135,0000 zł
-1,46% -2,0000 zł
Novita SA (NVT)

Akcjonariat - NOVITA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 337 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 280 719
Liczba głosów na WZA: 2 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,23%
Kapitał akcyjny: 5 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 280 719
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tebesa sp. z o.o. ZWZ 1 602 719 (64,11%) 1 602 719 (64,11%) 2020-06-30 -
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 678 000 (27,12%) 678 000 (27,12%) 2019-09-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - przekształcenie PP w SA 1991-03-05 600 000
10,00 600 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1991-04-02
1994-12-16
split 1:5 1993-11-28
2,00 3 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-12-08
II emisja - publiczna subskrypcja 1994-03-19 883 965
10 607 580,00
2,00 12,00 3 883 965
7 767 930,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1994-08-24
1994-12-16
III emisja - za obligacje zamienne 1997-05-20 1 116 000
22 699 440,00
2,00 20,34 5 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07

umorzenie akcji - obniżenie kapitału 2001-09-10 -583 965
2,00 3 300 000
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-27
umorzenie akcji 2002-06-26 -800 000
0,00
0,00 0,00 2 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-10-23
połączenie z Novitex sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-07-02 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Tebesa sp. z o.o. 1 582 911 63,32 1 582 911 63,32 2016-08-01
Lentex SA 0 (-1 579 291) 0,00 (-63,17) 0 (-1 579 291) 0,00 (-63,17) 2016-08-01
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 618 070 (-7 930) 24,72 (-0,32) 618 070 (-7 930) 24,72 (-0,32) 2014-12-22
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 626 000 (38 500) 25,04 (1,55) 626 000 (38 500) 25,04 (1,55) 2014-12-22
Lentex SA 1 579 291 (14 640) 63,17 (0,59) 1 579 291 (14 640) 63,17 (0,59) 2014-12-22
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 587 500 (-2 700) 23,49 (-0,11) 587 500 (-2 700) 23,49 (-0,11) 2014-09-09
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 590 200 (23 100) 23,60 (0,92) 590 200 (23 100) 23,60 (0,92) 2014-09-09
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 567 100 (2 100) 22,68 (0,08) 567 100 (2 100) 22,68 (0,08) 2014-07-16
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 565 000 (25 000) 22,60 (1,00) 565 000 (25 000) 22,60 (1,00) 2014-07-11
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 540 000 (-285 000) 21,60 (-11,40) 540 000 (-285 000) 21,60 (-11,40) 2014-07-07
OFE Pocztylion 0 (-293 471) 0,00 (-11,73) 0 (-293 471) 0,00 (-11,93) 2014-07-07
Lentex SA 1 564 651 (-8 709) 62,58 (-0,35) 1 564 651 (-8 709) 62,58 (-0,35) 2014-07-07
Lentex SA 1 573 360 (782 830) 62,93 (31,31) 1 573 360 (782 830) 62,93 (30,78) 2014-07-07
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 825 000 (47 535) 33,00 (1,91) 825 000 (47 535) 33,00 (1,38) 2014-04-01
Novita SA 0 (-41 535) 0,00 (-1,66) 0 (-41 535) 0,00 (-1,68) 2014-04-01
Lentex SA 790 530 (10 191) 31,62 (0,41) 790 530 (10 191) 32,15 (0,41) 2014-03-21
OFE Pocztylion 293 471 (-50 927) 11,73 (-2,04) 293 471 (-50 927) 11,93 (-2,07) 2014-01-30
OFE Pocztylion 344 398 (-23 170) 13,77 (-0,93) 344 398 (-23 170) 14,00 (-0,95) 2014-01-24
Lentex SA 780 339 (-8 282) 31,21 (-0,33) 780 339 (-8 282) 31,74 (-0,33) 2013-11-27
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 777 465 (-6 000) 31,09 (-0,24) 777 465 (-6 000) 31,62 (-0,24) 2013-11-25
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 783 465 (54 465) 31,33 (2,17) 783 465 (54 465) 31,86 (2,21) 2013-11-25
OFE Pocztylion 367 568 (-48 165) 14,70 (-1,92) 367 568 (-48 165) 14,95 (-1,96) 2013-11-25
OFE Pocztylion 415 733 (-24 967) 16,62 (-1,00) 415 733 (-24 967) 16,91 (-1,01) 2013-11-25
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 729 000 (7 500) 29,16 (0,31) 729 000 (7 500) 29,65 (0,31) 2013-06-03
