3,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Komunikaty spółki - MEXPOLSKA

Wyniki finansowe
Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2023 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023
Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 roku
Otrzymanie wezwania do naprawienia szkody
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2023 r.
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2023 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.