10,2000 zł
2,00% 0,2000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Komunikaty spółki - POLICE

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Podpisanie umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”.
Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2019 roku.
Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty.
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 7 listopada 2019 roku.
Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW.
Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW.
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki.
Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”.
POLICE 2,00% 10,20
2019-12-06 15:52:39

Kalendarium

  • Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.