63,5000 zł
-0,78% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Akcjonariat - INDYKPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 166 655 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 624 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 470 084
Liczba głosów na WZA: 6 198 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,12%
Kapitał akcyjny: 13 122 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 563 584
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 2 414 503 (92,00%) 5 508 003 (88,87%) 2020-03-10 -
Indykpol SA 55 581 (2,12%) 55 581 (0,90%) 2020-06-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA - akcje założycielskie 1993-11-17 2 224 500
13 258 020,00
5,00 5,96 2 224 500
11 122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-29
1993-12-01
2001-04-20
seria BB - prawo poboru, pracownicy 1994-02-14 900 000
5 850 000,00
5,00 6,50 3 124 500
15 622 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-08-08
1994-10-12
połączenie z Lubelskimi Zakładami Drobiarskimi Lubdrob SA bez podwyższania kapitału, 1 akcja Indykpol - 3,28 akcji Lubdrob 2000-05-19
5,00 3 124 500
15 622 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-30
połączenie z Łyna sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2003-06-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-07-07
połączenie z Frednowy Ośrodek Hodowli Indyków sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-01
połączenie z Biokonwersja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-10-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
połączenie z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi Eldrob SA bez podwyższania kapitału 2018-11-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-09-25 -445 000
0,00
5,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii BB 2020-02-28 -500 000
0,00
5,00 0,00 2 624 500
13 122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Indykpol SA 55 255 (-444 745) 2,11 (-13,89) 55 255 (-444 745) 0,89 (-7,11) 2020-05-27
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. i Indykpolem w porozumieniu 2 624 500 100,00 6 198 000 100,00 2019-12-18
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 2 624 500 (-500 000) 100,00 6 198 000 (-500 000) 100,00 (-7,12) 2019-12-18
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. i Indykpolem w porozumieniu 3 124 500 100,00 6 698 000 107,12 (7,12) 2019-12-18
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. i Indykpolem w porozumieniu 3 124 500 (1 166 491) 100,00 (38,01) 6 698 000 (1 166 491) 100,00 (18,01) 2019-12-18
NN OFE portfel 0 (-397 324) 0,00 (-12,71) 0 (-397 324) 0,00 (-5,93) 2019-12-18
Indykpol SA 500 000 (55 000) 16,00 (1,76) 500 000 (55 000) 8,00 (0,97) 2019-12-18
Indykpol SA 445 000 14,24 (0,24) 445 000 7,03 (0,03) 2019-08-28
Indykpol SA w porozumieniu 445 000 (80 000) 14,00 (2,32) 445 000 (80 000) 7,00 (1,55) 2019-08-28
Indykpol SA 365 000 11,68 (11,68) 365 000 5,45 (5,45) 2019-07-04
PZU OFE Złota Jesień portfel 123 272 (-728) 3,94 (-0,03) 123 272 (-728) 1,84 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 397 324 12,71 (-0,01) 397 324 5,93 (-0,34) 2018-12-31
NN OFE portfel 397 324 12,72 397 324 6,27 (-0,08) 2018-12-31
NN OFE portfel 397 324 (-676) 12,72 (-0,02) 397 324 (-676) 6,35 (0,41) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 209 342 (-658) 6,70 (-0,02) 209 342 (-658) 3,12 (-0,02) 2018-12-31
Esaliens TFI SA portfele 35 057 1,12 35 057 0,52 2018-06-30
Altus SA portfele 3 419 (-3 397) 0,11 (-0,11) 3 419 (-3 397) 0,05 (-0,05) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień portfel 124 000 3,97 124 000 1,85 2017-12-31
