27,7700 zł
2,32% 0,6300 zł
Mabion SA (MAB)

Akcjonariat - MABION

Dane ogólne

Kapitalizacja: 448 813 908,02 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 16 161 826 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 128 179
Liczba głosów na WZA: 17 731 826 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,11%
Kapitał akcyjny: 1 616 182,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 700 179
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,89%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Twiti Investments Ltd. ZWZ 2 593 597 (16,04%) 3 189 897 (17,98%) 2021-06-22 URT
Polfarmex SA ZWZ 1 474 346 (9,12%) 1 957 196 (11,03%) 2021-06-22 -
Investors TFI SA ZWZ 1 342 951 (8,30%) 1 342 951 (7,57%) 2021-06-22 ENT, VGO, ARR, LRQ, DAT, ADV, CPL, AAT, APE
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 096 935 (6,78%) 1 096 935 (6,18%) 2021-06-22 -
Celon Pharma SA ZWZ 620 350 (3,83%) 1 113 200 (6,27%) 2021-06-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria S 500
0,10 16 161 826
1 616 182,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria S 500
0,10 13 730 772
1 373 077,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria S 9 500
0,10 13 730 272
1 373 027,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-29
seria H - subskrypcja prywatna 2 980 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 450 000
45 000,00
0,10 0,10 450 000
45 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria G - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 20 000
2 000,00
0,10 0,10 2 020 000
202 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria F - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 100 000
10 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria E - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 100 000
10 000,00
0,10 0,10 1 900 000
190 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 450 000
45 000,00
0,10 0,10 1 800 000
180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
2013-04-23
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 450 000
45 000,00
0,10 0,10 900 000
90 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-06-04 450 000
45 000,00
0,10 0,10 1 350 000
135 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria I - subskrypcja prywatna 2010-02-03 1 900 000
22 800 000,00
0,10 12,00 6 900 000
690 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-09
2013-04-23
seria J - subskrypcja publiczna 2012-04-04 2 600 000
39 000 000,00
0,10 15,00 9 500 000
950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-23
2013-06-17
seria K - subskrypcja prywatna 2014-04-23 790 000
0,10 10 290 000
1 029 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria L - subskrypcja prywatna 2014-04-23 510 000
20 910 000,00
0,10 41,00 10 800 000
1 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-30
seria M - subskrypcja prywatna 2015-10-12 360 000
16 920 000,00
0,10 47,00 11 160 000
1 116 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-10
seria N - subskrypcja prywatna 2015-12-22 340 000
15 980 000,00
0,10 47,00 11 500 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
