Polish American Investment Fund LLC 1 105 500 9,50 1 105 500 9,50 2021-05-25
New Tech Venture SA poprzez NCF SA 0 (-1 028 292) 0,00 (-8,84) 0 (-1 028 292) 0,00 (-8,84) 2021-05-25
Carom sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2021-05-07
Satis Group SA 0 0,00 0 0,00 2018-07-24
Satis Group SA 0 (-3 839 642) 0,00 (-33,00) 0 (-3 839 642) 0,00 2018-07-24
Satis Group SA 3 839 642 33,00 (33,00) 3 839 642 0,00 2017-06-19
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych SA 0 (-3 839 642) 0,00 (-33,00) 0 (-3 839 642) 0,00 (-49,25) 2017-06-19
New Tech Venture SA 1 028 292 (-272 721) 8,84 (-2,34) 1 028 292 (-272 721) 8,84 (-2,34) 2017-06-13
Walton Spencer LLC 0 (-1 278 717) 0,00 (-10,99) 0 (-1 278 717) 0,00 (-16,40) 2017-05-29
Profit Investments LLC 498 076 (-110 424) 4,28 (-0,95) 498 076 (-110 424) 4,28 (-3,53) 2017-05-29
New Tech Venture SA 1 301 013 11,18 1 301 013 11,18 (-5,51) 2017-05-29
New Tech Venture SA 1 301 013 11,18 1 301 013 16,69 (5,51) 2017-05-29
New Tech Venture SA 1 301 013 11,18 1 301 013 11,18 2017-05-29
Satis Group SA 0 (-3 839 642) 0,00 (-33,00) 0 (-3 839 642) 0,00 2017-05-26
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych SA 3 839 642 33,00 3 839 642 49,25 (16,25) 2017-05-26
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych SA 3 839 642 33,00 3 839 642 33,00 2017-05-26
Walton Spencer LLC 1 278 717 10,99 1 278 717 16,40 (5,41) 2017-05-25
Walton Spencer LLC 1 278 717 (741 967) 10,99 (6,38) 1 278 717 (741 967) 10,99 (4,10) 2017-05-25
Profit Investments LLC 608 500 5,23 608 500 7,81 (2,58) 2017-05-24
Profit Investments LLC 608 500 5,23 608 500 5,23 2017-05-24
Walton Spencer LLC 536 750 4,61 536 750 6,89 2017-05-16
MetLife PTE SA 114 323 0,98 (0,98) 114 323 1,47 (0,47) 2017-03-30
MetLife PTE SA 114 323 (-1 028 881) 0,00 (-9,83) 114 323 (-1 028 881) 1,00 (-13,66) 2017-03-30
SEB Management AB 490 556 4,22 490 556 6,29 (2,07) 2017-03-29
SEB Management AB 490 556 (-136 731) 4,22 (-1,17) 490 556 (-136 731) 4,22 (-1,90) 2017-03-29
Templeton Asset Management Ltd. poprzez Franklin Resources, Inc. i Franklin Templeton Investment Management Ltd. 0 (-353 556) 0,00 (-3,12) 0 (-353 556) 0,00 (-3,12) 2017-03-28
MetLife PTE SA 1 143 204 (-365 543) 9,83 (-3,11) 1 143 204 (-365 543) 14,66 (-0,06) 2017-03-28
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 731 522 6,29 731 522 9,38 (3,09) 2017-03-28
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 731 522 6,29 731 522 6,29 (-3,09) 2017-03-28
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 731 522 (-174 678) 6,29 (-1,48) 731 522 (-174 678) 9,38 (1,60) 2017-03-28
Investors TFI SA 0 0,00 0 0,00 2017-03-28
Investors TFI SA 0 (-1 472 489) 0,00 (-12,66) 0 (-1 472 489) 0,00 (-14,36) 2017-03-28
Satis Group SA 3 839 642 33,00 3 839 642 0,00 2017-03-17
Satis Group SA 3 839 642 (2 455 559) 33,00 (21,10) 3 839 642 (2 455 559) 0,00 2017-03-17
