12,0000 zł
-0,83% -0,1000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Komunikaty spółki - POLICE

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2022 roku.
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2021
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Usunięcie awarii.
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za IV kwartał 2021 roku oraz za rok 2021.
Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o. o
Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce
Wstrzymanie przywracania częściowej produkcji na najważniejszych instalacjach Spółki.
Częściowe usunięcie awarii.
Informacja o czasowym wstrzymaniu i ograniczeniu produkcji w związku z zaistniałą awarią instalacji.
Informacja na temat wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.
Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez spółkę stowarzyszoną.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.