19,9100 zł
-0,20% -0,0400 zł
Mabion SA (MAB)

Komunikaty spółki - MABION

Mabion Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wyniki finansowe
Zmiany w składzie Zarządu
Aktualizacja informacji w sprawie zakresu usług realizowanych w ramach SOW#8 na rzecz Novavax, Inc.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy na wyprodukowanie i dostawę linii do kontroli szczelności i inspekcji optycznej opakowań bezpośrednich do zakładu wytwórczego Spółki
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Aktualizacja informacji w zakresie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Zawarcie umowy na dostawę zestawu bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 13 czerwca 2023 r.
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. po wznowieniu obrad w dniu 13 czerwca 2023 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2023 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.