3,1650 zł
-1,40% -0,0450 zł
Eko Export SA (EEX)

Akcjonariat - EKOEXPORT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 41 618 363,73 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 13 149 562 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 689 644
Liczba głosów na WZA: 15 447 062 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,06%
Kapitał akcyjny: 1 314 956,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 984 144
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bokun Agnieszka NWZ 1 560 077 (11,86%) 2 547 577 (16,49%) 2019-04-10 -
Bokun Zbigniew NWZ 1 409 545 (10,72%) 2 212 045 (14,32%) 2019-04-10 -
DAZI Investment SA NWZ 720 022 (5,48%) 1 224 522 (7,93%) 2017-12-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria J - subskrypcja prywatna 495 000
49 500,00
0,10 0,10 10 405 000
1 040 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-21 5 025 000
502 500,00
0,10 0,10 5 025 000
502 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-18
seria B - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 03.07.2008 2008-06-25 900 000
0,10 5 925 000
592 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria C - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 03.07.2008 2008-06-25 250 000
0,10 6 175 000
617 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria D - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 03.07.2008 2008-06-25 150 000
0,10 6 325 000
632 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria E zamiana 2512500 serii A 2008-11-06 2 512 500
0,10 6 325 000
632 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria F - subskrypcja prywatna 2008-12-30 100 000
0,10 6 425 000
642 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria G - subskrypcja prywatna 2010-04-08 1 000 000
3 000 000,00
0,10 3,00 7 425 000
742 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-07
2010-07-15
2010-12-28
seria H - prawo poboru 5:1 2010-05-07 1 485 000
4 752 000,00
0,10 3,20 8 910 000
891 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-18
2010-09-28
2010-12-28
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-05-27 1 000 000
7 200 000,00
0,10 7,20 9 910 000
991 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-21
2011-07-21
seria K - subskrypcja prywatna 2013-10-09 572 500
23 129 000,00
0,10 40,40 10 977 500
1 097 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-14
2014-01-21
seria L - subskrypcja prywatna 2016-04-01 350 000
3 850 000,00
0,10 11,00 11 327 500
1 132 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-30
seria Ł - subskrypcja prywatna 2017-07-13 645 870
7 085 193,90
0,10 10,97 11 973 370
1 197 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-19
seria M - subskrypcja prywatna 2017-09-26 203 692
2 525 780,80
0,10 12,40 12 177 062
1 217 706,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-27
2017-12-06
seria N - subskrypcja prywatna 2019-01-11 972 500
2 907 775,00
0,10 2,99 13 149 562
