22,0000 zł
-1,35% -0,3000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Akcjonariat - MEDICALG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 95 212 238 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 327 829 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 520 586
Liczba głosów na WZA: 4 327 829 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,14%
Kapitał akcyjny: 432 782,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 520 586
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 64,86%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE 540 586 (12,49%) 540 586 (12,49%) 2020-04-06 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, QRS, RON, ERB, MBR, MBK, KTY, MCR, CCC, PZU, OAT, MNC, KGL, WWL
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 500 000 (11,55%) 500 000 (11,55%) 2020-08-12 SPN, WLC_1, AGO, AML, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, DCR, KTY, MCR, MNC
Dziubiński Marek ZWZ 480 000 (11,09%) 480 000 (11,09%) 2020-08-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-29 87 360
174 720,00
2,00 2,00 87 360
174 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2010-12-10
2014-02-03
split 1:20 2011-06-20 0
0,00
0,10 0,00 1 747 200
174 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
seria B - subskrypcja prywatna 2011-06-20 508 200
50 820,00
0,10 0,10 2 255 400
225 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2011-09-13
2014-02-03
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-20 236 926
6 160 076,00
0,10 26,00 2 492 326
249 232,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2011-09-13
2014-02-03
seria D - subskrypcja prywatna 2012-06-18 929 600
55 776 000,00
0,10 60,00 3 421 926
342 192,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2012-08-06
2014-02-03
seria E - subskrypcja prywatna 2014-03-26 33 600
3 360,00
0,10 0,10 3 455 526
345 552,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-23
seria F - subskrypcja prywatna 2015-12-18 151 000
0,00
0,10 0,00 3 606 526
360 652,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-12
2016-08-03
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-02-25 598 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2020-01-07 721 303
13 163 779,75
0,10 18,25 4 327 829
432 782,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Caravan Capital Management LCC poprzez MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP i The Kenneth Rainin Foundation 0 (-478 438) 0,00 (-11,05) 0 (-478 438) 0,00 (-11,05) 2021-01-01
Caravan Capital Management LCC poprzez MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP i The Kenneth Rainin Foundation 478 438 (249 393) 11,05 (4,70) 478 438 (249 393) 11,05 (4,70) 2020-05-14
Caravan Capital Management LCC poprzez MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP i The Kenneth Rainin Foundation 229 045 6,35 229 045 6,35 2020-02-28
Caravan Capital Management LCC poprzez MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP i The Kenneth Rainin Foundation 229 045 6,35 (1,06) 229 045 6,35 (1,06) 2020-02-28
Caravan Capital Management LCC poprzez MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP i The Kenneth Rainin Foundation 229 045 5,29 229 045 5,29 2020-02-28
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 206 596 5,73 (0,96) 206 596 5,73 (0,96) 2020-02-14
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 206 596 (60 702) 4,77 (0,72) 206 596 (60 702) 4,77 (0,72) 2020-02-14
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 145 894 (-34 639) 4,05 (-0,96) 145 894 (-34 639) 4,05 (-0,96) 2020-01-16
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 180 533 5,01 180 533 5,01 2020-01-08
PZU OFE Złota Jesień NWZ 472 000 13,09 (2,18) 472 000 13,09 (2,18) 2020-01-07
PZU OFE Złota Jesień NWZ 472 000 (27 639) 10,91 (-1,41) 472 000 (27 639) 10,91 (-1,41) 2020-01-07
PTE Aegon SA Aegon OFE 167 171 (-26 692) 4,64 (-0,74) 167 171 (-26 692) 4,64 (-0,74) 2019-12-20
PZU OFE Złota Jesień 444 361 (53 361) 12,32 (1,48) 444 361 (53 361) 12,32 (1,48) 2019-09-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 391 000 (25 592) 10,84 (0,71) 391 000 (25 592) 10,84 (0,71) 2019-06-26
PZU OFE Złota Jesień 365 408 (99 555) 10,13 (2,76) 365 408 (99 555) 10,13 (2,76) 2019-03-19
