3,9000 zł
-1,02% -0,0400 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)

Komunikaty spółki - MOSTALWAR

Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Zawarcie umowy z PKP Intercity na zaprojektowanie i budowę myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki
Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Zmiany w Zarządzie Mostostal Warszawa S.A.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.
Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica
MOSTALWAR -1,02% 3,90
2020-10-29 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.