37,4000 zł
-0,27% -0,1000 zł
Eurotel SA (ETL)

Komunikaty spółki - EUROTEL

Nabycie nieruchomości biurowej przez Emitenta.
Wyniki finansowe
Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.
Wyniki finansowe
Aneks do Umowy o Multilinię – przedłużenie finansowania
Zmiana stanu posiadania - sprzedaż akcji.
Podpisanie aneksu do umowy poręczenia ze Spółką INGRAM MICRO Sp. z o.o.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2023 dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.