76,0000 zł
-6,40% -5,2000 zł
Mabion SA (MAB)

Komunikaty spółki - MABION

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki - korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 13 maja 2021 roku
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z Mylan Ireland Ltd.
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc.
MABION -6,40% 76,00
2021-06-18 17:00:00

Kalendarium

  • Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.