REKLAMA
PIT 2023

ERG: wyniki finansowe

2023-11-15 07:48
publikacja
2023-11-15 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_ERG_SA_za_3_kw.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SF_za_3_kw.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 74 387 95 137 16 251 20 294
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 005 3 888 875 829
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 416 3 286 746 701
IV. Zysk (strata) netto 3 131 2 628 684 561
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 516 2 579 1 205 550
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 576 -16 818 563 -3 587
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 189 10 614 -1 571 2 264
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 903 -3 625 197 -773
IX. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,23 3,53 0,92 0,75
X. Aktywa, razem 76 461 81 077 16 494 17 288
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 080 18 523 3 685 3 950
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 980 22 064 3 879 4 705
XIII. Kapitał własny 41 401 40 490 8 931 8 633
XIV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 779 3 736
XV. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) 150 297 131 797 131 797 131 797
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 55,94 54,41 12,00 11,60
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF ERG SA za 3 kw.2023.pdfSF ERG SA za 3 kw.2023.pdf Skrócone SF za 3 kw.2023r
Informacja dodatkowa do SF za 3 kw.2023.pdfInformacja dodatkowa do SF za 3 kw.2023.pdf Informacja dodatkowa do SF za 3 kw.2023r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2023-11-15 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki