46,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
ERG SA (ERG)

Akcjonariat - ERG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 40 997 642,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 876 018 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 397 510
Liczba głosów na WZA: 876 018 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,38%
Kapitał akcyjny: 17 520 360,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 397 510
Cena nominalna akcji: 20,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,62%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Purgał Dariusz 172 034 (19,63%) 172 034 (23,11%) 2017-04-21 -
ERG SA 131 797 (15,04%) 131 797 (0,00%) 2020-10-14 -
Koczur-Purgał Anna 96 918 (11,06%) 96 918 (13,02%) 2022-08-03 -
Tajak Grzegorz ZWZ 81 092 (9,25%) 81 092 (10,89%) 2021-06-24 -
Knopik Paweł ZWZ 47 466 (5,41%) 47 466 (6,37%) 2019-06-26 HEL, MLP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria E - oferta menedżerska 9 918
20,00 876 018
17 520 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-06
2017-04-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-07-26 1 587 000
15 870 000,00
10,00 10,00 1 587 000
15 870 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-01-13
1999-09-01
2005-04-18
obniżenie kapitału 1995-11-29
2,00 1 587 000
3 174 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-06-11
seria B - prawo poboru 1998-11-18 550 000
1 100 000,00
2,00 2,00 2 137 000
4 274 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-01-13
1999-02-24
2005-04-18
seria C - subskrypcja publiczna 2004-07-22 1 800 000
12 600 000,00
2,00 7,00 3 937 000
7 874 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-01-13
2005-03-31
2005-04-18
seria D - prawo poboru 1:1 2007-03-14 3 937 000
11 811 000,00
2,00 3,00 7 874 000
15 748 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-31
2008-04-10
split 1:5 2008-04-08
0,40 39 370 000
15 748 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-16
2008-07-02
seria E - oferta menedżerska 2008-08-14 3 149 600
1 259 840,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna Investments Friends S.A., FON SA 2010-03-05 3 935 000
2 361 000,00
0,40 0,60 43 305 000
17 322 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-19
2010-04-20
2010-08-02
scalenie akcji 50:1 2014-05-15
20,00 866 100
17 322 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Koczur-Purgał Anna ZWZ 76 195 (73 721) 8,69 (8,41) 76 195 (73 721) 10,23 (9,91) 2021-06-24
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 2 474 (-69 776) 0,28 (-7,97) 2 474 (-69 776) 0,32 (-9,07) 2020-02-24
Koczur-Purgał Anna 72 250 (-2 968 279) 8,25 (1,23) 72 250 (-2 968 279) 9,39 (1,86) 2020-02-24
Tajak Grzegorz ZWZ 80 470 (17 214) 9,19 (1,97) 80 470 (17 214) 10,45 (2,61) 2019-06-26
Knopik Paweł 45 547 5,20 45 547 5,92 2017-11-30
Tajak Grzegorz ZWZ 63 256 (964) 7,22 (0,03) 63 256 (964) 7,84 (0,02) 2017-03-30
ERG SA 106 174 (37 000) 12,12 (4,13) 106 174 (37 000) 0,00 2017-03-30
ERG SA 69 174 7,99 (0,09) 69 174 0,00 2016-08-17
ERG SA 69 174 (160) 7,90 (-0,07) 69 174 (160) 0,00 2016-08-17
Tajak Grzegorz ZWZ 62 292 7,19 (0,08) 62 292 7,82 (0,10) 2016-06-27
Tajak Grzegorz ZWZ 62 292 (7 254) 7,11 (0,76) 62 292 (7 254) 7,72 (0,83) 2016-06-27
Purgał Dariusz ZWZ 184 274 21,28 (0,24) 184 274 23,12 (0,28) 2016-06-27
Purgał Dariusz ZWZ 184 274 (283) 21,04 (-0,20) 184 274 (283) 22,84 (-0,02) 2016-06-27
