26,2000 zł
-0,38% -0,1000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Akcjonariat - ROPCZYCE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 164 002 410,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 259 634 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 677 693
Liczba głosów na WZA: 6 259 634 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,75%
Kapitał akcyjny: 15 649 085,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 677 693
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,25%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 360 377 (37,70%) 2 360 377 (48,70%) 2022-04-12 -
ZM Ropczyce SA 1 413 709 (22,58%) 1 413 709 (0,00%) 2022-04-12 -
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. w porozumieniu 1 317 316 (21,04%) 1 317 316 (27,18%) 2019-12-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 946 517
2,50 7 012 634
17 531 585,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-23
2018-10-25
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-02-10 1 368 660
10,00 1 368 660
13 686 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1992-03-16
1997-12-16
seria B - przeniesienie kapitału zapasowego na akcyjny 1997-03-25 2 737 320
6 843 300,00
2,50 2,50 4 105 980
10 264 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-03-28
1997-12-16
seria C - publiczna emisja 1997-03-25 500 000
12 000 000,00
2,50 24,00 4 605 980
11 514 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-10-24
1997-12-16
obniżenie kapitału 1997-09-26
2,50 1 368 660
3 421 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-12
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-26 460 137
9 695 086,59
2,50 21,07 5 066 117
12 665 292,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
2018-10-25
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2016-11-16 2 994 348
2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-02-08 -753 000
2,50 6 259 634
15 649 085,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-05-14 -2 308 674
2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-20 -753 000
2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ZM Service sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-07-30

KDPW:
KRS:
GPW:


wycofanie akcji z obrotu 2021-04-28

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
ZM Ropczyce SA 1 600 820 (-152 511) 25,57 (-2,44) 1 600 820 (-152 511) 0,00 2021-06-18
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 231 546 (100 384) 35,64 (1,59) 2 231 546 (100 384) 46,04 (-1,25) 2021-05-25
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 131 162 (65 335) 34,05 (1,05) 2 131 162 (65 335) 47,29 (1,45) 2020-11-04
ZM Ropczyce SA 1 753 331 (-153 676) 28,01 (-2,46) 1 753 331 (-153 676) 0,00 2020-09-09
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. w porozumieniu 1 317 316 (226 400) 21,04 (3,61) 1 317 316 (226 400) 21,04 (-2,15) 2019-12-06
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 827 (715) 33,00 (1,00) 2 065 827 (715) 45,84 (-1,16) 2019-02-20
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką, ZM Ropczyce 2 065 112 (-115) 32,00 (-0,99) 2 065 112 (-115) 47,00 (-0,45) 2018-11-26
Darłak Marian 0 (-497 413) 0,00 (-7,00) 0 (-497 413) 0,00 (-10,00) 2018-11-25
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 227 (790 818) 32,99 (14,99) 2 065 227 (790 818) 47,45 (20,45) 2018-11-24
Alior TFI SA portfele 2 0,00 2 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 41 934 0,67 41 934 0,67 2018-06-30
ZM Ropczyce SA 1 907 007 (351 333) 30,47 (5,62) 1 907 007 (351 333) 0,00 2018-06-29
