3,1550 zł
-0,16% -0,0050 zł
Eko Export SA (EEX)

Komunikaty spółki - EKOEXPORT

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O – aktualizacja.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Wstępne przychody za I półrocze 2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2021 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
Otrzymanie zamówień od Koncernu Schlumberger na dostawy mikrosfery.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
Zawarcie umowy factoringowej.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.
Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
Podpisanie Umowy Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export Polska.
Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2021.
EKOEXPORT -0,16% 3,15
2021-07-26 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.