ERG SA 69 014 (85) 7,97 (0,01) 69 014 (85) 0,00 2016-04-12
ERG SA 68 929 (84) 7,96 (0,01) 68 929 (84) 0,00 2016-04-11
ERG SA 68 845 (72) 7,95 (0,01) 68 845 (72) 0,00 2016-04-01
ERG SA 68 773 (70) 7,94 (0,01) 68 773 (70) 0,00 2016-03-31
ERG SA 68 703 (49) 7,93 68 703 (49) 0,00 2016-03-30
ERG SA 68 654 (49) 7,93 (0,01) 68 654 (49) 0,00 2016-03-29
ERG SA 68 605 (43) 7,92 68 605 (43) 0,00 2016-03-24
ERG SA 68 562 (43) 7,92 (0,01) 68 562 (43) 0,00 2016-03-23
ERG SA 68 519 (40) 7,91 (0,01) 68 519 (40) 0,00 2016-03-22
ERG SA 68 479 (81) 7,90 (0,01) 68 479 (81) 0,00 2015-12-23
ERG SA 68 398 (89) 7,89 (0,01) 68 398 (89) 0,00 2015-12-22
ERG SA 68 309 (81) 7,88 (0,01) 68 309 (81) 0,00 2015-12-21
Tajak Grzegorz WZA 55 038 (2 047) 6,35 (0,24) 55 038 (2 047) 6,89 (0,28) 2015-12-15
ERG SA 68 228 (99) 7,87 (0,01) 68 228 (99) 0,00 2015-08-27
ERG SA 68 129 (326) 7,86 (0,04) 68 129 (326) 0,00 2015-07-24
ERG SA 67 803 (78) 7,82 (0,01) 67 803 (78) 0,00 2015-07-23
ERG SA 67 725 (313) 7,81 (0,03) 67 725 (313) 0,00 2015-07-22
ERG SA 67 412 (198) 7,78 (0,02) 67 412 (198) 0,00 2015-07-21
ERG SA 67 214 (100) 7,76 (0,02) 67 214 (100) 0,00 2015-07-20
ERG SA 67 114 (273) 7,74 (0,03) 67 114 (273) 0,00 2015-07-15
ERG SA 66 841 (465) 7,71 (0,05) 66 841 (465) 0,00 2015-07-14
ERG SA 66 376 (58) 7,66 (0,01) 66 376 (58) 0,00 2015-07-13
ERG SA 66 318 (380) 7,65 (0,04) 66 318 (380) 0,00 2015-07-10
ERG SA 65 938 (100) 7,61 (0,01) 65 938 (100) 0,00 2015-07-08
ERG SA 65 838 (189) 7,60 (0,03) 65 838 (189) 0,00 2015-07-01
ERG SA 65 649 (200) 7,57 (0,02) 65 649 (200) 0,00 2015-06-30
ERG SA 65 449 (142) 7,55 (0,01) 65 449 (142) 0,00 2015-06-26
ERG SA 65 307 (189) 7,54 (0,03) 65 307 (189) 0,00 2015-06-25
Tajak Grzegorz 52 991 (-2 266 327) 6,11 (0,76) 52 991 (-2 266 327) 6,61 (0,87) 2015-06-18
ERG SA 65 118 (300) 7,51 (0,03) 65 118 (300) 0,00 2015-06-09
ERG SA 64 818 (300) 7,48 (0,04) 64 818 (300) 0,00 2015-06-08
ERG SA 64 518 (300) 7,44 (0,03) 64 518 (300) 0,00 2015-06-05
ERG SA 64 218 (200) 7,41 (0,02) 64 218 (200) 0,00 2015-06-03
ERG SA 64 018 (300) 7,39 (0,04) 64 018 (300) 0,00 2015-06-01
ERG SA 63 718 (240) 7,35 (0,03) 63 718 (240) 0,00 2015-05-29
ERG SA 63 478 (100) 7,32 (0,01) 63 478 (100) 0,00 2015-05-25
ERG SA 63 378 (498) 7,31 (0,05) 63 378 (498) 0,00 2015-04-22
ERG SA 62 880 (518) 7,26 (0,06) 62 880 (518) 0,00 2015-04-21
ERG SA 62 362 (503) 7,20 (0,06) 62 362 (503) 0,00 2015-04-17
ERG SA 61 859 (491) 7,14 (0,06) 61 859 (491) 0,00 2015-04-16
ERG SA 61 368 (150) 7,08 (0,02) 61 368 (150) 0,00 2015-04-15
Purgał Dariusz 183 991 (-8 410 550) 21,24 (1,40) 183 991 (-8 410 550) 22,86 (1,76) 2015-04-14
ERG SA 61 218 (330) 7,06 (0,03) 61 218 (330) 0,00 2015-04-14
ERG SA w celu umorzenia 60 888 (299) 7,03 (0,04) 60 888 (299) 0,00 2015-04-13
ERG SA w celu umorzenia 60 589 (252) 6,99 (0,03) 60 589 (252) 0,00 2015-04-10
ERG SA w celu umorzenia 60 337 (220) 6,96 (0,02) 60 337 (220) 0,00 2015-04-09
ERG SA w celu umorzenia 60 117 (177) 6,94 (0,02) 60 117 (177) 0,00 2015-04-08
ERG SA w celu umorzenia 59 940 (323) 6,92 (0,04) 59 940 (323) 0,00 2015-04-07
ERG SA w celu umorzenia 59 617 (131) 6,88 (0,02) 59 617 (131) 0,00 2015-04-02
ERG SA w celu umorzenia 59 486 (426) 6,86 (0,05) 59 486 (426) 0,00 2015-04-01
ERG SA w celu umorzenia 59 060 (420) 6,81 (0,04) 59 060 (420) 0,00 2015-03-31
ERG SA w celu umorzenia 58 640 (415) 6,77 (0,05) 58 640 (415) 0,00 2015-03-30
