76,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)

Akcjonariat - EUROTEL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 284 867 380 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 748 255 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 559 090
Liczba głosów na WZA: 3 748 255 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,27%
Kapitał akcyjny: 749 651,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 559 090
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stepokura Krzysztof 1 131 182 (30,17%) 1 131 182 (30,17%) 2009-11-05 -
Foltarz Jacek SA-R 2016 707 399 (18,87%) 707 399 (18,87%) 2017-03-27 -
Marczak Bogusław 376 500 (10,04%) 376 500 (10,04%) 2022-09-07 -
PKO TFI SA ZWZ 344 009 (9,17%) 344 009 (9,17%) 2021-05-20 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, KBD, EDI, HDR, ATG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-03-27 2 500 000
500 000,00
0,20 0,20 2 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-05
2006-06-01
2007-01-31
seria B - subskrypcja publiczna 2006-06-01 1 406 250
19 687 500,00
0,20 14,00 3 906 250
781 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-05
2007-01-18
2007-01-31
umorzenie akcji seria B 2010-05-26 -157 995
0,20 3 748 255
749 651,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Marczak Bogusław 357 864 (-144 736) 9,54 (-3,87) 357 864 (-144 736) 9,54 (-3,87) 2021-07-19
Marczak Bogusław ZWZ 502 600 (48 384) 13,41 (1,29) 502 600 (48 384) 13,41 (1,29) 2021-05-20
Marczak Bogusław 454 216 (4 520) 12,12 (0,12) 454 216 (4 520) 12,12 (0,12) 2021-02-11
PKO TFI SA ZWZ 343 220 (87 827) 9,16 (2,35) 343 220 (87 827) 9,16 (2,35) 2020-08-20
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 183 457 (-4 175) 4,89 (-0,12) 183 457 (-4 175) 4,89 (-0,12) 2019-11-21
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 187 632 (151 466) 5,01 (4,05) 187 632 (151 466) 5,01 (4,05) 2018-11-30
Altus SA portfele 185 685 (-3 802) 4,95 (-0,11) 185 685 (-3 802) 4,95 (-0,11) 2018-10-02
TFI PZU SA portfele 14 561 0,39 14 561 0,39 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 36 166 0,96 36 166 0,96 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 255 393 6,81 255 393 6,81 2018-06-30
Altus SA portfele 189 487 5,06 (0,01) 189 487 5,06 (0,01) 2018-06-30
Marczak Bogusław 449 696 (-543) 12,00 (-0,01) 449 696 (-543) 12,00 (-0,01) 2017-08-31
Foltarz Jacek 707 399 (-22 620) 18,87 (-0,61) 707 399 (-22 620) 18,87 (-0,61) 2017-03-27
PKO TFI SA ZWZ 255 393 (46 719) 6,81 (1,47) 255 393 (46 719) 6,81 (1,25) 2016-05-31
Marczak Bogusław 450 239 (74 239) 12,01 (1,98) 450 239 (74 239) 12,01 (1,98) 2016-05-31
Marczak Bogusław 376 000 (182 547) 10,03 (4,87) 376 000 (182 547) 10,03 (4,87) 2015-09-10
Altus SA 189 487 5,05 189 487 5,05 2015-08-07
Foltarz Jacek 730 019 (-314 442) 19,48 (-8,38) 730 019 (-314 442) 19,48 (-8,38) 2015-07-31
