13,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Megaron SA (MEG)

Komunikaty spółki - MEGARON

Wyniki finansowe
Megaron Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wyniki finansowe
Megaron Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 30 lipca 2021r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 30 lipca 2021r.
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 30 lipca 2021r.
Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2020.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2021r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2021r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.– korekta
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.