Akcjonariat - IMPERIO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 26 392 111,19 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 7 831 487 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 276 019
Liczba głosów na WZA: 7 831 487 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,37%
Kapitał akcyjny: 4 698 892,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 276 019
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,63%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January 1 640 336 (20,95%) 1 640 336 (20,95%) 2021-08-26 ARE, HRL, BLU, NXG, OML, BRH, MOE, AVT, ERH, SSK, AIN, SNG, ALG, OXY, KBJ, GTY, IMR, BBA, VAB, VAR, ALD, SPK, APC, CLC, ECA, OPT, INW, TLT, JRH, OUT
Majewski Tomasz 618 000 (7,89%) 618 000 (7,89%) 2021-02-05 ERH, ALG
Everest Capital Frontier Fund LP 586 915 (7,49%) 586 915 (7,49%) 2008-02-29 -
Jedynak Artur 500 768 (6,39%) 500 768 (6,39%) 2021-06-30 -
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 500 000 (6,38%) 500 000 (6,38%) 2000-10-02 PKM, ABG,
Górski Artur 490 000 (6,26%) 490 000 (6,26%) 2021-06-08 KPC, SNG, VAB, ERH, OML, SPK, APC, AVT, ECL, OXY, AVE, GTY, ISG, IMR, JWA, MOE, AIN, SSK, ALD, ECA, OPT, TLT, H4F, OUT
Jarosz Sławomir 470 000 (6,00%) 470 000 (6,00%) 2021-08-26 OUT, MOE, BBA, ISG, AIN
Błasik Artur 470 000 (6,00%) 470 000 (6,00%) 2021-06-10 APC, SPK, GTP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -2 078 214
0,10 27 977 910
2 797 791,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-28
umorzenie akcji -5 245 857
0,10 15 737 770
1 573 777,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-11
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
211 520 000,00
0,10 6,61 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
34 620 000,00
0,10 34,62 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
23 265 000,00
0,10 46,53 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
23 760 000,00
0,10 59,40 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-18 -255 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-20
umorzenie akcji 1998-10-29 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-18
umorzenie akcji 1999-10-29 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-10-12
umorzenie akcji 2003-12-05 -6 994 476
0,10 20 983 434
2 098 343,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-30
umorzenie akcji 2005-12-23 -1 573 000
0,10 14 164 577
1 416 457,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-21
zmiana firmy z 7NFI SA na BBI Capital NFI SA 2006-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-08
seria E - oferta menedżerska 2007-02-09 750 000
3 480 000,00
0,10 4,64
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska 2007-02-09 750 000
3 262 500,00
0,10 4,35
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - oferta menedżerska 2007-02-09 750 000
3 045 000,00
0,10 4,06
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - prawo poboru 1:2 2007-02-09 28 329 154
48 159 561,80
0,10 1,70 42 493 731
4 249 373,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-30
2007-06-12
seria F - subskrypcja prywatna 2007-12-04 4 245 000
30 564 000,00
0,10 7,20 46 738 731
4 673 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
2008-01-21
seria G - subskrypcja prywatna 2009-05-27 4 662 000
8 391 600,00
0,10 1,80 51 400 731
5 140 073,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-23
2009-06-04
2009-06-23
połączenie z Atvertin sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-02-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
zmiana firmy z BBI Capital SA na Impera Capital SA 2012-12-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-08
seria H - prawo poboru 1: 0,09 2013-03-04 5 000 000
2 250 000,00
0,10 0,45 56 400 731
5 640 073,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-11