Marczak Bogusław 193 453 (-10 668) 5,16 (-0,06) 193 453 (-10 668) 5,16 (-0,06) 2014-10-21
TFI Allianz Polska SA 174 912 (-13 558) 4,66 (-0,36) 174 912 (-13 558) 4,66 (-0,36) 2014-05-23
TFI Allianz Polska SA 188 470 (-79 735) 5,02 (-1,84) 188 470 (-79 735) 5,02 (-2,13) 2014-05-15
Foltarz Jacek 1 044 461 (-7 848) 27,86 (-0,21) 1 044 461 (-7 848) 27,86 (-0,21) 2011-03-01
Foltarz Jacek 1 052 309 (-247) 28,07 (-0,01) 1 052 309 (-247) 28,07 (-0,01) 2010-12-21
Foltarz Jacek 1 052 556 (-621) 28,08 (-0,01) 1 052 556 (-621) 28,08 (-0,01) 2010-12-20
Foltarz Jacek 1 053 177 (-2 098) 28,09 (-0,06) 1 053 177 (-2 098) 28,09 (-0,06) 2010-12-17
Foltarz Jacek 1 055 275 (-1 668) 28,15 (-0,04) 1 055 275 (-1 668) 28,15 (-0,04) 2010-12-13
Foltarz Jacek 1 056 943 (-201) 28,19 (-0,01) 1 056 943 (-201) 28,19 (-0,01) 2010-10-22
Foltarz Jacek 1 057 144 (-1 022) 28,20 (-0,03) 1 057 144 (-1 022) 28,20 (-0,03) 2010-10-13
Foltarz Jacek 1 058 166 (-220) 28,23 1 058 166 (-220) 28,23 2010-09-20
Foltarz Jacek 1 058 386 (-53 655) 28,23 (-1,43) 1 058 386 (-53 655) 28,23 (-1,43) 2010-09-17
Foltarz Jacek 1 112 041 (-6 668) 29,66 (-0,18) 1 112 041 (-6 668) 29,66 (-0,18) 2010-09-10
Foltarz Jacek 1 118 709 (-6 291) 29,84 (-15,16) 1 118 709 (-6 291) 29,84 (-15,16) 2010-09-06
Eurotel SA 0 (-157 995) 0,00 (-4,04) 0 (-157 995) 0,00 2010-05-26
PKO TFI SA 208 674 5,34 (-0,22) 208 674 5,56 2010-01-20
PKO TFI SA 208 674 (40 836) 5,56 (1,27) 208 674 (40 836) 5,56 (1,09) 2010-01-20
PKO TFI SA 167 838 4,29 167 838 4,47 2010-01-19
TFI Allianz Polska SA 268 205 6,86 (-0,29) 268 205 7,15 2009-11-23
TFI Allianz Polska SA 268 205 (79 747) 7,15 (2,33) 268 205 (79 747) 7,15 (2,13) 2009-11-23
TFI Allianz Polska SA 188 458 4,82 188 458 5,02 2009-11-22
Stepokura Krzysztof 1 131 182 (1 902) 28,95 (0,05) 1 131 182 (1 902) 30,17 (0,05) 2009-11-05
Stepokura Krzysztof 1 129 280 (-1 902) 28,90 (-0,05) 1 129 280 (-1 902) 30,12 (1,17) 2009-08-31
Parnowski Marek 112 290 2,00 (-0,87) 112 290 2,00 (-0,90) 2009-08-31
Eurotel SA 157 995 (1 000) 4,04 (0,03) 157 995 (1 000) 0,00 2009-07-06
Eurotel SA 156 995 (1) 4,01 156 995 (1) 0,00 2009-06-30
Eurotel SA 156 994 (3 300) 4,01 (0,08) 156 994 (3 300) 0,00 2009-06-26
Eurotel SA 153 694 (258) 3,93 (0,01) 153 694 (258) 0,00 2009-06-10
Eurotel SA 153 436 (400) 3,92 (0,01) 153 436 (400) 0,00 2009-05-15
Eurotel SA 153 036 (500) 3,91 (0,01) 153 036 (500) 0,00 2009-05-14
Eurotel SA 152 536 (5 771) 3,90 (0,15) 152 536 (5 771) 0,00 2009-05-08
Eurotel SA 146 765 (-3 668) 3,75 (-0,10) 146 765 (-3 668) 0,00 2009-05-06
Eurotel SA 150 433 (8 530) 3,85 (0,22) 150 433 (8 530) 0,00 2009-05-06
Eurotel SA 141 903 (500) 3,63 (0,02) 141 903 (500) 0,00 2009-05-04
Eurotel SA 141 403 (2 413) 3,61 (0,06) 141 403 (2 413) 0,00 2009-04-29
Eurotel SA 138 990 (2 384) 3,55 (0,06) 138 990 (2 384) 0,00 2009-04-28
