71,1000 zł
1,43% 1,0000 zł
Mabion SA (MAB)

Komunikaty spółki - MABION

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu giełdowego
Informacja dotycząca spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW
Aktualizacja informacji w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Otrzymanie podsumowania z posiedzenia CHMP w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Uzyskanie zgody NCBiR na wydłużenie terminu realizacji projektu badawczego
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2018
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.
Mabion Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.