0,8610 zł
-1,60% -0,0140 zł
CI Games S.A. (CIG)

Komunikaty spółki - CIGAMES

Wyniki finansowe
Korekta raportu bieżącego 41/2019 - „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku”
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Informacja o transakcjach na akcjach CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej
Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2019 r.
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawarcie znaczącej umowy
Wyniki finansowe
Zawarcie znaczącej umowy
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.