7,9000 zł
-1,99% -0,1600 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)

Akcjonariat - MOSTALWAR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 158 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 20 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 253 388
Liczba głosów na WZA: 20 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,27%
Kapitał akcyjny: 20 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 253 388
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Acciona Infraestructuras S.A. poprzez Acciona Construccion SA, zależne od Acciona SA 12 426 388 (62,13%) 12 426 388 (62,13%) 2019-08-26 -
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 3 827 000 (19,13%) 3 827 000 (19,13%) 2021-06-21 SPN, WLC_1, IPE, DVL, MSP, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, PCE, ABE, APR, OBL, DCR, MNC, AML, RMK, KTY, MCR, MDG, KRU, MIL, AGO, VRG, ENE, ACG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - przekształcenie PP w SA 1990-12-31 350 000
10,00 350 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-07-27
1991-01-31
1993-10-14
split 1:10 1994-02-15
1,00 3 500 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-03-15
1994-04-07
II emisja - prawo poboru 4:1, kadra 1994-02-15 1 000 000
9 000 000,00
1,00 9,00 4 500 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-03-24
1994-09-15
1994-11-14
III emisja - publiczna subskrypcja 1996-05-31 1 500 000
18 000 000,00
1,00 12,00 6 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-08-14
1996-10-14
1997-01-17
IV emisja - publiczna subskrypcja 1998-01-12 4 000 000
106 000 000,00
1,00 26,50 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-09
1998-07-21
V emisja - prawo poboru 1:1 2005-12-21 10 000 000
120 000 000,00
1,00 12,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-24
2006-04-19
2006-05-02
V emisja- prawo poboru 1:1 2005-12-21 0
0,00
0,00 12,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 826 194 (81 043) 19,13 (0,41) 3 826 194 (81 043) 19,13 (0,41) 2020-01-03
Acciona Infraestructuras S.A. poprzez Acciona Construccion SA 11 852 870 (1 834 137) 59,26 (9,17) 11 852 870 (1 834 137) 59,26 (9,17) 2019-08-08
Aviva OFE Aviva Santander portfel 982 585 (-27 575) 4,91 (-0,14) 982 585 (-27 575) 4,91 (-0,14) 2019-07-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 745 151 (273 438) 18,72 (1,36) 3 745 151 (273 438) 18,72 (1,36) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 146 131 (-869) 0,73 (-0,01) 146 131 (-869) 0,73 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 010 160 (8 160) 5,05 (0,04) 1 010 160 (8 160) 5,05 (0,04) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 148 249 (-227 751) 0,74 (-1,14) 148 249 (-227 751) 0,74 (-1,14) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 492 067 (-27 724) 2,46 (-0,14) 492 067 (-27 724) 2,46 (-0,14) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 3 471 713 (-194 287) 17,36 (-0,97) 3 471 713 (-194 287) 17,36 (-0,97) 2018-04-24
