20,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)

Komunikaty spółki - EUROTEL

Wyniki finansowe
Aneks do Umowy o Multilinie – udostępnienie finansowania spółce zależnej
Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej.
Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o.
Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej.
Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej - Soon Energy Poland sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2018.
Wyniki finansowe
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.