22,6000 zł
-1,74% -0,4000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Komunikaty spółki - MEDICALG

Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie
Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie umowy o plasowanie.
Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.
Zaangażowanie Santander Bank Polska S.A. i CC Group sp. z o.o. w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G
Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2019 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku
Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce
Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2019 r.
Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 7 stycznia 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.
Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.