Komunikaty spółki - IMPERIO

Wykonanie ugody zawartej z Poręczycielami długu Invento Sp. z o.o. i spłata zobowiązań z ugody
Zawarcie aneksu nr 2 do ugody z Poręczycielami długu Invento Sp. z o.o. i częściowa spłata zobowiązań
Sprostowanie do raportu nr 1 /2024 dot. terminów przekazywania raportów okresowych
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Wyniki finansowe
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Wyniki finansowe
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji należących do Emitenta w spółkach Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IMPERIO ASI S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A w dniu 29.06.2023 r.
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r. i inna dokumentacja
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.