3,3900 zł
-3,69% -0,1300 zł
Eko Export SA (EEX)

Komunikaty spółki - EKOEXPORT

Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 na rynek Europy Zachodniej i USA.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
Wstępne przychody za III kwartał 2020 roku.
Wyniki finansowe
Podpisanie porozumienia do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.
Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Eko Export S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 15.07.2020 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.07.2020r.
Podpisanie znaczącej umowy.
Wstępne przychody za I półrocze 2020 r.
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
Wyniki finansowe
Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2019 rok.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.