1 314 956,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-07
seria O - kapitał docelowy 2021-07-06 800 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA portfele 213 715 (-176 014) 1,76 (-1,44) 213 715 (-176 014) 1,48 (-1,21) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 389 729 (-209 890) 3,20 (-2,56) 389 729 (-209 890) 2,69 (-1,95) 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 156 574 1,29 156 574 1,08 2017-12-31
Aegon OFE portfel 398 000 (-99 999 601 999) 3,27 (-9996,72) 398 000 (-311 927) 2,75 (-2,15) 2017-12-31
DAZI Investment SA NWZ 720 022 (148 290) 5,91 (0,71) 1 224 522 (148 290) 8,46 (0,30) 2017-12-18
Bokun Agnieszka NWZ 1 290 577 10,60 (0,79) 2 278 077 15,74 (0,99) 2017-12-18
Bokun Agnieszka NWZ 1 290 577 (82 500) 9,81 (-0,28) 2 278 077 (82 500) 14,75 (-0,64) 2017-12-18
Aegon OFE 99 999 999 999 (99 998 692 999) 9999,99 (9988,45) 709 927 (-597 073) 4,90 (-4,69) 2017-10-30
Bokun Agnieszka 1 208 077 10,09 (0,17) 2 195 577 15,39 (0,22) 2017-09-18
Bokun Agnieszka 1 208 077 (215 290) 9,92 (1,16) 2 195 577 (215 290) 15,17 (0,64) 2017-09-18
Bokun Agnieszka 992 787 8,76 (0,47) 1 980 287 14,53 (0,65) 2017-06-29
Bokun Agnieszka 992 787 (-67 500) 8,29 (-1,36) 1 980 287 (-67 500) 13,88 (-1,66) 2017-06-29
Sidzina-Bokun Jolanta 149 429 (-991 645) 1,32 (-9,07) 152 429 (-1 794 145) 1,12 (-13,65) 2017-06-12
Bokun Zbigniew 991 645 8,14 (0,60) 1 794 145 12,40 (0,79) 2017-06-12
Bokun Zbigniew 991 645 7,54 (-1,21) 1 794 145 11,61 (-1,56) 2017-06-12
Bokun Zbigniew 991 645 8,75 (0,47) 1 794 145 13,17 (0,60) 2017-06-12
Bokun Zbigniew 991 645 8,28 1 794 145 12,57 2017-06-12
Aegon OFE portfel 1 307 000 11,54 (0,62) 1 307 000 9,59 (0,43) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 1 307 000 10,92 (0,19) 1 307 000 9,16 (0,13) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 1 307 000 (350 387) 10,73 (2,02) 1 307 000 (350 387) 9,03 (1,83) 2016-12-31
Eko Export SA 0 0,00 0 0,00 2016-03-14
Eko Export SA 0 (-61 979) 0,00 (-0,56) 0 (-61 979) 0,00 2016-03-14
Eko Export SA 61 979 (-577) 0,56 61 979 (-577) 0,00 2015-12-17
Eko Export SA 62 556 (-37 444) 0,56 (-0,35) 62 556 (-37 444) 0,00 2015-12-14
Sidzina-Bokun Jolanta 1 141 074 10,39 (0,32) 1 946 574 14,77 (0,48) 2015-11-26
Sidzina-Bokun Jolanta 1 141 074 (-57 957) 10,07 (-0,85) 1 946 574 (-57 957) 14,29 (-0,92) 2015-11-26
DAZI Investment SA 571 732 5,20 (0,15) 1 076 232 8,16 (0,26) 2015-11-26
DAZI Investment SA 571 732 5,05 (0,27) 1 076 232 7,90 (0,36) 2015-11-26
DAZI Investment SA 571 732 4,78 (0,08) 1 076 232 7,54 (0,10) 2015-11-26
DAZI Investment SA 571 732 (-57 957) 4,70 (-1,03) 1 076 232 (-57 957) 7,44 (-1,16) 2015-11-26
Bokun Agnieszka 1 060 287 9,65 (0,29) 2 047 787 15,54 (0,51) 2015-11-26
Bokun Agnieszka 1 060 287 (-57 957) 9,36 (-0,82) 2 047 787 (-57 957) 15,03 (-0,95) 2015-11-26
Sidzina-Bokun Jolanta 1 199 031 (-64 500) 10,92 (-0,59) 2 004 531 (-64 500) 15,21 (-0,59) 2015-03-04
DAZI Investment SA 629 689 (-64 500) 5,73 (-0,59) 1 134 189 (-64 500) 8,60 (-0,55) 2015-03-04
