REKLAMA
WEBINAR

INDYKPOL SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

2020-06-10 18:51
publikacja
2020-06-10 18:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-10
Skrócona nazwa emitenta
INDYKPOL SA
Temat
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała informację z Biura Maklerskiego PeKaO, potwierdzającą nabycie 326 akcji własnych. Akcje zostały nabyte zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwałach nr 4 i nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, stosownie do art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. Nabycie nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji poza obrotem zorganizowanym. Cena nabycia jednej akcji wyniosła 99,00 zł.
Przed zawarciem transakcji Spółka posiadała 55 255 akcji własnych, które stanowiły ok. 2,11% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentowały 55 255 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,89% ogólnej liczby głosów nawalnym zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji Spółka posiada 55 581 akcji własnych, które stanowią ok. 2,12% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 55 581 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie art. 364 § 2 k.s.h, Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Wojciech Marchlewski Dyrektor Zarządzajacy ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki