REKLAMA

PGO S.A.: Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

2021-03-08 13:23
publikacja
2021-03-08 13:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym (08.03.2021 r.), Emitent składa do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Składany wniosek stanowi realizację Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 96.300.000 i wartości nominalnej 1,00 zł każda. O podjęciu w/w uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-08 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki