76,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)

Komunikaty spółki - EUROTEL

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Poręczenie Emitenta jednostce zależnej
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 roku.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku.
Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A.wraz z projektami uchwał.
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Wyniki finansowe
Aneks do Umowy o Multilinię – przedłużenie finansowania
Ostateczne rozliczenie transakcji zbycia udziałów posiadanych w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2022 roku.
EUROTEL 0,00% 76,00
2023-03-20 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.