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 512 929 4,41 512 929 5,00 (0,59) 2017-03-17
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 512 929 (-135 679) 4,41 (-1,16) 512 929 (-135 679) 4,41 (-1,92) 2017-03-17
MetLife PTE SA NWZ 1 508 747 12,94 (-0,03) 1 508 747 14,72 2016-12-28
MetLife PTE SA NWZ 1 508 747 12,97 1 508 747 14,72 2016-12-28
MetLife PTE SA NWZ 1 508 747 (309 588) 12,97 (2,69) 1 508 747 (309 588) 14,72 (4,41) 2016-12-28
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. NWZ 648 608 5,57 (0,01) 648 608 6,33 2016-12-28
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. NWZ 648 608 5,56 (-0,01) 648 608 6,33 2016-12-28
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. NWZ 648 608 (95 182) 5,57 (0,82) 648 608 (95 182) 6,33 (0,93) 2016-12-28
SEB Management AB 627 287 5,39 (0,01) 627 287 6,12 2016-11-22
SEB Management AB 627 287 5,38 (-0,01) 627 287 6,12 2016-11-22
SEB Management AB 627 287 5,39 627 287 6,12 2016-11-22
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 553 426 (-281 085) 4,75 (-2,41) 553 426 (-281 085) 5,40 (-1,76) 2016-10-21
Satis Group SA 1 384 083 (-27 396) 11,90 (-0,20) 1 384 083 (-27 396) 0,00 2016-09-26
Satis Group SA 1 411 479 (27 396) 12,10 (0,20) 1 411 479 (27 396) 0,00 2016-09-26
Satis Group SA 1 384 083 (1 356 687) 11,90 (11,67) 1 384 083 (1 356 687) 0,00 2016-09-26
MetLife PTE SA 1 199 159 (-238 149) 10,28 (-2,04) 1 199 159 (-238 149) 10,31 (-2,04) 2016-06-06
MetLife PTE SA 1 437 308 (477 841) 12,32 (4,09) 1 437 308 (477 841) 12,35 (4,10) 2016-06-06
MetLife PTE SA 959 467 8,23 959 467 8,25 2016-05-17
Satis Group SA 27 396 (1 050) 0,23 27 396 (1 050) 0,00 2016-02-12
Satis Group SA 26 346 (800) 0,23 (0,01) 26 346 (800) 0,00 2016-02-11
Satis Group SA 25 546 (1 666) 0,22 (0,02) 25 546 (1 666) 0,00 2016-02-10
Satis Group SA 23 880 (712) 0,20 23 880 (712) 0,00 2016-02-09
Satis Group SA 23 168 (240) 0,20 23 168 (240) 0,00 2016-02-08
Satis Group SA 22 928 (1 725) 0,20 (0,02) 22 928 (1 725) 0,00 2016-02-05
Satis Group SA 21 203 (700) 0,18 21 203 (700) 0,00 2016-02-04
Satis Group SA 20 503 (450) 0,18 (0,01) 20 503 (450) 0,00 2016-02-03
Satis Group SA 20 053 (475) 0,17 20 053 (475) 0,00 2016-02-02
Satis Group SA 19 578 (25) 0,17 19 578 (25) 0,00 2016-02-01
Satis Group SA 19 553 (430) 0,17 (0,01) 19 553 (430) 0,00 2016-01-29
Satis Group SA 19 123 (1 377) 0,16 (0,01) 19 123 (1 377) 0,00 2016-01-28
Satis Group SA 17 746 (65) 0,15 17 746 (65) 0,00 2016-01-27
Satis Group SA 17 681 (200) 0,15 17 681 (200) 0,00 2016-01-26
Satis Group SA 17 481 (432) 0,15 17 481 (432) 0,00 2016-01-25
Satis Group SA 17 049 (1 400) 0,15 (0,02) 17 049 (1 400) 0,00 2016-01-22
Satis Group SA 15 649 (605) 0,13 15 649 (605) 0,00 2016-01-21
Satis Group SA 15 044 (2 565) 0,13 (0,02) 15 044 (2 565) 0,00 2016-01-20
Satis Group SA 12 479 (1 700) 0,11 (0,02) 12 479 (1 700) 0,00 2016-01-19