2013-07-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-03-06 -731
0,10 56 400 000
5 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
scalenie akcji 6:1 2014-03-06
0,60 9 400 000
5 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
renumeracja akcji: seria A1 2014-03-06
0,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-26 -1 568 513
0,60 7 831 487
4 698 892,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-17
zmiana firmy z Impera Capital SA na Impera Capital ASI SA 2019-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Impera Capital ASI SA na Imperio ASI SA 2021-04-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ciszewski January 2 110 336 (-470 000) 26,95 (-6,00) 2 110 336 (-470 000) 26,95 (-6,00) 2021-06-30
Ciszewski January 2 580 336 (-1 476 000) 32,95 (-18,85) 2 580 336 (-1 476 000) 32,95 (-18,85) 2021-06-10
Ciszewski January 4 056 336 51,80 4 056 336 51,80 2021-03-16
Bougralo Management Ltd. poprzez Venomb Investment sp. z o.o. 0 (-1 104 835) 0,00 (-14,11) 0 (-1 104 835) 0,00 (-14,11) 2021-03-16
Gregorczuk Cezary 0 (-1 368 883) 0,00 (-14,56) 0 (-1 368 883) 0,00 (-14,56) 2021-03-12
Ziemiński Andrzej 0 (-470 115) 0,00 (-5,00) 0 (-470 115) 0,00 (-5,00) 2021-02-04
Qlogix Advisors Ltd. 333 961 (-116 155) 4,26 (-1,49) 333 961 (-116 155) 4,26 (-1,49) 2020-12-18
Zygmunt Rafał 350 000 (-47 093) 4,47 (-0,60) 350 000 (-47 093) 4,47 (-0,60) 2020-11-17
Szwedo Leszek 390 933 (-8 428) 4,99 (-0,11) 390 933 (-8 428) 4,99 (-0,11) 2020-10-07
Szwedo Leszek 399 361 (70 020) 5,10 (1,60) 399 361 (70 020) 5,10 (1,60) 2019-12-06
Zygmunt Rafał 397 093 5,07 397 093 5,07 2019-09-23
Qlogix Advisors Ltd. 450 116 5,75 450 116 5,75 2019-09-23
Ziemiński Andrzej 470 115 5,00 (-1,00) 470 115 5,00 (-1,00) 2019-01-24
Ziemiński Andrzej 470 115 6,00 470 115 6,00 2019-01-24
Feltonfleet Ltd. poprzez TNK Investments sp. z o.o. 348 045 (-466 670) 3,70 (-4,97) 348 045 (-466 670) 3,70 (-4,97) 2019-01-15
Jalexus Consultants Ltd. 0 (-672 597) 0,00 (-7,16) 0 (-672 597) 0,00 (-7,16) 2018-12-28
FXCube Technologies Ltd. 0 (-691 624) 0,00 (-7,36) 0 (-691 624) 0,00 (-7,36) 2018-12-28
Feltonfleet Ltd. poprzez TNK Investments sp. z o.o. 814 715 (-166 000) 8,67 (-1,76) 814 715 (-166 000) 8,67 (-1,76) 2018-12-28
Szwedo Leszek 329 341 (-166 292) 3,50 (-1,77) 329 341 (-166 292) 3,50 (-1,77) 2016-12-19
Moldona Ltd. poprzez Aero Investment sp. z o.o. 0 (-1 004 497) 0,00 (-10,68) 0 (-1 004 497) 0,00 (-10,68) 2016-04-13
Jalexus Consultants Ltd. 672 597 7,16 672 597 7,16 2016-04-13
FXCube Technologies Ltd. 691 624 7,36 691 624 7,36 2016-04-13
Gregorczuk Cezary 1 368 883 (-230 000) 14,56 (-2,44) 1 368 883 (-230 000) 14,56 (-2,44) 2015-12-07
Gregorczuk Cezary 1 598 883 17,00 (-3,42) 1 598 883 17,00 (-3,42) 2015-12-07
Gregorczuk Cezary 1 598 883 20,42 (3,42) 1 598 883 20,42 (3,42) 2015-12-07
Bougralo Management Ltd. poprzez Venomb Investment sp. z o.o. 1 104 835 14,11 (2,36) 1 104 835 14,11 (2,36) 2015-05-18
Bougralo Management Ltd. poprzez Venomb Investment sp. z o.o. 1 104 835 11,75 1 104 835 11,75 2015-05-18
Gregorczuk Cezary 1 598 883 (469 000) 17,00 (4,98) 1 598 883 (469 000) 17,00 (4,98) 2014-11-26
Gregorczuk Cezary 1 129 883 (-469 000) 12,02 (-4,98) 1 129 883 (-469 000) 12,02 (-4,98) 2014-11-25
Szwedo Leszek 495 633 5,27 495 633 5,27 2014-08-29
Gregorczuk Cezary 1 598 883 (900 000) 17,00 (9,57) 1 598 883 (900 000) 17,00 (9,57) 2014-08-29
Marcinkowski Adam 0 (-900 000) 0,00 (-8,99) 0 (-900 000) 0,00 (-8,99) 2014-07-11
Marcinkowski Adam 900 000 8,99 (-0,58) 900 000 8,99 (-0,58) 2014-06-24
Marcinkowski Adam 900 000 9,57 900 000 9,57 2014-06-24
Gregorczuk Cezary 698 883 (-8 043 956) 7,43 (-9,57) 698 883 (-8 043 956) 7,43 (-9,57) 2014-06-24
Venomb Investment sp. z o.o. 0 (-1 104 835) 0,00 (-11,75) 0 (-1 104 835) 0,00 (-11,75) 2014-05-20