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 721 500 (12 500) 28,85 (0,49) 721 500 (12 500) 29,34 (0,51) 2013-04-02
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 709 000 (4 000) 28,36 (0,17) 709 000 (4 000) 28,83 (0,16) 2013-01-17
Piczak Janusz wraz z Finveco sp z o.o. 705 000 (5 000) 28,19 (0,19) 705 000 (5 000) 28,67 (0,20) 2012-12-17
Piczak Janusz wraz z Finveco Sp z o.o. 700 000 (12 500) 28,00 (0,50) 700 000 (12 500) 28,47 (0,51) 2012-09-06
Piczak Janusz wraz z Finveco Sp z o.o. 687 500 (12 500) 27,50 (0,50) 687 500 (12 500) 27,96 (0,51) 2012-07-19
Piczak Janusz wraz z Finveco Sp z o.o. 675 000 (1 000) 27,00 (0,04) 675 000 (1 000) 27,45 (0,04) 2012-07-10
Piczak Janusz wraz z Finveco Sp z o.o. 674 000 (6 500) 26,96 (0,26) 674 000 (6 500) 27,41 (0,26) 2012-07-06
OFE Pocztylion 440 700 (39 520) 17,62 (1,58) 440 700 (39 520) 17,92 (1,61) 2011-08-01
Lentex SA 788 621 (-11 857) 31,54 (-0,47) 788 621 (-11 857) 32,07 (-0,49) 2011-08-01
Piczak Janusz 667 500 (4 120) 26,70 (0,17) 667 500 (4 120) 27,15 (0,17) 2011-06-30
Piczak Janusz 663 380 (50) 26,53 663 380 (50) 26,98 2011-06-28
OFE Pocztylion 401 180 (1 200) 16,04 (0,05) 401 180 (1 200) 16,31 (0,05) 2011-03-24
OFE Pocztylion 399 980 (49 923) 15,99 (1,99) 399 980 (49 923) 16,26 (2,03) 2011-03-23
OFE Pocztylion 350 057 (1 100) 14,00 (0,05) 350 057 (1 100) 14,23 (0,04) 2011-02-15
OFE Pocztylion 348 957 (46 966) 13,95 (1,88) 348 957 (46 966) 14,19 (1,91) 2011-02-14
Piczak Janusz 663 330 (-50) 26,53 663 330 (-50) 26,98 (0,16) 2010-11-10
OFE Pocztylion 301 991 (1 500) 12,07 (0,06) 301 991 (1 500) 12,28 (0,06) 2010-06-30
Lentex SA 800 478 (-19 969) 32,01 (-0,80) 800 478 (-19 969) 32,56 (-0,67) 2010-06-30
OFE Pocztylion 300 491 (48 303) 12,01 (1,93) 300 491 (48 303) 12,22 (1,99) 2010-04-29
Novita SA 41 535 (338) 1,66 (0,02) 41 535 (338) 1,68 (0,01) 2009-10-12
Novita SA 41 197 (287) 1,64 (0,01) 41 197 (287) 1,67 (0,01) 2009-10-09
Novita SA 40 910 (669) 1,63 (0,03) 40 910 (669) 1,66 (0,03) 2009-10-08
Novita SA 40 241 (1 058) 1,60 (0,04) 40 241 (1 058) 1,63 (0,04) 2009-10-07
Novita SA 39 183 (936) 1,56 (0,04) 39 183 (936) 1,59 (0,04) 2009-10-06
Novita SA 38 247 (1 060) 1,52 (0,04) 38 247 (1 060) 1,55 (0,05) 2009-10-05
Novita SA 37 187 (404) 1,48 (0,01) 37 187 (404) 1,50 (0,01) 2009-10-02
Novita SA 36 783 (978) 1,47 (0,04) 36 783 (978) 1,49 (0,04) 2009-10-01
OFE Pocztylion 252 188 (2 189) 10,08 (0,08) 252 188 (2 189) 10,23 (0,08) 2009-09-30
OFE Pocztylion 249 999 (40 127) 10,00 (1,61) 249 999 (40 127) 10,15 (1,67) 2009-09-29
Novita SA 35 805 (716) 1,43 (0,03) 35 805 (716) 1,45 (0,03) 2009-09-29
Novita SA 35 089 (931) 1,40 (0,04) 35 089 (931) 1,42 (0,04) 2009-09-28
Novita SA 34 158 (820) 1,36 (0,03) 34 158 (820) 1,38 (0,03) 2009-09-25
Novita SA 33 338 (566) 1,33 (0,02) 33 338 (566) 1,35 (0,03) 2009-09-15
Novita SA 32 772 (474) 1,31 (0,02) 32 772 (474) 1,32 (0,02) 2009-09-14
Novita SA 32 298 (293) 1,29 (0,01) 32 298 (293) 1,30 (0,01) 2009-09-11
Novita SA 32 005 (387) 1,28 (0,02) 32 005 (387) 1,29 (0,01) 2009-09-10
Novita SA 31 618 (198) 1,26 (0,01) 31 618 (198) 1,28 (0,01) 2009-09-09
Novita SA 31 420 (365) 1,25 (0,01) 31 420 (365) 1,27 (0,02) 2009-09-08
Novita SA 31 055 (372) 1,24 (0,02) 31 055 (372) 1,25 (0,01) 2009-09-07
Novita SA 30 683 (371) 1,22 (0,01) 30 683 (371) 1,24 (0,02) 2009-09-04
Novita SA 30 312 (214) 1,21 (0,01) 30 312 (214) 1,22 (0,01) 2009-09-03
Novita SA 30 098 (400) 1,20 (0,02) 30 098 (400) 1,21 (0,01) 2009-09-02
Novita SA 29 698 (404) 1,18 (0,01) 29 698 (404) 1,20 (0,02) 2009-09-01
Novita SA 29 294 (100) 1,17 (0,01) 29 294 (100) 1,18 2009-08-28
Novita SA 29 194 (100) 1,16 29 194 (100) 1,18 (0,01) 2009-08-27
Novita SA 29 094 (391) 1,16 (0,02) 29 094 (391) 1,17 (0,01) 2009-08-26
Lentex SA 820 447 (-28 703) 32,81 (-1,15) 820 447 (-28 703) 33,23 (-1,13) 2009-08-21
Lentex SA 849 150 (25 513) 33,96 (1,02) 849 150 (25 513) 34,36 (1,14) 2009-08-12
Muzioł Radosław 0 0,00 0 0,00 2009-07-14
Muzioł Radosław 0 (-1 000) 0,00 (-0,04) 0 (-1 000) 0,00 (-0,04) 2009-07-14
Novita SA 28 703 (149) 1,14 28 703 (149) 1,16 (0,01) 2009-07-03
Novita SA 28 554 (150) 1,14 (0,01) 28 554 (150) 1,15 (0,01) 2009-07-02
Novita SA 28 404 (150) 1,13 28 404 (150) 1,14 2009-07-01
Novita SA 28 254 (200) 1,13 (0,01) 28 254 (200) 1,14 (0,01) 2009-06-30
Novita SA 28 054 (140) 1,12 (0,01) 28 054 (140) 1,13 (0,01) 2009-06-29
Novita SA 27 914 (100) 1,11 27 914 (100) 1,12 2009-06-26
Novita SA 27 814 (105) 1,11 (0,01) 27 814 (105) 1,12 2009-06-25
Novita SA 27 709 (100) 1,10 27 709 (100) 1,12 (0,01) 2009-06-24
Novita SA 27 609 (100) 1,10 27 609 (100) 1,11 2009-06-23
Novita SA 27 509 (100) 1,10 (0,01) 27 509 (100) 1,11 (0,01) 2009-06-22
Novita SA 27 409 (200) 1,09 (0,01) 27 409 (200) 1,10 2009-06-19
Novita SA 27 209 (200) 1,08 27 209 (200) 1,10 (0,01) 2009-06-18
Novita SA 27 009 (200) 1,08 (0,01) 27 009 (200) 1,09 (0,01) 2009-06-17
Novita SA 26 809 (200) 1,07 (0,01) 26 809 (200) 1,08 (0,01) 2009-06-16
Piczak Janusz 663 380 (-36 370) 26,53 (-1,45) 663 380 (-36 370) 26,82 (-1,16) 2009-05-15
OFE Pocztylion 209 872 (74 060) 8,39 (2,96) 209 872 (74 060) 8,48 (3,00) 2009-05-15
Novita SA 26 609 (140) 1,06 (0,01) 26 609 (140) 1,07 (0,01) 2009-05-05
Novita SA 26 469 (340) 1,05 (0,01) 26 469 (340) 1,06 (0,01) 2009-05-04
Novita SA 26 129 (366) 1,04 (0,01) 26 129 (366) 1,05 (0,01) 2009-04-30
Novita SA 25 763 (382) 1,03 (0,02) 25 763 (382) 1,04 (0,02) 2009-04-29
Novita SA 25 381 (143) 1,01 (0,01) 25 381 (143) 1,02 (0,01) 2009-04-28
Novita SA 25 238 (350) 1,00 (0,01) 25 238 (350) 1,01 (0,01) 2009-04-27
Novita SA 24 888 (304) 0,99 (0,01) 24 888 (304) 1,00 (0,01) 2009-04-24
Novita SA 24 584 (350) 0,98 (0,02) 24 584 (350) 0,99 (0,02) 2009-04-23
Novita SA 24 234 (400) 0,96 (0,01) 24 234 (400) 0,97 (0,01) 2009-04-22
Novita SA 23 834 (72) 0,95 23 834 (72) 0,96 (0,01) 2009-04-21
Novita SA 23 762 (100) 0,95 (0,01) 23 762 (100) 0,95 2009-04-20
Novita SA 23 662 (186) 0,94 (0,01) 23 662 (186) 0,95 (0,01) 2009-04-16
Novita SA 23 476 (1 770) 0,93 (0,07) 23 476 (1 770) 0,94 (0,07) 2009-04-15
OFE Pocztylion 135 812 (11 744) 5,43 (0,47) 135 812 (11 744) 5,48 (0,48) 2009-03-19
OFE Pocztylion 124 068 4,96 124 068 5,00 (0,04) 2009-03-18
Novita SA 21 706 (358) 0,86 (0,01) 21 706 (358) 0,87 (0,01) 2009-03-12
Novita SA 21 348 (544) 0,85 (0,02) 21 348 (544) 0,86 (0,03) 2009-03-11
Novita SA 20 804 (570) 0,83 (0,03) 20 804 (570) 0,83 (0,02) 2009-03-10
Novita SA 20 234 (389) 0,80 (0,01) 20 234 (389) 0,81 (0,01) 2009-03-09
Novita SA 19 845 (625) 0,79 (0,03) 19 845 (625) 0,80 (0,03) 2009-03-06
Novita SA 19 220 (695) 0,76 (0,02) 19 220 (695) 0,77 (0,03) 2009-03-05
Novita SA 18 525 (646) 0,74 (0,03) 18 525 (646) 0,74 (0,02) 2009-03-04
Novita SA 17 879 (677) 0,71 (0,03) 17 879 (677) 0,72 (0,03) 2009-03-02
Novita SA 17 202 (642) 0,68 (0,02) 17 202 (642) 0,69 (0,03) 2009-02-26
Novita SA 16 560 (584) 0,66 (0,03) 16 560 (584) 0,66 (0,02) 2009-02-25
Novita SA 15 976 (600) 0,63 (0,02) 15 976 (600) 0,64 (0,03) 2009-02-24
Novita SA 15 376 (631) 0,61 (0,03) 15 376 (631) 0,61 (0,02) 2009-02-23
Novita SA 14 745 (361) 0,58 (0,01) 14 745 (361) 0,59 (0,02) 2009-02-20
Novita SA 14 384 (654) 0,57 (0,03) 14 384 (654) 0,57 (0,02) 2009-02-19
Novita SA 13 730 (800) 0,54 (0,03) 13 730 (800) 0,55 (0,04) 2009-02-18
Lentex SA 823 637 (8 861) 32,94 (0,35) 823 637 (8 861) 33,22 (0,63) 2009-02-16
Novita SA 12 930 (440) 0,51 (0,02) 12 930 (440) 0,51 (0,01) 2009-01-28
Novita SA 12 490 (543) 0,49 (0,02) 12 490 (543) 0,50 (0,02) 2009-01-23
Novita SA 11 947 (457) 0,47 (0,02) 11 947 (457) 0,48 (0,02) 2009-01-22
Novita SA 11 490 (250) 0,45 (0,01) 11 490 (250) 0,46 (0,01) 2009-01-21
Novita SA 11 240 (90) 0,44 11 240 (90) 0,45 (0,01) 2009-01-20
Novita SA 11 150 (50) 0,44 11 150 (50) 0,44 2009-01-19
Novita SA 11 100 (100) 0,44 11 100 (100) 0,44 2009-01-16
Novita SA 11 000 (270) 0,44 (0,02) 11 000 (270) 0,44 (0,01) 2009-01-15
Novita SA 10 730 (2 194) 0,42 (0,08) 10 730 (2 194) 0,43 (0,09) 2009-01-14
Novita SA 8 536 (1 470) 0,34 (0,06) 8 536 (1 470) 0,34 (0,06) 2009-01-12
Novita SA 7 066 (1 599) 0,28 (0,07) 7 066 (1 599) 0,28 (0,07) 2009-01-09