Satis Group SA 10 779 (2 289) 0,09 (0,02) 10 779 (2 289) 0,00 2016-01-18
Satis Group SA 8 490 (900) 0,07 8 490 (900) 0,00 2016-01-15
Satis Group SA 7 590 (10) 0,07 7 590 (10) 0,00 2016-01-14
Satis Group SA 7 580 (40) 0,07 (0,01) 7 580 (40) 0,00 2016-01-13
Satis Group SA 7 540 (180) 0,06 7 540 (180) 0,00 2016-01-12
Satis Group SA 7 360 (2 650) 0,06 (0,02) 7 360 (2 650) 0,00 2016-01-11
Satis Group SA 4 710 (2 550) 0,04 (0,02) 4 710 (2 550) 0,00 2016-01-08
Satis Group SA 2 160 0,02 2 160 0,00 2016-01-07
MKIA Ltd. 813 200 6,97 (0,97) 813 200 6,97 (0,97) 2015-12-23
MKIA Ltd. 813 200 6,00 813 200 6,00 2015-12-23
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 906 200 7,77 (-0,02) 906 200 7,78 (-1,06) 2015-12-23
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 906 200 7,79 906 200 8,84 2015-12-23
Khanfi Moncef wraz z MKIA Ltd. 906 200 7,79 906 200 8,84 2015-12-23
Investors TFI SA 1 472 489 12,66 1 472 489 14,36 2015-12-23
Investors TFI SA 1 472 489 12,66 (0,03) 1 472 489 14,36 (1,72) 2015-12-23
Investors TFI SA 1 472 489 (925 424) 12,63 (7,80) 1 472 489 (925 424) 12,64 (7,81) 2015-12-23
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. WZA 834 511 7,16 834 511 7,16 (-0,01) 2015-12-23
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 834 511 (590) 7,16 (-0,21) 834 511 (590) 7,17 (-0,20) 2015-12-23
Blue Ceriana sp. z o.o. 0 (-840 000) 0,00 (-7,42) 0 (-840 000) 0,00 (-7,42) 2015-09-18
Templeton Asset Management Ltd. WZA 353 556 (-888 720) 3,12 (-7,56) 353 556 (-888 720) 3,12 (-9,00) 2015-06-18
MetLife OFE WZA 567 743 5,02 (0,16) 567 743 5,02 (0,16) 2015-06-18
MetLife OFE WZA 567 743 (-197 363) 4,86 (-2,30) 567 743 (-197 363) 4,86 (-2,30) 2015-06-18
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 547 065 (-925 424) 4,83 (-8,19) 547 065 (-925 424) 4,83 (-8,19) 2015-06-18
Franklin Templeton Investment Funds WZA 1 008 767 8,92 (0,28) 1 008 767 8,92 (0,28) 2015-06-18
Franklin Templeton Investment Funds WZA 1 008 767 8,64 (0,64) 1 008 767 8,64 (0,64) 2015-06-18
Franklin Templeton Investment Funds WZA 1 008 767 8,00 1 008 767 8,00 2015-06-18
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. WZA 833 921 7,37 (0,22) 833 921 7,37 (0,22) 2015-06-18
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. WZA 833 921 (-590) 7,15 (-0,22) 833 921 (-590) 7,15 (-0,22) 2015-06-18
Templeton Asset Management Ltd. poprzez Franklin Resources, Inc. i Franklin Templeton Investment Management Ltd. 1 242 276 10,68 1 242 276 12,12 2014-10-13
Templeton Asset Management Ltd. poprzez Franklin Resources, Inc. i Franklin Templeton Investment Management Ltd. 1 242 276 10,68 (0,03) 1 242 276 12,12 (1,46) 2014-10-13
Templeton Asset Management Ltd. poprzez Franklin Resources, Inc. 1 242 276 10,65 (0,65) 1 242 276 10,66 (0,66) 2014-10-13
