0,9100 zł
0,55% 0,0050 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Akcjonariat - CORMAY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 76 626 557,28 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 84 205 008 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 000 000
Liczba głosów na WZA: 84 205 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,00%
Kapitał akcyjny: 84 205 008,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 000 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 81,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 16 000 000 (19,00%) 16 000 000 (19,00%) 2021-03-04 MDI, KPL, KME, ONC, FHD, SCP, VRG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - subskrypcja prywatna 4 000 000
22 000 000,00
1,00 5,50 28 861 977
28 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-01
2014-07-08
seria A - akcje założycielskie 2006-10-04 6 882 161
6 882 161,00
1,00 1,00 6 882 161
6 882 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2006-12-19
2008-11-07
seria B 2007-02-26 2 500 000
2 750 000,00
1,00 1,10 9 382 161
9 382 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26

2008-11-07
seria C 2007-03-07 495 000
990 000,00
1,00 2,00 9 877 161
9 877 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26

2008-11-07
seria D - subskrypcja publiczna 2007-05-28 1 984 816
5 160 521,60
1,00 2,60 11 861 977
11 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2008-08-16
2008-11-07
seria E - subskrypcja prywatna 2009-06-30 10 000 000
23 000 000,00
1,00 2,30 21 861 977
21 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-31
2009-12-11
seria F - subskrypcja prywatna 2010-03-09 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 24 861 977
24 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-14
2016-02-16
seria I - Michael O'Donovan 2011-08-04 200 000
200 000,00
1,00 1,00 30 561 977
30 561 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
2013-04-12
seria H - Cormay AG 2011-08-04 1 500 000
21 750 000,00
1,00 14,50 30 361 977
30 361 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
2013-04-12
seria J - subskrypcja prywatna 2012-12-11 1 300 000
15 860 000,00
1,00 12,20 31 861 977
31 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-03
2013-02-12
seria K- prawo poboru 1:1 2015-04-02 31 861 977
47 792 965,50
1,00 1,50 63 723 954
63 723 954,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-25
2015-10-19
seria L - subskrypcja publiczna zamienna: akcje Orphée SA 2016-09-08 13 481 054
43 678 614,96
1,00 3,24 77 205 008
77 205 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-14
2017-12-07
seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-27 3 860 250
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2018-08-07 7 000 000
7 000 000,00
1,00 1,00 84 205 008
84 205 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-31
seria N - emisja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-08-07 3 860 250
3 860 250,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne, ZWZ 18 000 000 (2 117 738) 21,38 (0,81) 18 000 000 (2 117 738) 21,38 (0,81) 2020-08-25
MetLife OFE portfel 1 261 591 1,49 1 261 591 1,49 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 262 866 (-2 578 832) 1,49 (-3,49) 1 262 866 (-2 578 832) 1,49 (-3,49) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 773 332 1,00 773 332 1,00 2018-06-30
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 15 882 262 20,57 (1,71) 15 882 262 20,57 (1,71) 2018-05-28
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 15 882 262 (2 138 248) 18,86 (1,06) 15 882 262 (2 138 248) 18,86 (1,06) 2018-05-28
NN OFE 3 814 958 (-1 124 042) 4,94 (-2,81) 3 814 958 (-1 124 042) 4,94 (-2,81) 2018-05-16
Allianz Polska OFE 3 841 698 (-423 700) 4,98 (-1,71) 3 841 698 (-423 700) 4,98 (-1,71) 2017-11-15
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 13 744 014 (4 440 000) 17,80 (3,20) 13 744 014 (4 440 000) 17,80 (3,20) 2017-11-14
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 9 304 014 14,60 (2,55) 9 304 014 14,60 (2,55) 2017-09-20
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 9 304 014 (-3 343 888) 12,05 (-7,80) 9 304 014 (-3 343 888) 12,05 (-7,80) 2017-09-20
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 12 647 902 (-1 984 384) 19,85 (-3,11) 12 647 902 (-1 984 384) 19,85 (-3,11) 2017-09-12
Allianz Polska OFE ZWZ 4 265 398 6,69 (1,17) 4 265 398 6,69 (1,17) 2017-06-14
Allianz Polska OFE ZWZ 4 265 398 (7 398) 5,52 (-1,16) 4 265 398 (7 398) 5,52 (-1,16) 2017-06-14
NN OFE portfel 4 939 000 7,75 (1,35) 4 939 000 7,75 (1,35) 2016-12-31
NN OFE portfel 4 939 000 (-9 224) 6,40 (-1,37) 4 939 000 (-9 224) 6,40 (-1,37) 2016-12-31
Allianz Polska OFE portfel 4 258 000 (-7 398) 6,68 (-0,01) 4 258 000 (-7 398) 6,68 (-0,01) 2016-12-31
NN OFE NWZ 4 948 224 (2 446 202) 7,77 (-0,08) 4 948 224 (2 446 202) 7,77 (-0,08) 2016-09-08
Allianz Polska OFE NWZ 4 265 398 (2 128 472) 6,69 (-0,01) 4 265 398 (2 128 472) 6,69 (-0,01) 2016-09-08
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 14 632 286 (7 958 286) 22,96 (2,02) 14 632 286 (7 958 286) 22,96 (2,02) 2015-09-25
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 674 000 20,94 (10,47) 6 674 000 20,94 (10,47) 2015-08-21
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 674 000 (-916 000) 10,47 (-13,35) 6 674 000 (-916 000) 10,47 (-13,35) 2015-08-21
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 331 670 (-588 085) 4,17 (-1,85) 1 331 670 (-588 085) 4,17 (-1,85) 2015-03-05
Tuora Tomasz wraz z QXB sp. z o.o. 2 904 301 9,11 (4,56) 2 904 301 9,11 (4,56) 2014-12-30
Tuora Tomasz wraz z QXB sp. z o.o. 2 904 301 4,55 (4,55) 2 904 301 4,55 (4,55) 2014-12-30
Tuora Tomasz 0 0 (-3 816 813) 0,00 (-11,00) 0 (-3 816 813) 0,00 (-11,00) 2014-12-30
Planezza Ltd. 2 904 301 9,11 (9,11) 2 904 301 9,11 (9,11) 2014-12-30
Planezza Ltd. 0 0,00 0 0,00 2014-12-30
NN OFE wraz z ING DFE 2 502 022 7,85 (3,93) 2 502 022 7,85 (3,93) 2014-12-19
NN OFE wraz z ING DFE 2 502 022 3,92 2 502 022 3,92 2014-12-19
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 2 136 926 6,70 (3,35) 2 136 926 6,70 (3,35) 2014-09-24
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 2 136 926 (476 822) 3,35 (-1,86) 2 136 926 (476 822) 3,35 (-1,86) 2014-09-24
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o., Planezza Ltd. 3 816 813 (-1 008 642) 11,00 (-4,14) 3 816 813 (-1 008 642) 11,00 (-4,14) 2014-08-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 4 825 455 (-250 000) 15,14 (-0,78) 4 825 455 (-250 000) 15,14 (-0,78) 2014-07-21
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 5 075 455 (-1 474 927) 15,92 (-4,63) 5 075 455 (-1 474 927) 15,92 (-4,63) 2014-07-18
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 7 590 000 (1 250 000) 23,82 (3,93) 7 590 000 (1 250 000) 23,82 (3,93) 2014-07-15
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 6 550 382 (-177 178) 20,55 (-0,56) 6 550 382 (-177 178) 20,55 (-0,56) 2014-07-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 6 727 560 (-703 055) 21,11 (-1,89) 6 727 560 (-703 055) 21,11 (-1,89) 2014-06-27
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 1 660 104 5,21 1 660 104 5,21 2014-05-26
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. 7 430 615 23,00 (-0,32) 7 430 615 23,00 (-0,32) 2014-05-16
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 919 755 (364 804) 6,02 (1,14) 1 919 755 (364 804) 6,02 (1,14) 2014-03-25
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 340 000 (-550 000) 19,89 (-1,10) 6 340 000 (-550 000) 19,89 (-1,10) 2014-03-25
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 430 615 (100 000) 23,32 (0,32) 7 430 615 (100 000) 23,32 (0,32) 2014-01-10
