46,4000 zł
0,87% 0,4000 zł
ERG SA (ERG)

Komunikaty spółki - ERG

Wyniki finansowe
Rejestracja połączenia ERG S.A. ze spółką zależną
Umieszczenie ERG S.A na liście firm rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z EFRR.
ERG Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej z PFR
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2021r.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 24.06.2021 r.
Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2020
Sprostowanie doniesień medialnych dotyczących pożaru
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
ERG 0,87% 46,40
2021-09-27 09:01:12

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.