37,0000 zł
0,54% 0,2000 zł
Ciech SA (CIE)

Komunikaty spółki - CIECH

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podjęcie decyzji o zapłacie za zobowiązanie podatkowe
Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 23 stycznia 2020 roku
Rejestracja podziału spółki zależnej od Emitenta
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Rezygnacja osoby nadzorującej
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchylające decyzje podatkowe
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Grupy CIECH
Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH
Wyniki finansowe
Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego
Plan podziału spółki zależnej od Emitenta
Rezygnacja Członka Zarządu
Decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.