1,6950 zł
0,00% 0,0000 zł
Larq S.A. (LRQ)

Komunikaty spółki - LARQ

LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku
Zarządzenie przerwy w obradach NWZ zwołanym na dzień 30 listopada 2020 r. oraz treść uchwał podjętych na NWZ do momentu zarządzenia przerwy w obradach
Rejestracja przez sąd zmiany statutu
Zainicjowanie otwarcia postępowania restukturyzacyjnego przez Synergic sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zawarcie umowy objęcia akcji serii J oraz serii K1-K3
Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej
Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.