1,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Reino Capital SA (RNC)

Akcjonariat - REINO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 65 416 197 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 42 478 050 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 878 950
Liczba głosów na WZA: 42 478 050 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,76%
Kapitał akcyjny: 33 982 440,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 878 950
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Świątkowski Radosław 11 624 400 (27,00%) 11 624 400 (27,00%) 2020-01-23 -
Latkowska-Diniejko Dorota 11 621 750 (27,00%) 11 621 750 (27,00%) 2018-12-31 -
Kurasik Andrzej 5 600 000 (13,00%) 5 600 000 (13,00%) 2018-12-31 -
Tinc Justyna 2 564 800 (6,00%) 2 564 800 (6,00%) 2018-12-31 -
Bogacz Mariusz 2 468 000 (5,00%) 2 468 000 (5,00%) 2020-01-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2005-12-16 625 000
625 000,00
1,00 1,00 625 000
625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2006-03-08
2011-07-19
seria B 2006-08-28 120 000
120 000,00
1,00 1,00 745 000
745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24

2011-07-19
split 1:100 2007-06-13 0
0,00
0,01 0,00 74 500 000
745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-06-13 8 000 000
16 000 000,00
0,01 2,00 82 500 000
825 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2007-08-31
2011-07-19
zmiana firmy z Wrocławski Dom Maklerski SA na Dom Maklerski WDM SA 2010-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-17
seria D - prawo poboru 1:1 2012-12-03 82 500 000
16 500 000,00
0,01 0,20 165 000 000
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
scalenie akcji 8:1 2013-11-13 0
0,00
0,08 0,00 20 625 000
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-11
zmiana firmy z Dom Maklerski WDM SA na Graviton Capital SA 2015-08-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-18
scalenie akcji 10:1 2016-02-08 0
0,00
0,80 0,00 2 062 500
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-16
seria E - subskrypcja prywatna 2018-06-20 25 808 300
41 293 280,00
0,80 1,60 27 870 800
22 296 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria F - subskrypcja prywatna 2018-06-29 7 663 084
12 260 934,40
0,80 1,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Graviton Capital SA na Reino Capital SA 2018-10-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria F - subskrypcja prywatna 2018-10-30 10 976 000
17 561 600,00
0,80 1,60 38 846 800
31 077 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria G - subskrypcja prywatna uchylona 2018-11-14 11 153 200
17 845 120,00
0,80 1,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2019-06-10 3 631 250
5 810 000,00
0,80 1,60 42 478 050
33 982 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-10
seria H - subskrypcja prywatna 2020-02-27 18 969 950
0,00
0,80 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 624 400 (2 650) 27,37 (-2,55) 11 624 400 (2 650) 27,37 (-2,55) 2020-01-23
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 468 000 (100 000) 5,81 (-0,29) 2 468 000 (100 000) 5,81 (-0,29) 2020-01-23
Tinc Justyna w porozumieniu 2 564 800 6,60 (0,56) 2 564 800 6,60 (0,56) 2018-12-31