Aviva OFE Aviva Santander zwz 1 002 000 (-164 701) 5,01 (-0,82) 1 002 000 (-164 701) 5,01 (-0,82) 2018-04-24
TFI PZU SA portfele 519 791 2,60 519 791 2,60 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 73 455 0,37 73 455 0,37 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 147 000 0,74 147 000 0,74 2017-12-31
Aegon OFE portfel 376 000 1,88 376 000 1,88 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander zwz 1 166 701 (701) 5,83 1 166 701 (701) 5,83 2017-04-24
Acciona Infraestructuras S.A. poprzez Acciona Infraestructuras SA 10 018 733 50,09 (0,09) 10 018 733 50,09 (0,09) 2016-10-06
Acciona Infraestructuras S.A. poprzez Acciona Construccion SA 10 018 733 50,00 (-0,09) 10 018 733 50,00 (-0,09) 2016-10-06
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 166 000 (148 866) 5,83 (0,75) 1 166 000 (148 866) 5,83 (0,75) 2016-04-19
PZU OFE Złota Jesień WZA 3 666 000 (106 000) 18,33 (0,53) 3 666 000 (106 000) 18,33 (0,53) 2015-04-20
Józefiak Marek 0 (-1 097) 0,00 0 (-1 097) 0,00 2013-01-25
Józefiak Marek 1 097 0,00 1 097 0,00 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 3 560 000 (579 407) 17,80 (2,90) 3 560 000 (579 407) 17,80 (2,90) 2012-05-31
Utilico Emerging Markets Ltd. 1 430 880 7,15 (0,15) 1 430 880 7,15 (0,15) 2012-03-31
Utilico Emerging Markets Ltd. 1 430 880 7,00 1 430 880 7,00 2012-03-31
PZU OFE Złota Jesień 2 980 593 (-445 838) 14,90 (-2,23) 2 980 593 (-445 838) 14,90 (-2,23) 2012-03-15
PZU OFE Złota Jesień 3 426 431 17,13 3 426 431 17,13 2011-10-13
PZU OFE Złota Jesień 3 426 431 (50 362) 17,13 (0,25) 3 426 431 (50 362) 17,13 (0,25) 2011-10-13
PZU OFE Złota Jesień 3 376 069 (375 934) 16,88 (1,88) 3 376 069 (375 934) 16,88 (1,88) 2011-10-12
PZU OFE Złota Jesień 3 000 135 (2 000) 15,00 (0,01) 3 000 135 (2 000) 15,00 (0,01) 2011-07-12
PZU OFE Złota Jesień 2 998 135 (-794 036) 14,99 (-3,97) 2 998 135 (-794 036) 14,99 (-3,97) 2011-07-11
PZU OFE Złota Jesień 3 792 171 (811 578) 18,96 (4,06) 3 792 171 (811 578) 18,96 (4,06) 2010-12-01
PZU OFE Złota Jesień 2 980 593 (-768 800) 14,90 (-3,84) 2 980 593 (-768 800) 14,90 (-3,84) 2010-12-01
PZU OFE Złota Jesień 3 749 393 (576 692) 18,74 (2,88) 3 749 393 (576 692) 18,74 (2,88) 2010-11-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 017 134 (-866) 5,08 (-0,01) 1 017 134 (-866) 5,08 (-0,01) 2010-10-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 018 000 (24 151) 5,09 (0,13) 1 018 000 (24 151) 5,09 (0,13) 2010-10-19
Aviva OFE Aviva Santander 993 849 (915 529) 4,96 (4,18) 993 849 (915 529) 4,96 (4,18) 2010-10-18
Solano, Miguel Vegas 0 (-1 270) 0,00 0 (-1 270) 0,00 2010-06-24
MetLife OFE 980 000 (-40 000) 4,90 (-0,19) 980 000 (-40 000) 4,90 (-0,19) 2010-04-22
MetLife OFE 1 020 000 (-13 671) 5,09 (-0,07) 1 020 000 (-13 671) 5,09 (-0,07) 2010-04-21
Woźniakowski Włodzimierz 1 0,00 1 0,00 2009-05-15
Woźniakowski Włodzimierz 1 0,00 1 0,00 2009-05-15
Investors TFI SA 457 870 (-550 000) 2,28 (-2,75) 457 870 (-550 000) 2,28 (-2,75) 2008-09-29
Investors TFI SA 1 007 870 (-28 747) 5,03 (-0,15) 1 007 870 (-28 747) 5,03 (-0,15) 2008-09-28
MetLife OFE 1 033 671 5,16 1 033 671 5,16 2008-08-12
Acciona Infraestructuras S.A. 10 018 733 (30 000) 50,09 (0,15) 10 018 733 (30 000) 50,09 (0,15) 2008-08-04
PZU OFE Złota Jesień 3 172 701 (-650 000) 15,86 (-3,25) 3 172 701 (-650 000) 15,86 (-3,25) 2008-06-24
PZU OFE Złota Jesień 3 822 701 (22 701) 19,11 (0,11) 3 822 701 (22 701) 19,11 (0,11) 2008-06-23
BZ WBK Asset Management SA 998 822 4,00 (-0,99) 998 822 4,00 (-0,99) 2008-06-11
BZ WBK Asset Management SA 998 822 (-2 188) 4,99 (-0,01) 998 822 (-2 188) 4,99 (-0,01) 2008-06-11
BZ WBK Asset Management SA 1 001 010 (-938 024) 5,00 (-4,69) 1 001 010 (-938 024) 5,00 (-4,69) 2008-06-10
PZU OFE Złota Jesień 3 800 000 (413 010) 19,00 (2,07) 3 800 000 (413 010) 19,00 (2,07) 2008-06-03
BZ WBK Asset Management SA 1 939 034 (-50 000) 9,69 (-0,25) 1 939 034 (-50 000) 9,69 (-0,25) 2008-06-03
Investors TFI SA 1 036 617 5,18 1 036 617 5,18 2008-01-02
BZ WBK Asset Management SA 1 989 034 (-30 598) 9,94 (-0,15) 1 989 034 (-30 598) 9,94 (-0,15) 2007-12-28
BZ WBK Asset Management SA 2 019 632 (68 251) 10,09 (0,34) 2 019 632 (68 251) 10,09 (0,34) 2007-12-27
BZ WBK Asset Management SA 1 951 381 (-471 658) 9,75 (-2,36) 1 951 381 (-471 658) 9,75 (-2,36) 2007-12-14
Solano, Miguel Vegas 1 270 0,00 1 270 0,00 2007-08-21
PZU OFE Złota Jesień 3 386 990 (428 875) 16,93 (2,14) 3 386 990 (428 875) 16,93 (2,14) 2006-12-15
Generali OFE 896 627 (-303 373) 4,48 (-1,51) 896 627 (-303 373) 4,48 (-1,51) 2006-11-13
BZ WBK Asset Management SA 2 423 039 (-4 364) 12,11 (-0,02) 2 423 039 (-4 364) 12,11 (-0,02) 2006-11-06
PZU OFE Złota Jesień 2 958 115 (437 878) 14,79 (2,19) 2 958 115 (437 878) 14,79 (2,19) 2006-09-29
BZ WBK Asset Management SA 2 427 403 (4 364) 12,13 (0,02) 2 427 403 (4 364) 12,13 (0,02) 2006-09-28
PZU OFE Złota Jesień 2 520 237 (519 991) 12,60 (2,60) 2 520 237 (519 991) 12,60 (2,60) 2006-08-31
Generali OFE 1 200 000 5,99 1 200 000 5,99 2006-08-11
Generali OFE 1 200 000 (650 072) 5,99 (3,25) 1 200 000 (650 072) 5,99 (3,25) 2006-08-11
Acciona Infraestructuras S.A. 9 988 733 (5 088 733) 49,94 (0,94) 9 988 733 (5 088 733) 49,94 (0,94) 2006-08-11
BZ WBK Asset Management SA 2 423 039 12,11 (0,12) 2 423 039 12,11 (0,12) 2006-08-09
BZ WBK Asset Management SA 2 423 039 (420 083) 11,99 (1,98) 2 423 039 (420 083) 11,99 (1,98) 2006-08-09
PZU OFE Złota Jesień 2 000 246 (896 920) 10,00 (10,00) 2 000 246 (896 920) 10,00 (10,00) 2006-08-01
BZ WBK Asset Management SA 2 002 956 10,01 2 002 956 10,01 2006-05-31
PZU OFE Złota Jesień akcje i PDA 1 103 326 0,00 (-5,51) 1 103 326 0,00 (-5,51) 2006-03-02
PZU OFE Złota Jesień 1 103 326 5,51 1 103 326 5,51 2006-03-02
Bibrowski Robert 398 001 (-109 537) 3,98 (-1,09) 398 001 (-109 537) 3,98 (-1,09) 2006-02-01
