1,8700 zł
-8,33% -0,1700 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Akcjonariat - CORMAY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 163 357 715,52 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 84 205 008 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 882 262
Liczba głosów na WZA: 84 205 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,86%
Kapitał akcyjny: 84 205 008,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 882 262
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 81,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 15 882 262 (18,86%) 15 882 262 (18,86%) 2018-05-28 MDI, KPL, KME, ONC, VRG, ACG, FHD, SVRS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - subskrypcja prywatna 4 000 000
22 000 000,00
1,00 5,50 28 861 977
28 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-01
2014-07-08
seria A - akcje założycielskie 2006-10-04 6 882 161
6 882 161,00
1,00 1,00 6 882 161
6 882 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2006-12-19
2008-11-07
seria B 2007-02-26 2 500 000
2 750 000,00
1,00 1,10 9 382 161
9 382 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26

2008-11-07
seria C 2007-03-07 495 000
990 000,00
1,00 2,00 9 877 161
9 877 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26

2008-11-07
seria D - subskrypcja publiczna 2007-05-28 1 984 816
5 160 521,60
1,00 2,60 11 861 977
11 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2008-08-16
2008-11-07
seria E - subskrypcja prywatna 2009-06-30 10 000 000
23 000 000,00
1,00 2,30 21 861 977
21 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-31
2009-12-11
seria F - subskrypcja prywatna 2010-03-09 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 24 861 977
24 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-14
2016-02-16
seria I - Michael O'Donovan 2011-08-04 200 000
200 000,00
1,00 1,00 30 561 977
30 561 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
2013-04-12
seria H - Cormay AG 2011-08-04 1 500 000
21 750 000,00
1,00 14,50 30 361 977
30 361 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
2013-04-12
seria J - subskrypcja prywatna 2012-12-11 1 300 000
15 860 000,00
1,00 12,20 31 861 977
31 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-03
2013-02-12
seria K- prawo poboru 1:1 2015-04-02 31 861 977
47 792 965,50
1,00 1,50 63 723 954
63 723 954,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-25
2015-10-19
seria L - subskrypcja publiczna zamienna: akcje Orphée SA 2016-09-08 13 481 054
43 678 614,96
1,00 3,24 77 205 008
77 205 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-14
2017-12-07
seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-27 3 860 250
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2018-08-07 7 000 000
7 000 000,00
1,00 1,00 84 205 008
84 205 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-31
seria N - emisja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-08-07 3 860 250
3 860 250,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MetLife OFE portfel 1 261 591 1,49 1 261 591 1,49 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 262 866 (-2 578 832) 1,49 (-3,49) 1 262 866 (-2 578 832) 1,49 (-3,49) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 773 332 1,00 773 332 1,00 2018-06-30
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 15 882 262 (2 138 248) 20,57 (2,77) 15 882 262 (2 138 248) 20,57 (2,77) 2018-05-28
NN OFE 3 814 958 (-1 124 042) 4,94 (-2,81) 3 814 958 (-1 124 042) 4,94 (-2,81) 2018-05-16
Allianz Polska OFE 3 841 698 (-423 700) 4,98 (-0,54) 3 841 698 (-423 700) 4,98 (-0,54) 2017-11-15