ERG SA w celu umorzenia 58 225 (98) 6,72 (0,01) 58 225 (98) 0,00 2015-03-27
ERG SA w celu umorzenia 58 127 (-2 869 004) 6,71 (-0,04) 58 127 (-2 869 004) 0,00 2015-03-26
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 3 040 529 (2 979 719) 7,02 3 040 529 (2 979 719) 7,53 2014-05-19
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 60 810 7,02 (0,08) 60 810 7,53 (-0,01) 2014-05-19
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 60 810 (-2 920 387) 6,94 (0,06) 60 810 (-2 920 387) 7,54 (0,16) 2014-05-19
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 2 981 197 (32 193) 6,88 (0,08) 2 981 197 (32 193) 7,38 (0,08) 2014-04-17
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 2 949 004 (77 017) 6,80 (0,17) 2 949 004 (77 017) 7,30 (0,19) 2014-04-11
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 2 871 987 (105 000) 6,63 (0,25) 2 871 987 (105 000) 7,11 (0,26) 2012-11-14
Tajak Grzegorz 2 319 318 (2 272 932) 5,35 2 319 318 (2 272 932) 5,74 2012-11-13
Tajak Grzegorz 46 386 (-2 264 932) 5,35 (0,02) 46 386 (-2 264 932) 5,74 (0,02) 2012-11-13
Tajak Grzegorz 2 311 318 (1 615 157) 5,33 (-3,51) 2 311 318 (1 615 157) 5,72 (-3,12) 2012-06-30
ERG SA w celu umorzenia 2 927 131 (2 868 589) 6,75 2 927 131 (2 868 589) 0,00 2011-12-28
ERG SA w celu umorzenia 58 542 (540) 6,75 (0,06) 58 542 (540) 0,00 2011-12-28
ERG SA w celu umorzenia 58 002 (-2 849 129) 6,69 (-0,02) 58 002 (-2 849 129) 0,00 2011-12-28
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 2 766 987 (40 000) 6,38 (0,09) 2 766 987 (40 000) 6,85 (0,16) 2011-12-27
ERG SA w celu umorzenia 2 907 131 (-5 000) 6,71 (-0,01) 2 907 131 (-5 000) 0,00 2011-12-20
ERG SA w celu umorzenia 2 912 131 (17 000) 6,72 (0,04) 2 912 131 (17 000) 0,00 2011-12-20
ERG SA w celu umorzenia 2 895 131 (36 000) 6,68 (0,08) 2 895 131 (36 000) 0,00 2011-12-19
ERG SA w celu umorzenia 2 859 131 (17 000) 6,60 (0,04) 2 859 131 (17 000) 0,00 2011-12-16
ERG SA w celu umorzenia 2 842 131 (30 000) 6,56 (0,07) 2 842 131 (30 000) 0,00 2011-12-12
ERG SA w celu umorzenia 2 812 131 (30 000) 6,49 (0,07) 2 812 131 (30 000) 0,00 2011-12-09
ERG SA w celu umorzenia 2 782 131 (30 000) 6,42 (0,07) 2 782 131 (30 000) 0,00 2011-12-08
ERG SA w celu umorzenia 2 752 131 (30 000) 6,35 (0,07) 2 752 131 (30 000) 0,00 2011-12-07
ERG SA w celu umorzenia 2 722 131 (40 000) 6,28 (0,09) 2 722 131 (40 000) 0,00 2011-12-06
ERG SA w celu umorzenia 2 682 131 (30 000) 6,19 (0,07) 2 682 131 (30 000) 0,00 2011-12-05
ERG SA w celu umorzenia 2 652 131 (25 000) 6,12 (0,06) 2 652 131 (25 000) 0,00 2011-12-02
ERG SA w celu umorzenia 2 627 131 (40 000) 6,06 (0,09) 2 627 131 (40 000) 0,00 2011-12-01
Szewczyk Piotr 1 200 (1 176) 0,00 1 200 (1 176) 0,00 2011-11-14
Szewczyk Piotr 24 0,00 24 0,00 2011-11-14
Purgał Dariusz 8 594 541 (8 422 651) 19,84 8 594 541 (8 422 651) 21,10 (-0,18) 2011-11-14
Purgał Dariusz 171 890 (-7 765 164) 19,84 (1,52) 171 890 (-7 765 164) 21,28 (1,79) 2011-11-14
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 2 726 987 (2 077 806) 6,29 (-1,95) 2 726 987 (2 077 806) 6,69 (-1,55) 2011-11-14
Błasiak Maciej 0 (-15 000) 0,00 (-0,03) 0 (-15 000) 0,00 (-0,03) 2011-11-14
Agacki Marcin 12 563 (12 312) 0,02 12 563 (12 312) 0,03 2011-11-14
Agacki Marcin 251 0,02 251 0,03 2011-11-14
Patrowicz Mariusz poprzez Damf Invest SA 0 (-3 935 000) 0,00 (-9,08) 0 (-3 935 000) 0,00 (-9,66) 2011-09-21