Novita SA 5 467 (419) 0,21 (0,01) 5 467 (419) 0,21 (0,01) 2009-01-08
Novita SA 5 048 (1 725) 0,20 (0,07) 5 048 (1 725) 0,20 (0,07) 2009-01-07
Novita SA 3 323 (1 713) 0,13 (0,07) 3 323 (1 713) 0,13 (0,07) 2009-01-06
Novita SA 1 610 (-14 110) 0,06 (-0,56) 1 610 0,06 (0,06) 2009-01-05
Muzioł Radosław 1 000 0,04 1 000 0,04 2008-11-12
Kaczmarek, Henryk Jerzy 1 000 0,04 1 000 0,04 2008-11-12
Moska Krzysztof 52 930 (-252 247) 2,11 (-10,09) 52 930 (-252 247) 2,11 (-10,09) 2008-06-17
Moska Krzysztof 305 177 (-153 001) 12,20 (-6,12) 305 177 (-153 001) 12,20 (-6,12) 2008-04-22
Lentex SA 814 776 (25 000) 32,59 (1,00) 814 776 (25 000) 32,59 (1,00) 2008-04-22
Lentex SA 789 776 (125 000) 31,59 (5,00) 789 776 (125 000) 31,59 (5,00) 2008-04-18
Lentex SA 664 776 (38 381) 26,59 (1,54) 664 776 (38 381) 26,59 (1,54) 2008-04-17
Moska Krzysztof 458 178 (78) 18,32 458 178 (78) 18,32 2008-04-10
Moska Krzysztof 458 100 (49 170) 18,32 (1,97) 458 100 (49 170) 18,32 (1,97) 2008-03-03
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 408 930 (41 726) 16,35 (1,67) 408 930 (41 726) 16,35 (1,67) 2008-01-02
OFE Pocztylion 124 068 (-1 000) 4,96 (-0,04) 124 068 (-1 000) 4,96 (-0,04) 2007-11-07
OFE Pocztylion 125 068 (-114 932) 5,00 (-4,60) 125 068 (-114 932) 5,00 (-4,60) 2007-11-06
Opera TFI SA 118 572 (-131 427) 4,74 (-5,26) 118 572 (-131 427) 4,74 (-5,26) 2007-10-22
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 367 204 (46 701) 14,68 (1,86) 367 204 (46 701) 14,68 (1,86) 2007-10-18
Lentex SA 626 395 (19 550) 25,05 (0,78) 626 395 (19 550) 25,05 (0,78) 2007-10-17
Opera TFI SA 249 999 (-56 989) 10,00 (-2,27) 249 999 (-56 989) 10,00 (-2,27) 2007-10-16
Moska Krzysztof 320 503 (-39 494) 12,82 (-1,57) 320 503 (-39 494) 12,82 (-1,57) 2007-10-15
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 359 997 (61 190) 14,39 (2,44) 359 997 (61 190) 14,39 (2,44) 2007-10-15
Opera TFI SA 306 988 (-111 044) 12,27 (-4,45) 306 988 (-111 044) 12,27 (-4,45) 2007-10-12
Moska Krzysztof 298 807 (31 460) 11,95 (1,26) 298 807 (31 460) 11,95 (1,26) 2007-10-10
Moska Krzysztof 267 347 (33 443) 10,69 (1,34) 267 347 (33 443) 10,69 (1,34) 2007-10-03
OFE Pocztylion 240 000 9,60 240 000 (-6 612) 9,60 (-0,26) 2007-09-30
Moska Krzysztof 233 904 (29 296) 9,35 (1,17) 233 904 (29 296) 9,35 (1,17) 2007-09-30
Opera TFI SA 418 032 (50 232) 16,72 (2,01) 418 032 (50 232) 16,72 (2,01) 2007-07-04
Opera TFI SA 367 800 (59 098) 14,71 (2,37) 367 800 (59 098) 14,71 (2,37) 2007-06-08
Opera TFI SA 308 702 (5 881) 12,34 (0,23) 308 702 (5 881) 12,34 (0,23) 2007-04-23
Opera TFI SA 302 821 (49 680) 12,11 (1,99) 302 821 (49 680) 12,11 (1,99) 2007-04-22
Opera TFI SA 253 141 (111 141) 10,12 (4,45) 253 141 (111 141) 10,12 (4,45) 2007-03-28
Lentex SA 606 845 (479 400) 24,27 (19,18) 606 845 (479 400) 24,27 (19,18) 2007-03-05
Górny Marek z Mag Sp. z o.o. 0 (-285 100) 0,00 (-11,40) 0 (-285 100) 0,00 (-11,40) 2007-03-05
Górna Anna 0 (-194 300) 0,00 (-5,88) 0 (-194 300) 0,00 (-5,88) 2007-03-05
Wołejko Józef 0 (-10 000) 0,00 (-0,40) 0 (-10 000) 0,00 (-0,40) 2007-02-27
Szulborski Bogdan 0 (-32 579) 0,00 (-1,30) 0 (-32 579) 0,00 (-1,30) 2007-02-27
Wołejko Józef 10 000 (-50 000) 0,40 (-2,00) 10 000 (-50 000) 0,40 (-2,00) 2007-02-20
Górny Marek z Mag Sp. z o.o. 285 100 (-194 300) 11,40 (-7,77) 285 100 (-194 300) 11,40 (-7,77) 2007-02-12
Wołejko Józef 60 000 (-40 000) 2,40 (-1,60) 60 000 (-40 000) 2,40 (-1,60) 2007-01-31
Opera TFI SA 142 000 5,67 142 000 5,67 2007-01-24
Lentex SA 127 445 5,09 127 445 5,09 2007-01-05
Górny Marek z Mag Sp. z o.o. 479 400 (92 300) 19,17 (9,20) 479 400 (92 300) 19,17 (9,20) 2007-01-05
Szulborski Bogdan 32 579 (-67 421) 1,30 (-2,70) 32 579 (-67 421) 1,30 (-2,70) 2006-12-27
Bogusz Jan 0 (-2 000) 0,00 (-0,08) 0 (-2 000) 0,00 (-0,08) 2006-12-27
Moska Krzysztof 204 608 8,18 204 608 8,18 2006-12-20
Aviva Investors Poland SA 119 532 (-98 383) 4,78 (-3,93) 119 532 (-98 383) 4,78 (-3,93) 2006-12-05
Wołejko Józef 100 000 4,00 100 000 4,00 2006-08-11
Szulborski Bogdan 100 000 4,00 100 000 4,00 2006-08-11
OFE Pocztylion 240 000 (-6 612) 9,60 (-0,26) 246 612 9,86 2006-08-11
Bogusz Jan 2 000 (-191 000) 0,08 (-4,89) 2 000 (-191 000) 0,08 (-4,89) 2006-08-11
Piczak Janusz z Finventis Sp. z o.o. 699 750 (-50 250) 27,98 (8,67) 699 750 (-50 250) 27,98 (8,67) 2006-04-27
Generali OFE na WZA 121 949 (-8 051) 4,87 (-0,33) 121 949 (-8 051) 4,87 (-0,33) 2006-02-10
Generali OFE na WZA 130 000 (4 149) 5,20 (0,17) 130 000 (4 149) 5,20 (0,17) 2005-06-16
Generali OFE 125 851 5,03 125 851 5,03 2004-11-30
Aviva Investors Poland SA 217 915 8,71 217 915 8,71 2004-09-22
OFE Pocztylion 246 612 (-97 332) 9,86 (-0,56) 246 612 (-97 332) 9,86 (-0,56) 2003-04-09
Novita SA w tym poprzez podmioty zależne 15 720 (10) 0,62 0 0,00 2003-01-06
Novita SA w tym poprzez podmioty zależne 15 710 0,62 (0,62) 0 0,00 2003-01-03
Novita SA umorzenie 0 (-800 000) 0,00 (-24,24) 0 0,00 2002-10-23
Novita SA w tym poprzez podmioty zależne 800 000 (180 050) 24,24 (5,46) 0 (-619 950) 0,00 (-18,78) 2002-06-27
OFE Pocztylion 343 944 10,42 (-3,33) 343 944 10,42 (-3,33) 2002-06-26
OFE Pocztylion 343 944 (21 160) 13,75 (5,44) 343 944 (21 160) 13,75 (5,44) 2002-06-26
Górna Anna 194 300 5,88 (-1,89) 194 300 5,88 (-1,89) 2002-06-26
Górna Anna 194 300 (-40 100) 7,77 (1,73) 194 300 (-40 100) 7,77 (1,73) 2002-06-26
Ogółem 3 300 000 (-583 965) 0 3 300 000 (-583 965) 0 2001-12-27
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 619 950 (-583 965) 18,78 (-12,21) 619 950 (-583 965) 18,78 (-12,21) 2001-12-27
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 1 203 915 (203 965) 30,99 (5,25) 1 203 915 (203 965) 30,99 (5,25) 2001-11-21
BNP Paribas Bank Polska SA 180 000 (-203 965) 4,63 (-5,26) 180 000 (-203 965) 4,63 (-5,26) 2001-11-20
Piczak Janusz 750 000 19,31 (-10,69) 750 000 19,31 (-10,69) 2001-01-31
Piczak Janusz 750 000 30,00 750 000 30,00 2001-01-31
Piczak Janusz z Finventis Sp. z o.o. 750 000 (18 000) 30,00 (11,15) 750 000 (18 000) 30,00 (11,15) 2001-01-31
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 999 950 (25 300) 25,74 (0,65) 999 950 (25 300) 25,74 (0,65) 2001-01-31
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 974 650 (250) 25,09 (0,01) 974 650 (250) 25,09 (0,01) 2001-01-26
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 974 400 (1 400) 25,08 (0,03) 974 400 (1 400) 25,08 (0,03) 2001-01-25
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 973 000 (50) 25,05 973 000 (50) 25,05 2001-01-23
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 972 950 (50) 25,05 (0,01) 972 950 (50) 25,05 (0,01) 2001-01-22
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 972 900 (150) 25,04 972 900 (150) 25,04 2001-01-22
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 972 750 (150) 25,04 972 750 (150) 25,04 2001-01-18
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 972 600 (100) 25,04 (0,01) 972 600 (100) 25,04 (0,01) 2001-01-16
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 972 500 (2 500) 25,03 (0,06) 972 500 (2 500) 25,03 (0,06) 2001-01-11
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 970 000 (500) 24,97 (0,01) 970 000 (500) 24,97 (0,01) 2001-01-10
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 969 500 (500) 24,96 (0,02) 969 500 (500) 24,96 (0,02) 2001-01-05
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 969 000 (500) 24,94 (0,01) 969 000 (500) 24,94 (0,01) 2001-01-04
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 968 500 (600) 24,93 (0,01) 968 500 (600) 24,93 (0,01) 2001-01-03
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 967 900 (900) 24,92 (0,03) 967 900 (900) 24,92 (0,03) 2001-01-02
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 967 000 (10 600) 24,89 (0,27) 967 000 (10 600) 24,89 (0,27) 2000-12-29
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 956 400 (5 700) 24,62 (0,15) 956 400 (5 700) 24,62 (0,15) 2000-12-28
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 950 700 (2 700) 24,47 (0,07) 950 700 (2 700) 24,47 (0,07) 2000-12-27
