22,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)

Komunikaty spółki - EUROTEL

Wyniki finansowe
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2018 spółki zależnej.
Aneks do umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta
Szacunki wyników za 2018 rok – korekta raportu w zakresie EBITDA
Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Szacunki wyników za 2018 rok
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Znaczne pakiety akcji.
Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku - stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.