REKLAMA

PGO S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.

2020-06-26 15:06
publikacja
2020-06-26 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli Akcjonariusze posiadający łącznie 80.289.562 akcji dających 80.289.562 głosów. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.:

1. TDJ Equity II Sp. z o.o. – 64.521.000 głosów, co stanowiło 80,360% na tym ZWZ oraz 67,000% ogólnej liczby głosów;
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 7.344.000 głosów, co stanowiło 9,147% na tym ZWZ oraz 7,626% ogólnej liczby głosów;
3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 6.544.000 głosów, co stanowiło 8,150% na tym ZWZ oraz 6,795% ogólnej liczby głosów;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki