0,7600 zł
1,60% 0,0120 zł
Raen S.A. (RAE)

Akcjonariat - RAEN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 777 168,72 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 47 075 222 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 731 960
Liczba głosów na WZA: 47 075 222 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,91%
Kapitał akcyjny: 4 707 522,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 731 960
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Guz Adam 13 500 000 (28,67%) 13 500 000 (28,67%) 2023-05-25 -
Przyłęcki Wojciech bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 7 273 655 (15,45%) 7 273 655 (15,45%) 2023-03-31 -
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 6 958 305 (14,78%) 6 958 305 (14,78%) 2023-05-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria D 15 000
0,10 28 543 000
2 854 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-08
podwyższenie kapitału seria D 310 000
0,10 32 075 222
3 207 522,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-04-06
podwyższenie kapitału seria D 1 000 000
0,10 29 543 000
2 954 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-08
podwyższenie kapitału seria D 6 175 000
0,10 28 528 000
2 852 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-05
seria A - akcje założycielskie połączenie IQ Partners Sp. z o.o. i IFA Investments Sp. z o.o. 2007-07-19 20 000 000
1,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2007-10-10
2011-10-11
seria B - subskrypcja prywatna 2007-10-11 1 853 000
5 559 000,00
1,00 3,00 21 853 000
21 853 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2008-02-15
2011-10-11
seria C - subskrypcja prywatna Inwest Consulting S.A. 2009-09-11 500 000
500 000,00
1,00 1,00 22 353 000
22 353 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2009-11-19
2011-10-11
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-04-09 15 000 000
15 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PunkPirates sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-03-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25
zmiana firmy z IQ Partners SA na PunkPirates SA 2020-03-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25
2020-06-01
obniżenie kapitału obniżenie wartości nominalnej akcji 2020-06-18
0,10 22 353 000
2 235 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-02
połączenie z IQ Partners sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-11-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-27
seria E - subskrypcja prywatna warranty serii B 2022-12-21 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z PunkPirates SA na Raen SA 2022-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-02-17
seria F - kapitał docelowy 2023-03-08 2 222 222
999 999,90
0,10 0,45 31 765 222
3 176 522,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-30
seria E - subskrypcja prywatna 2023-04-19 15 000 000
1 500 000,00
0,10 0,10 47 075 222
4 707 522,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-25
seria G - subskrypcja prywatna za warranty serii B 2023-04-19 25 000 000
2 500 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty serii C 2023-04-19 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 6 958 305 (2 222 222) 21,69 (5,66) 6 958 305 (2 222 222) 21,69 (5,66) 2023-05-04
Przyłęcki Wojciech bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 7 273 655 22,89 (0,22) 7 273 655 22,89 (0,22) 2023-03-31
