10,2000 zł
5,15% 0,5000 zł
Megaron SA (MEG)

Komunikaty spółki - MEGARON

Wyniki finansowe
Informacja poufna - ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A – korekta
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.
Informacja Poufna - Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm"
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
Informacja poufna - zawarcie aneksów do umów kredytowych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.