NN OFE portfel 398 000 (-1 824) 12,74 (-0,05) 398 000 (-1 824) 5,94 (-0,02) 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 35 057 (-159 722) 1,12 (-5,11) 35 057 (-159 392) 0,52 (-2,38) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 210 000 (1 000) 6,72 (0,03) 210 000 (1 000) 3,14 (0,02) 2017-12-31
Altus SA portfele 6 816 0,22 6 816 0,10 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 6 638 0,21 6 638 0,10 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 209 000 6,69 209 000 3,12 2016-12-31
Esaliens TFI SA 194 779 (-205 126) 6,23 (-6,56) 194 449 (-205 456) 2,90 (-3,07) 2015-08-26
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 399 824 12,79 399 824 5,96 2015-08-25
Esaliens TFI SA 399 905 12,79 399 905 5,97 2013-01-30
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 (-388 680) 0,00 (-12,43) 0 (-388 680) 0,00 (-5,80) 2013-01-02
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 388 680 (-22 570) 12,43 (-0,73) 388 680 (-22 570) 5,80 (-0,33) 2011-11-14
Indykpol SA 0 (-857) 0,00 (-0,02) 0 (-857) 0,00 (-0,01) 2011-08-02
Indykpol SA 857 0,02 (0,02) 857 0,01 (0,01) 2011-07-28
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 411 250 (64 233) 13,16 (2,06) 411 250 (64 233) 6,13 (0,95) 2010-11-12
Indykpol SA akcje własne 0 (-205) 0,00 0 (-205) 0,00 2010-07-23
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 347 017 11,10 347 017 5,18 2009-10-13
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 1 958 009 61,99 (-0,67) 5 531 509 81,99 (-0,59) 2008-02-20
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 1 958 009 (-536) 62,66 (-0,02) 5 531 509 (-536) 82,58 (-0,01) 2008-02-20
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 1 958 545 62,68 5 532 045 82,59 (-4,76) 2008-02-20
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 1 958 545 62,68 5 532 045 87,35 (-1,12) 2008-02-20
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o. 1 958 545 62,68 (0,68) 5 532 045 88,47 (0,47) 2008-02-20
Rolmex SA z WMHM sp. z o.o., w porozumieniu 1 958 545 (536) 62,00 (-0,66) 5 532 045 (536) 88,00 (5,42) 2008-02-20
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 958 009 (-89) 62,66 5 531 509 (-89) 82,58 2008-02-20
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 958 098 (105 000) 62,66 (3,36) 5 531 598 (105 089) 82,58 (1,57) 2006-12-20
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 853 098 (40 000) 59,30 (1,28) 5 426 509 (39 911) 81,01 (0,59) 2006-08-11
Santander Bank Polska SA 205 000 (-168 513) 6,56 (-5,39) 205 000 (-168 513) 3,06 (-2,51) 2006-04-20
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 813 098 (183 602) 58,02 (5,87) 5 386 598 (663 602) 80,42 (9,91) 2006-04-20
Indykpol SA akcje własne 205 0,00 205 0,00 2005-07-01
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 629 496 (-12 000) 52,15 (-0,38) 4 722 996 (-600 000) 70,51 (-8,96) 2004-08-23
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 641 496 (-108 000) 52,53 (-3,46) 5 322 996 79,47 2004-08-23
Minex-Invest sp. z o.o. 0 (-321 902) 0,00 (-10,30) 0 (-321 902) 0,00 (-4,80) 2004-08-16
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 749 496 (321 902) 55,99 (10,30) 5 322 996 (321 902) 79,47 (4,81) 2004-08-06
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 427 594 (310 126) 45,69 (9,93) 5 001 094 (762 226) 74,66 (11,38) 2004-08-03
Santander Bank Polska SA 373 513 11,95 373 513 5,57 2004-06-26
Minex-Invest sp. z o.o. 321 902 (-308 098) 10,30 (-9,86) 321 902 (-308 098) 4,80 (-3,60) 2004-06-24
F.S.Development sp. z o.o. 0 (-370 000) 0,00 (-11,84) 0 (-370 000) 0,00 (-5,52) 2004-04-23
F.S.Development sp. z o.o. 370 000 11,84 370 000 5,52 2004-04-22
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 117 468 35,76 4 238 868 (-452 100) 63,28 (-6,75) 2004-02-04