TNK Investments sp. z o.o. 0 (-980 715) 0,00 (-10,43) 0 (-980 715) 0,00 (-10,43) 2014-05-20
Moldona Ltd. poprzez Aero Investment sp. z o.o. 1 004 497 10,68 1 004 497 10,68 2014-05-20
Feltonfleet Ltd. poprzez TNK Investments sp. z o.o. 980 715 10,43 980 715 10,43 2014-05-20
Bougralo Management Ltd. poprzez Venomb Investment sp. z o.o. 1 104 835 11,75 1 104 835 11,75 2014-05-20
Aero Investment sp. z o.o. 0 (-1 004 497) 0,00 (-10,68) 0 (-1 004 497) 0,00 (-10,68) 2014-05-20
Venomb Investment sp. z o.o. 1 104 835 11,75 1 104 835 11,75 2014-05-16
TNK Investments sp. z o.o. 980 715 10,43 980 715 10,43 2014-05-16
BBF Management SA z podmiotami zależnymi 0 (-3 090 047) 0,00 (-32,87) 0 (-3 090 047) 0,00 (-32,87) 2014-05-16
Aero Investment sp. z o.o. 1 004 497 10,68 1 004 497 10,68 2014-05-16
BBF Management SA 3 090 047 32,87 (0,87) 3 090 047 32,87 (0,87) 2014-05-15
BBF Management SA z podmiotami zależnymi 3 090 047 (-15 516 554) 32,00 (-0,99) 3 090 047 (-15 516 554) 32,00 (-0,99) 2014-05-15
Imperio ASI SA 0 (-731) 0,00 0 (-731) 0,00 2014-03-26
Imperio ASI SA 731 0,00 731 0,00 2014-03-06
BBF Management SA 18 606 601 32,99 18 606 601 32,99 2013-07-16
BBF Management SA 18 606 601 (15 505 501) 32,99 18 606 601 (15 505 501) 32,99 2013-07-16
BBF Management SA 3 101 100 (-16 956 094) 32,99 (-2,57) 3 101 100 (-16 956 094) 32,99 (-2,57) 2013-07-16
BBF Management SA 20 057 194 (3 147 670) 35,56 (2,67) 20 057 194 (3 147 670) 35,56 (2,67) 2013-06-18
Master Finanse SA 1 750 000 (-1 250 000) 3,40 (-2,43) 1 750 000 (-1 250 000) 3,40 (-2,43) 2013-03-05
Master Finanse SA 3 000 000 5,83 3 000 000 5,83 2013-01-16
Gregorczuk Cezary 8 742 839 17,00 (1,50) 8 742 839 17,00 (1,50) 2013-01-16
Gregorczuk Cezary 8 742 839 15,50 8 742 839 15,50 2013-01-16
Gregorczuk Cezary 8 742 839 (7 285 699) 15,50 8 742 839 (7 285 699) 15,50 2013-01-16
Gregorczuk Cezary 1 457 140 (-10 285 699) 15,50 (-7,34) 1 457 140 (-10 285 699) 15,50 (-7,34) 2013-01-16
Gregorczuk Cezary 11 742 839 (954 112) 22,84 (1,86) 11 742 839 (954 112) 22,84 (1,86) 2013-01-15
Pioneer Pekao IM SA 0 (-4 989 667) 0,00 (-9,70) 0 (-4 989 667) 0,00 (-9,70) 2012-12-19
BBF Management SA 16 909 524 32,89 (2,91) 16 909 524 32,89 (2,91) 2012-11-13
BBF Management SA 16 909 524 (3 000 000) 29,98 (2,92) 16 909 524 (3 000 000) 29,98 (2,92) 2012-11-13
BBF Management SA 13 909 524 (5 100 000) 27,06 (9,93) 13 909 524 (5 100 000) 27,06 (9,93) 2012-09-12
Gregorczuk Cezary 10 788 727 (1 500 000) 20,98 (2,91) 10 788 727 (1 500 000) 20,98 (2,91) 2012-07-27
Gregorczuk Cezary 9 288 727 (100 391) 18,07 (0,20) 9 288 727 (100 391) 18,07 (0,20) 2012-07-26
Gregorczuk Cezary 9 188 336 (2 797 817) 17,87 (5,44) 9 188 336 (2 797 817) 17,87 (5,44) 2012-06-29
Turno Paweł 0 (-86 000) 0,00 (-0,16) 0 (-86 000) 0,00 (-0,16) 2012-05-15
Gregorczuk Cezary 6 390 519 (129 519) 12,43 (0,25) 6 390 519 (129 519) 12,43 (0,25) 2012-04-11
Gregorczuk Cezary 6 261 000 (1 026 425) 12,18 (2,00) 6 261 000 (1 026 425) 12,18 (2,00) 2012-04-10
BBF Management SA 8 809 524 (3 674 591) 17,13 (7,14) 8 809 524 (3 674 591) 17,13 (7,14) 2012-01-10
Gregorczuk Cezary 5 234 575 (2 632 575) 10,18 (5,12) 5 234 575 (2 632 575) 10,18 (5,12) 2011-12-02
Pioneer Pekao IM SA 4 989 667 (2 549 303) 9,70 (4,96) 4 989 667 (2 549 303) 9,70 (4,96) 2011-11-14
Piątkowski Marek 61 385 0,11 61 385 0,11 2011-09-30
BBF Management SA 5 134 933 9,99 5 134 933 9,99 2011-09-22
Gregorczuk Cezary 2 602 000 (1 003 117) 5,06 (-11,94) 2 602 000 (1 003 117) 5,06 (-11,94) 2011-09-05
Pioneer Pekao IM SA 2 440 364 (-2 549 303) 4,74 (-4,96) 2 440 364 (-2 549 303) 4,74 (-4,96) 2011-07-22
Turno Paweł 86 000 0,16 86 000 0,16 2011-03-31
Piątkowski Marek 61 385 0,11 61 385 0,11 2011-03-31
Karmelita Piotr 224 500 0,43 224 500 0,43 2011-03-31
Sukacz Dawid 150 000 0,00 (-0,35) 150 000 0,00 (-0,35) 2010-09-30