Tinc Justyna w porozumieniu 2 564 800 6,04 2 564 800 6,04 2018-12-31
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 621 750 29,92 (2,56) 11 621 750 29,92 (2,56) 2018-12-31
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 621 750 27,36 11 621 750 27,36 2018-12-31
Ogółem 38 846 800 (36 784 300) 0 38 846 800 (36 784 300) 0 2018-12-31
Latkowska-Diniejko Dorota w porozumieniu 11 621 750 29,92 (2,56) 11 621 750 29,92 (2,56) 2018-12-31
Latkowska-Diniejko Dorota w porozumieniu 11 621 750 27,36 11 621 750 27,36 2018-12-31
Kurasik Andrzej w porozumieniu 5 600 000 14,42 (1,24) 5 600 000 14,42 (1,24) 2018-12-31
Kurasik Andrzej w porozumieniu 5 600 000 13,18 5 600 000 13,18 2018-12-31
Buczak Tomasz poprzez Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 3,07 1 193 306 3,07 2018-12-31
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 368 000 6,10 (0,53) 2 368 000 6,10 (0,53) 2018-12-31
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 368 000 5,57 2 368 000 5,57 2018-12-31
Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 57,86 (54,79) 1 193 306 57,86 (54,79) 2018-08-30
Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 3,07 1 193 306 3,07 2018-08-30
Gudaszewski Wojciech 0 (-8 240 000) 0,00 (-9,98) 0 (-8 240 000) 0,00 (-9,98) 2018-08-28
Gudaszewski Tadeusz 0 (-4 121 450) 0,00 (-19,98) 0 (-4 121 450) 0,00 (-19,98) 2018-08-28
Dzielnicki Adrian 83 889 (-122 111) 4,07 (-5,92) 83 889 (-122 111) 4,07 (-5,92) 2018-08-28
Dzielnicka Zofia 0 (-4 123 750) 0,00 (-19,99) 0 (-4 123 750) 0,00 (-19,99) 2018-08-28
Szydłowski Paweł 96 228 (-11 835) 4,67 (-0,57) 96 228 (-11 835) 4,67 (-0,57) 2018-08-22
Szydłowski Paweł 108 063 5,24 108 063 5,24 2018-07-26
Ogółem 2 062 500 (-18 562 500) 0 2 062 500 (-18 562 500) 0 2016-03-16
Gudaszewski Tadeusz 4 121 450 (3 709 305) 19,98 4 121 450 (3 709 305) 19,98 2014-12-30
Gudaszewski Tadeusz 412 145 (-32 577 855) 19,98 (-0,01) 412 145 (-32 577 855) 19,98 (-0,01) 2014-12-30
Dzielnicka Zofia 4 123 750 (3 711 375) 19,99 4 123 750 (3 711 375) 19,99 2014-12-19
Dzielnicka Zofia 412 375 (-5 178 875) 19,99 (-7,11) 412 375 (-5 178 875) 19,99 (-7,11) 2014-12-19
Dzielnicka Zofia poprzez Wadella Ltd. 5 591 250 (-27 398 750) 27,10 (7,11) 5 591 250 (-27 398 750) 27,10 (7,11) 2014-12-19
Ogółem 20 625 000 (-144 375 000) 0 20 625 000 (-144 375 000) 0 2014-03-18
Gudaszewski Tadeusz poprzez Wartek Holdings Ltd. 32 990 000 (28 866 250) 19,99 32 990 000 (28 866 250) 19,99 2013-07-23
Gudaszewski Tadeusz poprzez Wartek Holdings Ltd. 4 123 750 (-10 276 250) 19,99 (11,27) 4 123 750 (-10 276 250) 19,99 (11,27) 2013-07-23
Dzielnicka Zofia Wadella Ltd. 32 990 000 19,99 (0,99) 32 990 000 19,99 (0,99) 2013-07-23
Dzielnicka Zofia poprzez Wadella Ltd. 32 990 000 (28 866 250) 19,00 (-0,99) 32 990 000 (28 866 250) 19,00 (-0,99) 2013-07-23
Dzielnicka Zofia poprzez Wadella Ltd. 4 123 750 (-9 126 250) 19,99 (3,84) 4 123 750 (-9 126 250) 19,99 (3,84) 2013-07-23
Ogółem 165 000 000 (83 000 000) 0 165 000 000 (83 000 000) 0 2013-06-19
Spqr SA wraz z podmiotami zaleznymi 4 108 236 (-2 750 511) 4,97 (-3,34) 4 108 236 (-2 750 511) 4,97 (-3,34) 2013-04-22
Spqr SA wraz z podmiotami zaleznymi 6 858 747 8,31 6 858 747 8,31 2012-10-12
Dykiel Tadeusz przez Novian SA 0 (-6 858 747) 0,00 (-8,31) 0 (-6 858 747) 0,00 (-8,31) 2012-10-12
