0,7600 zł
1,60% 0,0120 zł
Raen S.A. (RAE)

Wyniki finansowe - RAEN			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 623 -518 -293 -335
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 552 -542 -292 -1 497
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 488 -626 -292 -1 475
Amortyzacja (tys.) 3 0 0 0
EBITDA (tys.) -1 620 -518 -293 -335
Aktywa (tys.) 1 659 1 783 3 073 1 794
Kapitał własny (tys.)* 1 099 1 473 2 712 1 237
Liczba akcji (tys. szt.) 29 543,000 31 765,222 47 075,222 47 075,222
Zysk na akcję (zł) -0,050 -0,020 -0,006 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,037 0,046 0,058 0,026
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.