Fon SE 0 (-1 967 500) 0,00 (-4,54) 0 (-1 967 500) 0,00 (-4,83) 2011-09-20
Patrowicz Mariusz poprzez Damf Invest SA 3 935 000 9,08 3 935 000 9,66 2011-08-29
Purgał Dariusz 7 937 054 (42 667) 18,32 (0,10) 7 937 054 (42 667) 19,49 (0,11) 2011-05-12
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. z o.o. 1 187 303 (-1 000 000) 2,74 (-2,31) 1 187 303 (-1 000 000) 2,91 (-2,46) 2011-03-07
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. z o.o. 2 187 303 (-163 030) 5,05 (-0,91) 2 187 303 (-163 030) 5,37 (-1,01) 2011-03-06
Fon SE porozumienie 1 967 500 4,54 1 967 500 4,83 2010-04-28
Atlantis SE porozumienie 1 967 500 4,00 1 967 500 4,00 2010-04-28
Purgał Dariusz 7 894 387 (6 312 016) 18,22 (-1,87) 7 894 387 (6 312 016) 19,38 (-0,71) 2010-04-20
Błasiak Maciej 15 000 (12 000) 0,03 15 000 (12 000) 0,03 2010-03-31
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. z o.o. 2 350 333 5,96 (0,54) 2 350 333 6,38 (0,61) 2009-11-16
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. z o.o. 2 350 333 (335 333) 5,42 (0,31) 2 350 333 (335 333) 5,77 (0,30) 2009-11-16
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. z o.o. 2 015 000 (1 687 412) 5,11 (0,95) 2 015 000 (1 687 412) 5,47 (1,31) 2009-06-03
ERG SA w celu umorzenia 2 587 131 5,97 (-0,60) 2 587 131 0,00 2009-04-02
ERG SA w celu umorzenia 2 587 131 (27 357) 6,57 (0,07) 2 587 131 (27 357) 0,00 2009-04-02
ERG SA w celu umorzenia 2 559 774 (38 444) 6,50 (0,10) 2 559 774 (38 444) 0,00 2009-04-01
ERG SA w celu umorzenia 2 521 330 (36 242) 6,40 (0,09) 2 521 330 (36 242) 0,00 2009-03-31
ERG SA w celu umorzenia 2 485 088 (29 000) 6,31 (0,08) 2 485 088 (29 000) 0,00 2009-03-26
ERG SA w celu umorzenia 2 456 088 (25 958) 6,23 (0,06) 2 456 088 (25 958) 0,00 2009-03-25
ERG SA w celu umorzenia 2 430 130 (6 256) 6,17 (0,02) 2 430 130 (6 256) 0,00 2009-03-24
ERG SA w celu umorzenia 2 423 874 (20 019) 6,15 (0,05) 2 423 874 (20 019) 0,00 2009-03-23
ERG SA w celu umorzenia 2 403 855 (19 787) 6,10 (0,05) 2 403 855 (19 787) 0,00 2009-03-20
ERG SA w celu umorzenia 2 384 068 (18 985) 6,05 (0,05) 2 384 068 (18 985) 0,00 2009-03-19
ERG SA w celu umorzenia 2 365 083 (18 600) 6,00 (0,04) 2 365 083 (18 600) 0,00 2009-03-18
ERG SA w celu umorzenia 2 346 483 (19 026) 5,96 (0,05) 2 346 483 (19 026) 0,00 2009-03-17
ERG SA w celu umorzenia 2 327 457 (18 767) 5,91 (0,05) 2 327 457 (18 767) 0,00 2009-03-16
ERG SA w celu umorzenia 2 308 690 (19 610) 5,86 (0,05) 2 308 690 (19 610) 0,00 2009-03-13
ERG SA w celu umorzenia 2 289 080 (20 207) 5,81 (0,05) 2 289 080 (20 207) 0,00 2009-03-12
ERG SA w celu umorzenia 2 268 873 (20 159) 5,76 (0,05) 2 268 873 (20 159) 0,00 2009-03-11
ERG SA w celu umorzenia 2 248 714 (20 045) 5,71 (0,05) 2 248 714 (20 045) 0,00 2009-03-10
ERG SA w celu umorzenia 2 228 669 (20 116) 5,66 (0,06) 2 228 669 (20 116) 0,00 2009-03-09
ERG SA w celu umorzenia 2 208 553 (15 181) 5,60 (0,03) 2 208 553 (15 181) 0,00 2009-03-06
ERG SA w celu umorzenia 2 193 372 (14 671) 5,57 (0,04) 2 193 372 (14 671) 0,00 2009-03-05
ERG SA w celu umorzenia 2 178 701 (14 038) 5,53 (0,04) 2 178 701 (14 068) 0,00 2009-03-04
ERG SA w celu umorzenia 2 164 663 (14 297) 5,49 (0,03) 2 164 633 (14 267) 0,00 2009-03-03
ERG SA w celu umorzenia 2 150 366 (14 895) 5,46 (0,04) 2 150 366 (14 895) 0,00 2009-03-02
ERG SA w celu umorzenia 2 135 471 (15 000) 5,42 (0,04) 2 135 471 (15 000) 0,00 2009-02-27
