12,1800 zł
17,12% 1,7800 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Komunikaty spółki - MEDICALG

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN (44,27 PLN za akcję). Zakończenie przeglądu opcji strategicznych. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących objęcia 49,99% kapitału zakładowego Spółki.
Wyniki finansowe
Zmiana planowanego terminu rejestracji technologii Q Patch - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku
Zawarcie umowy przyrzeczonej przeniesienia 100% udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz zawarcie umowy wsparcia przez Spółkę.
Rejestracja systemu DRAI (DeepRhythmAI) przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 lipca 2022 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 27 lipca 2022 r.
Informacja dotycząca uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej
Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta (Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC)
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Korekta raportu bieżącego 42/2022 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.
MEDICALG 17,12% 12,18
2022-10-05 17:00:31

Kalendarium

  • NWZA ws. uchylenia uchwały nr 32/06/2022 ZWZ z 30 czerwca 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.