11,6000 zł
-0,85% -0,1000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Komunikaty spółki - POLICE

Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.
Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
Wdrożenie zasady II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za II kwartał 2020 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
POLICE -0,85% 11,60
2020-10-23 14:17:50

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.