ERG SA w celu umorzenia 2 120 471 (15 000) 5,38 (0,04) 2 120 471 (15 000) 0,00 2009-02-26
ERG SA w celu umorzenia 2 105 471 (15 000) 5,34 (0,04) 2 105 471 (15 000) 0,00 2009-02-25
ERG SA w celu umorzenia 2 090 471 (15 707) 5,30 (0,04) 2 090 471 (15 707) 0,00 2009-02-24
ERG SA w celu umorzenia 2 074 764 (15 733) 5,26 (0,04) 2 074 764 (15 733) 0,00 2009-02-23
ERG SA w celu umorzenia 2 059 031 (15 845) 5,22 (0,04) 2 059 031 (15 845) 0,00 2009-02-20
ERG SA w celu umorzenia 2 043 186 (16 216) 5,18 (0,04) 2 043 186 (16 216) 0,00 2009-02-19
ERG SA w celu umorzenia 2 026 970 (16 005) 5,14 (0,04) 2 026 970 (16 005) 0,00 2009-02-18
ERG SA w celu umorzenia 2 010 965 (14 874) 5,10 (0,03) 2 010 965 (14 874) 0,00 2009-02-17
ERG SA w celu umorzenia 1 996 091 (15 172) 5,07 (0,04) 1 996 091 (15 172) 0,00 2009-02-16
ERG SA w celu umorzenia 1 980 919 (19 000) 5,03 (0,05) 1 980 919 (19 000) 0,00 2009-02-13
ERG SA w celu umorzenia 1 961 919 (19 599) 4,98 (0,05) 1 961 919 (19 599) 0,00 2009-02-12
ERG SA w celu umorzenia 1 942 320 (19 363) 4,93 (0,05) 1 942 320 (19 363) 0,00 2009-02-11
ERG SA w celu umorzenia 1 922 957 (19 177) 4,88 (0,05) 1 922 957 (19 177) 0,00 2009-02-10
ERG SA w celu umorzenia 1 903 780 (18 900) 4,83 (0,05) 1 903 780 (18 900) 0,00 2009-02-09
ERG SA w celu umorzenia 1 884 880 (17 639) 4,78 (0,04) 1 884 880 (17 639) 0,00 2009-02-06
ERG SA w celu umorzenia 1 867 241 (17 934) 4,74 (0,05) 1 867 241 (17 934) 0,00 2009-02-05
ERG SA w celu umorzenia 1 849 307 (18 093) 4,69 (0,04) 1 849 307 (18 093) 0,00 2009-02-04
ERG SA w celu umorzenia 1 831 214 (17 981) 4,65 (0,05) 1 831 214 (17 981) 0,00 2009-02-03
ERG SA w celu umorzenia 1 813 233 (17 354) 4,60 (0,04) 1 813 233 (17 354) 0,00 2009-02-02
ERG SA w celu umorzenia 1 795 879 (16 392) 4,56 (0,05) 1 795 879 (16 392) 0,00 2009-01-30
ERG SA w celu umorzenia 1 779 487 (16 573) 4,51 (0,04) 1 779 487 (16 573) 0,00 2009-01-29
ERG SA w celu umorzenia 1 762 914 (16 756) 4,47 (0,04) 1 762 914 (16 756) 0,00 2009-01-28
ERG SA w celu umorzenia 1 746 158 (21 484) 4,43 (0,05) 1 746 158 (21 484) 0,00 2009-01-27
ERG SA w celu umorzenia 1 724 674 (24 298) 4,38 (0,07) 1 724 674 (24 298) 0,00 2009-01-26
ERG SA w celu umorzenia 1 700 376 (24 000) 4,31 (0,06) 1 700 376 (24 000) 0,00 2009-01-23
ERG SA w celu umorzenia 1 676 376 (23 862) 4,25 (0,06) 1 676 376 (23 862) 0,00 2009-01-22
ERG SA w celu umorzenia 1 652 514 (24 077) 4,19 (0,06) 1 652 514 (24 077) 0,00 2009-01-21
ERG SA w celu umorzenia 1 628 437 (23 862) 4,13 (0,06) 1 628 437 (23 862) 0,00 2009-01-20
ERG SA w celu umorzenia 1 604 575 (23 785) 4,07 (0,06) 1 604 575 (23 785) 0,00 2009-01-19
ERG SA w celu umorzenia 1 580 790 (17 604) 4,01 (0,04) 1 580 790 (17 604) 0,00 2009-01-16
ERG SA w celu umorzenia 1 563 186 (17 101) 3,97 (0,05) 1 563 186 (17 101) 0,00 2009-01-15
ERG SA w celu umorzenia 1 546 085 (17 260) 3,92 (0,04) 1 546 085 (17 260) 0,00 2009-01-14
ERG SA w celu umorzenia 1 528 825 (19 896) 3,88 (0,05) 1 528 825 (19 896) 0,00 2009-01-13
ERG SA w celu umorzenia 1 508 929 (20 026) 3,83 (0,05) 1 508 929 (20 026) 0,00 2009-01-12
ERG SA w celu umorzenia 1 488 903 (20 268) 3,78 (0,05) 1 488 903 (20 268) 0,00 2009-01-09
ERG SA w celu umorzenia 1 468 635 (22 422) 3,73 (0,06) 1 468 635 (22 422) 0,00 2009-01-08
ERG SA w celu umorzenia 1 446 213 (22 538) 3,67 (0,06) 1 446 213 (22 538) 0,00 2009-01-07