PZU OFE Złota Jesień portfel 265 853 (83 023) 7,37 (2,30) 265 853 (83 023) 7,37 (2,30) 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 193 863 5,38 193 863 5,38 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 133 516 (13 516) 3,70 (0,37) 133 516 (13 516) 3,70 (0,37) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 24 500 (-500) 0,67 (-0,02) 24 500 (-500) 0,67 (-0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 448 586 12,43 (2,06) 448 586 12,43 (2,06) 2018-12-31
NN OFE portfel 448 586 (586) 10,37 (-2,05) 448 586 (586) 10,37 (-2,05) 2018-12-31
Generali OFE portfel 125 700 (-300) 3,48 (-0,01) 125 700 (-300) 3,48 (-0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 59 881 (-119) 1,66 59 881 (-119) 1,66 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 50 000 (20 000) 1,38 (0,55) 50 000 (20 000) 1,38 (0,55) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 177 928 (-14 007) 4,93 (-0,39) 177 928 (-14 007) 4,93 (-0,39) 2018-12-03
TFI PZU SA portfele 191 935 (-159 156) 5,32 (-4,84) 191 935 (-159 156) 5,32 (-4,84) 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-24 144) 0,00 (-0,67) 0 (-24 144) 0,00 (-0,67) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 28 382 (-14 188) 0,79 (-0,39) 28 382 (-14 188) 0,79 (-0,39) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 19 712 (-6) 0,55 19 712 (-6) 0,55 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 14 153 (-13 237) 0,39 (-0,37) 14 153 (-13 237) 0,39 (-0,37) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 916 (-1 562) 0,03 (-0,04) 916 (-1 562) 0,03 (-0,04) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 96 198 (-7 070) 2,67 (-0,19) 96 198 (-7 070) 2,67 (-0,19) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 37 491 (-8 987) 1,04 (-0,25) 37 491 (-8 987) 1,04 (-0,25) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 2 314 (-1 668) 0,06 (-0,05) 2 314 (-1 668) 0,06 (-0,05) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 97 518 (-22 162) 2,70 (-0,62) 97 518 (-22 162) 2,70 (-0,62) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 600 0,02 600 0,02 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień 182 830 5,07 182 830 5,07 2018-06-18
New Europe Ventures LLC 180 248 (-95 813) 5,00 (-3,06) 180 248 (-95 813) 5,00 (-3,06) 2018-01-22
TFI Allianz Polska SA portfele 168 020 4,66 168 020 4,66 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 24 144 0,67 24 144 0,67 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 42 570 1,18 42 570 1,18 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 120 000 3,33 120 000 3,33 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 25 000 0,69 25 000 0,69 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 240 0,01 240 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 19 718 0,55 19 718 0,55 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 27 390 0,76 27 390 0,76 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 478 0,07 2 478 0,07 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 103 268 2,86 103 268 2,86 2017-12-31
Generali OFE portfel 126 000 3,49 126 000 3,49 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 46 478 1,29 46 478 1,29 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 266 0,01 266 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 3 982 0,11 3 982 0,11 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 5 419 0,15 5 419 0,15 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 60 000 1,66 60 000 1,66 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 30 000 0,83 30 000 0,83 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 119 680 3,32 119 680 3,32 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 7 554 0,21 7 554 0,21 2017-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 193 863 5,38 193 863 5,38 2017-09-01
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 193 863 5,38 193 863 5,38 2017-09-01
NN OFE ZWZ 448 000 (39 414) 12,42 (1,42) 448 000 (39 414) 12,42 (1,42) 2017-06-20
Aviva Investors Poland SA poprzez fundusze inwestycyjne 173 879 (-26 388) 4,82 (-0,73) 173 879 (-26 388) 4,82 (-0,73) 2017-06-08
Aviva Investors Poland SA poprzez fundusze inwestycyjne 200 267 (31 958) 5,55 (0,68) 200 267 (31 958) 5,55 (0,68) 2017-03-31
BIB Seed Capital SA 148 122 (-70 000) 4,11 (-2,26) 148 122 (-70 000) 4,11 (-2,26) 2016-12-14
NN OFE ZWZ 408 586 11,00 (-0,82) 408 586 11,00 (-0,82) 2016-06-27
Ogółem 3 606 526 (151 000) 0 3 606 526 (151 000) 0 2016-05-12
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 351 091 10,16 (0,16) 351 091 10,16 (0,16) 2015-12-18
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 351 091 (125 109) 10,00 (3,47) 351 091 (125 109) 10,00 (3,47) 2015-12-18
