1,0400 zł
-0,57% -0,0060 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Komunikaty spółki - CORMAY

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 14 czerwca 2019 r.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy sprzedaży akcji (share purchase agreement) dotyczącej sprzedaży całego posiadanego przez Orphee SA pakietu akcji Diesse, zamknięcie transakcji i ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej potwierdzenia kluczowych warunków transakcji
Kontynuowanie negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminów publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.
Decyzja dotycząca odpisów w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2018
Kontynuowanie negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
Akceptacja przez PARP sprawozdania dot. projektu Hermes Senior
Przedłużenie okresu prowadzenia negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.