ZM Invest SA 0 (-351 333) 0,00 (-5,61) 0 (-351 333) 0,00 (-7,47) 2018-06-29
ZM Ropczyce SA 1 555 674 (-753 000) 24,85 (-8,07) 1 555 674 (-753 000) 0,00 2018-06-28
ZM Ropczyce SA 2 308 674 (2 283 528) 32,92 (32,38) 2 308 674 (2 283 528) 0,00 2018-01-04
ZM Invest SA 351 333 (-2 283 528) 5,61 (-31,96) 351 333 (-2 283 528) 7,47 (-48,54) 2018-01-03
ZM Invest SA utrata możliwości wykonywania prawa głosu 2 634 861 (2 283 561) 37,57 (32,56) 2 634 861 (2 283 561) 56,01 (48,54) 2018-01-03
ZM Invest SA 351 300 (-33) 5,01 351 300 (-33) 7,47 2018-01-03
ZM Invest SA 351 333 (-23 717 253) 5,01 (-338,21) 351 333 (-2 055 253) 7,47 (-43,69) 2018-01-03
ZM Invest SA 24 068 586 (21 662 000) 343,22 (309,22) 2 406 586 51,16 (0,16) 2017-11-10
ZM Invest SA utrata możliwości wykonywania prawa głosu 2 406 586 (45 976) 34,00 (-17,25) 2 406 586 (45 976) 51,00 (-0,53) 2017-11-10
Siwiec Józef 1 274 409 18,00 (-2,36) 1 274 409 27,00 (-0,09) 2017-11-10
Siwiec Józef 1 274 409 (33 801) 20,36 (2,67) 1 274 409 (33 801) 27,09 (0,72) 2017-11-10
Darłak Marian 497 413 7,00 (-0,95) 497 413 10,00 (-0,57) 2017-11-10
Darłak Marian 497 413 (27 460) 7,95 (1,25) 497 413 (27 460) 10,57 (0,58) 2017-11-10
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 (-9 818 240) 17,43 (-138,13) 1 090 916 23,19 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 10 909 156 (9 818 240) 155,56 (140,00) 1 090 916 23,19 2017-10-02
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 090 916 (450 531) 15,56 (2,92) 1 090 916 (450 531) 23,19 (10,49) 2017-10-02
Siwiec Józef porozumienie 1 240 608 (1 225 099) 17,69 (17,36) 1 240 608 (1 225 099) 26,37 (26,04) 2016-12-23
Darłak Marian porozumienie 469 953 (468 732) 6,70 (6,68) 469 953 (468 732) 9,99 (9,97) 2016-12-23
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 640 385 12,64 (3,51) 640 385 12,70 (3,54) 2016-09-30
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 640 385 9,13 640 385 9,16 2016-09-30
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 51,25 (4,65) 2 360 610 51,53 (4,70) 2016-08-12
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 46,60 (12,94) 2 360 610 46,83 (-3,35) 2016-08-12
ZM Invest SA SA-QSr2 2016 2 360 610 (-25 146) 33,66 (-17,34) 2 360 610 (-25 146) 50,18 (-1,82) 2016-08-12
Verpol Group sp. z o.o. 0 (-349 832) 0,00 (-7,59) 0 (-349 832) 0,00 (-7,63) 2014-06-04
Siwiec Józef 15 509 (1 993) 0,33 (0,04) 15 509 (1 993) 0,33 (0,04) 2013-12-18
Siwiec Józef 13 516 (1 033) 0,29 (0,02) 13 516 (1 033) 0,29 (0,02) 2013-12-13
Duszkiewicz Robert 1 936 (100) 0,04 (0,01) 1 936 (100) 0,04 2013-04-24
ZM Invest SA 2 385 756 (81 458) 51,00 (0,98) 2 385 756 (81 458) 52,00 (1,70) 2012-10-31
Duszkiewicz Robert 1 836 0,03 1 836 0,04 2012-10-30
ZM Invest SA 2 304 298 (-56 312) 50,02 (-1,23) 2 304 298 (-56 312) 50,30 (-1,23) 2012-06-30
ZM Invest SA 2 360 610 (56 312) 51,25 (1,23) 2 360 610 (56 312) 51,53 (1,23) 2011-08-31
ZM Invest SA 2 304 298 (20 000) 50,02 (0,43) 2 304 298 (20 000) 50,30 (0,44) 2011-06-30
ZM Ropczyce SA 25 146 0,54 (0,04) 25 146 0,00 2009-07-13
ZM Ropczyce SA 25 146 0,50 (0,14) 25 146 0,00 2009-07-13
ZM Ropczyce SA 25 146 (-349 832) 0,36 (-7,78) 25 146 (-349 832) 0,00 2009-07-13
Verpol Group sp. z o.o. 349 832 7,59 349 832 7,63 2009-07-13
ZM Invest SA 2 284 298 (70 034) 49,59 (1,52) 2 284 298 (70 034) 49,86 (-2,47) 2009-03-31
ZM Invest SA 2 214 264 (4 155) 48,07 (0,09) 2 214 264 (4 155) 52,33 (1,37) 2009-02-27
PKO TFI SA 188 179 (-61 213) 4,08 (-1,33) 188 179 (-61 213) 4,44 (-1,45) 2009-01-12