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 330 615 (36 812) 23,00 (0,11) 7 330 615 (36 812) 23,00 (0,11) 2013-12-02
TFI PZU SA 1 554 951 (4 547) 4,88 (0,02) 1 554 951 (4 547) 4,88 (0,02) 2013-05-31
Ipopema TFI SA przez Total FIZ oraz podmioty zależne 6 890 000 (-20 000) 20,99 (-2,95) 6 890 000 (-20 000) 20,99 (-2,95) 2013-02-22
Tuora-Wysocka Barbara 111 000 (-19 000) 0,00 (-0,42) 111 000 (-19 000) 0,00 (-0,42) 2013-02-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 293 803 (-532 858) 22,89 (-1,67) 7 293 803 (-532 858) 22,89 (-1,67) 2013-02-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG,TT Management sp.zo.o. i Planezza Ltd. 7 826 661 (400 000) 24,56 (0,26) 7 826 661 (400 000) 24,56 (0,26) 2013-01-07
TFI PZU SA 1 550 404 (-51 314) 4,86 (-0,16) 1 550 404 (-51 315) 4,86 (-0,16) 2013-01-01
TFI PZU SA 1 601 718 5,02 1 601 719 5,02 2012-11-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 426 661 24,30 (1,00) 7 426 661 24,30 (1,00) 2012-09-12
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 426 661 (200 000) 23,30 (-0,34) 7 426 661 (200 000) 23,30 (-0,34) 2012-09-12
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 226 661 (-100 000) 23,64 (-0,33) 7 226 661 (-100 000) 23,64 (-0,33) 2012-02-17
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 326 661 (-509 000) 23,97 (-1,66) 7 326 661 (-509 000) 23,97 (-1,66) 2012-02-16
Tuora-Wysocka Barbara 130 000 0,42 (0,02) 130 000 0,42 (0,02) 2012-02-13
Tuora-Wysocka Barbara 130 000 (-30 000) 0,40 (-0,94) 130 000 (-30 000) 0,40 (-0,94) 2012-02-13
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 835 661 25,63 (-1,51) 7 835 661 25,63 (-1,51) 2011-11-23
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 835 661 (1 500 000) 27,14 (5,19) 7 835 661 (1 500 000) 27,14 (5,19) 2011-11-23
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 335 661 (2 500 000) 21,95 (8,67) 6 335 661 21,95 2011-11-22
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 3 835 661 (-993 148) 13,28 (-3,45) 6 335 661 (1 506 852) 21,95 (5,22) 2011-10-31
Jackowski Stefan 130 000 0,42 (0,42) 130 000 0,42 (0,42) 2011-07-28
Jackowski Stefan 130 000 0,00 (-0,45) 130 000 0,00 (-0,45) 2011-07-28
Jackowski Stefan 130 000 (-20 000) 0,45 (-0,81) 130 000 (-20 000) 0,45 (-0,81) 2011-07-28
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 4 828 809 (-2 500 000) 16,73 (-8,66) 4 828 809 (-2 500 000) 16,73 (-8,66) 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 328 809 (2 500 000) 25,39 (8,66) 7 328 809 25,39 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 4 828 809 (-6 852) 16,73 (-0,02) 7 328 809 (-6 852) 25,39 (-0,02) 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 4 835 661 (-1 493 148) 16,75 (-5,17) 7 335 661 (1 006 852) 25,41 (3,49) 2011-07-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 328 809 (-2 500 000) 21,92 (-8,66) 6 328 809 (-2 500 000) 21,92 (-8,66) 2011-07-26
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 8 828 809 (11 500) 30,58 (0,04) 8 828 809 (11 500) 30,58 (0,04) 2011-05-24
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 8 817 309 (2 500 000) 30,54 (8,66) 8 817 309 (2 500 000) 30,54 (8,66) 2011-05-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 910 000 23,94 (1,34) 6 910 000 23,94 (1,34) 2011-05-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 910 000 22,60 (0,92) 6 910 000 22,60 (0,92) 2011-05-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 910 000 (-48 700) 21,68 (-2,43) 6 910 000 (-48 700) 21,68 (-2,43) 2011-05-14
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 317 309 (91 648) 21,88 (0,31) 6 317 309 (-2 408 352) 21,88 (-8,35) 2011-03-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 225 661 (-91 648) 21,57 (-0,31) 8 725 661 (-91 648) 30,23 (-0,31) 2011-02-10