Karmelita Piotr 224 500 (69 713) 0,43 (0,13) 224 500 (69 713) 0,43 (0,13) 2010-09-30
Pioneer Pekao IM SA 4 989 667 (2 626 923) 9,70 (5,11) 4 989 667 (2 626 923) 9,70 (5,11) 2010-04-15
Nordea PTE SA 2 454 880 (-236 531) 4,77 (-0,46) 2 454 880 (-236 531) 4,77 (-0,46) 2010-01-25
Nordea PTE SA 2 691 411 (-4 735) 5,23 (-0,53) 2 691 411 (-4 735) 5,23 (-0,53) 2010-01-24
Pioneer Pekao IM SA 2 362 744 4,59 (-0,46) 2 362 744 4,59 (-0,46) 2009-11-16
Karmelita Piotr 154 787 (70 287) 0,30 (0,14) 154 787 (70 287) 0,30 (0,14) 2009-08-31
Karmelita Piotr 84 500 (15 000) 0,16 (0,02) 84 500 (15 000) 0,16 (0,02) 2009-06-30
Nordea PTE SA 2 696 146 5,76 (0,52) 2 696 146 5,76 (0,52) 2009-04-08
Nordea PTE SA 2 696 146 (500 000) 5,24 (0,55) 2 696 146 (500 000) 5,24 (0,55) 2009-04-08
Nordea PTE SA 2 196 146 4,69 2 196 146 4,69 2009-04-07
Karmelita Piotr 69 500 0,14 (0,01) 69 500 0,14 (0,01) 2009-02-27
Karmelita Piotr 69 500 (40 500) 0,13 (0,07) 69 500 (40 500) 0,13 (0,07) 2009-02-27
Pioneer Pekao IM SA 2 362 744 5,05 (0,46) 2 362 744 5,05 (0,46) 2008-12-12
Pioneer Pekao IM SA 2 362 744 4,59 2 362 744 4,59 2008-12-12
Karmelita Piotr 29 000 (4 000) 0,06 (0,01) 29 000 (4 000) 0,06 (0,01) 2008-02-29
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 (2 934 576) 6,24 3 521 491 (2 934 576) 6,24 2008-02-29
Everest Capital Frontier Fund LP 586 915 (-2 934 576) 6,24 (-1,29) 586 915 (-2 934 576) 6,24 (-1,29) 2008-02-29
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 7,53 (0,68) 3 521 491 7,53 (0,68) 2008-02-29
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 6,85 (0,61) 3 521 491 6,85 (0,61) 2008-02-29
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 6,24 (6,24) 3 521 491 6,24 (6,24) 2008-02-29
Bank Austria Creditanstalt AG 2 301 400 (-1 943 600) 4,92 (-5,06) 2 301 400 (-1 943 600) 4,92 (-5,06) 2008-01-28
Bank Austria Creditanstalt AG 4 245 000 9,98 (0,90) 4 245 000 9,98 (0,90) 2007-12-17
Bank Austria Creditanstalt AG 4 245 000 (2 740 425) 9,08 (4,14) 4 245 000 (2 740 425) 9,08 (4,14) 2007-12-17
BE-4 sp. z o.o. przez BB Investment sp z o.o. 0 (-21 437 145) 0,00 (-50,44) 0 (-21 437 145) 0,00 (-50,44) 2007-12-04
Pekao Pioneer PTE SA w tym 822703 PDA 2 177 454 5,12 (0,47) 2 177 454 5,12 (0,47) 2007-05-11
Pekao Pioneer PTE SA w tym 822703 PDA 2 177 454 4,65 2 177 454 4,65 2007-05-11
Sukacz Dawid 150 000 0,35 (0,03) 150 000 0,35 (0,03) 2007-05-07
Sukacz Dawid 150 000 0,32 (0,03) 150 000 0,32 (0,03) 2007-05-07
Sukacz Dawid 150 000 (100 000) 0,29 (-0,06) 150 000 (100 000) 0,29 (-0,06) 2007-05-07
Karmelita Piotr 25 000 0,05 25 000 0,05 2007-05-07
Karmelita Piotr 25 000 (18 000) 0,05 (0,04) 25 000 (18 000) 0,05 (0,04) 2007-05-07
BE-4 sp. z o.o. przez BB Investment sp z o.o. 21 437 145 (14 295 145) 50,44 (0,02) 21 437 145 (14 295 145) 50,44 (0,02) 2007-05-07
Skarbiec TFI SA w tym 1527086 PDA 2 062 545 (-238 719) 4,85 (-0,56) 2 062 545 (-238 719) 4,85 (-0,56) 2007-05-02
Skarbiec TFI SA 2 301 264 (1 627 086) 5,41 (0,66) 2 301 264 (1 627 086) 5,41 (0,66) 2007-04-24
Skarbiec TFI SA 674 178 (-34 125) 4,75 (-0,25) 674 178 (-34 125) 4,75 (-0,25) 2007-03-16
Skarbiec TFI SA 708 303 (-163 357) 5,00 (-1,15) 708 303 (-163 357) 5,00 (-1,15) 2007-03-15
Sukacz Dawid 50 000 0,35 (0,24) 50 000 0,35 (0,24) 2007-03-01
Sukacz Dawid 50 000 0,11 50 000 0,11 2007-03-01
Karmelita Piotr 7 000 0,01 (-0,03) 7 000 0,01 (-0,03) 2007-03-01
Karmelita Piotr 7 000 0,04 7 000 0,04 2007-03-01
BE-4 sp. z o.o. przez BB Investment sp z o.o. 7 142 000 50,42 (33,62) 7 142 000 50,42 (33,62) 2006-12-29
BE-4 sp. z o.o. przez BB Investment sp z o.o. 7 142 000 (60 000) 16,80 (-33,19) 7 142 000 (60 000) 16,80 (-33,19) 2006-12-29
BE-4 sp. z o.o. 7 082 000 49,99 (1,00) 7 082 000 49,99 (1,00) 2006-10-31
BE-4 sp. z o.o. przez BB Investment sp z o.o. 7 082 000 (-786 787) 48,99 (11,49) 7 082 000 (-786 787) 48,99 (11,49) 2006-10-31