Ogółem 77 205 008 (13 481 054) 0 77 205 008 (13 481 054) 0 2017-11-14
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 13 744 014 (4 440 000) 17,80 (3,20) 13 744 014 (4 440 000) 17,80 (3,20) 2017-11-14
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 9 304 014 14,60 (2,55) 9 304 014 14,60 (2,55) 2017-09-20
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 9 304 014 (-3 343 888) 12,05 (-7,80) 9 304 014 (-3 343 888) 12,05 (-7,80) 2017-09-20
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 12 647 902 (-1 984 384) 19,85 (-3,11) 12 647 902 (-1 984 384) 19,85 (-3,11) 2017-09-12
Allianz Polska OFE ZWZ 4 265 398 5,52 (-1,17) 4 265 398 5,52 (-1,17) 2017-06-14
Allianz Polska OFE ZWZ 4 265 398 (7 398) 6,69 (0,01) 4 265 398 (7 398) 6,69 (0,01) 2017-06-14
NN OFE portfel 4 939 000 7,75 (1,35) 4 939 000 7,75 (1,35) 2016-12-31
NN OFE portfel 4 939 000 (-9 224) 6,40 (-1,37) 4 939 000 (-9 224) 6,40 (-1,37) 2016-12-31
Allianz Polska OFE portfel 4 258 000 (-7 398) 6,68 (-0,01) 4 258 000 (-7 398) 6,68 (-0,01) 2016-12-31
NN OFE NWZ 4 948 224 (2 446 202) 7,77 (-0,08) 4 948 224 (2 446 202) 7,77 (-0,08) 2016-09-08
Allianz Polska OFE NWZ 4 265 398 (2 128 472) 6,69 (-0,01) 4 265 398 (2 128 472) 6,69 (-0,01) 2016-09-08
Ogółem 63 723 954 (31 861 977) 0 63 723 954 (31 861 977) 0 2015-09-25
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 14 632 286 (7 958 286) 22,96 (2,02) 14 632 286 (7 958 286) 22,96 (2,02) 2015-09-25
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 674 000 20,94 (10,47) 6 674 000 20,94 (10,47) 2015-08-21
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 674 000 (-916 000) 10,47 (-13,35) 6 674 000 (-916 000) 10,47 (-13,35) 2015-08-21
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 331 670 (-588 085) 4,17 (-1,85) 1 331 670 (-588 085) 4,17 (-1,85) 2015-03-05
Tuora Tomasz wraz z QXB sp. z o.o. 2 904 301 9,11 (4,56) 2 904 301 9,11 (4,56) 2014-12-30
Tuora Tomasz wraz z QXB sp. z o.o. 2 904 301 4,55 (4,55) 2 904 301 4,55 (4,55) 2014-12-30
Tuora Tomasz 0 0 (-3 816 813) 0,00 (-11,97) 0 (-3 816 813) 0,00 (-11,97) 2014-12-30
Planezza Ltd. 2 904 301 9,11 (9,11) 2 904 301 9,11 (9,11) 2014-12-30
Planezza Ltd. 0 0,00 0 0,00 2014-12-30
NN OFE wraz z ING DFE 2 502 022 7,85 (3,93) 2 502 022 7,85 (3,93) 2014-12-19
NN OFE wraz z ING DFE 2 502 022 3,92 2 502 022 3,92 2014-12-19
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 2 136 926 6,70 (3,35) 2 136 926 6,70 (3,35) 2014-09-24
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 2 136 926 (476 822) 3,35 (-1,86) 2 136 926 (476 822) 3,35 (-1,86) 2014-09-24
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 3 816 813 11,97 (0,97) 3 816 813 11,97 (0,97) 2014-08-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o., Planezza Ltd. 3 816 813 (-1 008 642) 11,00 (-4,14) 3 816 813 (-1 008 642) 11,00 (-4,14) 2014-08-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 4 825 455 (-250 000) 15,14 (-0,78) 4 825 455 (-250 000) 15,14 (-0,78) 2014-07-21
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 5 075 455 (-1 474 927) 15,92 (-4,63) 5 075 455 (-1 474 927) 15,92 (-4,63) 2014-07-18
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 7 590 000 (1 250 000) 23,82 (3,93) 7 590 000 (1 250 000) 23,82 (3,93) 2014-07-15
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 6 550 382 (-177 178) 20,55 (-0,56) 6 550 382 (-177 178) 20,55 (-0,56) 2014-07-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 6 727 560 (-703 055) 21,11 (-1,89) 6 727 560 (-703 055) 21,11 (-1,89) 2014-06-27
