1,6950 zł
0,89% 0,0150 zł
Larq S.A. (LRQ)

Akcjonariat - LARQ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 16 752 359,61 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 883 398 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 370 381
Liczba głosów na WZA: 12 883 398 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,34%
Kapitał akcyjny: 988 339,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 370 381
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 45,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 (30,35%) 6 000 000 (46,57%) 2016-12-12 -
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 408 059 (14,25%) 1 408 059 (10,93%) 2020-04-22 1AT, LSI, TOW, PTW, GOP, CHP, TIM, ELZ, CIG, CMP, XTP, TOA, RLP, BLO
Investors TFI SA 962 322 (9,74%) 962 322 (7,47%) 2012-02-03 ENT, VGO, APE, ARR, ADV, CPL, MAB, DAT, AAT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F i G 63 333
0,00
0,10 0,00 7 767 833
776 783,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F i G 225 000
0,00
0,10 0,00 7 992 833
799 283,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 23 333
0,00
0,10 0,00 8 016 166
801 616,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-02
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 975 000
97 500,00
0,10 0,10 975 000
97 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31

2008-06-02
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 84 000
8 400,00
0,10 0,10 5 284 500
528 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-01
2011-10-31
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10 5 200 500
520 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-01
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 1 225 500
122 550,00
0,10 0,10 2 200 500
220 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
2007-10-01
2008-06-02
seria E - subskrypcja publiczna 2007-10-04 2 000 000
20 000 000,00
0,10 10,00 7 284 500
728 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
2008-05-26
2008-06-02
zmiana firmy z CAM Media SA na Larq SA 2015-08-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-15
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-08-31 50 000
0,00
0,10 0,00 7 334 500
733 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-07
2016-09-23
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B i C 2015-08-31 375 000
37 500,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2016-05-31 300 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2017-05-18 370 000
6 290 000,00
0,10 17,00 7 704 500
770 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-06
seria I - subskrypcja prywatna 2020-03-02 570 000
1 795 500,00
0,10 3,15 8 586 166
858 616,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 408 059 (828 759) 16,40 (9,65) 1 408 059 (828 759) 12,15 (7,15) 2020-04-22
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 579 300 (-578 803) 6,75 (-6,74) 579 300 (-578 803) 5,00 (-5,00) 2020-04-17
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 158 103 (295 059) 13,49 (2,72) 1 158 103 (295 059) 10,00 (2,17) 2020-04-16
Ogółem 8 586 166 (570 000) 0 11 586 166 (570 000) 0 2020-04-16
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 863 044 10,77 (0,72) 863 044 7,83 (0,38) 2020-03-09
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 863 044 (299 828) 10,05 (3,02) 863 044 (299 828) 7,45 (2,34) 2020-03-09
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 563 216 7,03 563 216 5,11 2020-01-23
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 414 022 (-120 233) 5,16 (-1,50) 414 022 (-120 233) 3,76 (-1,09) 2019-12-12
Quercus TFI SA portfele 534 255 (-78 432) 6,66 (-0,98) 534 255 (-78 432) 4,85 (-0,71) 2019-11-19
Ogółem 8 016 166 (23 333) 0 11 016 166 (23 333) 0 2019-07-02
NN OFE portfel 600 000 7,50 (0,02) 600 000 5,45 2018-12-31
NN OFE portfel 600 000 7,48 (0,49) 600 000 5,45 (0,27) 2018-12-31