Przyłęcki Wojciech bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 7 273 655 (468 305) 22,67 (-1,17) 7 273 655 (468 305) 22,67 (-1,17) 2023-03-31
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 4 736 083 16,03 (1,13) 4 736 083 16,03 (1,13) 2023-03-15
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 4 736 083 (-2 263 917) 14,90 (-9,62) 4 736 083 (-2 263 917) 14,90 (-9,62) 2023-03-15
Przyłęcki Wojciech bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 6 805 350 23,84 6 805 350 23,84 2021-11-05
Przyłęcki Wojciech bezpośrednio, wraz z podmiotem zależnym 6 805 350 (2 000 000) 23,84 (2,35) 6 805 350 (2 000 000) 23,84 (2,35) 2021-11-05
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 7 000 000 24,52 7 000 000 24,52 2021-11-05
Hazubski Maciej bezpośrednio, wraz z Dien sp. z o.o. 7 000 000 (2 000 000) 24,52 (2,16) 7 000 000 (2 000 000) 24,52 (2,16) 2021-11-05
Formonar Investments Ltd. 900 000 (-1 000 000) 4,02 (-4,47) 900 000 (-1 000 000) 4,02 (-4,47) 2021-03-16
Formonar Investments Ltd. 1 900 000 (-1 015 713) 8,49 (-4,55) 1 900 000 (-1 015 713) 8,49 (-4,55) 2020-10-30
Formonar Investments Ltd. 2 915 713 (-1 000 000) 13,04 (-4,47) 2 915 713 (-1 000 000) 13,04 (-4,47) 2020-08-03
Formonar Investments Ltd. ZWZ 3 915 713 (-311 698) 17,51 (-1,40) 3 915 713 (-311 698) 17,51 (-1,40) 2020-06-18
Formonar Investments Ltd. 4 227 411 18,91 4 227 411 18,91 2019-07-02
Global 1 sp. z o.o. s.k.a. 20 000 (-4 407 000) 0,08 (-19,72) 20 000 (-4 407 000) 0,08 (-19,72) 2019-06-28
Przyłęcki Wojciech NWZ 4 805 350 (5 350) 21,49 (0,02) 4 805 350 (5 350) 21,49 (0,02) 2019-01-31
Przyłęcki Wojciech 4 800 000 (-5 197) 21,47 (-0,02) 4 800 000 (-5 197) 21,47 (-0,02) 2018-12-28
Global 1 sp. z o.o. s.k.a. 4 427 000 19,80 4 427 000 19,80 2018-02-19
DAMF Invest SA z Atlantis SA 0 (-4 277 000) 0,00 (-19,13) 0 (-4 277 000) 0,00 (-19,13) 2018-02-19
Hazubski Maciej przez Dien sp. z o.o. 5 000 000 22,36 5 000 000 22,36 2017-12-20
DAMF Invest SA 4 277 000 (-200 000) 19,13 (-0,89) 4 277 000 (-200 000) 19,13 (-0,89) 2014-08-13
DAMF Invest SA z Atlantis SA 4 477 000 20,02 (20,02) 4 477 000 20,02 (20,02) 2014-08-13
IFEA sp. z o.o. z DAMF Invest SA, Sky Tech sp. z o.o., Atlantis SA i Fon SA 4 682 487 20,94 4 682 487 20,94 2014-05-08
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Refus sp. z o.o. 0 (-4 427 000) 0,00 (-19,80) 0 (-4 427 000) 0,00 (-19,80) 2014-05-08
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Refus sp. z o.o. 4 427 000 (-50 000) 19,80 (-0,22) 4 427 000 (-50 000) 19,80 (-0,22) 2012-09-24
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Refus sp. z o.o. 4 477 000 20,02 4 477 000 20,02 2012-09-24
Atlantis SE 4 427 000 19,80 (19,80) 4 427 000 19,80 (19,80) 2012-09-24
Atlantis SE 0 (-2 227 000) 0,00 (-9,96) 0 (-2 227 000) 0,00 (-9,96) 2012-09-24
Azaraco Ltd. z Jarosławem i Joanną Obara 17 338 (-2 200 000) 0,07 (-9,84) 17 338 (-2 200 000) 0,07 (-9,84) 2012-09-14
Azaraco Ltd. z Jarosławem i Joanną Obara 2 217 338 (-9 000) 9,91 (-0,04) 2 217 338 (-9 000) 9,91 (-0,04) 2012-09-13
Azaraco Ltd. z Jarosławem i Joanną Obara 2 226 338 (-188 000) 9,95 (-0,85) 2 226 338 (-188 000) 9,95 (-0,85) 2012-01-13
Atlantis SE 2 227 000 9,96 2 227 000 9,96 2012-01-12
Atlantis SE 2 227 000 9,96 2 227 000 9,96 2012-01-12
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 2 414 338 (-22 000) 10,80 (-0,09) 2 414 338 (-22 000) 10,80 (-0,09) 2012-01-10