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 1 660 104 5,21 1 660 104 5,21 2014-05-26
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 7 430 615 23,00 (-0,32) 7 430 615 23,00 (-0,32) 2014-05-16
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 430 615 23,32 7 430 615 23,32 2014-05-16
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 919 755 (364 804) 6,02 (1,14) 1 919 755 (364 804) 6,02 (1,14) 2014-03-25
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 340 000 (-550 000) 19,89 (-1,73) 6 340 000 (-550 000) 19,89 (-1,73) 2014-03-25
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 430 615 (100 000) 23,32 (0,32) 7 430 615 (100 000) 23,32 (0,32) 2014-01-10
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 330 615 (36 812) 23,00 (0,11) 7 330 615 (36 812) 23,00 (0,11) 2013-12-02
TFI PZU SA 1 554 951 (4 547) 4,88 (0,02) 1 554 951 (4 547) 4,88 (0,02) 2013-05-31
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 890 000 21,62 (0,63) 6 890 000 21,62 (0,63) 2013-02-22
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 890 000 (-20 000) 20,99 (-2,95) 6 890 000 (-20 000) 20,99 (-2,95) 2013-02-22
Tuora-Wysocka Barbara 111 000 0,34 (0,34) 111 000 0,34 (0,34) 2013-02-13
Tuora-Wysocka Barbara 111 000 (-19 000) 0,00 (-0,42) 111 000 (-19 000) 0,00 (-0,42) 2013-02-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 293 803 (-532 858) 22,89 (-1,67) 7 293 803 (-532 858) 22,89 (-1,67) 2013-02-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 826 661 (400 000) 24,56 (0,26) 7 826 661 (400 000) 24,56 (0,26) 2013-01-07
PZU Asset Management SA 8 714 (-1 550 404) 0,02 (-4,87) 8 714 (-1 550 404) 0,02 (-4,87) 2013-01-04
Ogółem 31 861 977 (1 300 000) 0 31 861 977 (1 300 000) 0 2013-01-03
TFI PZU SA 1 550 404 (-51 314) 4,86 (-0,16) 1 550 404 (-51 315) 4,86 (-0,16) 2013-01-01
PZU Asset Management SA 1 559 118 (-42 600) 4,89 (-0,35) 1 559 118 (-42 600) 4,89 (-0,35) 2013-01-01
TFI PZU SA 1 601 718 5,02 1 601 719 5,02 2012-11-13
PZU Asset Management SA 1 601 718 5,24 (0,22) 1 601 718 5,24 (0,22) 2012-10-31
PZU Asset Management SA 1 601 718 (146 505) 5,02 (0,26) 1 601 718 (146 505) 5,02 (0,26) 2012-10-31
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 426 661 24,30 (1,00) 7 426 661 24,30 (1,00) 2012-09-12
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 426 661 (200 000) 23,30 (-0,34) 7 426 661 (200 000) 23,30 (-0,34) 2012-09-12
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 226 661 (-100 000) 23,64 (-0,33) 7 226 661 (-100 000) 23,64 (-0,33) 2012-02-17
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 326 661 (-509 000) 23,97 (-3,17) 7 326 661 (-509 000) 23,97 (-3,17) 2012-02-16
Tuora-Wysocka Barbara 130 000 0,42 (0,02) 130 000 0,42 (0,02) 2012-02-13
Tuora-Wysocka Barbara 130 000 (-30 000) 0,40 (-0,94) 130 000 (-30 000) 0,40 (-0,94) 2012-02-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 835 661 27,14 (1,51) 7 835 661 27,14 (1,51) 2011-11-23
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 835 661 (1 500 000) 25,63 (3,68) 7 835 661 (1 500 000) 25,63 (3,68) 2011-11-23
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 335 661 (2 500 000) 21,95 (8,67) 6 335 661 21,95 2011-11-22
PZU Asset Management SA 1 455 213 4,76 (-0,28) 1 455 213 4,76 (-0,28) 2011-11-14
Ogółem 30 561 977 (1 700 000) 0 30 561 977 (1 700 000) 0 2011-11-10
PZU Asset Management SA 1 455 213 5,04 (0,28) 1 455 213 5,04 (0,28) 2011-11-04
PZU Asset Management SA 1 455 213 (60 000) 4,76 (-0,07) 1 455 213 (60 000) 4,76 (-0,07) 2011-11-04
PZU Asset Management SA 1 395 213 4,83 1 395 213 4,83 2011-11-02