ERG SA w celu umorzenia 1 423 675 (22 720) 3,61 (0,06) 1 423 675 (22 720) 0,00 2009-01-06
ERG SA w celu umorzenia 1 400 955 (22 714) 3,55 (0,05) 1 400 955 (22 714) 0,00 2009-01-05
ERG SA w celu umorzenia 1 378 241 (23 663) 3,50 (0,06) 1 378 241 (23 663) 0,00 2008-12-31
ERG SA w celu umorzenia 1 354 578 (23 466) 3,44 (0,06) 1 354 578 (23 466) 0,00 2008-12-30
ERG SA w celu umorzenia 1 331 112 (23 216) 3,38 (0,06) 1 331 112 (23 216) 0,00 2008-12-29
ERG SA w celu umorzenia 1 307 896 (18 308) 3,32 (0,05) 1 307 896 (18 308) 0,00 2008-12-23
ERG SA w celu umorzenia 1 289 588 (15 868) 3,27 (0,04) 1 289 588 (15 868) 0,00 2008-12-22
ERG SA w celu umorzenia 1 273 720 (16 938) 3,23 (0,04) 1 273 720 (16 938) 0,00 2008-12-19
ERG SA w celu umorzenia 1 256 782 (17 776) 3,19 (0,05) 1 256 782 (17 776) 0,00 2008-12-18
ERG SA w celu umorzenia 1 239 006 (17 697) 3,14 (0,04) 1 239 006 (17 697) 0,00 2008-12-17
ERG SA w celu umorzenia 1 221 309 (17 873) 3,10 (0,05) 1 221 309 (17 873) 0,00 2008-12-16
ERG SA w celu umorzenia 1 203 436 (25 921) 3,05 (0,06) 1 203 436 (25 921) 0,00 2008-12-15
ERG SA w celu umorzenia 1 177 515 (25 974) 2,99 (0,07) 1 177 515 (25 974) 0,00 2008-12-12
ERG SA w celu umorzenia 1 151 541 (30 876) 2,92 (0,08) 1 151 541 (30 876) 0,00 2008-12-11
ERG SA w celu umorzenia 1 120 665 (31 374) 2,84 (0,08) 1 120 665 (31 374) 0,00 2008-12-10
ERG SA w celu umorzenia 1 089 291 (28 770) 2,76 (0,07) 1 089 291 (28 770) 0,00 2008-12-09
ERG SA w celu umorzenia 1 060 521 (29 294) 2,69 (0,08) 1 060 521 (29 294) 0,00 2008-12-08
ERG SA w celu umorzenia 1 031 227 (29 464) 2,61 (0,07) 1 031 227 (29 464) 0,00 2008-12-05
ERG SA w celu umorzenia 1 001 763 (28 181) 2,54 (0,07) 1 001 763 (28 181) 0,00 2008-12-04
ERG SA w celu umorzenia 973 582 (28 184) 2,47 (0,07) 973 582 (28 184) 0,00 2008-12-03
ERG SA w celu umorzenia 945 398 (28 636) 2,40 (0,08) 945 398 (28 636) 0,00 2008-12-02
ERG SA w celu umorzenia 916 762 (28 739) 2,32 (0,07) 916 762 (28 739) 0,00 2008-12-01
ERG SA w celu umorzenia 888 023 (27 670) 2,25 (0,07) 888 023 (27 670) 0,00 2008-11-28
ERG SA w celu umorzenia 860 353 (29 439) 2,18 (0,07) 860 353 (29 439) 0,00 2008-11-27
ERG SA w celu umorzenia 830 914 (19 660) 2,11 (0,05) 830 914 (19 660) 0,00 2008-11-26
ERG SA w celu umorzenia 811 254 (26 023) 2,06 (0,07) 811 254 (26 023) 0,00 2008-11-25
ERG SA w celu umorzenia 785 231 (34 251) 1,99 (0,09) 785 231 (34 251) 0,00 2008-11-24
ERG SA w celu umorzenia 750 980 (35 000) 1,90 (0,09) 750 980 (35 000) 0,00 2008-11-21
ERG SA w celu umorzenia 715 980 (34 038) 1,81 (0,08) 715 980 (34 038) 0,00 2008-11-20
ERG SA w celu umorzenia 681 942 (34 133) 1,73 (0,09) 681 942 (34 133) 0,00 2008-11-19
ERG SA w celu umorzenia 647 809 (33 387) 1,64 (0,08) 647 809 (33 387) 0,00 2008-11-18
ERG SA w celu umorzenia 614 422 (27 171) 1,56 (0,07) 614 422 (27 171) 0,00 2008-11-17
ERG SA w celu umorzenia 587 251 (27 239) 1,49 (0,07) 587 251 (27 239) 0,00 2008-11-14
ERG SA w celu umorzenia 560 012 (13 191) 1,42 (0,04) 560 012 (13 191) 0,00 2008-11-13
ERG SA w celu umorzenia 546 821 (21 316) 1,38 (0,05) 546 821 (21 316) 0,00 2008-11-12
ERG SA w celu umorzenia 525 505 (5 299) 1,33 (0,01) 525 505 (5 299) 0,00 2008-11-10
ERG SA w celu umorzenia 520 206 (18 855) 1,32 (0,05) 520 206 (18 855) 0,00 2008-11-07
ERG SA w celu umorzenia 501 351 (12 297) 1,27 (0,03) 501 351 (12 297) 0,00 2008-11-06
ERG SA w celu umorzenia 489 054 (18 083) 1,24 (0,05) 489 054 (18 083) 0,00 2008-11-05
