0,9800 zł
-0,31% -0,0030 zł
CI Games S.A. (CIG)

Komunikaty spółki - CIGAMES

Odwołanie prognozy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej CI Games od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Zmiana znaczącej umowy
Rejestracja warunkowa 10.833.025 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii H w KDPW
Podsumowanie emisji Akcji serii H
Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii H
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej liczby akcji serii H oferowanych w poszczególnych transzach
Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Zmiana (uzupełnienie) uchwały Zarządu CI Games S.A. w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H
Publikacja Komunikatu aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii H
Zawarcie znaczącej umowy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.