2018-03-19
seria O - subskrypcja prywatna 2016-05-23 300 000
14 100 000,00
0,10 47,00 11 800 000
1 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-04
2018-03-19
seria P - subskrypcja prywatna 2018-04-18 1 920 772
174 790 252,00
0,10 91,00 13 720 772
1 372 077,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-30
seria R - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-28 114 000
10 374 000,00
0,10 91,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2018-06-28 500
50,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T za warranty subskrypcyjne serii C 2019-11-29 402 835
40 283,50
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - subskrypcja prywatna 2020-06-15 1 907 281
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2020-06-15 55 954
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - subskrypcja prywatna 2021-02-23 2 430 554
0,10 16 161 326
1 616 132,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 875 555 (-246 445) 5,42 (-2,76) 875 555 (-246 445) 4,94 (-2,40) 2021-06-25
Twiti Investments Ltd. ZWZ 2 593 597 (213 525) 16,05 (-1,28) 3 189 897 (215 525) 17,98 (-1,46) 2021-06-22
Polfarmex SA ZWZ 1 474 346 (36 363) 9,11 (-3,08) 1 957 196 (36 363) 11,04 (-3,33) 2021-06-22
Investors TFI SA ZWZ 1 342 951 (240 719) 8,31 (0,28) 1 342 951 (240 719) 7,57 (0,37) 2021-06-22
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 096 935 (90 909) 6,79 (0,57) 1 096 935 (90 909) 6,19 (0,52) 2021-06-22
Celon Pharma SA ZWZ 620 350 3,84 (-1,16) 1 113 200 6,28 (-1,72) 2021-06-22
Generali OFE 883 456 (-631 878) 5,47 (-5,57) 883 456 (-631 878) 4,98 (-4,92) 2021-06-11
Generali OFE 1 515 334 11,04 1 515 334 9,90 2020-10-14
Generali OFE 1 515 334 (-284 666) 11,04 (-2,07) 1 515 334 (-284 666) 9,90 (-1,86) 2020-10-14
Investors TFI SA ZWZ 1 102 232 8,03 1 102 232 7,20 2020-06-15
Investors TFI SA ZWZ 1 102 232 8,03 (1,21) 1 102 232 7,20 (0,98) 2020-06-15
Investors TFI SA ZWZ 1 102 232 (174 466) 6,82 (0,06) 1 102 232 (174 466) 6,22 (0,15) 2020-06-15
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 006 026 6,22 (-0,78) 1 006 026 5,67 (-0,33) 2020-06-15
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 006 026 7,00 (-0,33) 1 006 026 6,00 (-0,58) 2020-06-15
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 006 026 (1 500) 7,33 (0,01) 1 006 026 (1 500) 6,58 (0,01) 2020-06-15
Generali OFE ZWZ 1 800 000 (170 153) 13,11 (1,23) 1 800 000 (170 153) 11,76 (1,10) 2020-06-15
NN OFE ZWZ 1 122 000 8,18 (0,01) 1 122 000 7,34 (0,01) 2019-06-18
NN OFE ZWZ 1 122 000 8,17 1 122 000 7,33 2019-06-18
NN OFE ZWZ 1 122 000 (84 692) 8,17 (0,61) 1 122 000 (84 692) 7,33 (0,55) 2019-06-18
Generali OFE portfel 1 629 847 11,88 (0,01) 1 629 847 10,66 (0,01) 2019-04-25
Generali OFE portfel 1 629 847 (172 963) 11,87 (1,26) 1 629 847 (172 963) 10,65 (1,13) 2019-04-25
Uniqa OFE portfel 96 971 0,70 96 971 0,63 2018-12-31
NN OFE portfel 1 037 308 (99 277) 7,56 (0,72) 1 037 308 (99 277) 6,78 (0,65) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 94 594 (-406) 0,68 (-0,13) 94 594 (-406) 0,61 (-0,10) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 456 884 (-33 661) 10,61 (-0,25) 1 456 884 (-33 661) 9,52 (-0,23) 2018-12-31
