1,6300 zł
16,43% 0,2300 zł
Satis Group SA (STS)

Komunikaty spółki - SATIS

Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Podpisanie term sheet dotyczącego stworzenia ośrodków leczenia niepłodności
Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
SMT Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Postanowienie sądu o wykonaniu układu z wierzycielami wraz z klauzulą prawomocności
Korekta raportu ESPI 33/2021 – zawarcie Listu intencyjnego
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2021
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Otrzymanie postanowienia o wykonaniu układu z wierzycielami
Zmiany w porządku obrad ZWZ
SATIS 16,43% 1,63
2021-09-28 17:04:38

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.