63,5000 zł
-0,78% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Komunikaty spółki - INDYKPOL

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta
Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 roku
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2020 roku
Otrzymanie przez Spółkę żądania akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja o nabyciu akcji INDYKPOL S.A. w ramach przymusowego wykupu
Zawieszenie obrotu akcjami INDYKPOL S.A. w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji INDYKPOL S.A.
Wyniki finansowe
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.