Twiti Investments Ltd. 2 380 072 17,33 2 974 372 19,44 2018-08-07
Twiti Investments Ltd. 2 380 072 17,33 (2,60) 2 974 372 19,44 (2,67) 2018-08-07
Twiti Investments Ltd. 2 380 072 14,73 (-2,62) 2 974 372 16,77 (-2,68) 2018-08-07
Twiti Investments Ltd. 2 380 072 (-140 000) 17,35 (-1,02) 2 974 372 (-140 000) 19,45 (-0,92) 2018-08-07
TFI PZU SA portfele 5 651 (651) 0,04 5 651 (651) 0,04 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 79 923 (10 899) 0,58 (-0,01) 79 923 (10 899) 0,52 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 952 (1 561) 0,02 (0,01) 2 952 (1 561) 0,02 (0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 927 766 6,76 927 766 6,07 (0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 927 766 (-140 241) 6,76 (-1,02) 927 766 (-140 241) 6,06 (-0,92) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 33 638 (-16 078) 0,25 (-0,17) 33 638 (-16 078) 0,22 (-0,15) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 32 (-34 419) 0,00 (-0,29) 32 (-34 419) 0,00 (-0,26) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 4 262 (-1 738) 0,03 (-0,02) 4 262 (-1 738) 0,03 (-0,02) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 221 435 1,61 (-0,27) 221 435 1,45 (-0,21) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 1 384 0,01 1 384 0,01 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 938 031 (25 641) 6,84 (-0,89) 938 031 (25 641) 6,13 (-0,69) 2018-06-28
Investors TFI SA ZWZ 1 068 007 (31 500) 7,78 (0,23) 1 068 007 (31 500) 6,98 (0,20) 2018-06-28
Twiti Investments Ltd. 2 520 072 (1 920 772) 18,37 (13,29) 3 114 372 (1 920 772) 20,37 (11,44) 2018-04-30
Glatton sp. z o.o. 1 004 526 7,32 1 004 526 6,57 2018-04-30
Glatton sp. z o.o. 1 004 526 (-127 300) 7,32 (-2,27) 1 004 526 (-127 300) 6,57 (-1,90) 2018-04-30
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 490 545 (94 510) 10,86 (-0,97) 1 490 545 (94 510) 9,75 (-0,69) 2018-04-30
Investors TFI SA NWZ 1 036 507 7,55 (-1,23) 1 036 507 6,78 (-0,97) 2018-04-18
Investors TFI SA NWZ 1 036 507 (241 941) 8,78 (2,05) 1 036 507 (241 941) 7,75 (1,81) 2018-04-18
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 912 390 7,73 (1,08) 912 390 6,82 (0,85) 2018-03-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 912 390 6,65 912 390 5,97 2018-03-27
EBOiR 675 000 4,92 (-0,80) 675 000 4,41 (-0,64) 2018-03-27
EBOiR 675 000 5,72 675 000 5,05 2018-03-27
Twiti Investments Ltd. 599 300 5,08 (0,71) 1 193 600 8,93 (1,12) 2018-03-23
Twiti Investments Ltd. 599 300 (-1 910 157) 4,37 (-16,90) 1 193 600 (-1 905 157) 7,81 (-15,37) 2018-03-23
TFI PZU SA portfele 5 000 0,04 5 000 0,04 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 10 571 0,09 10 571 0,08 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 7 232 0,06 7 232 0,05 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 69 024 0,59 69 024 0,52 2017-12-31