Novita SA w celu umorzenia oraz przez podmioty zależne 948 000 24,40 948 000 24,40 2000-12-22
Novita SA w celu umorzenia oraz przez Novitex sp. z o.o. 948 000 (9 000) 24,40 (0,23) 948 000 (9 000) 24,40 (0,23) 2000-12-21
Novita SA w celu umorzenia oraz przez Novitex sp. z o.o. 939 000 (150 000) 24,17 (3,86) 939 000 (150 000) 24,17 (3,86) 2000-12-21
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 789 000 (-150 000) 20,31 (-3,86) 789 000 (-150 000) 20,31 (-3,86) 2000-12-20
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 939 000 (2 600) 24,17 (0,07) 939 000 (2 600) 24,17 (0,07) 2000-12-19
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 936 400 (1 000) 24,10 (0,02) 936 400 (1 000) 24,10 (0,02) 2000-12-18
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 935 400 (300) 24,08 (0,01) 935 400 (300) 24,08 (0,01) 2000-12-15
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 935 100 (900) 24,07 (0,02) 935 100 (900) 24,07 (0,02) 2000-12-14
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 934 200 (6 900) 24,05 (0,18) 934 200 (6 900) 24,05 (0,18) 2000-12-13
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 927 300 (3 000) 23,87 (0,08) 927 300 (3 000) 23,87 (0,08) 2000-12-12
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 924 300 (1 500) 23,79 (0,04) 924 300 (1 500) 23,79 (0,04) 2000-12-11
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 922 800 (3 300) 23,75 (0,08) 922 800 (3 300) 23,75 (0,08) 2000-12-08
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 919 500 (1 500) 23,67 (0,04) 919 500 (1 500) 23,67 (0,04) 2000-12-07
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 918 000 (5 300) 23,63 (0,14) 918 000 (5 300) 23,63 (0,14) 2000-12-06
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 912 700 (1 500) 23,49 (0,03) 912 700 (1 500) 23,49 (0,03) 2000-12-05
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 911 200 (2 500) 23,46 (0,07) 911 200 (2 500) 23,46 (0,07) 2000-12-04
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 908 700 (3 000) 23,39 (0,08) 908 700 (3 000) 23,39 (0,08) 2000-12-01
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 905 700 (19 200) 23,31 (0,49) 905 700 (19 200) 23,31 (0,49) 2000-11-30
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 886 500 (40 000) 22,82 (1,03) 886 500 (40 000) 22,82 (1,03) 2000-11-29
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 846 500 (1 900) 21,79 (0,05) 846 500 (1 900) 21,79 (0,05) 2000-11-28
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 844 600 (2 200) 21,74 (0,06) 844 600 (2 200) 21,74 (0,06) 2000-11-27
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 842 400 (1 400) 21,68 (0,03) 842 400 (1 400) 21,68 (0,03) 2000-11-24
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 841 000 (5 000) 21,65 (0,13) 841 000 (5 000) 21,65 (0,13) 2000-11-23
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 836 000 (13 000) 21,52 (0,34) 836 000 (13 000) 21,52 (0,34) 2000-11-22
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 823 000 (2 441) 21,18 (0,06) 823 000 (2 441) 21,18 (0,06) 2000-11-21
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 820 559 (12 500) 21,12 (0,32) 820 559 (12 500) 21,12 (0,32) 2000-11-20
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 808 059 (4 000) 20,80 (0,10) 808 059 (4 000) 20,80 (0,10) 2000-11-17
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 804 059 (1 874) 20,70 (0,05) 804 059 (1 874) 20,70 (0,05) 2000-11-15
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 802 185 (3 601) 20,65 (0,09) 802 185 (3 601) 20,65 (0,09) 2000-11-14
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 798 584 (1 635) 20,56 (0,04) 798 584 (1 635) 20,56 (0,04) 2000-11-13
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 796 949 (1 616) 20,52 (0,04) 796 949 (1 616) 20,52 (0,04) 2000-11-10
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 795 333 (230) 20,48 (0,01) 795 333 (230) 20,48 (0,01) 2000-11-09
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 795 103 (3 020) 20,47 (0,08) 795 103 (3 020) 20,47 (0,08) 2000-11-07