Dykiel Tadeusz przez Spqr SA 6 858 747 8,31 (0,31) 6 858 747 8,31 (0,31) 2012-06-21
Dykiel Tadeusz przez Novian SA 6 858 747 8,00 6 858 747 8,00 2012-06-21
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 858 747 8,31 (0,31) 6 858 747 8,31 (0,31) 2011-05-25
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 858 747 (42 000) 8,00 (-0,31) 6 858 747 (42 000) 8,00 (-0,31) 2011-05-25
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 816 747 8,31 (0,05) 6 816 747 8,31 (0,05) 2011-05-11
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 816 747 (-179 000) 8,26 (-0,27) 6 816 747 (-179 000) 8,26 (-0,27) 2011-05-11
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 995 747 (2 229 098) 8,53 (2,72) 6 995 747 (2 229 098) 8,53 (2,72) 2011-03-03
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 4 766 649 5,81 4 766 649 5,81 2011-01-21
Totmes SA 3 005 562 (-1 140 000) 3,66 (-1,39) 3 005 562 (-1 140 000) 3,66 (-1,39) 2010-10-06
Totmes SA 4 145 562 (-4 064 614) 5,05 (-4,96) 4 145 562 (-4 064 614) 5,05 (-4,96) 2010-10-05
Totmes SA 8 210 176 (949 000) 10,01 (1,16) 8 210 176 (949 000) 10,01 (1,16) 2009-12-21
Gudaszewski Tadeusz 14 400 000 8,72 (-8,84) 14 400 000 8,72 (-8,84) 2009-12-21
Gudaszewski Tadeusz 14 400 000 17,56 (0,11) 14 400 000 17,56 (0,11) 2009-12-21
Gudaszewski Tadeusz 14 400 000 (600 000) 17,45 (0,63) 14 400 000 (600 000) 17,45 (0,63) 2009-12-21
Dzielnicki Adrian 206 000 (-8 034 000) 9,99 (-0,05) 206 000 (-8 034 000) 9,99 (-0,05) 2009-08-26
Dzielnicki Adrian 8 240 000 10,04 (0,06) 8 240 000 10,04 (0,06) 2009-08-26
Dzielnicki Adrian 8 240 000 9,98 (4,99) 8 240 000 9,98 (4,99) 2009-08-26
Dzielnicki Adrian 8 240 000 (7 210 000) 4,99 8 240 000 (7 210 000) 4,99 2009-08-26
Dzielnicki Adrian 1 030 000 (-1 030 000) 4,99 (-4,99) 1 030 000 (-1 030 000) 4,99 (-4,99) 2009-08-26
Dzielnicki Adrian 2 060 000 (-6 110 000) 9,98 (0,02) 2 060 000 (-6 110 000) 9,98 (0,02) 2009-08-26
Gudaszewski Wojciech 8 240 000 9,98 (4,99) 8 240 000 9,98 (4,99) 2009-08-14
Gudaszewski Wojciech 8 240 000 (7 210 000) 4,99 8 240 000 (7 210 000) 4,99 2009-08-14
Gudaszewski Wojciech 1 030 000 (-1 030 000) 4,99 (-4,99) 1 030 000 (-1 030 000) 4,99 (-4,99) 2009-08-14
Gudaszewski Wojciech 2 060 000 (1 854 000) 9,98 (-0,01) 2 060 000 (1 854 000) 9,98 (-0,01) 2009-08-14
Gudaszewski Wojciech 206 000 (-8 034 000) 9,99 (-0,05) 206 000 (-8 034 000) 9,99 (-0,05) 2009-08-14
Gudaszewski Wojciech 8 240 000 (70 000) 10,04 (0,08) 8 240 000 (70 000) 10,04 (0,08) 2009-08-14
Totmes SA 7 261 176 8,85 7 261 176 8,85 2009-08-04
Gudaszewski Tadeusz 13 800 000 (-54 000) 16,82 (-0,07) 13 800 000 (-54 000) 16,82 (-0,07) 2009-08-03
Gudaszewski Wojciech 8 170 000 (1 750 000) 9,96 (2,14) 8 170 000 (1 750 000) 9,96 (2,14) 2009-06-16
Gudaszewski Tadeusz 13 854 000 (-1 026 000) 16,89 (-3,08) 13 854 000 (-1 026 000) 16,89 (-3,08) 2009-06-16
Dzielnicki Adrian 8 170 000 (1 750 000) 9,96 (2,14) 8 170 000 (1 750 000) 9,96 (2,14) 2009-06-16
Dzielnicka Zofia 13 250 000 16,15 (0,09) 13 250 000 16,15 (0,09) 2009-06-16
Dzielnicka Zofia 13 250 000 16,06 (8,03) 13 250 000 16,06 (8,03) 2009-06-16
Dzielnicka Zofia 13 250 000 (-1 550 000) 8,03 (-10,01) 13 250 000 (-1 550 000) 8,03 (-10,01) 2009-06-16