Bokun Agnieszka 1 118 244 (-64 500) 10,18 (-0,59) 2 105 744 (-64 500) 15,98 (-0,60) 2015-03-04
Eko Export SA 100 000 (-36 200) 0,91 (-0,33) 100 000 (-36 200) 0,00 2014-11-14
Eko Export SA 136 200 (-25 000) 1,24 (-0,22) 136 200 (-25 000) 0,00 2014-09-18
Eko Export SA 161 200 (-25 000) 1,46 (-0,23) 161 200 (-25 000) 0,00 2014-09-15
Sidzina-Bokun Jolanta 1 263 531 (-16 650) 11,51 (-0,15) 2 069 031 (-16 650) 15,80 (-0,21) 2014-09-04
Eko Export SA 186 200 (-43 200) 1,69 (-0,39) 186 200 (-43 200) 0,00 2014-09-04
DAZI Investment SA 694 189 (-16 700) 6,32 (-0,15) 1 198 689 (-16 700) 9,15 (-0,18) 2014-09-04
Bokun Agnieszka 1 182 744 (-16 650) 10,77 (-0,15) 2 170 244 (-16 650) 16,58 (-0,21) 2014-09-04
Eko Export SA 229 400 (-23 800) 2,08 (-0,22) 229 400 (-23 800) 0,00 2014-05-22
Sidzina-Bokun Jolanta 1 280 181 (23 785) 11,66 (0,22) 2 085 681 (23 785) 16,01 (0,17) 2014-05-19
Dziedzic Jacek 193 788 1,76 (0,76) 193 788 1,48 (0,48) 2014-05-19
Dziedzic Jacek 193 788 (3 066) 1,00 (-0,73) 193 788 (3 066) 1,00 (-0,46) 2014-05-19
DAZI Investment SA 710 889 (23 785) 6,47 (0,22) 1 215 389 (23 785) 9,33 (0,18) 2014-05-19
Bokun Agnieszka 1 199 394 (23 785) 10,92 (0,22) 2 186 894 (23 785) 16,79 (0,17) 2014-05-19
Eko Export SA 253 200 (-6 800) 2,30 (-0,06) 253 200 (-6 800) 0,00 2014-01-23
Eko Export SA 260 000 2,36 (2,36) 260 000 0,00 2014-01-03
Sidzina-Bokun Jolanta 1 256 396 (-34 285) 11,44 (-0,31) 2 061 896 (-34 285) 15,84 (0,31) 2013-12-30
Dziedzic Jacek 190 722 (-5 019) 1,73 (-0,05) 190 722 (-5 019) 1,46 (0,01) 2013-12-30
DAZI Investment SA 687 104 (-34 285) 6,25 (-0,32) 1 191 604 (-34 285) 9,15 (0,07) 2013-12-30
Bokun Agnieszka 1 175 609 (-34 285) 10,70 (-0,32) 2 163 109 (-34 285) 16,62 (0,34) 2013-12-30
Sidzina-Bokun Jolanta 1 290 681 11,75 2 096 181 15,53 (-0,26) 2013-11-28
Sidzina-Bokun Jolanta 1 290 681 (-2 000) 11,75 (-0,67) 2 096 181 (-2 000) 15,79 (-0,45) 2013-11-28
Dziedzic Jacek 195 741 1,78 195 741 1,45 (-0,02) 2013-11-28
Dziedzic Jacek 195 741 (-800) 1,78 (-0,10) 195 741 (-800) 1,47 (-0,05) 2013-11-28
DAZI Investment SA 721 389 6,57 1 225 889 9,08 (-0,15) 2013-11-28
DAZI Investment SA 721 389 (-2 000) 6,57 (-0,38) 1 225 889 (-2 000) 9,23 (-0,27) 2013-11-28
Bokun Agnieszka 1 209 894 11,02 2 197 394 16,28 (-0,27) 2013-11-28
Bokun Agnieszka 1 209 894 (-2 000) 11,02 (-0,62) 2 197 394 (-2 000) 16,55 (-0,47) 2013-11-28
Aegon OFE 956 613 8,71 (0,26) 956 613 7,20 (0,18) 2013-11-20
Aegon OFE 956 613 8,45 (-0,26) 956 613 7,02 (-0,07) 2013-11-20
Aegon OFE 956 613 (300 000) 8,71 (2,40) 956 613 (300 000) 7,09 (2,01) 2013-11-20
TFI PZU SA 599 619 (-336 990) 5,76 (-3,24) 599 619 (-336 990) 4,64 (-2,64) 2013-09-13
Aegon OFE 656 613 6,31 (0,33) 656 613 5,08 (0,22) 2013-09-10
Aegon OFE 656 613 5,98 656 613 4,86 2013-09-10
Eko Export SA zakup akcji własnych 0 (-2 000) 0,00 (-0,01) 0 (-2 000) 0,00 2013-03-04
Sidzina-Bokun Jolanta 1 292 681 12,42 (0,65) 2 098 181 16,24 (0,69) 2013-02-13
Sidzina-Bokun Jolanta 1 292 681 (-60 000) 11,77 (-1,23) 2 098 181 (-60 000) 15,55 (-1,15) 2013-02-13
