3,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Akcjonariat - MEXPOLSKA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 278 472,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 7 665 436 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 119 890
Liczba głosów na WZA: 7 665 436 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,79%
Kapitał akcyjny: 766 543,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 119 890
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Milduks Ltd. 2 239 691 (29,21%) 2 239 691 (29,21%) 2016-07-12 -
Familiar SA SICAV-SIF ZWZ 763 300 (9,95%) 763 300 (9,95%) 2022-06-27 DEK, CPD, PNT
Domżał Andrzej 655 678 (8,55%) 655 678 (8,55%) 2015-07-20 -
Kowalewska Joanna 655 678 (8,55%) 655 678 (8,55%) 2015-07-20 -
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, w tym Quercus Absolute Return FIZ, ZWZ 403 543 (5,26%) 403 543 (5,26%) 2023-06-28 ALI, IPE, SKH, PNT, CPL, SEN, ZMT, CAP, ULM
Formonar Investments Ltd. 402 000 (5,24%) 402 000 (5,24%) 2020-03-10 ETX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-01-17 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-14
2012-05-25
seria B - subskrypcja prywatna 2009-07-29 20 408
999 992,00
1,00 49,00 520 408
520 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-05-25
split 1:10 2010-12-27
0,10 5 204 080
520 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-09
seria C - subskrypcja publiczna 2011-02-28 1 000 000
0,10 6 204 080
620 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-05-25
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-08 1 500 000
0,10 6 354 080
635 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-11

seria E - prawo poboru 32:3 emisja nie doszła do skutku 2013-01-04 595 695
1 191 390,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-10 1 311 356
3 934 068,00
0,10 3,00 7 665 436
766 543,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-20
2016-08-30
seria F - program motywacyjny 2019-06-17 1 149 813
114 981,30
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Familiar SA SICAV-SIF ZWZ 580 988 (89 971) 7,57 (1,17) 580 988 (89 971) 7,57 (1,17) 2021-06-28
Familiar SA SICAV-SIF 491 017 6,40 491 017 6,40 2021-03-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 391 535 5,10 391 535 5,10 2019-08-22
TFI PZU SA portfele 95 0,00 95 0,00 2018-06-30
Raimita Ltd. 287 843 (-632 970) 3,75 (-8,26) 287 843 (-632 970) 3,75 (-8,26) 2016-07-12
Raimita Ltd. ZWZ 920 813 (383 970) 12,01 (5,01) 920 813 (383 970) 12,01 (5,01) 2016-06-24
Raimita Ltd. 536 843 (-443 027) 7,00 (-11,82) 536 843 (-443 027) 7,00 (-11,82) 2016-06-10
Milduks Ltd. 2 689 662 (-255 000) 35,08 (-12,38) 2 689 662 (-255 000) 35,08 (-12,38) 2016-06-10
IDM SA 307 538 (-133 912) 4,84 (-2,10) 307 538 (-133 912) 4,84 (-2,10) 2014-05-07
IDM SA 441 450 (-200 475) 6,94 (-3,16) 441 450 (-200 475) 6,94 (-3,16) 2014-03-26
IDM SA 641 925 (329 962) 10,10 (5,20) 641 925 (329 962) 10,10 (5,20) 2013-12-23
BBF Management SA 0 (-971 518) 0,00 (-15,28) 0 (-971 518) 0,00 (-15,28) 2013-12-23
BBF Management SA 971 518 (-169 432) 15,28 (-2,67) 971 518 (-169 432) 15,28 (-2,67) 2013-11-26
Wojacki Adam 203 630 3,20 203 630 3,20 2013-09-12
BBF Management SA 1 140 950 (203 630) 17,95 (3,20) 1 140 950 (203 630) 17,95 (3,20) 2013-09-12
IDM SA 311 963 (-5 861) 4,90 (-0,10) 311 963 (-5 861) 4,90 (-0,10) 2013-09-11
BBF Management SA 937 320 14,75 937 320 14,75 2013-09-11
IDM SA 317 824 (9 728) 5,00 (0,16) 317 824 (9 728) 5,00 (0,16) 2013-09-10
IDM SA 308 096 (-86 574) 4,84 (-1,37) 308 096 (-86 574) 4,84 (-1,37) 2013-08-05
IDM SA 394 670 (86 551) 6,21 (1,25) 394 670 (86 551) 6,21 (1,25) 2012-11-02
IDM SA 308 119 (-76 876) 4,96 (-1,24) 308 119 (-76 876) 4,96 (-1,24) 2012-09-07
IDM SA 384 995 6,20 384 995 6,20 2012-08-09
Milduks Ltd. 2 944 662 47,46 (1,12) 2 944 662 47,46 (1,12) 2012-06-30
Milduks Ltd. 2 944 662 46,34 (7,93) 2 944 662 46,34 (7,93) 2012-06-30
Milduks Ltd. 2 944 662 (-67 538) 38,41 (-19,47) 2 944 662 (-67 538) 38,41 (-19,47) 2012-06-30
IDM Capital SA 926 320 14,93 (0,36) 926 320 14,93 (0,36) 2012-06-30
IDM Capital SA 926 320 14,57 (14,57) 926 320 14,57 (14,57) 2012-06-30
IDM Capital SA 0 (-937 320) 0,00 (-15,10) 0 (-937 320) 0,00 (-15,10) 2012-06-30
IDM Capital SA 937 320 (121 000) 15,10 (1,95) 937 320 (121 000) 15,10 (1,95) 2012-06-30
IDM Capital SA 816 320 13,15 816 320 13,15 2012-03-31
Raimita Ltd. 979 870 18,82 (3,03) 979 870 18,82 (3,03) 2011-09-01
Raimita Ltd. 979 870 15,79 (0,37) 979 870 15,79 (0,37) 2011-09-01
Raimita Ltd. 979 870 15,42 (2,64) 979 870 15,42 (2,64) 2011-09-01
Raimita Ltd. 979 870 12,78 979 870 12,78 2011-09-01
Milduks Ltd. 3 012 200 57,88 (9,33) 3 012 200 57,88 (9,33) 2011-09-01
Milduks Ltd. 3 012 200 48,55 3 012 200 48,55 2011-09-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2023-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2019-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2018-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2013-01-23 Prawo poboru 32:3
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.