ERG SA w celu umorzenia 470 971 (16 324) 1,19 (0,04) 470 971 (16 324) 0,00 2008-11-04
ERG SA w celu umorzenia 454 647 (23 169) 1,15 (0,06) 454 647 (23 169) 0,00 2008-11-03
ERG SA w celu umorzenia 431 478 (16 329) 1,09 (0,04) 431 478 (16 329) 0,00 2008-10-31
ERG SA w celu umorzenia 415 149 (17 838) 1,05 (0,05) 415 149 (17 838) 0,00 2008-10-30
ERG SA w celu umorzenia 397 311 (22 647) 1,00 (0,05) 397 311 (22 647) 0,00 2008-10-29
ERG SA w celu umorzenia 374 664 (22 739) 0,95 (0,06) 374 664 (22 739) 0,00 2008-10-28
ERG SA w celu umorzenia 351 925 (19 925) 0,89 (0,05) 351 925 (19 925) 0,00 2008-10-27
ERG SA w celu umorzenia 332 000 (18 217) 0,84 (0,05) 332 000 (18 217) 0,00 2008-10-24
ERG SA w celu umorzenia 313 783 (17 434) 0,79 (0,04) 313 783 (17 434) 0,00 2008-10-23
ERG SA w celu umorzenia 296 349 (18 677) 0,75 (0,05) 296 349 (18 677) 0,00 2008-10-22
ERG SA w celu umorzenia 277 672 (19 550) 0,70 (0,05) 277 672 (19 550) 0,00 2008-10-21
ERG SA w celu umorzenia 258 122 (15 050) 0,65 (0,04) 258 122 (15 050) 0,00 2008-10-20
ERG SA w celu umorzenia 243 072 (17 710) 0,61 (0,04) 243 072 (17 710) 0,00 2008-10-17
ERG SA w celu umorzenia 225 362 (17 800) 0,57 (0,05) 225 362 (17 800) 0,00 2008-10-16
ERG SA w celu umorzenia 207 562 (18 415) 0,52 (0,04) 207 562 (18 415) 0,00 2008-10-15
ERG SA w celu umorzenia 189 147 (18 242) 0,48 (0,05) 189 147 (18 242) 0,00 2008-10-14
ERG SA w celu umorzenia 170 905 (18 824) 0,43 (0,05) 170 905 (18 824) 0,00 2008-10-13
ERG SA w celu umorzenia 152 081 (18 312) 0,38 (0,05) 152 081 (18 312) 0,00 2008-10-10
ERG SA w celu umorzenia 133 769 (18 368) 0,33 (0,04) 133 769 (18 368) 0,00 2008-10-09
ERG SA w celu umorzenia 115 401 (11 524) 0,29 (0,03) 115 401 (11 524) 0,00 2008-10-08
ERG SA w celu umorzenia 103 877 (16 717) 0,26 (0,04) 103 877 (16 717) 0,00 2008-10-07
ERG SA w celu umorzenia 87 160 (17 482) 0,22 (0,05) 87 160 (17 482) 0,00 2008-10-06
ERG SA w celu umorzenia 69 678 (12 827) 0,17 (0,03) 69 678 (12 827) 0,00 2008-10-03
ERG SA w celu umorzenia 56 851 (18 275) 0,14 (0,05) 56 851 (18 275) 0,00 2008-10-02
ERG SA w celu umorzenia 38 576 (17 800) 0,09 (0,04) 38 576 (17 800) 0,00 2008-10-01
ERG SA w celu umorzenia 20 776 (8 996) 0,05 (0,03) 20 776 (8 996) 0,00 2008-09-30
ERG SA w celu umorzenia 11 780 0,02 11 780 0,00 2008-09-29
Mura Grzegorz 8 000 (6 400) 0,00 (-0,02) 8 000 (6 400) 0,00 (-0,02) 2008-08-12
Kołosowska Aneta 25 (20) 0,00 25 (20) 0,00 2008-08-12
Mura Grzegorz 1 600 (-6 400) 0,02 1 600 (-6 400) 0,02 2008-05-13
Mura Grzegorz 8 000 0,02 8 000 0,02 2008-05-13
Kołosowska Aneta 5 (-20) 0,00 5 (-20) 0,00 2008-05-13
Kołosowska Aneta 25 (15) 0,00 25 (15) 0,00 2008-05-13
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 649 181 (-2 596 724) 8,24 649 181 (-2 596 724) 8,24 2008-05-13
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 3 245 905 8,24 (0,75) 3 245 905 8,24 (0,27) 2008-05-13
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 3 245 905 (2 512 163) 7,49 (-1,82) 3 245 905 (2 512 163) 7,97 (-1,34) 2008-05-13
Purgał Dariusz 1 582 371 (-6 329 484) 20,09 1 582 371 (-6 329 484) 20,09 2008-05-07
Purgał Dariusz 7 911 855 20,09 (1,82) 7 911 855 20,09 (0,66) 2008-05-07
Purgał Dariusz 7 911 855 (6 339 876) 18,27 (-1,69) 7 911 855 (6 339 876) 19,43 (-0,53) 2008-05-07
Purgał Dariusz 1 571 979 (115 079) 19,96 (1,46) 1 571 979 (115 079) 19,96 (1,46) 2008-05-06
