12,0000 zł
-0,83% -0,1000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Akcjonariat - POLICE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 490 109 216 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 124 175 768 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119 716 861
Liczba głosów na WZA: 124 175 768 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,41%
Kapitał akcyjny: 1 241 757 680,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119 716 861
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,59%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Azoty SA 78 051 500 (62,85%) 78 051 500 (62,85%) 2020-01-10 ZAP
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 16 299 649 (13,12%) 16 299 649 (13,12%) 2020-05-20 CRI, TRK, RAF
Skarb Państwa NWZ 9 273 078 (7,46%) 9 273 078 (7,46%) 2021-05-11 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, TPE, ENA, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, BDZ, PHN, ARP_C, PGE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-14 60 000 000
600 000 000,00
10,00 10,00 60 000 000
600 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-03
1995-12-30
2005-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2005-05-24 15 000 000
157 500 000,00
10,00 10,50 75 000 000
750 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-03
2005-08-19
2005-09-06
seria C - prawo poboru 1:1,46666666667 2019-09-23 49 175 768
501 592 833,60
10,00 10,20 124 175 768
1 241 757 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-10
połączenie z Supra Agrochemia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarb Państwa ZWZ 9 271 222 (5 511 866) 7,47 (2,46) 9 271 222 (5 511 866) 7,47 (2,46) 2020-06-29
Uniqa OFE portfel 691 019 0,92 691 019 0,92 2018-12-31
NN OFE portfel 148 861 0,19 148 861 0,19 2018-12-31
Skarb Państwa 3 759 356 (-2) 5,01 (1,98) 3 759 356 5,01 (1,98) 2015-12-31
Skarb Państwa 3 759 358 (-1 056) 3,03 (-1,98) 3 759 356 (-1 058) 3,03 (-1,98) 2015-12-31
Skarb Państwa 3 760 414 (-1 545 275) 5,01 (-2,06) 3 760 414 (-1 545 275) 5,01 (-2,06) 2013-12-31
Jałosiński Krzysztof 2 000 0,00 2 000 0,00 2013-04-09
Motyliński Janusz 836 0,00 836 0,00 2012-06-30
Marciniak Jerzy 0 (-100) 0,00 0 (-100) 0,00 2012-05-16
Marciniak Jerzy 100 0,00 100 0,00 2012-05-07
Skarb Państwa 5 305 689 (-39 251 151) 7,07 (-52,33) 5 305 689 (-39 251 151) 7,07 (-52,33) 2011-08-23
Grupa Azoty SA 49 500 000 66,00 (26,14) 49 500 000 66,00 (26,14) 2011-08-23
Grupa Azoty SA 49 500 000 39,86 49 500 000 39,86 2011-08-23
Skarb Państwa 44 556 840 (-18 134) 59,40 (-0,03) 44 556 840 (-18 134) 59,40 (-0,03) 2011-08-22
Miklewicz Zbigniew 0 (-1) 0,00 0 (-1) 0,00 2011-03-31
NN Investment Partners TFI SA 3 689 882 (-158 965) 4,91 (-0,22) 3 689 882 (-158 965) 4,91 (-0,22) 2010-01-20
NN Investment Partners TFI SA 3 848 847 (86 685) 5,13 (0,12) 3 848 847 (86 685) 5,13 (0,12) 2010-01-19
NN Investment Partners TFI SA 3 762 162 (87 881) 5,01 (0,12) 3 762 162 (87 881) 5,01 (0,12) 2010-01-18
NN Investment Partners TFI SA 3 674 281 (124 853) 4,89 (0,16) 3 674 281 (124 853) 4,89 (0,16) 2010-01-17
Miklewicz Zbigniew 1 0,00 1 0,00 2009-09-30
NN Investment Partners TFI SA 3 549 428 (-360 817) 4,73 (-0,48) 3 549 428 (-360 817) 4,73 (-0,48) 2009-02-23
NN Investment Partners TFI SA 3 910 245 (453 427) 5,21 (0,61) 3 910 245 (453 427) 5,21 (0,61) 2008-07-30
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 6 607 966 8,81 (3,49) 6 607 966 8,81 (3,49) 2008-07-17