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 3 835 661 (-3 493 148) 13,28 (-12,11) 6 335 661 (-993 148) 21,95 (-3,44) 2011-10-31
Jackowski Stefan 130 000 0,45 (0,03) 130 000 0,45 (0,03) 2011-07-28
Jackowski Stefan 130 000 0,42 (0,02) 130 000 0,42 (0,02) 2011-07-28
Jackowski Stefan 130 000 0,40 (0,40) 130 000 0,40 (0,40) 2011-07-28
Jackowski Stefan 130 000 (-20 000) 0,00 (-1,26) 130 000 (-20 000) 0,00 (-1,26) 2011-07-28
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 328 809 (2 500 000) 25,39 (8,66) 7 328 809 25,39 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 4 828 809 (-6 852) 16,73 (-0,02) 7 328 809 (-6 852) 25,39 (-0,02) 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 4 835 661 (6 852) 16,75 (0,02) 7 335 661 (2 506 852) 25,41 (8,68) 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 4 828 809 (-1 500 000) 16,73 (-5,19) 4 828 809 (-1 500 000) 16,73 (-5,19) 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 328 809 (-2 500 000) 21,92 (-8,66) 6 328 809 (-2 500 000) 21,92 (-8,66) 2011-07-26
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 8 828 809 (11 500) 30,58 (0,04) 8 828 809 (11 500) 30,58 (0,04) 2011-05-24
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 8 817 309 (2 500 000) 30,54 (8,66) 8 817 309 (2 500 000) 30,54 (8,66) 2011-05-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 910 000 23,94 (1,34) 6 910 000 23,94 (1,34) 2011-05-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 910 000 22,60 (0,92) 6 910 000 22,60 (0,92) 2011-05-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 910 000 (-48 700) 21,68 (-2,43) 6 910 000 (-48 700) 21,68 (-2,43) 2011-05-14
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 317 309 (91 648) 21,88 (0,31) 6 317 309 (-2 408 352) 21,88 (-8,35) 2011-03-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 225 661 (-91 648) 21,57 (-0,31) 8 725 661 (-91 648) 30,23 (-0,31) 2011-02-10
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 317 309 (4 000 000) 21,88 (13,86) 8 817 309 (6 500 000) 30,54 (22,52) 2011-02-10
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 958 700 (-53 709) 24,11 (-4,09) 6 958 700 (-53 709) 24,11 (-4,09) 2011-02-10
Ogółem 28 861 977 (4 000 000) 0 28 861 977 (4 000 000) 0 2011-02-01
Pioneer Pekao IM SA 1 236 557 (-63 339) 4,97 (-0,25) 1 236 557 (-63 339) 4,97 (-0,25) 2011-01-31
Pioneer Pekao IM SA 1 299 896 (8 436) 5,22 (0,03) 1 299 896 (8 436) 5,22 (0,03) 2011-01-30
PKO BP Bankowy OFE 1 245 256 (183 521) 5,00 (0,73) 1 245 256 (183 521) 5,00 (0,73) 2011-01-11
PKO BP Bankowy OFE 1 061 735 (-290 440) 4,27 (-1,16) 1 061 735 (-290 440) 4,27 (-1,16) 2011-01-11
Pioneer Pekao IM SA 1 291 460 (100 813) 5,19 (0,41) 1 291 460 (100 813) 5,19 (0,41) 2010-12-07
Robert, Jean-Eduard 1 250 000 4,00 (-1,02) 1 250 000 4,00 (-1,02) 2010-11-15
Robert, Jean-Eduard 1 250 000 5,02 (0,69) 1 250 000 5,02 (0,69) 2010-11-15
Robert, Jean-Eduard 1 250 000 4,33 1 250 000 4,33 2010-11-15
Catherine Robert 1 250 000 5,02 (0,69) 1 250 000 5,02 (0,69) 2010-11-15
Catherine Robert 1 250 000 4,33 (0,33) 1 250 000 4,33 (0,33) 2010-11-15
Catherine Robert 1 250 000 4,00 1 250 000 4,00 2010-11-15
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 2 317 309 8,02 (-1,30) 2 317 309 8,02 (-1,30) 2010-11-02
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 2 317 309 (-4 000 000) 9,32 (-16,08) 2 317 309 (-4 000 000) 9,32 (-16,08) 2010-11-02
PKO BP Bankowy OFE 1 352 175 (220 000) 5,43 (0,88) 1 352 175 (220 000) 5,43 (0,88) 2010-11-02
