11,5000 zł
-3,36% -0,4000 zł
Megaron SA (MEG)

Komunikaty spółki - MEGARON

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.
Wyniki finansowe
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.
Wyniki finansowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 kwietnia 2021r.
Wybór biegłego rewidenta
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.