1,3500 zł
0,75% 0,0100 zł
Larq S.A. (LRQ)

Komunikaty spółki - LARQ

Informacja o uzupełnieniu dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniem akcjonariusza, projekty uchwał
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
Wyniki finansowe
Postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
Wyniki finansowe
Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.
Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Złożenie przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
Powołanie Prezesa Zarządu
LARQ 0,75% 1,35
2021-06-18 16:25:35

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.