27,4500 zł
1,14% 0,3100 zł
Mabion SA (MAB)

Komunikaty spółki - MABION

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki
Wyniki finansowe
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego
Wpis Spółki jako wytwórcy substancji czynnej SARS-CoV-2 rS do Rejestru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków”
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podjęcie decyzji o rezygnacji z dalszej realizacji projektu badawczego dotyczącego rozwoju MabionEGFR
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii S Spółki
Otrzymanie dodatkowego zlecenia na realizację usług analitycznych w zakresie kontroli jakości produktu w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.
Otrzymanie dodatkowego zlecenia na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.