5,2300 zł
5,44% 0,2700 zł
Eko Export SA (EEX)

Komunikaty spółki - EKOEXPORT

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Odpis na utratę wartości udziałów w spółce OMEGA Minerals Trading and Investment.
Wybór biegłego rewidenta.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 10.04.2019r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2019r.
Wstępne przychody za I kwartał 2019 r.
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
Proponowana zmiana statutu Emitenta.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 10 kwietnia 2019 r.
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki EKO EXPORT SA.
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Eko Export S.A.
Strategiczne partnerstwo w Kazachstanie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.