25,4000 zł
-1,55% -0,4000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Komunikaty spółki - ROPCZYCE

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w głosach
Wyniki finansowe
Oddalenie wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Spółce
Rezygnacja osoby nadzorującej
Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
Wyniki finansowe
Modyfikacja przez Radę Nadzorczą celów budżetowych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok
Uchwalenie przez Radę Nadzorczą celów budżetowych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok
Odpowiedzi Zarządu na pytania zadane przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
Żądanie Akcjonariusza umieszczenia zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.