2,6200 zł
4,38% 0,1100 zł
Larq S.A. (LRQ)

Komunikaty spółki - LARQ

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy – umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, porozumienia dotyczącego programu motywacyjnego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o.
Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy objęcia akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej LARQ S.A.
LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Powołanie Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez NWZ LARQ S.A. w dniu 30.04.2020 r.
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.