32,3000 zł
-1,22% -0,4000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Komunikaty spółki - ROPCZYCE

Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwał NWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% oraz 75% ogólnej liczby głosów w Spółce
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy
Zamiar zawarcia porozumienia akcjonariuszy
Powołanie nowego Członka Zarządu
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od Sygnatariusza Porozumienia
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
Wyniki finansowe
Informacja o nabyciu akcji przez uczestników programu oraz wysokości dywidendy
Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2020 rok
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.