Hnatiuk Michał 4 000 000 4,00 (-1,36) 4 000 000 4,00 (-1,36) 2009-04-10
Waluga Michał 3 680 847 (-450 550) 4,48 (-0,55) 3 680 847 (-450 550) 4,48 (-0,55) 2009-02-09
Tadajewski Radosław 3 652 000 (-560 829) 4,45 (-0,68) 3 652 000 (-560 829) 4,45 (-0,68) 2009-02-09
Augustyn Jan 3 485 562 (-646 200) 4,25 (-0,78) 3 485 562 (-646 200) 4,25 (-0,78) 2009-02-09
Waluga Michał 4 131 397 (-3 068 603) 5,03 (-3,75) 4 131 397 (-3 068 603) 5,03 (-3,75) 2009-02-08
Tadajewski Radosław 4 212 829 (-2 987 171) 5,13 (-4,53) 4 212 829 (-2 987 171) 5,13 (-4,53) 2009-02-08
Augustyn Jan 4 131 762 (-2 541 922) 5,03 (-3,10) 4 131 762 (-2 541 922) 5,03 (-3,10) 2009-02-08
Gudaszewski Wojciech 6 420 000 (-30 000) 7,82 (-0,05) 6 420 000 (-30 000) 7,82 (-0,05) 2008-09-30
Dzielnicki Adrian 6 420 000 (-30 000) 7,82 (-0,05) 6 420 000 (-30 000) 7,82 (-0,05) 2008-09-30
Augustyn Jan 6 673 684 8,13 6 673 684 8,13 2008-09-30
Dzielnicka Zofia 14 800 000 (-80 000) 18,04 (-1,93) 14 800 000 (-80 000) 18,04 (-1,93) 2008-09-12
Absolute East West Master Fund Ltd. 4 113 447 5,01 4 113 447 5,01 2008-07-04
Absolute East West Master Fund Ltd. 4 113 447 (-12 030) 5,01 (-0,02) 4 113 447 (-12 030) 5,01 (-0,02) 2008-07-04
Absolute East West Master Fund Ltd. 4 125 477 (-1 874 523) 5,03 (-2,29) 4 125 477 (-1 874 523) 5,03 (-2,29) 2008-06-24
Ogółem 82 000 000 (-500 000) 0 82 000 000 (-500 000) 0 2008-05-19
Ogółem 82 500 000 0 82 500 000 0 2008-05-19
Gudaszewski Wojciech 6 450 000 (30 000) 7,87 (-0,74) 6 450 000 (30 000) 7,87 (-0,74) 2008-05-19
Dzielnicki Adrian 6 450 000 (30 000) 7,87 (-0,74) 6 450 000 (30 000) 7,87 (-0,74) 2008-05-19
Absolute East West Master Fund Ltd. 6 000 000 7,32 (0,05) 6 000 000 7,32 (0,05) 2008-05-19
Ogółem 82 500 000 (8 000 000) 0 82 500 000 (8 000 000) 0 2007-08-30
Absolute East West Master Fund Ltd. w tym: 2.400.000 PDA 6 000 000 (2 400 000) 7,27 (2,44) 6 000 000 (2 400 000) 7,27 (2,44) 2007-08-30
Waluga Michał 7 200 000 8,78 (-0,88) 7 200 000 8,78 (-0,88) 2007-08-24
Waluga Michał 7 200 000 9,66 7 200 000 9,66 2007-08-24
Tadajewski Radosław 7 200 000 9,66 (0,88) 7 200 000 9,66 (0,88) 2007-08-24
Tadajewski Radosław 7 200 000 8,78 7 200 000 8,78 2007-08-24
Ogółem 74 500 000 0 74 500 000 0 2007-08-24
Hnatiuk Piotr 2 400 000 3,22 2 400 000 3,22 2007-08-24
Hnatiuk Michał 4 000 000 5,36 (0,48) 4 000 000 5,36 (0,48) 2007-08-24
Hnatiuk Michał 4 000 000 4,88 4 000 000 4,88 2007-08-24
Gudaszewski Wojciech 6 420 000 8,61 (0,83) 6 420 000 8,61 (0,83) 2007-08-24
Gudaszewski Wojciech 6 420 000 7,78 6 420 000 7,78 2007-08-24
Gudaszewski Tadeusz 14 880 000 19,97 (1,82) 14 880 000 19,97 (1,82) 2007-08-24
Gudaszewski Tadeusz 14 880 000 18,15 14 880 000 18,15 2007-08-24
Dzielnicki Adrian 6 420 000 8,61 (0,83) 6 420 000 8,61 (0,83) 2007-08-24
Dzielnicki Adrian 6 420 000 7,78 6 420 000 7,78 2007-08-24
Dzielnicka Zofia 14 880 000 19,97 (1,82) 14 880 000 19,97 (1,82) 2007-08-24
Dzielnicka Zofia 14 880 000 18,15 14 880 000 18,15 2007-08-24
Absolute East West Master Fund Ltd. 3 600 000 4,83 3 600 000 4,83 2007-08-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-04-27 Split 10:1
2014-03-18 Split 8:1
2013-01-31 Prawo poboru 1:1
2008-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2008-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.