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 6 607 966 5,32 6 607 966 5,32 2008-07-17
Skarb Państwa 44 574 974 (-6 574 966) 59,43 (-8,76) 44 574 974 (-6 574 966) 59,43 (-8,76) 2008-07-16
Koźlarek Zbigniew 2 381 0,00 2 381 0,00 2008-06-30
NN Investment Partners TFI SA 3 456 818 (-501 500) 4,60 (-0,67) 3 456 818 (-501 500) 4,60 (-0,67) 2008-04-23
NN Investment Partners TFI SA 3 958 318 (176 411) 5,27 (0,23) 3 958 318 (176 411) 5,27 (0,23) 2008-04-22
Markwas Wiesław 500 (-2 339) 0,00 500 (-2 339) 0,00 2008-02-13
Skarb Państwa 51 149 940 (-563 273) 68,19 (-0,76) 51 149 940 (-563 273) 68,19 (-0,76) 2007-12-31
NN Investment Partners TFI SA 3 781 907 (32 375) 5,04 (0,05) 3 781 907 (32 375) 5,04 (0,05) 2007-12-14
NN Investment Partners TFI SA 3 749 532 (-18 000) 4,99 (-0,03) 3 749 532 (-18 000) 4,99 (-0,03) 2007-11-16
NN Investment Partners TFI SA 3 767 532 (6 741) 5,02 (0,01) 3 767 532 (6 741) 5,02 (0,01) 2007-11-15
NN Investment Partners TFI SA 3 760 791 5,01 3 760 791 5,01 2007-11-14
Tarocińska Anna 1 0,00 1 0,00 2007-08-14
Markwas Wiesław 2 839 0,00 2 839 0,00 2007-08-14
Motyliński Janusz 836 0,00 836 0,00 2007-06-30
Greinert Maciej 1 587 0,00 1 587 0,00 2007-06-30
Górecki Mirosław 2 381 0,00 2 381 0,00 2007-06-30
Faryniarz Jerzy 2 381 0,00 2 381 0,00 2007-06-30
Koźlarek Zbigniew 2 381 0,00 2 381 0,00 2006-09-30
Motyliński Janusz 836 0,00 836 0,00 2006-08-04
Kolenda Wojciech 230 0,00 230 0,00 2006-08-04
Greinert Maciej 1 587 0,00 1 587 0,00 2006-08-04
Górecki Mirosław 2 381 0,00 2 381 0,00 2006-08-04
Faryniarz Jerzy 2 381 0,00 2 381 0,00 2006-08-04
Skarb Państwa 51 713 213 (-925 684) 68,95 (-1,23) 51 713 213 (-925 684) 68,95 (-1,23) 2006-04-19
Skarb Państwa 52 638 897 (-1 674 830) 70,18 (-2,23) 52 638 897 (-1 674 830) 70,18 (-2,23) 2006-04-10
Skarb Państwa 54 313 727 (-859 787) 72,41 (-1,15) 54 313 727 (-859 787) 72,41 (-1,15) 2006-03-27
Skarb Państwa 55 173 514 (-859 111) 73,56 (-1,15) 55 173 514 (-859 111) 73,56 (-1,15) 2006-03-20
Skarb Państwa 56 032 625 (-799 765) 74,71 (-1,06) 56 032 625 (-799 765) 74,71 (-1,06) 2006-03-13
Skarb Państwa 56 832 390 (-752 745) 75,77 (-1,01) 56 832 390 (-752 745) 75,77 (-1,01) 2006-03-06
Skarb Państwa 57 585 135 (-821 708) 76,78 (-1,09) 57 585 135 (-821 708) 76,78 (-1,09) 2006-02-27
Greinert Maciej 1 587 0,00 1 587 0,00 2006-02-21
Skarb Państwa 58 406 843 (-808 739) 77,87 (-1,08) 58 406 843 (-808 739) 77,87 (-1,08) 2006-02-20
Faryniarz Jerzy 2 381 0,00 2 381 0,00 2006-02-16
Skarb Państwa 59 215 582 (-784 417) 78,95 (-1,05) 59 215 582 (-784 417) 78,95 (-1,05) 2006-02-14
Skarb Państwa 59 999 999 (-1) 80,00 (-20,00) 59 999 999 (-1) 80,00 (-20,00) 2005-09-12
Skarb Państwa 60 000 000 100,00 (20,00) 60 000 000 100,00 (20,00) 1995-12-30
Skarb Państwa 60 000 000 80,00 60 000 000 80,00 1995-12-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-07 Prawo poboru 75:110
2018-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2018-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2015-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2014-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2014-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2013-05-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2013-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2006-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2006-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.