Tajak Grzegorz 696 161 (-2 784 644) 8,84 696 161 (-2 784 644) 8,84 2008-04-17
Tajak Grzegorz 3 480 805 8,84 (0,81) 3 480 805 8,84 (0,30) 2008-04-17
Tajak Grzegorz 3 480 805 (2 980 805) 8,03 (1,68) 3 480 805 (2 980 805) 8,54 (2,19) 2008-04-17
Boszko Bartosz wraz z Łukaszem Ochman 327 588 (-224 440) 4,16 (-2,85) 327 588 (-224 440) 4,16 (-2,85) 2008-04-10
Tajak Grzegorz 500 000 (250 000) 6,35 500 000 (250 000) 6,35 2008-03-31
Purgał Dariusz 1 456 900 (728 450) 18,50 1 456 900 (728 450) 18,50 2008-03-31
Kołosowska Aneta 10 (5) 0,00 10 (5) 0,00 2008-03-31
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 733 742 (366 871) 9,31 733 742 (366 871) 9,31 2008-03-31
Boszko Bartosz wraz z Łukaszem Ochman 552 028 (276 014) 7,01 552 028 (276 014) 7,01 2008-03-31
Tajak Grzegorz 250 000 (37 477) 6,35 (0,96) 250 000 (37 477) 6,35 (0,96) 2008-02-29
Boszko Bartosz wraz z Łukaszem Ochman 276 014 7,01 276 014 7,01 2008-02-15
Błasiak Maciej 3 000 (-12 000) 0,03 (0,03) 3 000 (-12 000) 0,03 (0,03) 2008-02-12
Błasiak Maciej 15 000 0,00 15 000 0,00 2008-02-12
Dutkiewicz Ewa 168 080 (-52 024) 4,26 (-1,33) 168 080 (-52 024) 4,26 (-1,33) 2007-10-01
Kołosowska Aneta 5 0,00 5 0,00 2007-09-30
Moska Krzysztof 175 706 (-24 294) 4,46 (-0,61) 175 706 (-24 294) 4,46 (-0,61) 2007-08-16
Moska Krzysztof 200 000 (-189 000) 5,07 (-4,81) 200 000 (-189 000) 5,07 (-4,81) 2007-08-13
Lenartowski Jarosław 156 000 3,96 156 000 3,96 2007-05-25
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 366 871 (-345 000) 9,31 (-8,77) 366 871 (-345 000) 9,31 (-8,77) 2007-05-25
Moska Krzysztof 389 000 9,88 389 000 9,88 2007-05-24
Tajak Grzegorz 212 523 5,39 212 523 5,39 2007-01-16
Dutkiewicz Ewa 220 104 5,59 220 104 5,59 2006-12-11
Purgał Dariusz 728 450 (6 000) 18,50 (0,15) 728 450 (6 000) 18,50 (0,15) 2006-11-14
Purgał Dariusz 722 450 (6 500) 18,35 (0,17) 722 450 (6 500) 18,35 (0,17) 2006-10-04
Opera TFI SA 162 124 (-54 249) 4,11 (-1,38) 162 124 (-54 249) 4,11 (-1,38) 2006-09-29
Purgał Dariusz 715 950 (504) 18,18 (0,01) 715 950 (504) 18,18 (0,01) 2006-06-30
Opera TFI SA 216 373 5,49 216 373 5,49 2006-04-10
Purgał Dariusz 715 446 (1 000) 18,17 (-15,26) 715 446 (1 000) 18,17 (-15,26) 2006-03-20
Lenartowski Jarosław 156 000 (-44 000) 3,96 (-5,39) 156 000 (-44 000) 3,96 (-5,39) 2005-05-25
Purgał Dariusz 714 446 33,43 (15,29) 714 446 33,43 (15,29) 2004-12-31
Purgał Dariusz 714 446 18,14 714 446 18,14 2004-12-31
Lenartowski Jarosław 200 000 9,35 (4,28) 200 000 9,35 (4,28) 2004-12-31
Lenartowski Jarosław 200 000 5,07 200 000 5,07 2004-12-31
Kuskowska Teresa 128 476 6,01 (2,75) 128 476 6,01 (2,75) 2004-12-31
Kuskowska Teresa 128 476 3,26 128 476 3,26 2004-12-31
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 711 871 18,08 (-15,23) 711 871 18,08 (-15,23) 2004-12-31
Koczur-Purgał Anna z Metalskład sp. z o.o. 711 871 33,31 711 871 33,31 2004-12-31
Hetmianiuk Wojciech 128 476 6,01 (2,75) 128 476 6,01 (2,75) 2004-12-31
Hetmianiuk Wojciech 128 476 3,26 128 476 3,26 2004-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-04-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2017-04-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2016-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2016-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2014-07-29 Split 50:1
2008-07-01 Split 1:5
2007-05-18 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.