Templeton Asset Management Ltd. poprzez Franklin Resources, Inc. i Franklin Templeton Investment Management Ltd. 1 242 276 (668 374) 10,00 (4,93) 1 242 276 (668 374) 10,00 (4,93) 2014-10-13
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 834 511 (72 289) 7,37 (0,63) 834 511 (72 289) 7,37 (0,63) 2014-10-01
Blue Ceriana sp. z o.o. 840 000 7,42 840 000 7,42 2014-09-22
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 762 222 (172 711) 6,74 (1,53) 762 222 (172 711) 6,74 (1,53) 2014-09-16
Templeton Asset Management Ltd. 573 902 5,07 573 902 5,07 2014-09-02
Metafigh Ltd. 469 289 4,14 469 289 4,14 2014-06-18
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 589 511 (-280 000) 5,21 (-7,21) 589 511 (-280 000) 5,21 (-7,21) 2014-06-16
Investors TFI SA 1 472 489 (-300) 13,02 1 472 489 (-300) 13,02 2014-01-23
Investors TFI SA 1 472 789 (297 517) 13,02 (2,36) 1 472 789 (297 517) 13,02 (2,36) 2014-01-23
Blue Ceriana Ltd. 387 447 (-63) 3,42 387 447 (-63) 3,42 2014-01-23
Blue Ceriana Ltd. 387 510 (-499 937) 3,42 (-4,42) 387 510 (-499 937) 3,42 (-4,42) 2014-01-23
Blue Ceriana Ltd. 887 447 (317 466) 7,84 (2,80) 887 447 (317 466) 7,84 (2,80) 2013-12-30
Investors TFI SA 1 175 272 10,66 (0,27) 1 175 272 10,66 (0,27) 2013-11-20
Investors TFI SA 1 175 272 10,39 1 175 272 10,39 2013-11-20
Investors TFI SA 1 175 272 (215 883) 10,39 (1,69) 1 175 272 (215 883) 10,39 (1,69) 2013-11-20
Blue Ceriana Ltd. 569 981 5,04 569 981 5,04 2013-10-31
Blue Ceriana Ltd. 569 981 5,04 (-0,13) 569 981 5,04 (-0,13) 2013-10-31
Blue Ceriana Ltd. 569 981 (-317 466) 5,17 (-3,14) 569 981 (-317 466) 5,17 (-3,14) 2013-10-31
Łękawa Sebastian 60 0,00 60 0,00 2013-04-24
Pekao Pioneer PTE SA 549 891 (39 891) 4,86 (-2,42) 549 891 (39 891) 4,86 (-2,42) 2013-04-04
Blue Ceriana Ltd. 887 447 8,31 (0,47) 887 447 8,31 (0,47) 2013-02-27
Blue Ceriana Ltd. 887 447 7,84 (-0,21) 887 447 7,84 (-0,21) 2013-02-27
Blue Ceriana Ltd. 887 447 (-63) 8,05 (-4,62) 887 447 (-63) 8,05 (-4,62) 2013-02-27
Noble Funds TFI SA 387 000 2,99 (-0,63) 387 000 2,99 (-0,63) 2013-02-21
Investors TFI SA 959 389 8,70 (-0,28) 959 389 8,70 (-0,28) 2013-02-21
Investors TFI SA 959 389 8,98 (0,50) 959 389 8,98 (0,50) 2013-02-21
Investors TFI SA 959 389 (109 157) 8,48 (-3,66) 959 389 (109 157) 8,48 (-3,66) 2013-02-21
CBNC Capital Solutions Ltd. 563 569 5,28 (0,30) 563 569 5,28 (0,30) 2013-02-21
CBNC Capital Solutions Ltd. 563 569 4,98 563 569 4,98 2013-02-21
Noble Funds TFI SA 387 000 3,62 (-1,90) 387 000 3,62 (-1,90) 2013-02-20
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 869 511 12,42 (4,28) 869 511 12,42 (4,28) 2013-02-06
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 869 511 8,14 (0,46) 869 511 8,14 (0,46) 2013-02-06
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 869 511 7,68 (-0,20) 869 511 7,68 (-0,20) 2013-02-06
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 869 511 7,88 (0,20) 869 511 7,88 (0,20) 2013-02-06
