53,0000 zł
-1,12% -0,6000 zł
PolTreg SA (PTG)

Komunikaty spółki - POLTREG

Zmiana adresu siedziby PolTREG S.A. i adresu strony internetowej
Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. zlecenia na prace przygotowawcze do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TregVacRMS
Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Zarządu PolTREG S.A.
Powołanie nowego Członka Zarządu PolTREG S.A.
Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. zlecenia na przeprowadzenie badania klinicznego w projekcie PreTREG
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 rokuHarmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Zawarcie umowy z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego PolTREG S.A.
Zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG S.A.
Zawarcie aneksu do umowy na dofinasowanie projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych”.
Informacja nt. rekomendowania projektu konsorcjum do finansowania w ramach konkursu Horizon Europe.
Wyniki finansowe
Informacja nt. rekomendowania przez Agencję Badań Medycznych dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego PolTREG S.A.
Zawarcie umowy dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego
Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. umowy ramowej na realizację badań klinicznych oraz zlecenia na przeprowadzenie badania klinicznego w stwardnieniu rozsianym
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.