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 792 083 (6 675) 20,39 (0,17) 792 083 (6 675) 20,39 (0,17) 2000-11-06
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 785 408 (10 408) 20,22 (0,27) 785 408 (10 408) 20,22 (0,27) 2000-11-03
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 775 000 (118 856) 19,95 (3,06) 775 000 (118 856) 19,95 (3,06) 2000-11-02
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 656 144 (1 000) 16,89 (0,02) 656 144 (1 000) 16,89 (0,02) 2000-10-30
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 655 144 (3 000) 16,87 (0,08) 655 144 (3 000) 16,87 (0,08) 2000-10-27
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 652 144 (1 000) 16,79 (0,03) 652 144 (1 000) 16,79 (0,03) 2000-10-26
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 651 144 (1 000) 16,76 (0,02) 651 144 (1 000) 16,76 (0,02) 2000-10-25
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 650 144 (1 000) 16,74 (0,03) 650 144 (1 000) 16,74 (0,03) 2000-10-24
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 649 144 (7 100) 16,71 (0,18) 649 144 (7 100) 16,71 (0,18) 2000-10-20
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 642 044 (6 217) 16,53 (0,16) 642 044 (6 217) 16,53 (0,16) 2000-10-19
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 635 827 (21 989) 16,37 (0,57) 635 827 (21 989) 16,37 (0,57) 2000-10-18
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 613 838 (378) 15,80 (0,01) 613 838 (378) 15,80 (0,01) 2000-10-17
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 613 460 (11 025) 15,79 (0,28) 613 460 (11 025) 15,79 (0,28) 2000-10-16
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 602 435 (15 600) 15,51 (0,40) 602 435 (15 600) 15,51 (0,40) 2000-10-13
OFE Pocztylion 322 784 (90 447) 8,31 (2,33) 322 784 (90 447) 8,31 (2,33) 2000-08-31
Górny Marek 387 100 9,97 (-5,51) 387 100 9,97 (-5,51) 2000-08-31
Górny Marek z Mag Sp. z o.o. 387 100 (-900) 15,48 (5,49) 387 100 (-900) 15,48 (5,49) 2000-08-31
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 586 835 (-383 965) 15,11 (-9,89) 586 835 (-383 965) 15,11 (-9,89) 2000-08-21
BNP Paribas Bank Polska SA 383 965 9,89 383 965 9,89 2000-08-21
OFE Pocztylion 232 337 (-66 154) 5,98 (-5,95) 232 337 (-66 154) 5,98 (-6,16) 2000-04-13
Piczak Janusz 732 000 (11 000) 18,85 (0,29) 732 000 (11 000) 18,85 (0,29) 2000-03-01
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 970 800 (28 563) 25,00 (0,74) 970 800 (28 563) 25,00 (0,74) 2000-01-13
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 942 237 (57 237) 24,26 (1,47) 942 237 (57 237) 24,26 (1,47) 2000-01-11
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 885 000 (55 000) 22,79 (1,42) 885 000 (55 000) 22,79 (1,42) 1999-12-29
Piczak Janusz 721 000 (78 500) 18,56 (2,02) 721 000 (78 500) 18,56 (2,02) 1999-12-21
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 830 000 (80 300) 21,37 (2,07) 830 000 (80 300) 21,37 (2,07) 1999-12-20
Piczak Janusz 642 500 (42 500) 16,54 (1,09) 642 500 (42 500) 16,54 (1,09) 1999-11-30
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 749 700 (4 700) 19,30 (0,12) 749 700 (4 700) 19,30 (0,12) 1999-11-08
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 745 000 (30 000) 19,18 (0,77) 745 000 (30 000) 19,18 (0,77) 1999-11-05
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 715 000 (13 000) 18,41 (0,34) 715 000 (13 000) 18,41 (0,34) 1999-10-22
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 702 000 (5 080) 18,07 (0,13) 702 000 (5 080) 18,07 (0,13) 1999-10-21
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 696 920 (51 920) 17,94 (1,33) 696 920 (51 920) 17,94 (1,33) 1999-10-19
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 645 000 (5 000) 16,61 (0,13) 645 000 (5 000) 16,61 (0,13) 1999-10-04
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 640 000 (34 773) 16,48 (0,90) 640 000 (34 773) 16,48 (0,90) 1999-09-27
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 605 227 (5 227) 15,58 (0,13) 605 227 (5 227) 15,58 (0,13) 1999-09-20
