0,7600 zł
1,60% 0,0120 zł
Raen S.A. (RAE)

Komunikaty spółki - RAEN

Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w Solar Polska New Energy PV 20 sp. z o.o. przez Raen S.A.
Zawarcie listu intencyjnego z Energetia sp. z o.o. w celu realizacji nowego projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MWp
Nabycie udziałów w ERA PV sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie pozyskania oraz rozwoju projektów OZE z Idea Energy sp. z o.o.
Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w spółce realizującej projekty OZE
Wyniki finansowe
Zawarcie porozumienia w zakresie rozwoju projektów OZE
Wybór oferty na rozwijanie projektów PV przez Seed Capital sp. z o.o.
PUNKPIRATES Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Aktualizacja raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.