10,2000 zł
-0,97% -0,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Komunikaty spółki - MEGARON

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2023r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2023r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2023r
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wybór biegłego rewidenta
Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Uznanie odpowiedzialności ubezpieczenia należności przez Ubezpieczyciela
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja poufna
Wybór Członków KomitetuWybór Członków Komitetu Audytu Megaron S.A. Audytu Megaron S.A.
Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu Megaron S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.