MetLife OFE portfel 95 000 0,81 95 000 0,71 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 391 0,01 1 391 0,01 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 49 716 0,42 49 716 0,37 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 34 451 0,29 34 451 0,26 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 6 000 0,05 6 000 0,05 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 221 435 1,88 221 435 1,66 2017-12-31
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 396 035 11,83 (1,66) 1 396 035 10,44 (1,31) 2017-09-28
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 396 035 (279 035) 10,17 (0,70) 1 396 035 (279 035) 9,13 (0,78) 2017-09-28
Investors TFI SA 794 566 6,73 794 566 5,94 2017-09-21
Amathus TFI SA poprzez Amathus 3 FIZ 96 887 (-891 155) 0,82 (-6,18) 96 887 (-891 155) 0,72 (-6,28) 2017-09-18
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 131 826 9,59 (1,34) 1 131 826 8,47 (1,07) 2017-06-14
Glatton sp. z o.o. ZWZ 1 131 826 (127 300) 8,25 (-0,26) 1 131 826 (127 300) 7,40 (-0,11) 2017-06-14
Generali OFE ZWZ 1 117 000 (22 000) 9,47 (0,19) 1 117 000 (22 000) 8,35 (0,16) 2017-06-14
Twiti Investments Ltd. NWZ 2 509 457 (15 000) 21,27 (-0,42) 3 098 757 (30 000) 23,18 (-0,30) 2017-02-16
Polfarmex SA NWZ 1 437 983 12,19 (1,71) 1 920 833 14,37 (1,81) 2017-02-16
Polfarmex SA NWZ 1 437 983 10,48 (0,01) 1 920 833 12,56 (0,01) 2017-02-16
Polfarmex SA NWZ 1 437 983 10,47 1 920 833 12,55 2017-02-16
Polfarmex SA NWZ 1 437 983 10,47 (1,57) 1 920 833 12,55 (1,72) 2017-02-16
Polfarmex SA NWZ 1 437 983 (100 000) 8,90 (-2,10) 1 920 833 (100 000) 10,83 (-2,17) 2017-02-16
Glatton sp. z o.o. NWZ 1 004 526 (190 000) 8,51 (1,51) 1 004 526 (190 000) 7,51 (1,51) 2017-02-16
Generali OFE portfel 1 095 000 (201 070) 9,28 (1,51) 1 095 000 (201 070) 8,19 (1,35) 2016-12-31
Twiti Investments Ltd. 2 494 457 21,69 (0,69) 3 068 757 23,48 (0,48) 2016-07-05
Twiti Investments Ltd. 2 494 457 (381 913) 21,00 (2,63) 3 068 757 (411 913) 23,00 (2,67) 2016-07-05
Generali OFE z Generali DFE, ZWZ 893 930 7,77 (0,77) 893 930 6,84 (0,84) 2016-06-07
Generali OFE z Generali DFE, ZWZ 893 930 (43 022) 7,00 (-0,62) 893 930 (43 022) 6,00 (-0,68) 2016-06-07
Generali OFE z Generali DFE 850 908 7,62 (0,22) 850 908 6,68 (0,17) 2015-12-04
Generali OFE z Generali DFE 850 908 (35) 7,40 (-0,22) 850 908 (35) 6,51 (-0,17) 2015-12-04
Generali OFE 850 873 7,62 850 873 6,68 2015-12-04
Amathus TFI SA poprzez Amathus 3 FIZ 988 042 7,00 (-2,14) 988 042 7,00 (-0,98) 2015-08-10
Amathus TFI SA poprzez Amathus 3 FIZ 988 042 9,14 (8,26) 988 042 7,98 (0,22) 2015-08-10
Amathus TFI SA poprzez Amathus 3 FIZ 988 042 0,88 (0,02) 988 042 7,76 (0,20) 2015-08-10
Amathus TFI SA poprzez Amathus 3 FIZ 988 042 (559 700) 0,86 (-3,64) 988 042 (559 700) 7,56 (3,85) 2015-08-10
Twiti Investments Ltd. WZA 2 112 544 18,37 (-1,19) 2 656 844 20,33 (-1,14) 2015-06-24
Twiti Investments Ltd. WZA 2 112 544 19,56 (0,64) 2 656 844 21,47 (0,60) 2015-06-24
Twiti Investments Ltd. WZA 2 112 544 (278 806) 18,92 (1,95) 2 656 844 (340 256) 20,87 (2,15) 2015-06-24
Polfarmex SA WZA 1 337 983 11,00 (-1,38) 1 820 833 13,00 (-1,71) 2015-06-24
Polfarmex SA WZA 1 337 983 12,38 (11,19) 1 820 833 14,71 (0,41) 2015-06-24
Polfarmex SA WZA 1 337 983 1,19 (-10,44) 1 820 833 14,30 (0,37) 2015-06-24