Dziedzic Jacek 196 541 1,88 (0,09) 196 541 1,52 (0,07) 2013-02-13
Dziedzic Jacek 196 541 (-8 784) 1,79 (-0,18) 196 541 (-8 784) 1,45 (-0,14) 2013-02-13
DAZI Investment SA 723 389 6,95 (0,37) 1 227 889 9,50 (0,40) 2013-02-13
DAZI Investment SA 723 389 (-60 000) 6,58 (-0,94) 1 227 889 (-60 000) 9,10 (-0,91) 2013-02-13
Bokun Agnieszka 1 211 894 11,64 (0,61) 2 199 394 17,02 (0,72) 2013-02-13
Bokun Agnieszka 1 211 894 (-60 000) 11,03 (-1,19) 2 199 394 (-60 000) 16,30 (-1,19) 2013-02-13
Sidzina-Bokun Jolanta 1 352 681 (29 533) 13,00 (0,29) 2 158 181 (29 533) 16,70 (0,15) 2013-01-31
Eko Export SA zakup akcji własnych 2 000 (-59 066) 0,01 (-0,57) 2 000 (-59 066) 0,00 2013-01-31
Bokun Agnieszka 1 271 894 (29 533) 12,22 (0,29) 2 259 394 (29 533) 17,49 (0,15) 2013-01-31
TFI PZU SA 936 609 9,00 936 609 7,28 2013-01-01
PZU Asset Management SA 0 (-658 003) 0,00 (-6,32) 0 (-658 003) 0,00 (-5,09) 2013-01-01
Sidzina-Bokun Jolanta 1 323 148 (-20 000) 12,71 (-0,19) 2 128 648 (-20 000) 16,55 (-0,16) 2012-12-20
Dziedzic Jacek 205 325 (17 545) 1,97 (0,17) 205 325 (17 545) 1,59 (0,14) 2012-12-20
DAZI Investment SA 783 389 (-20 000) 7,52 (-0,20) 1 287 889 (-20 000) 10,01 (-0,14) 2012-12-20
Bokun Agnieszka 1 242 361 (-20 000) 11,93 (-0,20) 2 229 861 (-20 000) 17,34 (-0,15) 2012-12-20
Sidzina-Bokun Jolanta 1 343 148 (18 750) 12,90 (0,18) 2 148 648 (18 750) 16,71 (0,23) 2012-12-10
Eko Export SA zakup akcji własnych 61 066 (-38 611) 0,58 (-0,37) 61 066 (-38 611) 0,00 2012-12-10
Bokun Agnieszka 1 262 361 (19 861) 12,13 (-1,81) 2 249 861 (19 861) 17,49 (-2,03) 2012-12-10
Sokołowski Adam 430 633 (-2 237) 4,13 (-0,03) 645 633 (-2 237) 5,03 (-0,02) 2012-07-19
Sokołowski Adam 432 870 (-99 328) 4,16 (-1,81) 647 870 (-99 328) 5,05 (-1,49) 2012-07-18
Eko Export SA zakup akcji własnych 99 677 (61 066) 0,95 (0,58) 99 677 (61 066) 0,00 2012-07-16
DAZI Investment SA 803 389 (-38 611) 7,72 (-0,37) 1 307 889 (-38 611) 10,15 (-0,27) 2012-03-31
Dziedzic Jacek 187 780 (-20 545) 1,80 (-0,20) 187 780 (-20 545) 1,45 (-0,16) 2012-01-27
Dziedzic Jacek 208 325 (-104 175) 2,00 (-1,50) 208 325 (-104 175) 1,61 (-1,12) 2012-01-27
Eko Export SA zakup akcji własnych 38 611 0,37 38 611 0,00 2011-12-27
PZU Asset Management SA 658 003 6,32 (-0,31) 658 003 5,09 (-0,20) 2011-07-21
PZU Asset Management SA 658 003 (45 060) 6,63 (0,45) 658 003 (45 060) 5,29 (0,36) 2011-07-21
PZU Asset Management SA 612 943 (39 479) 6,18 (-0,25) 612 943 (39 479) 4,93 (-0,09) 2011-06-21
Dziedzic Jacek 312 500 3,50 (0,35) 312 500 2,73 (0,22) 2011-05-10
Dziedzic Jacek 312 500 3,15 (0,15) 312 500 2,51 (0,10) 2011-05-10
Dziedzic Jacek 312 500 3,00 312 500 2,41 2011-05-10
PZU Asset Management SA 573 464 6,43 (0,65) 573 464 5,02 (0,41) 2010-11-22
PZU Asset Management SA 573 464 5,78 573 464 4,61 2010-11-22
Sokołowski Adam 532 198 5,97 (0,60) 747 198 6,54 (0,53) 2010-11-10
Sokołowski Adam 532 198 5,37 (0,26) 747 198 6,01 (0,23) 2010-11-10
