2,3750 zł
-3,85% -0,0950 zł
CI Games S.A. (CIG)

Komunikaty spółki - CIGAMES

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Informacja o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.
Informacja o treści projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r.
Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r. spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Administrującej CI Games SE
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.