2,2400 zł
-1,75% -0,0400 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Komunikaty spółki - MEXPOLSKA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Wyniki finansowe
Mex Polska S.A. raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Śmierć członka Rady Nadzorczej Emitenta
Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wycofania się z realizacji Założeń strategicznych do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 - 2022
Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta.
Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez spółki zależne kapitałowo od Mex Polska S.A. .
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.