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 317 309 (4 000 000) 21,88 (12,56) 8 817 309 (6 500 000) 30,54 (21,22) 2011-02-10
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 6 958 700 (-53 709) 24,11 (-4,09) 6 958 700 (-53 709) 24,11 (-4,09) 2011-02-10
PKO BP Bankowy OFE 1 245 256 (183 521) 5,00 (0,73) 1 245 256 (183 521) 5,00 (0,73) 2011-01-11
PKO BP Bankowy OFE 1 061 735 (-290 440) 4,27 (-1,16) 1 061 735 (-290 440) 4,27 (-1,16) 2011-01-11
Robert, Jean-Eduard 1 250 000 5,02 (1,02) 1 250 000 5,02 (1,02) 2010-11-15
Robert, Jean-Eduard 1 250 000 4,00 1 250 000 4,00 2010-11-15
Catherine Robert 1 250 000 5,02 (1,02) 1 250 000 5,02 (1,02) 2010-11-15
Catherine Robert 1 250 000 4,00 1 250 000 4,00 2010-11-15
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 2 317 309 9,32 (1,30) 2 317 309 9,32 (1,30) 2010-11-02
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 2 317 309 (-4 000 000) 8,02 (-17,38) 2 317 309 (-4 000 000) 8,02 (-17,38) 2010-11-02
PKO BP Bankowy OFE 1 352 175 (220 000) 5,43 (0,88) 1 352 175 (220 000) 5,43 (0,88) 2010-11-02
PKO BP Bankowy OFE 1 132 175 4,55 1 132 175 4,55 2010-11-01
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 317 309 (191 000) 25,40 (0,76) 6 317 309 (191 000) 25,40 (0,76) 2010-10-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 126 309 (-91 000) 24,64 (-0,36) 6 126 309 (-91 000) 24,64 (-0,36) 2010-09-10
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 217 309 (-559 000) 25,00 (-5,99) 6 217 309 (-559 000) 25,00 (-5,99) 2010-09-10
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 012 409 28,20 (3,91) 7 012 409 28,20 (3,91) 2010-08-03
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 012 409 (12 409) 24,29 (-7,72) 7 012 409 (12 409) 24,29 (-7,72) 2010-08-03
Stępień, Mark David 85 000 0,34 (-0,37) 85 000 0,34 (-0,37) 2010-06-30
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,05 (0,05) 16 078 0,05 (0,05) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,00 (-0,07) 16 078 0,00 (-0,07) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,07 (0,01) 16 078 0,07 (0,01) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 0,06 (0,01) 16 078 0,06 (0,01) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 16 078 (-8 922) 0,05 (-0,06) 16 078 (-8 922) 0,05 (-0,06) 2010-06-22
Jaworski Włodzimierz 25 000 (-5 000) 0,11 (-0,14) 25 000 (-5 000) 0,11 (-0,14) 2010-06-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 776 309 30,99 (3,74) 6 776 309 30,99 (3,74) 2010-05-25
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 6 776 309 (-999 990) 27,25 (-38,30) 6 776 309 (-999 990) 27,25 (-38,30) 2010-05-25
UBS Global Asset Management 950 000 4,34 (-3,66) 950 000 4,34 (-3,66) 2010-03-01
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 000 000 32,01 (3,86) 7 000 000 32,01 (3,86) 2009-12-14
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ 7 000 000 28,15 7 000 000 28,15 2009-12-14
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 776 299 65,55 (29,98) 7 776 299 65,55 (29,98) 2009-07-30
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 776 299 (5 000) 35,57 (-29,94) 7 776 299 (5 000) 35,57 (-29,94) 2009-07-30
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,16 (0,07) 20 000 0,16 (0,07) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,09 (0,01) 20 000 0,09 (0,01) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,08 (0,02) 20 000 0,08 (0,02) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,06 20 000 0,06 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,06 (0,06) 20 000 0,06 (0,06) 2009-05-15
Nowak, Paweł Edward 20 000 0,00 20 000 0,00 2009-05-15
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 1,34 (0,61) 160 000 1,34 (0,61) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 0,73 (0,09) 160 000 0,73 (0,09) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 0,64 (0,09) 160 000 0,64 (0,09) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 0,55 (0,03) 160 000 0,55 (0,03) 2009-02-27
