54,0000 zł
1,89% 1,0000 zł
ERG SA (ERG)

Komunikaty spółki - ERG

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
ERG S.A. Żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 13 sierpnia 2020 r.
ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 sierpnia 2020 r.
ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019
ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR
ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
Wyniki finansowe
ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2020 r.
ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.