5,6100 zł
-4,75% -0,2800 zł
Eko Export SA (EEX)

Komunikaty spółki - EKOEXPORT

Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. – uzupełnienie raportu.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.
Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A.
Wyniki finansowe
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
Wyniki finansowe
Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.