Polfarmex SA WZA 1 337 983 (-127 500) 11,63 (-1,93) 1 820 833 (-127 500) 13,93 (-1,82) 2015-06-24
Glatton sp. z o.o. WZA 814 526 7,00 (-0,54) 814 526 6,00 (-0,58) 2015-06-24
Glatton sp. z o.o. WZA 814 526 7,54 (0,25) 814 526 6,58 (0,19) 2015-06-24
Glatton sp. z o.o. WZA 814 526 7,29 (0,21) 814 526 6,39 (0,16) 2015-06-24
Glatton sp. z o.o. WZA 814 526 (800) 7,08 (-0,45) 814 526 (-619 550) 6,23 (-5,36) 2015-06-24
Glatton sp. z o.o. 813 726 7,53 1 434 076 11,59 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 5,00 (0,48) 1 113 200 8,00 (0,72) 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 4,52 1 113 200 7,28 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 4,52 1 113 200 7,28 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 4,52 (-1,22) 1 113 200 7,28 (-1,71) 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 5,74 (5,19) 1 113 200 8,99 (0,25) 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 0,55 (-4,84) 1 113 200 8,74 (0,22) 2014-12-23
Celon Pharma SA 620 350 (-919 640) 5,39 (-8,86) 1 113 200 (-909 640) 8,52 (-7,83) 2014-12-23
Celon Pharma SA 1 539 990 (127 500) 14,25 (0,53) 2 022 840 (127 500) 16,35 (0,96) 2014-10-31
Twiti Investments Ltd. 1 833 738 (255 000) 16,97 (1,63) 2 316 588 (255 000) 18,72 (1,98) 2014-10-30
Polfarmex SA 1 465 483 (127 500) 13,56 (0,56) 1 948 333 (127 500) 15,75 (0,96) 2014-10-30
Twiti Investments Ltd. 1 578 738 (255 000) 15,34 (-3,84) 2 061 588 (255 000) 16,74 (-3,51) 2014-07-15
Polfarmex SA 1 337 983 (127 500) 13,00 (-4,54) 1 820 833 (127 500) 14,79 (-4,19) 2014-07-15
Celon Pharma SA 1 412 490 (128 198) 13,72 (0,21) 1 895 340 (128 198) 15,39 (0,06) 2014-07-15
Celon Pharma SA 1 284 292 (-698) 13,51 (-0,01) 1 767 142 (-698) 15,33 (-0,01) 2014-04-14
Celon Pharma SA 1 284 990 13,52 (1,04) 1 767 840 15,34 (0,98) 2014-04-14
Celon Pharma SA 1 284 990 (1 245) 12,48 (-1,03) 1 767 840 (1 245) 14,36 (-0,97) 2014-04-14
Celon Pharma SA 1 283 745 (2 000) 13,51 (0,02) 1 766 595 (2 000) 15,33 (0,02) 2014-03-25
Amathus TFI SA 428 342 (-224 158) 4,50 (-4,95) 428 342 (-224 158) 3,71 (-3,60) 2013-12-17
Celon Pharma SA 1 281 745 (36 532) 13,49 (-4,55) 1 764 595 (36 532) 15,31 (-4,06) 2013-05-29
Aleksandrowicz Robert 4 270 0,04 (0,01) 4 270 0,03 2013-03-13
Aleksandrowicz Robert 4 270 0,03 (-0,03) 4 270 0,03 (-0,01) 2013-03-13
Aleksandrowicz Robert 4 270 0,06 (0,02) 4 270 0,04 (0,01) 2013-03-13
Aleksandrowicz Robert 4 270 (1 880) 0,04 (0,01) 4 270 (1 880) 0,03 (0,01) 2013-03-13
Aleksandrowicz Robert 2 390 (-17 933) 0,03 (0,03) 2 390 (-17 933) 0,02 (0,02) 2013-02-21
Celon Pharma SA 1 245 213 18,04 (4,94) 1 728 063 19,37 (4,37) 2012-10-25
Celon Pharma SA 1 245 213 13,10 1 728 063 15,00 2012-10-25
Twiti Investments Ltd. 1 323 738 19,18 (5,25) 1 806 588 20,25 (4,57) 2012-10-10
Twiti Investments Ltd. 1 323 738 13,93 (1,07) 1 806 588 15,68 (1,01) 2012-10-10
Twiti Investments Ltd. 1 323 738 12,86 (-6,32) 1 806 588 14,67 (-5,58) 2012-10-10
Twiti Investments Ltd. poprzez Genexo sp. z o.o. 1 323 738 19,18 1 806 588 20,25 2012-09-27
Genexo sp. z o.o. 0 (-1 313 738) 0,00 (-19,03) 0 (-1 796 588) 0,00 (-20,14) 2012-09-27
