1,4500 zł
0,69% 0,0100 zł
Reino Capital SA (RNC)

Komunikaty spółki - REINO

Zmiana terminu zawarcia umów związanych z transakcją nabycia holdingu BUMA
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta istotnej umowy na świadczenie usług w zakresie asset management w ramach platformy inwestycyjnej dla rynku logistycznego
Pozyskanie kluczowego inwestora do realizacji pierwszego projektu inwestycyjnego w ramach platformy logistycznej i partnerstwa strategicznego na rynku magazynowym
Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G
Przeprowadzenie pierwszej transakcji nabycia aktywów do luksemburskiego funduszu inwestycyjnego REINO RF CEE Real Estate SCA SICAV – RAIF w ramach procesu First Closing
Informacja o zawarciu ugody oraz cofnięciu powództwa i wniosku o zabezpieczenie wykonania uchwały dotyczącej kapitału docelowego
Dojście do skutku emisji akcji serii G
Podpisanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa (ang. Strategic Partnership Umbrella Agreement) z Grupą RF CorVal
Spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez Spółkę zależną emitenta
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego i przedłużenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości
Podpisanie umowy inicjującej proces nawiązywania strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu wehikułami inwestycyjnymi rynku nieruchomości logistycznych
Powołanie luksemburskiego funduszu inwestycyjnego oraz zawarcie listów inwestycyjnych związanych z nabyciem pierwszych aktywów
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.