129,0000 zł
1,98% 2,5000 zł
Novita SA (NVT)

Komunikaty spółki - NOVITA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej
Opinia Zarządu „NOVITA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej
Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wyniki finansowe
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
Zawarcie znaczącej umowy (Aneks do Umowy o MultiLinię)
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
Novita Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Wzrost przychodów ze sprzedaży netto Spółki w II kwartale 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
NOVITA 1,98% 129,00
2020-10-22 16:31:28

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

  • NWZA ws. przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.