Wośko Mieczysław poprzez Polfarmex SA 1 210 483 (80 483) 17,00 (0,63) 1 693 333 (113 601) 17,99 (0,28) 2012-06-30
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 212 105 (55 327) 17,00 (0,24) 1 694 955 (88 282) 19,00 (0,99) 2012-06-30
Polfarmex SA 1 210 483 17,54 (4,80) 1 693 333 18,98 (4,29) 2012-06-30
Polfarmex SA 1 210 483 12,74 (0,98) 1 693 333 14,69 (0,94) 2012-06-30
Polfarmex SA 1 210 483 (80 483) 11,76 (-4,24) 1 693 333 (113 601) 13,75 (-3,25) 2012-06-30
Aleksandrowicz Robert 20 323 (4 825) 0,00 (-0,22) 20 323 (4 825) 0,00 (-0,17) 2012-06-12
Amathus TFI SA 652 500 9,45 (2,59) 652 500 7,31 (1,65) 2012-05-30
Amathus TFI SA 652 500 6,86 652 500 5,66 2012-05-30
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 156 778 (-82 385) 16,76 (-1,19) 1 606 673 (367 510) 18,01 (4,12) 2012-04-10
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 239 163 (28 680) 17,95 (0,41) 1 239 163 (28 680) 13,89 (0,32) 2012-04-10
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 210 483 (55 435) 17,54 (0,81) 1 210 483 (-394 460) 13,57 (-4,42) 2012-04-10
Aleksandrowicz Robert 15 498 (4 932) 0,22 (0,07) 15 498 (4 932) 0,17 (0,06) 2012-03-14
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 155 048 (2 265) 16,73 (0,03) 1 604 943 (2 265) 17,99 (0,03) 2012-02-23
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 152 783 (2 450) 16,70 (0,03) 1 602 678 (2 450) 17,96 (0,03) 2012-02-17
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 150 333 (2 398) 16,67 (0,04) 1 600 228 (2 398) 17,93 (0,02) 2011-12-19
Aleksandrowicz Robert 10 566 (3 963) 0,15 (0,06) 10 566 (3 963) 0,11 (0,04) 2011-12-14
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 147 935 (4 316) 16,63 (0,06) 1 597 830 (4 316) 17,91 (0,05) 2011-10-31
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 143 619 (3 450) 16,57 (0,05) 1 593 514 (3 450) 17,86 (0,04) 2011-09-27
Aleksandrowicz Robert 6 603 0,09 6 603 0,07 2011-08-09
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 140 169 (2 648) 16,52 (0,04) 1 590 064 (2 648) 17,82 (0,03) 2011-07-29
Genexo sp. z o.o. 1 313 738 (94 627) 19,03 (1,37) 1 796 588 (127 656) 20,14 (1,43) 2011-06-08
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 137 521 (2 000) 16,48 (0,03) 1 587 416 (2 000) 17,79 (0,02) 2011-02-07
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 135 521 (1 500) 16,45 (0,02) 1 585 416 (1 500) 17,77 (0,02) 2011-01-12
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 134 021 (2 400) 16,43 (0,03) 1 583 916 (2 400) 17,75 (0,02) 2010-10-29
Wośko Mieczysław poprzez Polfarmex SA 1 130 000 16,37 1 579 732 17,71 2010-08-02
Wieczorek Maciej poprzez Celon Pharma Sp. z o.o. 1 131 621 16,40 1 581 516 17,73 2010-08-02
Polfarmex SA 1 130 000 16,00 1 579 732 17,00 2010-08-02
IBSS Biomed 450 000 6,52 (1,79) 900 000 10,08 (2,27) 2010-08-02
IBSS Biomed 450 000 4,73 (0,36) 900 000 7,81 (0,50) 2010-08-02
IBSS Biomed 450 000 4,37 (1,09) 900 000 7,31 (1,43) 2010-08-02
IBSS Biomed 450 000 3,28 900 000 5,88 2010-08-02
IBSS Biomed 450 000 3,28 900 000 5,88 2010-08-02
Genexo sp. z o.o. 1 219 111 17,66 1 668 932 18,71 2010-08-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.