Dekato sp. z o.o. 0 (-14 928) 0,00 (-0,09) 0 (-14 928) 0,00 (-0,09) 2006-03-29
Dekato sp. z o.o. 14 928 (-15 000) 0,09 (-0,10) 14 928 (-15 000) 0,09 (-0,10) 2006-03-17
Dekato sp. z o.o. 29 928 (-25 944) 0,19 (-0,16) 29 928 (-25 944) 0,19 (-0,16) 2006-03-03
Dekato sp. z o.o. 55 872 (-11 525) 0,35 (-0,07) 55 872 (-11 525) 0,35 (-0,07) 2006-02-07
Dekato sp. z o.o. 67 397 (-1 573 000) 0,42 (-7,39) 67 397 (-1 573 000) 0,42 (-7,39) 2006-02-01
Skarbiec TFI SA 871 660 6,15 (0,62) 871 660 6,15 (0,62) 2005-02-11
Skarbiec TFI SA 871 660 5,53 871 660 5,53 2005-02-11
Imperio ASI SA umorzenie 0 (-5 245 857) 0,00 (-25,00) 0 (-5 245 857) 0,00 2005-01-11
BE-4 sp. z o.o. 7 868 787 37,50 (-12,50) 7 868 787 37,50 (-12,50) 2004-10-01
BE-4 sp. z o.o. 7 868 787 50,00 (-5,55) 7 868 787 50,00 (-5,55) 2004-10-01
BE-4 sp. z o.o. 7 868 787 (748 253) 55,55 (21,62) 7 868 787 (748 253) 55,55 (21,62) 2004-10-01
PZU SA przez PZU Życie SA 0 (-2 054 230) 0,00 (-7,34) 0 (-2 054 230) 0,00 (-7,34) 2004-06-08
Dekato sp. z o.o. 1 640 397 7,81 (-2,61) 1 640 397 7,81 (-2,61) 2004-06-08
Dekato sp. z o.o. 1 640 397 (-1 095 486) 10,42 (0,65) 1 640 397 (-1 095 486) 10,42 (0,65) 2004-06-08
BE-4 sp. z o.o. 7 120 534 (-2 798 305) 33,93 (-1,52) 7 120 534 (-2 798 305) 33,93 (-1,52) 2004-06-08
Imperio ASI SA w celu umorzenia 5 245 857 25,00 5 245 857 0,00 2004-06-04
Imperio ASI SA w celu omorzenia 5 245 857 25,00 (25,00) 5 245 857 0,00 2004-06-04
Imperio ASI SA umorzenie 0 (-6 994 476) 0,00 (-24,99) 0 (-6 994 476) 0,00 2004-03-30
Everest Capital Master Fund LP 0 (-2 139 421) 0,00 (-7,12) 0 (-2 139 421) 0,00 (-7,12) 2004-03-30
Everest Capital Frontier Fund LP 0 (-3 521 491) 0,00 (-12,58) 0 (-3 521 491) 0,00 (-12,58) 2004-03-30
BE-4 sp. z o.o. 9 918 839 35,45 (-11,81) 9 918 839 35,45 (-11,81) 2004-02-26
BE-4 sp. z o.o. 9 918 839 (2 404 810) 47,26 (22,27) 9 918 839 (2 404 810) 47,26 (22,27) 2004-02-26
Dekato sp. z o.o. 2 735 883 9,77 (-3,26) 2 735 883 9,77 (-3,26) 2004-01-26
Dekato sp. z o.o. 2 735 883 (-1 049 170) 13,03 (-0,49) 2 735 883 (-1 049 170) 13,03 (-0,49) 2004-01-26
Dekato sp. z o.o. 3 785 053 (1 617 785) 13,52 (5,78) 3 785 053 (1 617 785) 13,52 (5,78) 2003-12-12
Imperio ASI SA w celu umorzenia 6 994 476 (1 558 661) 24,99 (5,57) 6 994 476 0,00 2003-11-20
Dekato sp. z o.o. 2 167 268 (-1 558 661) 7,74 (-5,57) 2 167 268 (-1 558 661) 7,74 (-5,57) 2003-11-20
Dekato sp. z o.o. 3 725 929 (720 322) 13,31 (3,32) 3 725 929 (720 322) 13,31 (3,32) 2003-11-20
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 180 000 5,13 (0,47) 2 180 000 5,13 (0,47) 2003-11-04
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 180 000 4,66 (-3,13) 2 180 000 4,66 (-3,13) 2003-11-04
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 180 000 7,79 (-2,59) 2 180 000 7,79 (-2,59) 2003-11-04
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 180 000 10,38 (-3,47) 2 180 000 10,38 (-3,47) 2003-11-04
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 180 000 13,85 (-1,54) 2 180 000 13,85 (-1,54) 2003-11-04
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 180 000 (-787 979) 15,39 (5,52) 2 180 000 (-787 979) 15,39 (5,52) 2003-11-04
Imperio ASI SA 5 435 815 (-2 078 214) 19,42 (-5,58) 0 0,00 2003-10-28
Zachodni NFI SA 720 322 (-3 157 819) 2,39 (-10,51) 720 322 (-3 157 819) 2,39 (-10,51) 2003-10-20
BE-4 sp. z o.o. 7 514 029 24,99 (-1,86) 7 514 029 24,99 (-1,86) 2003-10-20
BE-4 sp. z o.o. 7 514 029 26,85 7 514 029 26,85 2003-10-20
Skarb Państwa 505 122 (-2 214 400) 1,68 (-7,36) 505 122 (-2 214 400) 1,68 (-7,36) 2003-10-16
Dekato sp. z o.o. 3 005 607 (1 498 000) 9,99 (4,98) 3 005 607 (1 498 000) 9,99 (4,98) 2003-09-19
MDI Energia SA 7 545 (-1 498 000) 0,02 (-4,98) 7 545 (-1 498 000) 0,02 (-4,98) 2003-09-05
Dekato sp. z o.o. 1 507 607 5,01 1 507 607 5,01 2003-09-01