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 869 511 7,68 869 511 7,68 2013-02-06
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 869 511 (-310 000) 7,68 (-9,17) 869 511 (-310 000) 7,68 (-9,17) 2013-02-06
Blue Ceriana Ltd. 887 510 12,67 (4,36) 887 510 12,67 (4,36) 2013-01-30
Blue Ceriana Ltd. 887 510 (63) 8,31 (-4,36) 887 510 (63) 8,31 (-4,36) 2013-01-30
Aegon OFE 386 586 5,52 (1,90) 386 586 5,52 (1,90) 2012-12-10
Aegon OFE 386 586 (50 000) 3,62 (-1,18) 386 586 (50 000) 3,62 (-1,18) 2012-12-10
Aegon OFE 336 586 4,80 336 586 4,80 2012-12-04
Investors TFI SA 850 232 12,14 (4,18) 850 232 12,14 (4,18) 2012-11-30
Investors TFI SA 850 232 (221 432) 7,96 (-1,02) 850 232 (221 432) 7,96 (-1,02) 2012-11-30
Blue Ceriana Ltd. 887 447 (86) 12,67 887 447 (86) 12,67 2012-11-14
Karpińska Kamila 0 (-64 402) 0,00 (-0,91) 0 (-64 402) 0,00 (-0,63) 2012-10-22
Sokołowski Mariusz 0 (-21 631) 0,00 (-0,30) 0 (-21 631) 0,00 (-0,30) 2012-08-31
Pekao Pioneer PTE SA 510 000 7,28 (2,51) 510 000 7,28 (2,51) 2012-08-31
Pekao Pioneer PTE SA 510 000 4,77 510 000 4,77 2012-08-31
Investors TFI SA 628 800 (46 939) 8,98 (0,67) 628 800 (46 939) 8,98 (3,27) 2012-08-31
Blue Ceriana Ltd. 887 361 12,67 887 361 12,67 2012-08-31
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 0 (-549 511) 0,00 (-7,85) 0 (-549 511) 0,00 (-7,85) 2012-07-04
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 1 179 511 (549 511) 16,85 (7,86) 1 179 511 (549 511) 16,85 (7,86) 2012-07-04
Lebowitz&Partners Ltd. 0 (-1 027 321) 0,00 (-14,67) 0 (-1 027 321) 0,00 (-14,67) 2012-06-21
Sokołowski Mariusz 21 631 (-1 234) 0,30 (-0,02) 21 631 (-1 234) 0,30 (-0,02) 2012-05-15
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 549 511 (-630 000) 7,85 (-9,00) 549 511 (-630 000) 7,85 (-9,00) 2012-05-02
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 630 000 8,99 630 000 8,99 2012-04-30
Sokołowski Mariusz 22 865 (2 110) 0,32 (0,03) 22 865 (2 110) 0,32 (0,03) 2012-04-20
Pankiewicz Konrad poprzez Blue Ceriana Ltd. 887 361 12,67 2 193 217 31,33 2012-01-31
Pankiewicz Konrad poprzez Blue Ceriana Ltd. 887 361 (-418 495) 12,67 (-5,98) 2 193 217 (-418 495) 31,33 (5,68) 2012-01-31
Lebowitz&Partners Ltd. 1 027 321 (418 495) 14,67 (5,98) 1 027 321 (418 495) 14,67 (5,98) 2012-01-31
Sokołowski Mariusz 20 755 (47) 0,29 20 755 (47) 0,29 2011-12-30
Sokołowski Mariusz 20 708 (2 367) 0,29 (0,03) 20 708 (2 367) 0,29 (0,11) 2011-12-27
Lebowitz&Partners Ltd. 608 826 (6 897) 8,69 (0,10) 608 826 (-502 032) 8,69 (-2,22) 2011-12-16
Noble Funds TFI SA 387 000 5,52 (1,90) 387 000 5,52 (1,90) 2011-12-13
Noble Funds TFI SA 387 000 3,62 387 000 3,62 2011-12-13
Seretna-Sokołowska Katarzyna 33 453 0,47 33 453 0,47 (0,15) 2011-12-06
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 1 179 511 16,85 1 179 511 (-1 179 511) 16,85 (-16,85) 2011-11-19
Sokołowski Mariusz 18 341 0,26 18 341 0,18 (-0,08) 2011-11-14