NN OFE portfel 600 000 6,99 (0,92) 600 000 5,18 (0,52) 2018-12-31
NN OFE portfel 600 000 (-2 156) 6,07 (-1,46) 600 000 (-2 156) 4,66 (-0,82) 2018-12-31
Ogółem 7 992 833 (225 000) 0 10 992 833 (225 000) 0 2018-10-02
TFI PZU SA portfele 118 917 1,53 118 917 1,10 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 347 199 (147 177) 4,47 (1,89) 347 199 (147 177) 3,22 (1,36) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 49 222 0,63 49 222 0,46 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 612 687 7,64 (-0,25) 612 687 5,56 (-0,13) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 612 687 7,89 (0,22) 612 687 5,69 (0,12) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 612 687 (-107 791) 7,67 (-1,61) 612 687 (-107 791) 5,57 (-1,10) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 290 418 (-41 601) 3,74 (-0,53) 290 418 (-41 601) 2,70 (-0,38) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 118 917 1,53 118 917 1,10 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 200 022 2,58 200 022 1,86 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 49 222 0,63 49 222 0,46 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 332 019 4,27 332 019 3,08 2017-12-31
Ogółem 7 767 833 (63 333) 0 10 767 833 (63 333) 0 2017-09-13
Quercus TFI SA ZWZ 720 478 (197 722) 9,28 (2,11) 720 478 (197 722) 6,67 (1,59) 2017-06-30
Ogółem 7 704 500 (370 000) 0 10 704 500 (370 000) 0 2017-06-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 7,53 (-0,29) 602 156 5,48 (-0,15) 2017-06-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 7,82 (0,07) 602 156 5,63 (0,04) 2017-06-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 7,75 602 156 5,59 2017-06-06
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 34,94 (-5,96) 6 000 000 51,79 (-6,27) 2016-12-12
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 40,90 (1,96) 6 000 000 58,06 (2,01) 2016-12-12
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 38,94 (0,32) 6 000 000 56,05 (0,33) 2016-12-12
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 38,62 (1,09) 6 000 000 55,72 (1,14) 2016-12-12
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 37,53 (0,11) 6 000 000 54,58 (0,11) 2016-12-12
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 37,42 6 000 000 54,47 2016-12-12
CAM West s.a.r.l. 0 (-3 000 000) 0,00 (-41,18) 0 (-6 000 000) 0,00 (-58,34) 2016-12-12
Ogółem 7 334 500 (50 000) 0 10 334 500 (50 000) 0 2016-06-07
Orłowski Paweł 321 127 (7 081) 4,40 (0,09) 321 127 (7 081) 3,12 (0,07) 2013-05-21
Michalewicz Adam 339 466 (9 000) 4,66 (0,13) 339 466 (9 000) 3,30 (0,09) 2013-05-21
Michalewicz Adam 330 466 (8 500) 4,53 (0,53) 330 466 (8 500) 3,21 (0,22) 2013-04-24
Michalewicz Adam 321 966 (7 000) 4,00 (-0,32) 321 966 (7 000) 2,99 (-0,07) 2013-04-18
Przybyłowski Krzysztof 324 000 (8 000) 4,44 (0,11) 324 000 (8 000) 3,15 (0,08) 2013-03-22
Orłowski Paweł 314 046 (500) 4,31 (0,01) 314 046 (500) 3,05 (0,01) 2013-03-22
Michalewicz Adam 314 966 (3 600) 4,32 (0,05) 314 966 (3 600) 3,06 (0,04) 2012-10-15
Przybyłowski Krzysztof 316 000 (5 000) 4,33 (0,07) 316 000 (5 000) 3,07 (0,05) 2012-10-11
Michalewicz Adam 311 366 (8 400) 4,27 (0,12) 311 366 (8 400) 3,02 (0,08) 2012-09-25
Orłowski Paweł 313 546 (11 350) 4,30 (0,16) 313 546 (11 350) 3,04 (0,11) 2012-09-24
Przybyłowski Krzysztof 311 000 (7 000) 4,26 (0,09) 311 000 (7 000) 3,02 (0,07) 2012-09-10
Michalewicz Adam 302 966 (14 000) 4,15 (0,19) 302 966 (14 000) 2,94 (0,14) 2012-06-14
Przybyłowski Krzysztof 304 000 (7 133) 4,17 (0,10) 304 000 (7 133) 2,95 (0,07) 2012-06-06
Michalewicz Adam 288 966 (50 000) 3,96 (0,68) 288 966 (50 000) 2,80 (0,48) 2012-05-31
Quercus TFI SA 522 756 7,17 (0,17) 522 756 5,08 (0,08) 2012-04-30
Quercus TFI SA 522 756 7,00 (0,21) 522 756 5,00 (0,12) 2012-04-30
Quercus TFI SA 522 756 (-68 621) 6,79 (-1,32) 522 756 (-68 621) 4,88 (-0,87) 2012-04-30
