3,6900 zł
1,37% 0,0500 zł
Eko Export SA (EEX)

Komunikaty spółki - EKOEXPORT

Wstępne przychody za I półrocze 2020 r.
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
Wyniki finansowe
Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2019 rok.
Wyniki finansowe
Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.
Wyniki finansowe
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 – uzupełnienie.
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego
Wyniki finansowe
Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Eko Export S.A.
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
EKOEXPORT 1,37% 3,69
2020-07-10 16:49:37

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.