NN OFE WZA 408 586 (-42 414) 11,82 (-1,23) 408 586 (-42 414) 11,82 (-1,23) 2015-12-18
NN OFE WZA 451 000 13,05 (0,05) 451 000 13,05 (0,05) 2015-12-18
NN OFE WZA 451 000 (51 000) 13,00 (1,43) 451 000 (51 000) 13,00 (1,43) 2015-12-18
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 225 982 (17 520) 6,53 (0,50) 225 982 (17 520) 6,53 (0,50) 2015-08-18
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 208 462 (19 417) 6,03 (0,56) 208 462 (19 417) 6,03 (0,56) 2015-06-30
NN OFE WZA 400 000 (61 000) 11,57 (1,67) 400 000 (61 000) 11,57 (1,67) 2015-06-30
Dziubiński Marek WZA 400 000 11,57 (0,57) 400 000 11,57 (0,57) 2015-06-30
Dziubiński Marek WZA 400 000 11,00 (1,76) 400 000 11,00 (1,76) 2015-06-30
Dziubiński Marek WZA 400 000 (-120 800) 9,24 (-5,97) 400 000 (-120 800) 9,24 (-5,97) 2015-06-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 189 045 5,47 189 045 5,47 2015-04-29
Aviva Investors Poland SA 168 309 (-4 451) 4,87 (-0,17) 168 309 (-4 451) 4,87 (-0,17) 2015-04-02
Aviva Investors Poland SA poprzez fundusze inwestycyjne 172 760 5,04 (0,05) 172 760 5,04 (0,05) 2015-01-07
Aviva Investors Poland SA poprzez fundusze inwestycyjne 172 760 4,99 (0,99) 172 760 4,99 (0,99) 2015-01-07
Aviva Investors Poland SA poprzez fundusze inwestycyjne 172 760 (-4 412) 4,00 (-1,17) 172 760 (-4 412) 4,00 (-1,17) 2015-01-07
New Europe Ventures LLC 276 061 8,06 (0,08) 276 061 8,06 (0,08) 2014-09-17
New Europe Ventures LLC 276 061 7,98 (0,98) 276 061 7,98 (0,98) 2014-09-17
New Europe Ventures LLC 276 061 7,00 276 061 7,00 2014-09-17
New Europe Ventures LLC 276 061 (-214 510) 7,00 (-7,33) 276 061 (-214 510) 7,00 (-7,33) 2014-09-17
BIB Seed Capital SA 218 122 6,37 (0,06) 218 122 6,37 (0,06) 2014-09-16
BIB Seed Capital SA 218 122 6,31 (0,31) 218 122 6,31 (0,31) 2014-09-16
BIB Seed Capital SA 218 122 (-169 490) 6,00 (-5,32) 218 122 (-169 490) 6,00 (-5,32) 2014-09-16
Bottine sp. z o.o. SKA 402 154 11,63 (0,63) 402 154 11,63 (0,63) 2014-07-10
Bottine sp. z o.o. SKA 402 154 11,00 (-0,75) 402 154 11,00 (-0,75) 2014-07-10
Bottine sp. z o.o. SKA 402 154 11,75 402 154 11,75 2014-07-10
Ogółem 3 455 526 (33 600) 0 3 455 526 (33 600) 0 2014-05-23
Dziubiński Marek 520 800 15,21 (0,14) 520 800 15,21 (0,14) 2014-05-23
Dziubiński Marek 520 800 (16 800) 15,07 (0,35) 520 800 (16 800) 15,07 (0,35) 2014-05-23
Aviva Investors Poland SA poprzez fundusze inwestycyjne 177 172 5,17 177 172 5,17 2014-01-14
NN OFE 339 000 (-112 000) 9,90 (-3,27) 339 000 (-112 000) 9,90 (-3,27) 2012-09-14
NN OFE 451 000 13,17 (0,12) 451 000 13,17 (0,12) 2012-09-14
NN OFE 451 000 (42 414) 13,05 (1,72) 451 000 (42 414) 13,05 (1,72) 2012-09-14
Szumowski Marcin 146 000 4,26 (0,26) 146 000 4,26 (0,26) 2012-08-09
Szumowski Marcin 146 000 4,00 (-1,85) 146 000 4,00 (-1,85) 2012-08-09
New Europe Ventures LLC 490 571 (-189 829) 14,33 (-5,55) 490 571 (-189 829) 14,33 (-5,55) 2012-08-09
New Europe Ventures LLC 680 400 19,88 (-7,41) 680 400 19,88 (-7,41) 2012-08-09
Mularczyk Tomasz 130 200 3,80 (0,81) 130 200 3,80 (0,81) 2012-08-09
Mularczyk Tomasz 130 200 2,99 (-2,23) 130 200 2,99 (-2,23) 2012-08-09
Landes, Ron Gale 25 200 0,73 (0,73) 25 200 0,73 (0,73) 2012-08-09
Landes, Ron Gale 25 200 0,00 (-1,01) 25 200 0,00 (-1,01) 2012-08-09
Dziubiński Marek 504 000 14,72 (-5,50) 504 000 14,72 (-5,50) 2012-08-09
BIB Seed Capital SA 387 612 (-149 988) 11,32 (-4,39) 387 612 (-149 988) 11,32 (-4,39) 2012-08-09
BIB Seed Capital SA 537 600 15,71 (-5,86) 537 600 15,71 (-5,86) 2012-08-09
Ogółem 3 421 926 (929 600) 0 3 421 926 (929 600) 0 2012-08-06
Szumowski Marcin 146 000 5,85 146 000 5,85 2011-10-26
New Europe Ventures LLC 680 400 27,29 680 400 27,29 2011-10-26
Mularczyk Tomasz 130 200 5,22 130 200 5,22 2011-10-26
Landes, Ron Gale 25 200 1,01 25 200 1,01 2011-10-26
Fundacja Centrum Innowacji FIRE 25 200 1,01 (0,01) 25 200 1,01 (0,01) 2011-10-26
Fundacja Centrum Innowacji FIRE 25 200 1,00 25 200 1,00 2011-10-26
Dziubiński Marek 504 000 20,22 504 000 20,22 2011-10-26
BIB Seed Capital SA 537 600 21,57 537 600 21,57 2011-10-26
Ogółem 2 492 326 0 2 492 326 0 2011-09-13
NN OFE ZWZ 408 586 11,33 408 586 11,33 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,42 zł
2018-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,42 zł
2017-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2015-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2014-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2013-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.