Sokołowski Mariusz 18 341 (3 809) 0,26 (0,06) 18 341 (3 809) 0,26 (0,12) 2011-11-14
Seretna-Sokołowska Katarzyna 33 453 0,47 33 453 0,32 (-0,15) 2011-11-14
Seretna-Sokołowska Katarzyna 33 453 (131) 0,47 33 453 (131) 0,47 (0,15) 2011-11-14
Lebowitz&Partners Ltd. 601 929 8,59 1 110 858 10,91 (-4,95) 2011-11-14
Lebowitz&Partners Ltd. 601 929 (-6 897) 8,59 (-0,10) 1 110 858 (-13 794) 15,86 (4,82) 2011-11-14
Karpińska Kamila 64 402 0,91 64 402 0,63 (-0,28) 2011-11-14
Karpińska Kamila 64 402 0,91 64 402 0,91 2011-11-14
Investors TFI SA 581 861 8,31 581 861 5,71 (-2,60) 2011-11-14
Investors TFI SA 581 861 (-18 098) 8,31 (-0,26) 581 861 (-18 098) 8,31 (2,42) 2011-11-14
Lebowitz&Partners Ltd. 608 826 8,69 1 124 652 11,04 2011-10-21
Pankiewicz Konrad poprzez Blue Ceriana Ltd. 1 305 856 18,65 2 611 712 25,65 (-11,66) 2011-10-11
Pankiewicz Konrad poprzez Blue Ceriana Ltd. 1 305 856 (-191 292) 18,65 (-2,34) 2 611 712 (-382 584) 37,31 (8,32) 2011-10-11
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 1 179 511 16,85 2 359 022 33,70 2011-10-11
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 1 179 511 16,85 2 359 022 33,70 (10,53) 2011-10-11
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 1 179 511 (-317 637) 16,85 (-4,14) 2 359 022 (-635 274) 23,17 (-5,82) 2011-10-11
Sokołowski Mariusz 14 532 (2 935) 0,20 (0,04) 14 532 (2 935) 0,14 (0,03) 2011-09-30
Sokołowski Mariusz 11 597 (3 378) 0,16 (0,05) 11 597 (3 378) 0,11 (0,03) 2011-08-19
Pankiewicz Konrad poprzez Blue Ceriana Ltd. 1 497 148 20,99 (-0,39) 2 994 296 28,99 (-0,42) 2011-06-16
Pankiewicz Konrad poprzez Blue Ceriana Ltd. 1 497 148 21,38 2 994 296 29,41 2011-06-16
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 1 497 148 20,99 (-0,39) 2 994 296 28,99 (-0,42) 2011-06-16
Dziedzic Rafał poprzez Jethas Holdings Ltd. 1 497 148 21,38 2 994 296 29,41 2011-06-16
Sokołowski Mariusz 8 219 (4 154) 0,11 (0,06) 8 219 (4 154) 0,08 (0,05) 2011-05-12
Seretna-Sokołowska Katarzyna 33 322 (914) 0,47 (0,01) 33 322 (914) 0,32 (0,01) 2011-05-12
Pankiewicz Konrad 1 497 148 (-5 000) 21,38 (-0,07) 2 994 296 (-10 000) 29,41 (-0,10) 2010-11-25
Dziedzic Rafał 1 497 148 (-5 000) 21,38 (-0,07) 2 994 296 (-10 000) 29,41 (4,38) 2010-11-25
Seretna-Sokołowska Katarzyna 32 408 (2 555) 0,46 (0,04) 32 408 (2 555) 0,31 (0,02) 2010-10-22
Sokołowski Mariusz 4 065 0,05 (0,05) 4 065 0,03 (0,03) 2010-10-19
Seretna-Sokołowska Katarzyna 29 853 (4 283) 0,42 (0,06) 29 853 (4 283) 0,29 (0,04) 2010-10-04
Wynn Word Media Ltd. 0 (-1 986 315) 0,00 (-28,37) 0 (-1 986 315) 0,00 (-19,51) 2010-09-30
MetLife OFE 765 106 7,16 (0,40) 765 106 7,16 (0,40) 2010-09-28
MetLife OFE 765 106 6,76 (-0,18) 765 106 6,76 (-0,18) 2010-09-28
MetLife OFE 765 106 6,94 (0,18) 765 106 6,94 (0,18) 2010-09-28
MetLife OFE 765 106 6,76 765 106 6,76 2010-09-28
MetLife OFE 765 106 (1 106) 6,76 (-4,15) 765 106 (1 106) 6,76 (-0,74) 2010-09-28