PKO BP Bankowy OFE 1 132 175 4,55 1 132 175 4,55 2010-11-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 317 309 (191 000) 25,40 (0,76) 6 317 309 (191 000) 25,40 (0,76) 2010-10-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 126 309 (-91 000) 24,64 (-0,36) 6 126 309 (-91 000) 24,64 (-0,36) 2010-09-10
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 217 309 (-559 000) 25,00 (-5,99) 6 217 309 (-559 000) 25,00 (-5,99) 2010-09-10
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 012 409 28,20 (3,91) 7 012 409 28,20 (3,91) 2010-08-03
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 012 409 (12 409) 24,29 (-7,72) 7 012 409 (12 409) 24,29 (-7,72) 2010-08-03
Ogółem 24 861 977 (3 000 000) 0 24 861 977 (3 000 000) 0 2010-07-14
Stępień, Mark David 85 000 0,34 (-0,37) 85 000 0,34 (-0,37) 2010-06-30
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,06 (0,01) 16 078 0,06 (0,01) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,05 16 078 0,05 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,05 16 078 0,05 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,05 (0,05) 16 078 0,05 (0,05) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,00 (-0,07) 16 078 0,00 (-0,07) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 (-8 922) 0,07 (-0,04) 16 078 (-8 922) 0,07 (-0,04) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 25 000 (-5 000) 0,11 (-0,14) 25 000 (-5 000) 0,11 (-0,14) 2010-06-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 776 309 30,99 (3,74) 6 776 309 30,99 (3,74) 2010-05-25
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 776 309 (-999 990) 27,25 (-38,30) 6 776 309 (-999 990) 27,25 (-38,30) 2010-05-25
UBS Global Asset Management 950 000 4,34 (-3,66) 950 000 4,34 (-3,66) 2010-03-01
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 000 000 32,01 (3,86) 7 000 000 32,01 (3,86) 2009-12-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 000 000 28,15 7 000 000 28,15 2009-12-14
Ogółem 21 861 977 (10 000 000) 0 21 861 977 (10 000 000) 0 2009-12-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 776 299 65,55 (29,98) 7 776 299 65,55 (29,98) 2009-07-30
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 776 299 (5 000) 35,57 (-29,94) 7 776 299 (5 000) 35,57 (-29,94) 2009-07-30
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,06 20 000 0,06 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,06 20 000 0,06 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,06 (0,06) 20 000 0,06 (0,06) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,00 (-0,16) 20 000 0,00 (-0,16) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,16 (0,07) 20 000 0,16 (0,07) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,09 (0,01) 20 000 0,09 (0,01) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,08 20 000 0,08 2009-05-15
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 1,34 (0,61) 160 000 1,34 (0,61) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 0,73 (0,09) 160 000 0,73 (0,09) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 0,64 (0,09) 160 000 0,64 (0,09) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 0,55 (0,03) 160 000 0,55 (0,03) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 (150 000) 0,52 (0,44) 160 000 (150 000) 0,52 (0,44) 2009-02-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 771 299 65,51 7 771 299 65,51 2009-02-27
Stępień, Mark David 85 000 0,71 (0,33) 85 000 0,71 (0,33) 2009-02-27
Stępień, Mark David 85 000 0,38 (0,04) 85 000 0,38 (0,04) 2009-02-27
Stępień, Mark David 85 000 0,34 85 000 0,34 2009-02-27
Jaworski Włodzimierz 30 000 0,25 (0,12) 30 000 0,25 (0,12) 2009-02-27
