29,0000 zł
-8,81% -2,8000 zł
ERG SA (ERG)

Komunikaty spółki - ERG

ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności
Wyniki finansowe
ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej
ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"
ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
Wyniki finansowe
ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 24 lipca 2019
ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A.
ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 oraz informacja o wniesionych sprzeciwach do uchwały objętej porządkiem obrad.
ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2019
ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r
ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
ERG S.A. Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.