MetLife OFE 764 000 10,91 764 000 7,50 (-3,41) 2010-09-28
MetLife OFE 764 000 10,91 (3,76) 764 000 10,91 (3,76) 2010-09-28
MetLife OFE 764 000 7,15 764 000 7,15 2010-09-28
Seretna-Sokołowska Katarzyna 25 570 (12 132) 0,36 (0,17) 25 570 (12 132) 0,25 (0,14) 2010-08-27
Wynn Word Media Ltd. 1 986 315 (1 300) 28,37 (0,02) 1 986 315 (1 300) 19,51 (0,01) 2010-08-20
Wynn Word Media Ltd. 1 985 015 (163 600) 28,35 (2,33) 1 985 015 (-1 657 815) 19,50 (-10,85) 2010-08-19
Investors TFI SA 599 959 8,57 599 959 5,89 2010-08-11
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 599 959 8,00 (-0,57) 599 959 5,00 (-0,89) 2010-08-11
Deutsche Bank AG 599 959 8,57 599 959 5,89 2010-08-11
Sokołowski Mariusz 0 (-151 890) 0,00 (-2,16) 0 (-151 890) 0,00 (-1,26) 2010-07-12
Wynn Word Media Ltd. 1 821 415 (16 210) 26,02 (0,24) 3 642 830 (32 420) 30,35 (0,27) 2010-04-21
Wynn Word Media Ltd. 1 805 205 25,78 3 610 410 30,08 2010-03-15
Seretna-Sokołowska Katarzyna 13 438 0,19 13 438 0,11 (-0,02) 2010-03-11
Seretna-Sokołowska Katarzyna 13 438 0,19 13 438 0,13 2010-03-11
Sokołowski Mariusz 151 890 (-1 777 616) 2,16 (-25,40) 151 890 (-3 560 534) 1,26 (-29,67) 2010-03-01
Pankiewicz Konrad 1 502 148 21,45 3 004 296 29,51 (4,48) 2009-12-31
Pankiewicz Konrad 1 502 148 (-767) 21,45 (-8,60) 3 004 296 (-1 534) 25,03 (-5,02) 2009-12-31
Dziedzic Rafał 1 502 148 21,45 3 004 296 25,03 (-4,48) 2009-12-31
Dziedzic Rafał 1 502 148 21,45 3 004 296 29,51 2009-12-31
Dziedzic Rafał 1 502 148 (-767) 21,45 (-0,02) 3 004 296 (-1 534) 29,51 (4,47) 2009-12-31
Sokołowski Mariusz 1 929 506 (47 243) 27,56 (0,68) 3 712 424 (47 243) 30,93 (0,39) 2009-12-11
Sokołowski Mariusz 1 882 263 26,88 3 665 181 (-99 345) 30,54 (-0,83) 2009-05-18
Sokołowski Mariusz 1 882 263 (10 100) 26,88 (0,14) 3 764 526 (20 200) 31,37 (0,17) 2009-03-31
Sokołowski Mariusz 1 872 163 (-9 958) 26,74 (-0,14) 3 744 326 (79 289) 31,20 (0,66) 2009-02-12
Sokołowski Mariusz 1 882 121 (10 100) 26,88 (0,14) 3 665 037 (10 100) 30,54 (0,09) 2008-10-13
Sokołowski Mariusz 1 872 021 (80 000) 26,74 (1,14) 3 654 937 (80 000) 30,45 (0,66) 2008-09-29
Sokołowski Mariusz 1 792 021 (3 550) 25,60 (0,06) 3 574 937 (3 550) 29,79 (0,03) 2008-05-20
Sokołowski Mariusz 1 788 471 (2 210) 25,54 (0,03) 3 571 387 (2 210) 29,76 (0,02) 2008-05-12
Sokołowski Mariusz 1 786 261 (3 345) 25,51 (-10,14) 3 569 177 (3 345) 29,74 (-5,91) 2008-05-09
Sokołowski Mariusz 1 782 916 35,65 (10,18) 3 565 832 35,65 (5,94) 2007-08-13
Sokołowski Mariusz 1 782 916 25,47 3 565 832 29,71 2007-08-13
Pankiewicz Konrad 1 502 915 30,05 (8,58) 3 005 830 30,05 (5,01) 2007-08-13
Pankiewicz Konrad 1 502 915 21,47 3 005 830 25,04 2007-08-13
Dziedzic Rafał 1 502 915 21,47 (-8,58) 3 005 830 25,04 (-5,01) 2007-08-13
Dziedzic Rafał 1 502 915 30,05 3 005 830 30,05 2007-08-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.