Jaworski Włodzimierz 30 000 0,13 30 000 0,13 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 1,26 (0,58) 150 000 1,26 (0,58) 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 0,68 (0,08) 150 000 0,68 (0,08) 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 0,60 (0,09) 150 000 0,60 (0,09) 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 0,51 150 000 0,51 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,57 (0,03) 175 000 0,57 (0,03) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,54 (0,54) 175 000 0,54 (0,54) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,00 (-1,47) 175 000 0,00 (-1,47) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 1,47 (0,67) 175 000 1,47 (0,67) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,80 (0,10) 175 000 0,80 (0,10) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,70 (0,10) 175 000 0,70 (0,10) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,60 175 000 0,60 2009-02-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 771 299 (-10) 65,51 7 771 299 (-10) 65,51 2009-02-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 771 309 (20 010) 65,51 (0,17) 7 771 309 (20 010) 65,51 (0,17) 2009-02-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 751 299 (15 000) 65,34 (0,13) 7 751 299 (15 000) 65,34 (0,13) 2009-02-06
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 736 299 (-59 230) 65,21 (-0,50) 7 736 299 (-59 230) 65,21 (-0,50) 2009-01-22
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 795 529 (2 500) 65,71 (0,02) 7 795 529 (2 500) 65,71 (0,02) 2009-01-15
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 793 029 (6 500) 65,69 (0,05) 7 793 029 (6 500) 65,69 (0,05) 2009-01-12
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 786 529 (7 500) 65,64 (0,07) 7 786 529 (7 500) 65,64 (0,07) 2008-12-31
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 779 029 (5 000) 65,57 (0,04) 7 779 029 (5 000) 65,57 (0,04) 2008-12-23
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 774 029 (12 000) 65,53 (0,10) 7 774 029 (12 000) 65,53 (0,10) 2008-11-28
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 762 029 (18 368) 65,43 (0,43) 7 762 029 (18 368) 65,43 (0,43) 2008-11-17
UBS Global Asset Management 950 000 8,00 (3,66) 950 000 8,00 (3,66) 2008-09-30
UBS Global Asset Management 950 000 4,34 (-3,66) 950 000 4,34 (-3,66) 2008-09-30
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 743 661 65,00 (-0,28) 7 743 661 65,00 (-0,28) 2008-09-30
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 743 661 65,28 7 743 661 65,28 2008-09-30
Kozanecki Michał 94 329 (-675 671) 0,79 (-7,00) 94 329 (-675 671) 0,79 (-7,00) 2008-08-22
UBS Global Asset Management w tym 950000 PDA 950 000 8,00 950 000 8,00 2008-08-21
Ogółem 11 861 977 (1 984 816) 0 11 861 977 (1 984 816) 0 2008-08-20
Tuora-Wysocka Barbara 10 000 0,08 10 000 0,08 2008-08-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG, w tym 300000 PDA 7 743 661 (300 000) 65,28 (-10,08) 7 743 661 (300 000) 65,28 (-10,08) 2008-08-11
Ogółem 9 877 161 0 9 877 161 0 2007-03-07
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 443 661 75,36 (12,61) 7 443 661 75,36 (12,61) 2007-03-04
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 443 661 62,75 7 443 661 62,75 2007-03-04
Kozanecki Michał 770 000 7,79 (1,30) 770 000 7,79 (1,30) 2007-03-04
Kozanecki Michał 770 000 6,49 770 000 6,49 2007-03-04
Pioneer Pekao IM SA 1 190 647 4,78 1 190 647 4,78 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-15 Prawo poboru 1:1
2014-08-22 Prawo poboru 3:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.