1,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
PGO S.A. (PGO)

Komunikaty spółki - PGO

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.
Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta
Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.