65,0000 zł
1,56% 1,0000 zł
Ryvu Therapeutics SA (RVU)

Komunikaty spółki - RYVU

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii I / Completion of the subscription of Series I Shares
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego GPW Praw do Akcji (PDA) Serii I (Introduction of the Rights to Series I Shares to trading on the main market operated by the WSE)
Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii I (Registration of the Rights to Series I Shares in the book-entry form by the National Depository for Securities)
Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii I (Registration of the Rights to Series I Shares in the book-entry form by the National Depository for Securities)
Zawarcie umów objęcia akcji oraz zgromadzenie wpłat na akcje serii I Ryvu Therapeutics S.A. (Execution of subscription agreements and collection of cash contributions relating to series I shares in Ryvu Therapeutics S.A.)
Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji serii I emitowanych przez Ryvu Therapeutics S.A., liczby akcji serii I, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Ryvu Therapuetics S.A. oraz zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania (Determination of the issue price of Series I shares issued by Ryvu Therapeutics S.A., the number of Series I shares to be offered for subscription by Ryvu Therapeutics S.A. and execution of the pricing supplement to the placement agreement)
Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Ryvu Therapeutics S.A. nowych akcji zwykłych serii I na okaziciela
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 13 lipca 2020 r. (Shareholders controlling at least 5% of the vote at the General Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on July, 13 2020)
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. (Resolutions adopted by the General Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.
Strategia Ryvu Therapeutics S.A. na lata 2020-2022
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy dotacji z NCBiR
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
RYVU 1,56% 65,00
2020-08-11 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.