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 117 468 (-159 929) 35,76 (-5,12) 4 690 968 (292 171) 70,03 (4,36) 2004-02-04
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. i LZD Eldrob SA 1 277 397 (1 251) 40,88 (0,04) 4 398 797 (2 151) 65,67 (0,03) 2003-07-28
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 276 146 40,84 4 396 646 (-800 000) 65,64 (-3,67) 2002-08-01
Ogółem 3 124 500 0 6 698 000 (-800 000) 0 2002-08-01
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 276 146 (-346 375) 40,84 (-11,09) 5 196 646 (-799 375) 69,31 (-10,66) 2002-04-26
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 622 521 (310 000) 51,93 (9,92) 5 996 021 (310 000) 79,97 (4,14) 2001-12-13
Minex-Invest sp. z o.o. 630 000 20,16 630 000 8,40 (-1,00) 2001-11-27
Minex-Invest sp. z o.o. 630 000 (240 000) 20,16 (7,68) 630 000 (240 000) 9,40 (4,20) 2001-11-27
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 312 521 (88 236) 42,01 (2,83) 5 686 021 (91 236) 75,83 (1,21) 2001-06-08
Jerome Foods Inc. 51 125 (-100 000) 1,64 (-3,20) 51 125 (-100 000) 0,68 (-1,34) 2001-06-01
Jerome Foods Inc. 151 125 (-240 000) 4,84 (-7,68) 151 125 (-240 000) 2,02 (-3,20) 2001-05-25
Minex-Invest sp. z o.o. 390 000 12,48 390 000 5,20 2001-05-24
Jerome Foods Inc. 391 125 (-240 000) 12,52 (-7,68) 391 125 (-240 000) 5,22 (-3,20) 2001-05-21
Jerome Foods Inc. 631 125 (-150 000) 20,20 (-4,80) 631 125 (-150 000) 8,42 (-2,00) 2001-04-30
Ogółem 3 124 500 0 7 498 000 (-3 124 500) 0 2001-04-19
Jerome Foods Inc. 781 125 25,00 781 125 (-3 124 500) 10,42 (-26,35) 2000-12-29
Jerome Foods Inc. 781 125 (-410 058) 25,00 (-13,12) 3 905 625 (-410 058) 36,77 (-3,86) 2000-12-29
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 224 285 39,18 5 594 785 74,62 (21,95) 2000-10-31
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 224 285 (19 850) 39,18 (0,63) 5 594 785 (16 850) 52,67 (0,16) 2000-10-31
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 204 435 (-151 558) 38,55 (-4,85) 5 577 935 (-151 558) 52,51 (-1,43) 2000-08-31
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 355 993 (124 060) 43,40 (3,97) 5 729 493 (124 060) 53,94 (1,17) 1999-06-22
Jerome Foods Inc. 1 191 183 (268 892) 38,12 (8,60) 4 315 683 (268 892) 40,63 (2,53) 1999-06-22
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 231 933 (-155 000) 39,43 (-4,96) 5 605 433 (-155 000) 52,77 (-1,46) 1999-04-21
Jerome Foods Inc. 922 291 (-155 000) 29,52 (-4,96) 4 046 791 (-155 000) 38,10 (-1,46) 1999-04-21
Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o. przejęty przez Rolmex SA 0 (-120 000) 0,00 (-3,84) 0 (-600 000) 0,00 (-5,65) 1999-02-02
Rolmex SA z Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. 1 386 933 (120 000) 44,39 (3,84) 5 760 433 (600 000) 54,23 (5,65) 1999-02-02
Rolmex SA 1 266 933 (33 558) 40,55 (1,08) 5 160 433 (33 558) 48,58 (0,32) 1998-05-29
Jerome Foods Inc. 1 077 291 34,48 4 201 791 39,56 1997-12-18
Rolmex SA 1 233 375 39,47 5 126 875 48,26 1997-08-29
Ogółem 3 124 500 0 10 622 500 0 1997-08-04
Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o. 120 000 3,84 600 000 5,65 1996-09-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2012-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2011-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2011-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2010-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2010-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2002-08-02 Asymilacja po konwersji
2001-04-20 Asymilacja akcji seria A
1997-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-12-03 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.