Zachodni NFI SA 3 878 141 (2 365 470) 12,90 (7,87) 3 878 141 (2 365 470) 12,90 (7,87) 2003-04-11
Zachodni NFI SA 1 512 671 (-1 500 000) 5,03 (-4,99) 1 512 671 (-1 500 000) 5,03 (-4,99) 2003-03-14
Zachodni NFI SA 3 012 671 10,02 (10,02) 3 012 671 10,02 (10,02) 2002-12-31
Sykstus SA 0 (-2 263 624) 0,00 (-7,53) 0 (-2 263 624) 0,00 (-7,53) 2002-12-31
porozumienie inwestorów BRE Private Equity sp. z o.o., Zachodni NFI SA, Foksal NFI SA, TDI Inwestycje sp. z o.o., Mindori sp. z o.o. 0 (-7 506 770) 0,00 (-24,98) 0 (-7 506 770) 0,00 (-24,98) 2002-12-31
MDI Energia SA 1 505 545 5,00 (5,00) 1 505 545 5,00 (5,00) 2002-12-31
Skarb Państwa 2 719 522 (-507 166) 9,04 (-1,70) 2 719 522 (-507 166) 9,04 (-1,70) 2002-05-24
Imperio ASI SA 7 514 029 (905 891) 25,00 (3,01) 0 (-6 608 138) 0,00 2002-04-19
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 6 608 138 (772 177) 21,99 (2,57) 6 608 138 (772 177) 0,00 2002-04-19
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 5 835 961 (553 630) 19,42 (1,85) 5 835 961 (553 630) 0,00 2002-04-18
Raiffeisen Centrobank AG poprzez Raiffeisen Bank Polska SA 1 325 807 (-1 667 000) 4,41 (-5,55) 1 325 807 (-1 667 000) 4,41 (-5,55) 2002-04-12
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 5 282 331 (580 000) 17,57 (1,92) 5 282 331 (580 000) 0,00 2002-04-10
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 4 702 331 (487 000) 15,65 (1,63) 4 702 331 (487 000) 0,00 2002-01-10
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 4 215 331 (39 202) 14,02 (0,13) 4 215 331 (39 202) 0,00 2002-01-02
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 4 176 129 (1 495 216) 13,89 (4,97) 4 176 129 (1 495 216) 0,00 2001-12-20
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 2 680 913 (47 967) 8,92 (0,16) 2 680 913 (47 967) 0,00 2001-12-18
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 2 632 946 (37 881) 8,76 (0,13) 2 632 946 (37 881) 0,00 2001-12-12
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 2 595 065 (600 000) 8,63 (1,99) 2 595 065 (600 000) 0,00 2001-12-07
Sykstus SA 2 263 624 (260 079) 7,53 (0,86) 2 263 624 (260 079) 7,53 (0,86) 2001-10-19
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 2 992 807 (769 177) 9,96 (2,56) 2 992 807 (769 177) 9,96 (2,56) 2001-10-19
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 1 995 065 (3 685) 6,64 (0,01) 1 995 065 (3 685) 0,00 2001-10-11
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 1 991 380 (458 206) 6,63 (1,53) 1 991 380 (458 206) 0,00 2001-10-05
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 1 533 174 (21 857) 5,10 (0,07) 1 533 174 (21 857) 0,00 2001-10-02
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 1 511 317 (1 939) 5,03 (0,01) 1 511 317 (1 939) 0,00 2001-09-26
Imperio ASI SA w celu odsprzedaży 1 509 378 5,02 1 509 378 0,00 2001-09-21
porozumienie inwestorów BRE Private Equity sp. z o.o., Zachodni NFI SA, Foksal NFI SA, TDI Inwestycje sp. z o.o., Mindori sp. z o.o. 7 506 770 (1 229 928) 24,98 (4,10) 7 506 770 (1 229 928) 24,98 (4,10) 2001-06-29
Zachodni NFI SA przystąpienie do porozumienia inwestorów 0 (-3 271 297) 0,00 (-10,88) 0 (-3 271 297) 0,00 (-10,88) 2001-06-04
porozumienie inwestorów BRE Private Equity Sp. z o.o., Zachodni NFI SA, Foksal NFI SA 6 276 842 20,88 6 276 842 20,88 2001-06-04
MDI Energia SA przystąpienie do porozumienia inwestorów 0 (-2 028 545) 0,00 (-6,75) 0 (-2 028 545) 0,00 (-6,75) 2001-06-04
Oxbridge Ltd. 720 430 (-1 500 000) 2,40 (-4,99) 720 430 (-1 500 000) 2,40 (-4,99) 2001-06-01
Sykstus SA 2 003 545 6,67 2 003 545 6,67 2001-05-18
Zachodni NFI SA 3 271 297 (1 000 000) 10,88 (3,32) 3 271 297 (1 000 000) 10,88 (3,32) 2001-05-16
MDI Energia SA 2 028 545 (1 579 545) 6,75 (5,26) 2 028 545 (1 579 545) 6,75 (5,26) 2001-05-11
MDI Energia SA 449 000 (-1 579 545) 1,49 (-5,26) 449 000 (-1 579 545) 1,49 (-5,26) 2001-05-11