PKO TFI SA 249 392 (-35 440) 5,41 (-0,77) 249 392 (-35 440) 5,89 (-0,72) 2009-01-11
ZM Ropczyce SA 374 978 (21 876) 8,14 (0,48) 374 978 (21 876) 0,00 2008-12-31
ZM Ropczyce SA 353 102 (23 192) 7,66 (0,50) 353 102 (23 192) 0,00 2008-12-29
Rockbridge TFI SA 203 668 (-26 699) 4,42 (-0,58) 203 668 (-26 699) 4,76 (-0,62) 2008-12-15
Rockbridge TFI SA 230 367 (-140 464) 5,00 (-3,05) 230 367 (-140 464) 5,38 (-3,22) 2008-12-11
ZM Ropczyce SA 329 910 (24 411) 7,16 (0,53) 329 910 (24 411) 0,00 2008-12-05
Millennium TFI SA 205 871 (-47 584) 4,46 (-1,04) 205 871 (-47 584) 4,81 (-1,11) 2008-12-04
Millennium TFI SA 253 455 (-77 344) 5,50 (-1,68) 253 455 (-77 344) 5,92 (-1,75) 2008-12-03
ZM Ropczyce SA 305 499 (8 474) 6,63 (0,19) 305 499 (8 474) 0,00 2008-11-20
Rockbridge TFI SA 370 831 (36 115) 8,05 (0,79) 370 831 (36 115) 8,60 (0,96) 2008-11-14
PKO TFI SA 284 832 (3 450) 6,18 (0,08) 284 832 (3 450) 6,61 (0,51) 2008-11-14
Millennium TFI SA 330 799 (84 049) 7,18 (1,83) 330 799 (84 049) 7,67 (2,32) 2008-11-14
ZM Ropczyce SA 297 025 (15 200) 6,44 (0,33) 297 025 (15 200) 0,00 2008-11-12
ZM Ropczyce SA 281 825 (12 100) 6,11 (0,26) 281 825 (12 100) 0,00 2008-10-29
ZM Invest SA 2 210 109 (46 500) 47,98 (1,01) 2 210 109 (46 500) 50,96 (2,22) 2008-10-21
ZM Ropczyce SA 269 725 (15 584) 5,85 (0,34) 269 725 (15 584) 0,00 2008-10-15
ZM Ropczyce SA 254 141 (13 900) 5,51 (0,30) 254 141 (13 900) 0,00 2008-09-29
ZM Ropczyce SA 240 241 (12 255) 5,21 (0,27) 240 241 (12 255) 0,00 2008-09-19
ZM Ropczyce SA 227 986 (10 451) 4,94 (0,22) 227 986 (10 451) 0,00 2008-08-27
ZM Ropczyce SA 217 535 (16 710) 4,72 (0,36) 217 535 (16 710) 0,00 2008-08-06
ZM Ropczyce SA 200 825 (16 531) 4,36 (0,36) 200 825 (16 531) 0,00 2008-07-23
ZM Ropczyce SA 184 294 (17 339) 4,00 (0,38) 184 294 (17 339) 0,00 2008-07-14
ZM Invest SA 2 163 609 (50 000) 46,97 (1,09) 2 163 609 (50 000) 48,74 (1,62) 2008-07-07
Rockbridge TFI SA 334 716 (-98 529) 7,26 (-2,14) 334 716 (-98 529) 7,64 (-1,76) 2008-06-30
ZM Ropczyce SA 166 955 (8 814) 3,62 (0,19) 166 955 (8 814) 0,00 2008-06-26
ZM Ropczyce SA 158 141 (13 230) 3,43 (0,29) 158 141 (13 230) 0,00 2008-06-20
ZM Ropczyce SA 144 911 (11 972) 3,14 (0,26) 144 911 (11 972) 0,00 2008-06-11
ZM Ropczyce SA 132 939 (12 290) 2,88 (0,27) 132 939 (12 290) 0,00 2008-06-03
ZM Invest SA 2 113 609 (59 000) 45,88 (1,28) 2 113 609 (59 000) 47,12 (2,18) 2008-06-02
ZM Ropczyce SA 120 649 (21 994) 2,61 (0,47) 120 649 (21 994) 0,00 2008-05-28
ZM Ropczyce SA 98 655 (11 991) 2,14 (0,26) 98 655 (11 991) 0,00 2008-05-15
ZM Ropczyce SA 86 664 (14 100) 1,88 (0,31) 86 664 (14 100) 0,00 2008-05-08
ZM Ropczyce SA 72 564 (16 297) 1,57 (0,35) 72 564 (16 297) 0,00 2008-04-28
ZM Ropczyce SA 56 267 (11 046) 1,22 (0,24) 56 267 (11 046) 0,00 2008-04-16
ZM Ropczyce SA 45 221 (11 056) 0,98 (0,24) 45 221 (11 056) 0,00 2008-04-08
ZM Invest SA 2 054 609 (73 864) 44,60 (1,60) 2 054 609 (73 864) 44,94 (1,62) 2008-04-01
ZM Invest SA 1 980 745 (-3 319) 43,00 (-0,07) 1 980 745 (-3 319) 43,32 (0,02) 2008-03-31
ZM Ropczyce SA 34 165 (10 010) 0,74 (0,22) 34 165 (10 010) 0,00 2008-03-26
ZM Ropczyce SA 24 155 (9 874) 0,52 (0,21) 24 155 (9 874) 0,00 2008-01-30
ZM Ropczyce SA 14 281 (3 869) 0,31 (0,09) 14 281 (3 869) 0,00 2008-01-21
ZM Ropczyce SA 10 412 (2 043) 0,22 (0,04) 10 412 (2 043) 0,00 2007-12-27
ZM Ropczyce SA 8 369 0,18 8 369 0,00 2007-12-17
ZM Invest SA 1 984 064 (3 319) 43,07 (0,07) 1 984 064 (3 319) 43,30 (0,30) 2007-11-21
Millennium TFI SA 246 750 5,35 246 750 5,35 2007-07-20
Rockbridge TFI SA 433 245 (-157 753) 9,40 (-3,43) 433 245 (-157 753) 9,40 (-3,43) 2007-06-25