Tuora-Wysocka Barbara 160 000 (150 000) 0,52 (0,44) 160 000 (150 000) 0,52 (0,44) 2009-02-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 771 299 (-10) 65,51 7 771 299 (-10) 65,51 2009-02-27
Stępień, Mark David 85 000 0,71 (0,33) 85 000 0,71 (0,33) 2009-02-27
Stępień, Mark David 85 000 0,38 (0,04) 85 000 0,38 (0,04) 2009-02-27
Stępień, Mark David 85 000 0,34 85 000 0,34 2009-02-27
Jaworski Włodzimierz 30 000 0,25 (0,12) 30 000 0,25 (0,12) 2009-02-27
Jaworski Włodzimierz 30 000 0,13 30 000 0,13 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 1,26 (0,58) 150 000 1,26 (0,58) 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 0,68 (0,08) 150 000 0,68 (0,08) 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 0,60 (0,09) 150 000 0,60 (0,09) 2009-02-27
Jackowski Stefan 150 000 0,51 150 000 0,51 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 1,47 (0,67) 175 000 1,47 (0,67) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,80 (0,10) 175 000 0,80 (0,10) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,70 (0,10) 175 000 0,70 (0,10) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,60 (0,03) 175 000 0,60 (0,03) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,57 (0,57) 175 000 0,57 (0,57) 2009-02-27
Błażejewski Ryszard 175 000 0,00 175 000 0,00 2009-02-27
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 771 309 (10) 65,51 7 771 309 (10) 65,51 2009-02-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 771 299 (20 000) 65,51 (0,17) 7 771 299 (20 000) 65,51 (0,17) 2009-02-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 751 299 (15 000) 65,34 (0,13) 7 751 299 (15 000) 65,34 (0,13) 2009-02-06
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 736 299 (-59 230) 65,21 (-0,50) 7 736 299 (-59 230) 65,21 (-0,50) 2009-01-22
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 795 529 (2 500) 65,71 (0,02) 7 795 529 (2 500) 65,71 (0,02) 2009-01-15
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 793 029 (6 500) 65,69 (0,05) 7 793 029 (6 500) 65,69 (0,05) 2009-01-12
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 786 529 (7 500) 65,64 (0,07) 7 786 529 (7 500) 65,64 (0,07) 2008-12-31
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 779 029 (5 000) 65,57 (0,04) 7 779 029 (5 000) 65,57 (0,04) 2008-12-23
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 774 029 (12 000) 65,53 (0,10) 7 774 029 (12 000) 65,53 (0,10) 2008-11-28
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG i TT Management sp.zo.o. 7 762 029 (18 368) 65,43 (0,15) 7 762 029 (18 368) 65,43 (0,15) 2008-11-17
UBS Global Asset Management 950 000 8,00 (3,66) 950 000 8,00 (3,66) 2008-09-30
UBS Global Asset Management 950 000 4,34 (-3,66) 950 000 4,34 (-3,66) 2008-09-30
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 743 661 65,28 7 743 661 65,28 2008-09-30
Kozanecki Michał 94 329 (-675 671) 0,79 (-7,00) 94 329 (-675 671) 0,79 (-7,00) 2008-08-22
UBS Global Asset Management w tym 950000 PDA 950 000 8,00 950 000 8,00 2008-08-21
Tuora-Wysocka Barbara 10 000 0,08 10 000 0,08 2008-08-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG, w tym 300000 PDA 7 743 661 (300 000) 65,28 (-10,08) 7 743 661 (300 000) 65,28 (-10,08) 2008-08-11
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 443 661 75,36 (12,61) 7 443 661 75,36 (12,61) 2007-03-04
Tuora Tomasz wraz z Cormay AG 7 443 661 62,75 7 443 661 62,75 2007-03-04
Kozanecki Michał 770 000 7,79 (1,30) 770 000 7,79 (1,30) 2007-03-04
Kozanecki Michał 770 000 6,49 770 000 6,49 2007-03-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-15 Prawo poboru 1:1
2014-08-22 Prawo poboru 3:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.