Sokołowski Adam 532 198 (-366 666) 5,11 (-8,88) 747 198 (-366 666) 5,78 (-6,68) 2010-11-10
Sidzina-Bokun Jolanta 1 324 398 12,72 (-2,14) 2 129 898 16,48 (-2,16) 2010-10-25
Sidzina-Bokun Jolanta 1 324 398 14,86 (1,50) 2 129 898 18,64 (1,50) 2010-10-25
Sidzina-Bokun Jolanta 1 324 398 (-100 000) 13,36 (-2,62) 2 129 898 (-100 000) 17,14 (-2,38) 2010-10-25
DAZI Investment SA 842 000 8,09 (-1,36) 1 346 500 10,42 (-1,36) 2010-10-25
DAZI Investment SA 842 000 9,45 (0,96) 1 346 500 11,78 (0,95) 2010-10-25
DAZI Investment SA 842 000 (-80 000) 8,49 (-5,86) 1 346 500 (-80 000) 10,83 (-5,13) 2010-10-25
Bokun Agnieszka 1 242 500 13,94 (1,41) 2 230 000 19,52 (1,57) 2010-10-25
Bokun Agnieszka 1 242 500 12,53 (0,59) 2 230 000 17,95 (0,69) 2010-10-25
Bokun Agnieszka 1 242 500 (-70 000) 11,94 (-5,73) 2 230 000 (-70 000) 17,26 (-5,88) 2010-10-25
Sidzina-Bokun Jolanta 1 424 398 (60 779) 15,98 (-5,24) 2 229 898 (60 779) 19,52 (-4,74) 2010-09-28
Sokołowski Adam 898 864 13,99 (1,89) 1 113 864 12,46 (1,26) 2010-05-11
Sokołowski Adam 898 864 12,10 (2,02) 1 113 864 11,20 (1,45) 2010-05-11
Sokołowski Adam 898 864 (366 666) 10,08 (1,80) 1 113 864 (366 666) 9,75 (1,39) 2010-05-11
Sokołowski Adam 532 198 8,28 747 198 8,36 2010-01-20
DAZI Investment SA 922 000 14,35 (1,94) 1 426 500 15,96 (1,61) 2010-01-20
DAZI Investment SA 922 000 12,41 (2,07) 1 426 500 14,35 (1,87) 2010-01-20
DAZI Investment SA 922 000 (-215 000) 10,34 (-7,35) 1 426 500 (-430 000) 12,48 (-8,29) 2010-01-20
Sidzina-Bokun Jolanta 1 363 619 21,22 (2,86) 2 169 119 24,26 (2,44) 2010-01-15
Sidzina-Bokun Jolanta 1 363 619 18,36 (3,06) 2 169 119 21,82 (2,84) 2010-01-15
Sidzina-Bokun Jolanta 1 363 619 (36 904) 15,30 (-5,34) 2 169 119 (36 904) 18,98 (-4,87) 2010-01-15
Sidzina-Bokun Jolanta 1 326 715 (96 715) 20,64 (1,50) 2 132 215 (139 715) 23,85 (1,56) 2010-01-12
DAZI Investment SA 1 137 000 (-43 000) 17,69 (-0,67) 1 856 500 (-86 000) 20,77 (-0,96) 2010-01-08
Nexity Global SA 0 (-895 000) 0,00 (-13,93) 0 (-895 000) 0,00 (-10,01) 2009-09-15
Nexity Global SA 895 000 (-398 000) 13,93 (-6,19) 895 000 (-398 000) 10,01 (-4,45) 2009-09-13
Sidzina-Bokun Jolanta 1 230 000 19,14 1 992 500 22,29 2009-07-14
Sidzina-Bokun Jolanta 1 230 000 19,14 1 992 500 22,29 2009-07-14
Nexity Global SA 1 293 000 20,12 1 293 000 14,46 2009-07-14
Nexity Global SA 1 293 000 20,12 1 293 000 14,46 2009-07-14
Nexity Global SA 1 293 000 20,12 1 293 000 14,46 2009-07-14
DAZI Investment SA 1 180 000 18,36 1 942 500 21,73 2009-07-14
DAZI Investment SA 1 180 000 18,36 1 942 500 21,73 2009-07-14
Bokun Agnieszka 1 312 500 17,67 (2,94) 2 300 000 23,14 (3,01) 2009-07-14
Bokun Agnieszka 1 312 500 14,73 (-5,69) 2 300 000 20,13 (-5,60) 2009-07-14
Bokun Agnieszka 1 312 500 20,42 2 300 000 25,73 2009-07-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2014-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2012-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2010-06-07 Prawo poboru 5:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.