MDI Energia SA 2 028 545 (449 000) 6,75 (1,49) 2 028 545 (449 000) 6,75 (1,49) 2001-05-10
Oxbridge Ltd. 2 220 430 7,39 2 220 430 7,39 2001-04-23
Zachodni NFI SA 2 271 297 (-1 180 000) 7,56 (-3,92) 2 271 297 (-1 180 000) 7,56 (-3,92) 2001-04-17
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 12,58 (-4,20) 3 521 491 12,58 (-4,20) 2001-04-06
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 16,78 (5,06) 3 521 491 16,78 (5,06) 2001-04-06
Everest Capital Frontier Fund LP 3 521 491 (563 358) 11,72 (1,88) 3 521 491 (563 358) 11,72 (1,88) 2001-04-06
Poland Opportunity Fund Ltd. 924 758 (-772 177) 3,08 (-2,57) 924 758 (-772 177) 3,08 (-2,57) 2001-03-28
Raiffeisen Centrobank AG 2 223 630 7,40 2 223 630 7,40 2001-01-24
PZU SA przez PZU Życie SA 2 054 230 7,34 (-2,44) 2 054 230 7,34 (-2,44) 2001-01-04
PZU SA przez PZU Życie SA 2 054 230 9,78 (2,95) 2 054 230 9,78 (2,95) 2001-01-04
PZU SA przez PZU Życie SA 2 054 230 (669 166) 6,83 (4,53) 2 054 230 (669 166) 6,83 (4,53) 2001-01-04
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 21,17 (14,12) 3 000 000 21,17 (14,12) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 7,05 (0,64) 3 000 000 7,05 (0,64) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 6,41 (-3,57) 3 000 000 6,41 (-3,57) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 9,98 (4,15) 3 000 000 9,98 (4,15) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 5,83 (0,52) 3 000 000 5,83 (0,52) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 5,31 (-5,41) 3 000 000 5,31 (-5,41) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 10,72 (5,41) 3 000 000 10,72 (5,41) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 5,31 (-8,98) 3 000 000 5,31 (-8,98) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 (2 500 000) 14,29 (8,98) 3 000 000 (2 500 000) 14,29 (8,98) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 500 000 (-2 500 000) 5,31 (-13,75) 500 000 (-2 500 000) 5,31 (-13,75) 2000-10-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 000 000 (1 092 786) 19,06 (12,71) 3 000 000 (1 092 786) 19,06 (12,71) 2000-10-02
MDI Energia SA 1 579 545 5,26 (5,26) 1 579 545 5,26 (5,26) 2000-09-26
Hegelhof Associates BV 0 (-2 329 398) 0,00 (-7,75) 0 (-2 329 398) 0,00 (-7,75) 2000-09-26
Poland Opportunity Fund Ltd. 1 696 935 5,65 1 696 935 5,65 2000-09-25
MDI Energia SA 0 (-2 655 837) 0,00 (-8,72) 0 (-2 655 837) 0,00 (-8,72) 2000-09-21
Zachodni NFI SA 3 451 297 (1 681 027) 11,48 (5,59) 3 451 297 (1 681 027) 11,48 (5,59) 2000-09-15
Skarb Państwa 3 226 688 (-5 390 150) 10,74 (-3,59) 3 226 688 (-5 390 150) 10,74 (-3,59) 2000-09-15
Hegelhof Associates BV 2 329 398 (308 000) 7,75 (1,02) 2 329 398 (308 000) 7,75 (1,02) 2000-09-15
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 967 979 9,87 2 967 979 9,87 2000-09-11
Hegelhof Associates BV 2 021 398 6,73 2 021 398 6,73 2000-09-11
Bank Pekao SA 0 (-9 746 574) 0,00 (-16,21) 0 (-9 746 574) 0,00 (-16,21) 2000-09-06
PKO BP Bankowy OFE 1 400 000 2,33 1 400 000 2,33 2000-08-08
MetLife OFE 1 305 054 2,17 1 305 054 2,17 2000-08-08
Skarb Państwa 8 616 838 (-400 000) 14,33 (-0,67) 8 616 838 (-400 000) 14,33 (-0,67) 2000-07-31
Everest Capital Frontier Fund LP 2 958 133 (1 505 837) 9,84 (5,01) 2 958 133 (1 505 837) 9,84 (5,01) 2000-06-30
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 907 214 6,35 1 907 214 6,35 2000-06-26
Zachodni NFI SA 1 770 270 (52 498) 5,89 (0,25) 1 770 270 (52 498) 5,89 (0,25) 2000-05-04
Skarb Państwa 9 016 838 (4 508 419) 15,00 9 016 838 (4 508 419) 15,00 2000-03-31
PZU SA z PZU Życie SA 1 385 064 2,30 (-2,25) 1 385 064 2,30 (-2,25) 2000-03-31
Baupost Group LLC 2 075 183 3,45 (-3,45) 2 075 183 3,45 (-3,45) 2000-03-31
Bank Pekao SA 9 746 574 (-9 746 574) 16,21 (-16,22) 9 746 574 (-9 746 574) 16,21 (-16,22) 2000-03-31