PKO TFI SA 281 382 6,10 281 382 6,10 2007-06-22
ZM Invest SA 1 980 745 (97 110) 43,00 (2,11) 1 980 745 (97 110) 43,00 (2,11) 2007-06-14
ZM Invest SA 1 883 635 (106 587) 40,89 (2,31) 1 883 635 (106 587) 40,89 (2,31) 2007-02-28
Rockbridge TFI SA 590 998 (18 061) 12,83 (0,40) 590 998 (18 061) 12,83 (0,40) 2007-02-28
ZM Invest SA 1 777 048 (46 500) 38,58 (1,01) 1 777 048 (46 500) 38,58 (1,01) 2007-02-06
Rockbridge TFI SA 572 937 (96 558) 12,43 (2,09) 572 937 (96 558) 12,43 (2,09) 2006-12-05
Rockbridge TFI SA 476 379 (13 139) 10,34 (0,29) 476 379 (13 139) 10,34 (0,29) 2006-10-30
Rockbridge TFI SA 463 240 (208 762) 10,05 (4,53) 463 240 (208 762) 10,05 (4,53) 2006-09-18
Walczyk Danuta 1 284 0,00 1 284 0,00 2006-08-11
Siwiec Józef 12 483 0,27 12 483 0,27 2006-08-11
Darłak Marian 1 221 0,02 1 221 0,02 2006-08-11
ZM Invest SA 1 730 548 (47 500) 37,57 (1,03) 1 730 548 (47 500) 37,57 (1,03) 2006-08-08
ZM Invest SA 1 683 048 (47 305) 36,54 (1,03) 1 683 048 (47 305) 36,54 (1,03) 2006-06-19
ZM Invest SA 1 635 743 (48 763) 35,51 (1,06) 1 635 743 (48 763) 35,51 (1,06) 2006-06-02
Rockbridge TFI SA 254 478 5,52 254 478 5,52 2006-04-05
ZM Invest SA 1 586 980 (93 316) 34,45 (2,03) 1 586 980 (93 316) 34,45 (2,03) 2005-12-02
ZM Invest SA 1 493 664 (104 000) 32,42 (2,25) 1 493 664 (104 000) 32,42 (2,25) 2005-07-25
PZU Życie SA 234 244 5,08 234 244 5,08 2005-07-05
ZM Invest SA 1 389 664 (138 975) 30,17 (3,02) 1 389 664 (138 975) 30,17 (3,02) 2005-04-06
ZM Invest SA 1 250 689 (52 525) 27,15 (1,14) 1 250 689 (52 525) 27,15 (1,14) 2005-01-06
ZM Invest SA 1 198 164 26,01 1 198 164 26,01 2004-05-10
Skarb Państwa sprzedane ZM Invest SA 0 (-1 027 164) 0,00 (-25,02) 0 (-1 027 164) 0,00 (-25,02) 2004-05-10
MDI Energia SA 0 (-921 197) 0,00 (-20,00) 0 (-921 197) 0,00 (-20,00) 2003-06-05
MDI Energia SA 921 197 (26 226) 20,00 (0,57) 921 197 (26 226) 20,00 (0,57) 2002-08-30
Soho Development SA 222 914 4,83 222 914 4,83 2002-05-17
MDI Energia SA 894 971 (-460 000) 19,43 (-13,57) 894 971 (-460 000) 19,43 (-13,57) 2001-05-10
Skarb Państwa 1 027 164 25,02 1 027 164 25,02 1997-06-30
MDI Energia SA 1 354 971 33,00 1 354 971 33,00 1997-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-04-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2022-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2021-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2021-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2020-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2019-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2018-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2017-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2016-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2015-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2014-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2005-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2005-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2003-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2002-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2002-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2002-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2001-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2001-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2001-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2000-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,72 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
1998-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.