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 600 000 (30 000) 15,45 (0,77) 600 000 (30 000) 15,45 (0,77) 1999-06-10
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 570 000 (28 929) 14,68 (0,75) 570 000 (28 929) 14,68 (0,75) 1999-06-01
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 541 071 (35 968) 13,93 (0,93) 541 071 (35 968) 13,93 (0,93) 1999-05-28
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 505 103 (17 301) 13,00 (0,44) 505 103 (17 301) 13,00 (0,44) 1999-05-24
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 487 802 (15 802) 12,56 (0,41) 487 802 (15 802) 12,56 (0,41) 1999-05-20
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 472 000 (60 277) 12,15 (1,55) 472 000 (60 277) 12,15 (1,55) 1999-05-12
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 411 723 (31 723) 10,60 (0,82) 411 723 (31 723) 10,60 (0,82) 1999-05-07
Górna Anna 234 400 (-15 600) 6,04 (-0,40) 234 400 (-15 600) 6,04 (-0,40) 1999-04-30
Piczak Janusz 600 000 (40 000) 15,45 (1,03) 600 000 (40 000) 15,45 (1,03) 1999-04-21
Piczak Janusz 560 000 (80 000) 14,42 (2,06) 560 000 (80 000) 14,42 (2,06) 1999-04-13
Piczak Janusz 480 000 (82 000) 12,36 (2,11) 480 000 (82 000) 12,36 (2,11) 1999-03-24
PZU SA z PZU Życie SA 194 362 (-170 999) 5,00 (-4,41) 194 362 (-170 999) 5,00 (-4,41) 1999-03-17
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 380 000 (40 000) 9,78 (1,03) 380 000 (40 000) 9,78 (1,03) 1999-03-08
Piczak Janusz 398 000 (133 100) 10,25 (3,43) 398 000 (133 100) 10,25 (3,43) 1999-02-12
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 340 000 (41 811) 8,75 (1,07) 340 000 (41 811) 8,75 (1,07) 1999-01-13
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 298 189 (84 738) 7,68 (2,18) 298 189 (84 738) 7,68 (2,18) 1998-10-22
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 213 451 (53 451) 5,50 (1,38) 213 451 (53 451) 5,50 (1,38) 1998-10-16
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 160 000 (60 000) 4,12 (1,55) 160 000 (60 000) 4,12 (1,55) 1998-10-07
Novita SA przez Novitex Sp. z o.o. 100 000 2,57 100 000 2,57 1998-09-29
Raiffeisen Centrobank AG 190 957 (-4 443) 4,92 (-0,11) 190 957 (-4 443) 4,92 (-0,11) 1998-05-15
PZU SA z PZU Życie SA 365 361 (145 286) 9,41 (3,74) 365 361 (145 286) 9,41 (3,74) 1998-05-12
Piczak Janusz 264 900 6,82 264 900 6,82 1997-10-02
Górna Anna 250 000 6,44 250 000 6,44 1997-10-02
PZU SA z PZU Życie SA 220 075 5,67 220 075 5,67 1997-09-29
Raiffeisen Centrobank AG 195 400 5,03 195 400 5,03 1997-02-10
Górny Marek 388 000 9,99 388 000 9,99 1996-05-24
Bogusz Jan 193 000 4,97 193 000 4,97 1996-05-06
Pioneer Pekao IM SA 175 612 4,52 175 612 4,52 1996-02-07
Ogółem 3 883 965 0 3 883 965 0 1994-08-24
OFE Pocztylion 298 491 11,93 298 491 12,14 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,80 zł
2020-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,80 zł
2020-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2020-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2015-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,95 zł
2015-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,95 zł
2014-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,03 zł
2014-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,03 zł
2013-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,30 zł
2012-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2011-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2011-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2010-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2009-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-08-14 Wypłata II raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-08-14 Wypłata I raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2009-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
1996-01-25 Asymilacja po konwersji
1995-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1995-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1995-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.