Eurotel SA 136 606 (1) 3,49 136 606 (1) 0,00 2009-04-27
Eurotel SA 136 605 (2 436) 3,49 (0,06) 136 605 (2 436) 0,00 2009-04-24
Eurotel SA 134 169 (2 373) 3,43 (0,06) 134 169 (2 373) 0,00 2009-04-17
Eurotel SA 131 796 (-1 193) 3,37 (-0,03) 131 796 (-1 193) 0,00 2009-04-15
Eurotel SA 132 989 (-2 817) 3,40 (-0,07) 132 989 (-2 817) 0,00 2009-04-15
Eurotel SA 135 806 (5 749) 3,47 (0,15) 135 806 (5 749) 0,00 2009-04-15
Eurotel SA 130 057 (1 054) 3,32 (0,02) 130 057 (1 054) 0,00 2009-04-09
Eurotel SA 129 003 (1 002) 3,30 (0,03) 129 003 (1 002) 0,00 2009-04-08
Eurotel SA 128 001 (1 025) 3,27 (0,02) 128 001 (1 025) 0,00 2009-04-07
Eurotel SA 126 976 (1 040) 3,25 (0,03) 126 976 (1 040) 0,00 2009-04-06
Eurotel SA 125 936 (1 051) 3,22 (0,03) 125 936 (1 051) 0,00 2009-04-03
Eurotel SA 124 885 (1 357) 3,19 (0,03) 124 885 (1 357) 0,00 2009-04-02
Eurotel SA 123 528 (1 567) 3,16 (0,04) 123 528 (1 567) 0,00 2009-04-01
Eurotel SA 121 961 (1 502) 3,12 (0,04) 121 961 (1 502) 0,00 2009-03-31
Eurotel SA 120 459 (1 546) 3,08 (0,04) 120 459 (1 546) 0,00 2009-03-30
Eurotel SA 118 913 (1 539) 3,04 (0,04) 118 913 (1 539) 0,00 2009-03-27
Eurotel SA 117 374 (2 071) 3,00 (0,05) 117 374 (2 071) 0,00 2009-03-26
Eurotel SA 115 303 (2 039) 2,95 (0,06) 115 303 (2 039) 0,00 2009-03-25
Eurotel SA 113 264 (1 998) 2,89 (0,05) 113 264 (1 998) 0,00 2009-03-24
Eurotel SA 111 266 (1 998) 2,84 (0,05) 111 266 (1 998) 0,00 2009-03-23
Eurotel SA 109 268 (1 973) 2,79 (0,05) 109 268 (1 973) 0,00 2009-03-20
Eurotel SA 107 295 (1 371) 2,74 (0,03) 107 295 (1 371) 0,00 2009-03-19
Eurotel SA 105 924 (945) 2,71 (0,03) 105 924 (945) 0,00 2009-03-18
Eurotel SA 104 979 (1 926) 2,68 (0,05) 104 979 (1 926) 0,00 2009-03-17
Eurotel SA 103 053 (1 828) 2,63 (0,04) 103 053 (1 828) 0,00 2009-03-16
Eurotel SA 101 225 (1 800) 2,59 (0,05) 101 225 (1 800) 0,00 2009-03-13
Eurotel SA 99 425 (1 200) 2,54 (0,03) 99 425 (1 200) 0,00 2009-03-12
Eurotel SA 98 225 (1 300) 2,51 (0,03) 98 225 (1 300) 0,00 2009-03-10
Eurotel SA 96 925 (1 400) 2,48 (0,04) 96 925 (1 400) 0,00 2009-03-09
Eurotel SA 95 525 (1 500) 2,44 (0,04) 95 525 (1 500) 0,00 2009-03-06
Eurotel SA 94 025 (500) 2,40 (0,01) 94 025 (500) 0,00 2009-03-05
Eurotel SA 93 525 (1 100) 2,39 (0,03) 93 525 (1 100) 0,00 2009-03-04
Eurotel SA 92 425 (2 700) 2,36 (0,07) 92 425 (2 700) 0,00 2009-03-03
Eurotel SA 89 725 (-1 400) 2,29 (-0,04) 89 725 (-1 400) 0,00 2009-03-02
Eurotel SA 91 125 (2 900) 2,33 (0,08) 91 125 (2 900) 0,00 2009-03-02
Eurotel SA 88 225 (1 400) 2,25 (0,03) 88 225 (1 400) 0,00 2009-02-26
Eurotel SA 86 825 (1 500) 2,22 (0,04) 86 825 (1 500) 0,00 2009-02-25
Eurotel SA 85 325 (1 500) 2,18 (0,04) 85 325 (1 500) 0,00 2009-02-24
Eurotel SA 83 825 (1 000) 2,14 (0,02) 83 825 (1 000) 0,00 2009-02-23
Eurotel SA 82 825 (500) 2,12 (0,02) 82 825 (500) 0,00 2009-02-20
Eurotel SA 82 325 (800) 2,10 (0,02) 82 325 (800) 0,00 2009-02-19
Eurotel SA 81 525 (1 500) 2,08 (0,04) 81 525 (1 500) 0,00 2009-02-18
Eurotel SA 80 025 (500) 2,04 (0,01) 80 025 (500) 0,00 2009-02-17
Eurotel SA 79 525 (4 191) 2,03 (0,11) 79 525 (4 191) 0,00 2009-02-16
Eurotel SA 75 334 (-3 691) 1,92 (-0,10) 75 334 (-3 691) 0,00 2009-02-11
Eurotel SA 79 025 (7 509) 2,02 (0,19) 79 025 (7 509) 0,00 2009-02-11
Eurotel SA 71 516 (3 914) 1,83 (0,10) 71 516 (3 914) 0,00 2009-02-09
Eurotel SA 67 602 (3 858) 1,73 (0,10) 67 602 (3 858) 0,00 2009-02-06
Eurotel SA 63 744 (3 766) 1,63 (0,10) 63 744 (3 766) 0,00 2009-02-05
Eurotel SA 59 978 (3 687) 1,53 (0,09) 59 978 (3 687) 0,00 2009-02-04
Eurotel SA 56 291 (3 597) 1,44 (0,10) 56 291 (3 597) 0,00 2009-02-03
Eurotel SA 52 694 (3 502) 1,34 (0,09) 52 694 (3 502) 0,00 2009-02-02
Eurotel SA 49 192 (4 430) 1,25 (0,11) 49 192 (4 430) 0,00 2009-01-30
Parnowski Marek 112 290 (-2 694) 2,87 (-0,07) 112 290 (-2 694) 2,90 (-0,04) 2009-01-29
Eurotel SA 44 762 (4 362) 1,14 (0,11) 44 762 (4 362) 0,00 2009-01-29
Eurotel SA 40 400 (4 263) 1,03 (0,11) 40 400 (4 263) 0,00 2009-01-28
Eurotel SA 36 137 (4 200) 0,92 (0,11) 36 137 (4 200) 0,00 2009-01-27
Eurotel SA 31 937 (4 389) 0,81 (0,11) 31 937 (4 389) 0,00 2009-01-26
Eurotel SA 27 548 (4 285) 0,70 (0,11) 27 548 (4 285) 0,00 2009-01-23
Eurotel SA 23 263 (8 125) 0,59 (0,21) 23 263 (8 125) 0,00 2009-01-22
Eurotel SA 15 138 (3 891) 0,38 (0,10) 15 138 (3 891) 0,00 2009-01-20
Eurotel SA 11 247 (2 169) 0,28 (0,05) 11 247 (2 169) 0,00 2009-01-19
Eurotel SA 9 078 (1 746) 0,23 (0,05) 9 078 (1 746) 0,00 2009-01-16
Parnowski Marek 114 984 (-5 016) 2,94 (-0,13) 114 984 (-5 016) 2,94 (-0,13) 2009-01-14
Eurotel SA 7 332 (5 512) 0,18 (0,14) 7 332 (5 512) 0,00 2009-01-12
Eurotel SA 1 820 0,04 (0,04) 1 820 0,00 2009-01-09
Eurotel SA 0 (-5 209) 0,00 (-0,13) 0 (-5 209) 0,00 2009-01-09
Eurotel SA 5 209 0,13 5 209 0,00 2009-01-08
Płachta Krzysztof 0 (-3 709) 0,00 (-0,09) 0 (-3 709) 0,00 (-0,09) 2008-11-03
Kostrzewski, Paweł Grzegorz 7 321 0,18 (0,18) 7 321 0,18 (0,18) 2008-11-03
Kostrzewski, Paweł Grzegorz 7 321 0,00 7 321 0,00 2008-11-03
Basiński Tomasz 132 100 2,99 (-0,39) 132 100 2,99 (-0,39) 2008-11-03
Basiński Tomasz 132 100 (-1) 3,38 132 100 (-1) 3,38 2008-11-03
Stepokura Krzysztof 1 131 182 (653) 28,95 (0,01) 1 131 182 (653) 28,95 (0,01) 2008-10-10
Stepokura Krzysztof 1 130 529 (1 249) 28,94 (0,04) 1 130 529 (1 249) 28,94 (0,04) 2008-10-01
Marczak Bogusław 204 121 (11 706) 5,22 (0,30) 204 121 (11 706) 5,22 (0,30) 2008-06-04
Marczak Bogusław 192 415 (-30 638) 4,92 (-0,79) 192 415 (-30 638) 4,92 (-0,79) 2008-06-04
Parnowski Marek 120 000 (-2 047) 3,07 (-0,05) 120 000 (-2 047) 3,07 (-0,05) 2008-03-28
Parnowski Marek 122 047 (-2 953) 3,12 (-0,08) 122 047 (-2 953) 3,12 (-0,08) 2008-03-20
Parnowski Marek 125 000 (-1 000) 3,20 (-0,02) 125 000 (-1 000) 3,20 (-0,02) 2008-01-04