Generali OFE 549 928 2,74 (-2,75) 549 928 2,74 (-2,75) 2005-12-28
Generali OFE 549 928 5,49 549 928 5,49 2005-12-28
Bibrowski Robert 507 538 5,07 507 538 5,07 2005-09-01
PKO BP Bankowy OFE 450 922 (-49 382) 4,50 (-0,50) 450 922 (-49 382) 4,50 (-0,50) 2004-07-14
Elektrim SA 0 (-2 841 153) 0,00 (-28,41) 0 (-2 841 153) 0,00 (-28,41) 2004-01-28
PKO BP Bankowy OFE 500 304 5,00 500 304 5,00 2002-06-17
Aviva OFE Aviva Santander 78 320 (-540 801) 0,78 (-5,41) 78 320 (-540 801) 0,78 (-5,41) 2001-02-20
Acciona Infraestructuras S.A. 4 900 000 49,00 (24,51) 4 900 000 49,00 (24,51) 2001-02-20
Acciona Infraestructuras S.A. 4 900 000 (2 500 000) 24,49 (0,49) 4 900 000 (2 500 000) 24,49 (0,49) 2001-02-20
Aviva OFE Aviva Santander 619 121 6,19 619 121 6,19 2001-01-10
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 499 000 (-307 816) 4,99 (-3,08) 499 000 (-307 816) 4,99 (-3,08) 2000-03-07
Acciona Infraestructuras S.A. 2 400 000 24,00 2 400 000 24,00 1999-07-05
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 806 816 (-320 410) 8,07 (-3,20) 806 816 (-320 410) 8,07 (-3,20) 1999-06-30
Elektrim SA 2 841 153 (905 000) 28,41 (9,05) 2 841 153 (905 000) 28,41 (9,05) 1999-05-31
Capital International Emerging Markets Fund 409 163 4,09 409 163 4,09 1999-05-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 1 127 226 (-234 450) 11,27 (-2,35) 1 127 226 (-234 450) 11,27 (-2,35) 1999-05-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 1 361 676 (-206 900) 13,62 (-2,07) 1 361 676 (-206 900) 13,62 (-2,07) 1999-04-20
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 1 568 576 (-209 354) 15,69 (-2,09) 1 568 576 (-209 354) 15,69 (-2,09) 1999-03-29
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 1 777 930 (-214 948) 17,78 (-2,15) 1 777 930 (-214 948) 17,78 (-2,15) 1999-03-19
Polish Investment Company 491 294 (-143 626) 4,91 (-1,44) 491 294 (-143 626) 4,91 (-1,44) 1999-03-16
Polish Investment Company 634 920 6,35 634 920 6,35 1998-12-17
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 1 992 878 19,93 1 992 878 19,93 1998-12-16
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 383 512 (-206 969) 3,84 (-2,06) 383 512 (-206 969) 3,84 (-2,06) 1998-12-16
Central European Growth Fund plc. 498 524 4,99 498 524 4,99 1998-11-30
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 590 481 5,90 590 481 5,90 1998-09-24
Robert Fleming Holdings Ltd. 299 000 4,98 299 000 4,98 1997-01-30
Elektrim SA 1 936 153 19,36 (-12,91) 1 936 153 19,36 (-12,91) 1996-11-22
Elektrim SA 1 936 153 32,27 1 936 153 32,27 1996-11-22
Schroder Investment Management Ltd. 230 000 3,83 230 000 3,83 1995-12-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2006-02-17 Prawo poboru 1:1
1998-07-21 Asymilacja akcji IV emisja
1997-01-17 Asymilacja akcji III emisja
1994-11-14 Asymilacja akcji II emisja
1994-06-13 Prawo poboru 4:1
1994-04-07 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.