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 2 436 338 (-1 241 000) 10,89 (-5,56) 2 436 338 (-1 241 000) 10,89 (-5,56) 2011-12-19
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 3 677 338 (32 116) 16,45 (0,15) 3 677 338 (32 116) 16,45 (0,15) 2011-12-15
Osiński Adam 30 185 0,13 30 185 0,13 2011-11-14
Osiński Adam 30 185 0,13 30 185 0,13 2011-11-14
Frąckowiak Andrzej 434 000 1,94 434 000 1,94 2011-11-14
Frąckowiak Andrzej 434 000 1,94 434 000 1,94 2011-11-14
Bolmiński Piotr 14 000 0,06 14 000 0,06 2011-11-14
Bolmiński Piotr 14 000 0,06 14 000 0,06 2011-11-14
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 3 645 222 (170 222) 16,30 (0,76) 3 645 222 (170 222) 16,30 (0,76) 2011-11-14
Przyłęcki Wojciech wraz z Sumixam Ltd. 4 805 197 21,49 4 805 197 21,49 2011-04-13
Przyłęcki Wojciech wraz z Sumixam Ltd. 4 805 197 (5 197) 21,49 (0,02) 4 805 197 (5 197) 21,49 (0,02) 2011-04-13
Hazubski Maciej przez Altraves Ltd. 5 000 000 22,36 5 000 000 22,36 2011-01-24
Hazubski Maciej przez Altraves Ltd. 5 000 000 22,36 (-2,64) 5 000 000 22,36 (-2,64) 2011-01-24
Strzałka-Sukacz Beata 1 100 000 (-200 000) 4,92 (-0,89) 1 100 000 (-200 000) 4,92 (-0,89) 2010-10-28
Strzałka-Sukacz Beata 1 300 000 (-2 382 143) 5,81 (-11,03) 1 300 000 (-2 372 143) 5,81 (-10,99) 2010-10-01
Azaraco Ltd. 3 475 000 (-43 866) 15,54 (-0,20) 3 475 000 (-43 866) 15,54 (-0,20) 2010-06-16
Azaraco Ltd. wraz z Jarosławem i Joanną Obara 3 518 866 (-1 072 177) 15,74 (-4,79) 3 518 866 (-1 072 177) 15,74 (-4,79) 2010-06-16
Obara Jarosław 0 (-4 697 033) 0,00 (-21,01) 0 (-4 697 033) 0,00 (-21,01) 2010-02-26
Azaraco Ltd. 4 591 043 20,53 4 591 043 20,53 2010-02-26
Obara Jarosław z żoną 4 697 033 (105 990) 21,01 (0,48) 4 697 033 (105 990) 21,01 (0,48) 2010-02-24
Obara Jarosław 4 591 043 (-92 000) 20,53 (-0,42) 4 591 043 (-92 000) 20,53 (-0,42) 2010-02-24
Przyłęcki Wojciech 4 800 000 (-210 000) 21,47 (-0,94) 4 800 000 (-210 000) 21,47 (-0,94) 2009-12-31
Przyłęcki Wojciech 5 010 000 (10 000) 22,41 (-0,47) 5 010 000 (10 000) 22,41 (-0,47) 2009-11-19
Obara Jarosław 4 683 043 (218 757) 20,95 (-1,37) 4 683 043 (218 757) 20,95 (-1,37) 2009-11-19
Strzałka-Sukacz Beata 3 682 143 16,84 3 672 143 (-10 000) 16,80 (-0,04) 2009-02-12
Strzałka-Sukacz Beata 3 682 143 16,84 (0,37) 3 682 143 16,84 (0,37) 2009-02-12
Strzałka-Sukacz Beata 3 682 143 (-1 050 000) 16,47 (-7,19) 3 682 143 (-1 050 000) 16,47 (-7,19) 2009-02-12
Strzałka-Sukacz Beata 4 732 143 23,66 (2,01) 4 732 143 23,66 (2,01) 2007-10-10
Strzałka-Sukacz Beata 4 732 143 21,65 4 732 143 21,65 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,45 (0,06) 535 714 2,45 (0,06) 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,39 (-0,28) 535 714 2,39 (-0,28) 2007-10-10
Stanecki Andrzej 535 714 2,67 535 714 2,67 2007-10-10
Przyłęcki Wojciech 5 000 000 22,88 (0,52) 5 000 000 22,88 (0,52) 2007-10-10
Przyłęcki Wojciech 5 000 000 22,36 (-2,64) 5 000 000 22,36 (-2,64) 2007-10-10
Przyłęcki Wojciech 5 000 000 25,00 5 000 000 25,00 2007-10-10
Obara Jarosław 4 464 286 22,32 (1,90) 4 464 286 22,32 (1,90) 2007-10-10
Obara Jarosław 4 464 286 20,42 (0,45) 4 464 286 20,42 (0,45) 2007-10-10
Obara Jarosław 4 464 286 19,97 4 464 286 19,97 2007-10-10
Hazubski Maciej 5 000 000 25,00 (2,12) 5 000 000 25,00 (2,12) 2007-10-10
Hazubski Maciej 5 000 000 22,88 (0,52) 5 000 000 22,88 (0,52) 2007-10-10
Hazubski Maciej 5 000 000 22,36 5 000 000 22,36 2007-10-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.