Basiński Tomasz 132 101 (-838) 3,38 (-0,02) 132 101 (-838) 3,38 (-0,02) 2008-01-04
Kostrzewski, Paweł Grzegorz 0 (-1 483) 0,00 (-0,03) 0 (-1 483) 0,00 (-0,03) 2007-11-14
Płachta Krzysztof 3 709 (-1 291) 0,09 (-0,03) 3 709 (-1 291) 0,09 (-0,03) 2007-06-30
Parnowski Marek 126 000 (1 000) 3,22 (-1,78) 126 000 (1 000) 3,22 (-1,78) 2007-06-30
Marczak Bogusław 223 053 5,71 223 053 5,71 2007-02-21
Płachta Krzysztof w tym 5000PDA 5 000 (-1 291) 0,12 (-0,04) 5 000 (-1 291) 0,12 (-0,04) 2007-01-12
Płachta Krzysztof w tym 6291 PDA 6 291 (1 291) 0,16 (0,04) 6 291 0,16 2007-01-12
Płachta Krzysztof 5 000 (1 291) 0,12 (0,03) 6 291 (2 582) 0,16 (0,07) 2007-01-12
Kostrzewski, Paweł Grzegorz w tym 1483 PDA 1 483 (-5 838) 0,03 (-0,15) 1 483 (-5 838) 0,03 (-0,15) 2006-12-28
Stepokura Krzysztof 1 129 280 (4 280) 28,90 (-16,10) 1 129 280 (4 280) 28,90 (-16,10) 2006-12-22
Płachta Krzysztof w tym 3709 PDA 3 709 0,09 3 709 0,09 2006-12-22
Basiński Tomasz 132 939 (7 939) 3,40 (-1,60) 132 939 (7 939) 3,40 (-1,60) 2006-12-22
Stepokura Krzysztof 1 125 000 45,00 (16,20) 1 125 000 45,00 (16,20) 2006-06-01
Stepokura Krzysztof 1 125 000 28,80 1 125 000 28,80 2006-06-01
Parnowski Marek 125 000 5,00 (1,80) 125 000 5,00 (1,80) 2006-06-01
Parnowski Marek 125 000 3,20 125 000 3,20 2006-06-01
Foltarz Jacek 1 125 000 45,00 (16,20) 1 125 000 45,00 (16,20) 2006-06-01
Foltarz Jacek 1 125 000 28,80 (-1,21) 1 125 000 28,80 (-1,21) 2006-06-01
Foltarz Jacek 1 125 000 30,01 1 125 000 30,01 2006-06-01
Basiński Tomasz 125 000 5,00 (1,80) 125 000 5,00 (1,80) 2006-06-01
Basiński Tomasz 125 000 3,20 125 000 3,20 2006-06-01
Kostrzewski, Paweł Grzegorz 7 321 0,18 7 321 0,18 2006-01-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2022-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2021-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,20 zł
2021-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,20 zł
2019-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2018-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2018-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2017-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2016-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-02-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-01-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2013-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2012-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2010-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2009-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2009-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2008-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2008-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2007-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2007-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.