63,5000 zł
-0,78% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Akcjonariat - INDYKPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 166 655 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 624 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 414 503
Liczba głosów na WZA: 6 198 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,00%
Kapitał akcyjny: 13 122 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 508 003
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Indykpol SA 55 581 (2,12%) 55 581 (0,00%) 2020-06-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA - akcje założycielskie 1993-11-17 2 224 500
13 258 020,00
5,00 5,96 2 224 500
11 122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-29
1993-12-01
2001-04-20
seria BB - prawo poboru, pracownicy 1994-02-14 900 000
5 850 000,00
5,00 6,50 3 124 500
15 622 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-08-08
1994-10-12
połączenie z Lubelskimi Zakładami Drobiarskimi Lubdrob SA bez podwyższania kapitału, 1 akcja Indykpol - 3,28 akcji Lubdrob 2000-05-19
5,00 3 124 500
15 622 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-30
połączenie z Łyna sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2003-06-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2003-07-07
połączenie z Frednowy Ośrodek Hodowli Indyków sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-01
połączenie z Biokonwersja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-10-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
połączenie z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi Eldrob SA bez podwyższania kapitału 2018-11-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-09-25 -445 000
5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii BB 2020-02-28 -500 000
5,00 2 624 500
13 122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Indykpol SA 55 255 (-444 745) 2,11 (-13,89) 55 255 (-444 745) 0,00 2020-05-27
NN OFE portfel 0 (-397 324) 0,00 (-12,71) 0 (-397 324) 0,00 (-5,93) 2019-12-18
Indykpol SA 500 000 (55 000) 16,00 (1,76) 500 000 (55 000) 0,00 2019-12-18
Indykpol SA 445 000 14,24 (0,24) 445 000 0,00 2019-08-28
Indykpol SA w porozumieniu 445 000 (80 000) 14,00 (2,32) 445 000 (80 000) 0,00 2019-08-28
Indykpol SA 365 000 11,68 (11,68) 365 000 0,00 2019-07-04
NN OFE portfel 397 324 12,71 (-0,01) 397 324 5,93 (-0,34) 2018-12-31
NN OFE portfel 397 324 12,72 397 324 6,27 (-0,08) 2018-12-31
NN OFE portfel 397 324 (-676) 12,72 (-0,02) 397 324 (-676) 6,35 (0,41) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 209 342 (-658) 6,70 (-0,02) 209 342 (-658) 3,12 (-0,02) 2018-12-31
Esaliens TFI SA portfele 35 057 1,12 35 057 0,52 2018-06-30
Altus SA portfele 3 419 (-3 397) 0,11 (-0,11) 3 419 (-3 397) 0,05 (-0,05) 2018-06-30
NN OFE portfel 398 000 (-1 824) 12,74 (-0,05) 398 000 (-1 824) 5,94 (-0,02) 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 35 057 (-159 722) 1,12 (-5,11) 35 057 (-159 392) 0,52 (-2,38) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 210 000 (1 000) 6,72 (0,03) 210 000 (1 000) 3,14 (0,02) 2017-12-31
Altus SA portfele 6 816 0,22 6 816 0,10 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 6 638 0,21 6 638 0,10 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 209 000 6,69 209 000 3,12 2016-12-31
Esaliens TFI SA 194 779 (-205 126) 6,23 (-6,56) 194 449 (-205 456) 2,90 (-3,07) 2015-08-26
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 399 824 12,79 399 824 5,96 2015-08-25
Esaliens TFI SA 399 905 12,79 399 905 5,97 2013-01-30
Indykpol SA 0 (-857) 0,00 (-0,02) 0 (-857) 0,00 2011-08-02
Indykpol SA 857 0,02 (0,02) 857 0,00 2011-07-28
Indykpol SA akcje własne 0 (-205) 0,00 0 (-205) 0,00 2010-07-23
Santander Bank Polska SA 205 000 (-168 513) 6,56 (-5,39) 205 000 (-168 513) 3,06 (-2,51) 2006-04-20
Indykpol SA akcje własne 205 0,00 205 0,00 2005-07-01
Minex-Invest sp. z o.o. 0 (-321 902) 0,00 (-10,30) 0 (-321 902) 0,00 (-4,80) 2004-08-16
Santander Bank Polska SA 373 513 11,95 373 513 5,57 2004-06-26
Minex-Invest sp. z o.o. 321 902 (-308 098) 10,30 (-9,86) 321 902 (-308 098) 4,80 (-3,60) 2004-06-24
F.S.Development sp. z o.o. 0 (-370 000) 0,00 (-11,84) 0 (-370 000) 0,00 (-5,52) 2004-04-23
F.S.Development sp. z o.o. 370 000 11,84 370 000 5,52 2004-04-22
Minex-Invest sp. z o.o. 630 000 20,16 630 000 8,40 (-1,00) 2001-11-27
Minex-Invest sp. z o.o. 630 000 (240 000) 20,16 (7,68) 630 000 (240 000) 9,40 (4,20) 2001-11-27
Jerome Foods Inc. 51 125 (-100 000) 1,64 (-3,20) 51 125 (-100 000) 0,68 (-1,34) 2001-06-01
Jerome Foods Inc. 151 125 (-240 000) 4,84 (-7,68) 151 125 (-240 000) 2,02 (-3,20) 2001-05-25
Minex-Invest sp. z o.o. 390 000 12,48 390 000 5,20 2001-05-24
Jerome Foods Inc. 391 125 (-240 000) 12,52 (-7,68) 391 125 (-240 000) 5,22 (-3,20) 2001-05-21
Jerome Foods Inc. 631 125 (-150 000) 20,20 (-4,80) 631 125 (-150 000) 8,42 (-2,00) 2001-04-30
Jerome Foods Inc. 781 125 25,00 781 125 (-3 124 500) 10,42 (-26,35) 2000-12-29
Jerome Foods Inc. 781 125 (-410 058) 25,00 (-13,12) 3 905 625 (-410 058) 36,77 (-3,86) 2000-12-29
Jerome Foods Inc. 1 191 183 (268 892) 38,12 (8,60) 4 315 683 (268 892) 40,63 (2,53) 1999-06-22
Jerome Foods Inc. 922 291 (-155 000) 29,52 (-4,96) 4 046 791 (-155 000) 38,10 (-1,46) 1999-04-21
Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o. przejęty przez Rolmex SA 0 (-120 000) 0,00 (-3,84) 0 (-600 000) 0,00 (-5,65) 1999-02-02
Jerome Foods Inc. 1 077 291 34,48 4 201 791 39,56 1997-12-18
Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o. 120 000 3,84 600 000 5,65 1996-09-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2012-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2011-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2011-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2010-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2010-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2002-08-02 Asymilacja po konwersji
2001-04-20 Asymilacja akcji seria A
1997-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-12-03 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.