66,0000 zł
5,60% 3,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Komunikaty spółki - INDYKPOL

Wyniki finansowe
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NZWZ Emitenta
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 25 września 2019 roku
Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. w zakresie zamierzonej zmiany Statutu Spółki
Zmiana treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu
Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie transakcji forward
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zawarcie transakcji forward
Zawarcie transakcji forward
Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Zawarcie transakcji forward
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2019 roku
INDYKPOL 5,60% 66,00
2019-11-18 09:10:04

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.