Michalewicz Adam 238 966 (45 000) 3,28 (0,62) 238 966 (45 000) 2,32 (0,44) 2012-04-30
Przybyłowski Krzysztof 296 867 (100 000) 4,07 (1,37) 296 867 (100 000) 2,88 (0,97) 2012-04-27
Orłowski Paweł 302 196 (104 677) 4,14 (1,43) 302 196 (104 677) 2,93 (1,01) 2012-04-27
Investors TFI SA 962 322 12,39 (0,35) 962 322 8,94 (0,19) 2012-02-03
Investors TFI SA 962 322 12,04 (0,04) 962 322 8,75 (0,01) 2012-02-03
Investors TFI SA 962 322 12,00 (0,79) 962 322 8,74 (0,43) 2012-02-03
Investors TFI SA 962 322 11,21 (-2,00) 962 322 8,31 (-1,04) 2012-02-03
Investors TFI SA 962 322 13,21 (0,21) 962 322 9,35 (0,35) 2012-02-03
Investors TFI SA 962 322 13,00 (0,51) 962 322 9,00 (0,01) 2012-02-03
Investors TFI SA 962 322 (-91 878) 12,49 (-1,98) 962 322 (-91 878) 8,99 (-1,26) 2012-02-03
Investors TFI SA 1 054 200 (560) 14,47 (0,01) 1 054 200 (560) 10,25 (0,01) 2012-02-02
Quercus TFI SA 591 377 (68 621) 8,11 (0,94) 591 377 (68 621) 5,75 (0,67) 2011-11-14
Investors TFI SA 1 053 640 (263 640) 14,46 (4,46) 1 053 640 (263 640) 10,24 (3,24) 2011-06-30
Quercus TFI SA 522 756 (-30 621) 7,17 (-0,42) 522 756 (-30 621) 5,08 (-0,30) 2011-05-16
Quercus TFI SA 553 377 (60 000) 7,59 (0,82) 553 377 (60 000) 5,38 (0,59) 2011-02-08
Quercus TFI SA 493 377 6,77 493 377 4,79 2011-02-07
Przybyłowski Krzysztof 196 867 2,70 196 867 (-13 467) 1,91 (-0,13) 2010-11-15
Orłowski Paweł 197 519 2,71 197 519 (-13 467) 1,92 (-0,13) 2010-11-15
Michalewicz Adam 193 966 2,66 193 966 (-13 466) 1,88 (-0,13) 2010-11-15
Przybyłowski Krzysztof 196 867 (-86 533) 2,70 (-1,19) 210 334 (-73 066) 2,04 (-0,71) 2010-10-18
Orłowski Paweł 197 519 (-86 533) 2,71 (-1,18) 210 986 (-73 066) 2,05 (-0,71) 2010-10-18
Michalewicz Adam 193 966 (-86 534) 2,66 (-1,19) 207 432 (-73 068) 2,01 (-0,71) 2010-10-18
Michalewicz Adam 280 500 (2 000) 3,85 (0,03) 280 500 (2 000) 2,72 (0,02) 2009-12-31
PZU Asset Management SA 262 523 (-252 892) 3,60 (-3,47) 262 523 (-252 892) 2,55 (-2,46) 2009-10-09
PZU Asset Management SA 515 415 (-84 585) 7,07 (-0,93) 515 415 (-84 585) 5,01 (0,01) 2009-10-07
Przybyłowski Krzysztof 283 400 (1 100) 3,89 (0,02) 283 400 (1 100) 2,75 (0,01) 2009-08-31
Orłowski Paweł 284 052 (3 185) 3,89 (0,04) 284 052 (3 185) 2,76 (0,03) 2009-08-31
Szymański Andrzej 5 103 (-10 076) 0,07 (-0,13) 5 103 (-10 076) 0,04 (-0,10) 2009-05-15
Przybyłowski Krzysztof 282 300 (3 800) 3,87 (-1,40) 282 300 (3 800) 2,74 (-0,62) 2009-03-16
Orłowski Paweł 280 867 (2 367) 3,85 (-1,42) 280 867 (2 367) 2,73 (-0,63) 2008-12-30
Szymański Andrzej 15 179 0,20 15 179 0,14 2008-11-04
PZU Asset Management SA 600 000 8,00 (-0,23) 600 000 5,00 (-0,83) 2008-06-30
PZU Asset Management SA 600 000 8,23 600 000 5,83 2008-06-30
Investors TFI SA 790 000 10,00 (-0,84) 790 000 7,00 (-0,68) 2008-06-30
Investors TFI SA 790 000 10,84 790 000 7,68 2008-06-30
CAM West s.a.r.l. 3 000 000 41,18 (0,18) 6 000 000 58,34 (0,34) 2008-05-23
CAM West s.a.r.l. 3 000 000 (-600 000) 41,00 (-8,42) 6 000 000 (-600 000) 58,00 (-6,17) 2008-05-23
Investors TFI SA w tym 553000 PDA 790 000 10,84 790 000 7,68 2008-05-13
PZU Asset Management SA w tym: 420000 PDA 600 000 8,23 600 000 5,83 2008-05-09
Ogółem 7 284 500 (2 000 000) 0 10 284 500 (2 000 000) 0 2008-05-07
Przybyłowski Krzysztof 278 500 5,27 (1,45) 278 500 3,36 (0,66) 2007-10-01
Przybyłowski Krzysztof 278 500 3,82 278 500 2,70 2007-10-01
Orłowski Paweł 278 500 5,27 (1,45) 278 500 3,36 (0,66) 2007-10-01
Orłowski Paweł 278 500 3,82 278 500 2,70 2007-10-01
Ogółem 5 284 500 0 8 284 500 0 2007-10-01
Michalewicz Adam 278 500 3,82 (-1,45) 278 500 2,70 (-0,66) 2007-10-01
Michalewicz Adam 278 500 (-43 466) 5,27 (0,86) 278 500 (-43 466) 3,36 (0,23) 2007-10-01
CAM West s.a.r.l. 3 600 000 49,42 (-18,70) 6 600 000 64,17 (-15,49) 2007-10-01
CAM West s.a.r.l. 3 600 000 68,12 6 600 000 79,66 2007-10-01
Michalewicz Adam 321 966 4,41 321 966 3,13 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.