Bank Pekao SA 19 493 148 (9 746 574) 32,43 19 493 148 (9 746 574) 32,43 2000-03-31
Credit Suisse First Boston 0 (-2 572 295) 0,00 (-8,56) 0 (-2 572 295) 0,00 (-8,56) 2000-03-27
Everest Capital Master Fund LP 2 139 421 7,12 (-0,52) 2 139 421 7,12 (-0,52) 2000-03-14
Everest Capital Master Fund LP 2 139 421 7,64 (-2,55) 2 139 421 7,64 (-2,55) 2000-03-14
Everest Capital Master Fund LP 2 139 421 10,19 2 139 421 10,19 2000-03-14
Everest Capital Frontier Fund LP 1 452 296 4,83 1 452 296 4,83 2000-03-14
Bank Pekao SA 9 746 574 32,43 (0,43) 9 746 574 32,43 (0,43) 2000-01-14
Bank Pekao SA 9 746 574 32,00 9 746 574 32,00 2000-01-14
Skarb Państwa 4 508 419 15,00 4 508 419 15,00 1999-12-15
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 9 746 574 (8 225 176) 32,00 (26,94) 9 746 574 (8 225 176) 32,00 (26,94) 1999-12-07
Bank Pekao SA 1 521 398 (-7 996 309) 5,06 (-26,19) 1 521 398 (-7 996 309) 5,06 (-26,19) 1999-10-29
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 1999-10-12
MDI Energia SA 2 655 837 8,72 (-0,12) 2 655 837 8,72 (-0,12) 1999-09-03
MDI Energia SA 2 655 837 (1 455 000) 8,84 (4,90) 2 655 837 (1 455 000) 8,84 (4,90) 1999-09-03
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 9 517 707 (620 981) 31,25 (2,04) 9 517 707 (620 981) 31,25 (2,04) 1999-07-21
Baupost Group LLC 2 075 183 6,90 (0,09) 2 075 183 6,90 (0,09) 1999-05-28
Baupost Group LLC 2 075 183 (471 642) 6,81 (1,60) 2 075 183 (471 642) 6,81 (1,60) 1999-05-28
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 8 896 726 (1 282 217) 29,21 (4,21) 8 896 726 (1 282 217) 29,21 (4,21) 1999-05-14
PZU SA z PZU Życie SA 1 385 064 (-121 655) 4,55 (-0,40) 1 385 064 (-121 655) 4,55 (-0,40) 1999-04-30
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 1 504 575 (-19 122) 4,94 (-0,06) 1 504 575 (-19 122) 4,94 (-0,06) 1999-04-30
Credit Suisse First Boston 2 572 295 (95) 8,56 (0,11) 2 572 295 (95) 8,56 (0,11) 1999-04-29
Credit Suisse First Boston 2 572 200 (1 870 022) 8,45 (6,14) 2 572 200 (1 870 022) 8,45 (6,14) 1999-04-29
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 1 523 697 5,00 1 523 697 5,00 1999-04-14
MDI Energia SA 1 200 837 3,94 1 200 837 3,94 1999-04-08
Credit Suisse First Boston 702 178 (-958 224) 2,31 (-3,09) 702 178 (-958 224) 2,31 (-3,09) 1999-03-29
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 7 614 509 (1 478 375) 25,00 (5,06) 7 614 509 (1 478 375) 25,00 (5,06) 1999-03-25
Zachodni NFI SA 1 717 772 5,64 (-0,08) 1 717 772 5,64 (-0,08) 1999-03-19
Zachodni NFI SA 1 717 772 5,72 1 717 772 5,72 1999-03-19
PZU SA z PZU Życie SA 1 506 719 (-56 299) 4,95 (-0,18) 1 506 719 (-56 299) 4,95 (-0,18) 1999-03-15
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
PZU SA z PZU Życie SA 1 563 018 (-109 004) 5,13 (-0,30) 1 563 018 (-109 004) 5,13 (-0,30) 1999-01-27
Baupost Group LLC 1 603 541 (159 857) 5,21 (0,52) 1 603 541 (159 857) 5,21 (0,52) 1998-11-09
Baupost Group LLC 1 443 684 4,69 1 443 684 4,69 1998-10-30
Bank Pekao SA 6 136 134 (3 058 577) 19,94 (9,94) 6 136 134 (3 058 577) 19,94 (9,94) 1998-10-20
PZU SA z PZU Życie SA 1 672 022 (108 817) 5,43 (0,35) 1 672 022 (108 817) 5,43 (0,35) 1998-09-22
Credit Suisse First Boston 1 660 402 (95 716) 5,40 (0,32) 1 660 402 (95 716) 5,40 (0,32) 1998-07-29
Bank Pekao SA 3 077 557 (1 524 424) 10,00 (4,95) 3 077 557 (1 524 424) 10,00 (4,95) 1998-06-09
Credit Suisse First Boston 1 564 686 5,08 1 564 686 5,08 1998-05-26
PZU SA z PZU Życie SA 1 563 205 5,08 1 563 205 5,08 1997-12-12
Bank Pekao SA 1 553 133 5,05 1 553 133 5,05 1997-09-19
Gregorczuk Cezary 1 598 883 17,00 1 598 883 17,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-05-09 Split 6:1
2013-03-20 Prawo poboru 56400731:5000000
2007-03-15 Prawo poboru 1:2
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł
2005-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.