1,4900 zł
-3,25% -0,0500 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Komunikaty spółki - MEXPOLSKA

Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego za rok 2019
Zawarcie porozumienia dodatkowego do znaczącej umowy zawartej z Grupą Żywiec S.A.
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Wyniki finansowe
Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta
MEXPOLSKA -3,25% 1,49
2020-09-18 14:01:34

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.