REKLAMA

ERG: wyniki finansowe

2023-09-27 07:41
publikacja
2023-09-27 07:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_Z__PRZEGLADU_ERG_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży 52 857 63 881 11 458 13 760
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 004 2 224 868 479
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 501 2 148 759 463
IV. Zysk (strata) netto 3 461 1 720 750 370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 238 3 748 268 807
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 706 -16 302 587 -3 511
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 961 9 333 -859 2 010
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -17 -3 221 -4 -694
IX. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,65 2,31 1,01 0,50
X. Aktywa, razem 80 270 94 491 18 037 20 188
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 306 12 723 3 889 2 718
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 013 42 689 4 272 9 120
XIII. kapitał własny 43 951 39 079 9 876 8 349
XIV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 937 3 743
XV. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 131 797 131 797 131 797
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 59,06 52,51 13,27 11,22
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SF_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdfSF_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie_Zarzadu_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdfSprawozdanie_Zarzadu_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdf Sprawozdanie Zarządu
RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_ERG_2023.pdfRAPORT_Z _PRZEGLĄDU_ERG_2023.pdf Raport z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-27 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2023-09-27 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki