53,3000 zł
-1,30% -0,7000 zł
Ciech SA (CIE)

Akcjonariat - CIECH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 808 905 149,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 52 699 909 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 731 746
Liczba głosów na WZA: 52 699 909 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,88%
Kapitał akcyjny: 263 499 545,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 731 746
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry S.á r.l. 40 947 891 (77,70%) 40 947 891 (77,70%) 2023-06-30 PEP
NN OFE portfel, ZWZ 3 783 855 (7,18%) 3 783 855 (7,18%) 2023-05-25 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, PEP, 11B, QRS, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, ICE, OND, HUG, PCF, CTX, SWG, CMP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-05-30 21 000
105 000,00
5,00 5,00 21 000
105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
1999-09-01
2005-02-10
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1996-04-02 19 775 200
98 876 000,00
5,00 5,00 19 796 300
98 981 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
1996-05-21
2005-02-10
umorzenie akcji średnia cena: 11.968,00 1996-05-21 -284
5,00 19 795 916
98 979 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2004-05-19 8 203 984
196 895 616,00
5,00 24,00 28 000 000
140 001 425,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
2005-02-16
2005-03-02
seria D - prawo poboru 28:23 2010-10-28 23 000 000
441 600 000,00
5,00 19,20 51 000 000
255 001 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
2011-03-30
seria E - Skarb Państwa aport: akcje ZCh Alwernia SA, ZCh Zachem SA, ZCh Organika-Sarzyna SA 2011-06-30 1 699 909
44 299 628,54
5,00 26,06 52 699 909
263 500 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria F - połączenie z Soda Mątwy SA i Janikosoda SA 2011-11-07 2
5,00 52 699 911
263 500 975,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-25
obniżenie kapitału 2013-05-22 -2
-40,00
5,00 20,00 52 699 909
263 500 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry S.á r.l. 36 889 937 (6 208 033) 70,00 (11,78) 36 889 937 (6 208 033) 70,00 (11,78) 2023-06-28
Allianz Polska OFE 0 (-3 389 024) 0,00 (-6,43) 0 (-3 389 024) 0,00 (-6,43) 2023-06-28
Allianz Polska OFE 3 389 024 (3 284 470) 6,43 (6,24) 3 389 024 (3 284 470) 6,43 (6,24) 2023-05-12
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry S.á r.l. 30 681 904 (-16 243 048) 58,22 (-30,82) 30 681 904 (-16 243 048) 58,22 (-30,82) 2023-04-20
Uniqa OFE portfel 725 176 (2 176) 1,37 725 176 (2 176) 1,37 2018-12-31
NN OFE portfel 3 906 780 (1 240 780) 7,41 (2,36) 3 906 780 (1 240 780) 7,41 (2,36) 2018-12-31
Generali OFE portfel 906 137 (282 137) 1,71 (0,53) 906 137 (282 137) 1,71 (0,53) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 104 554 (554) 0,19 104 554 (554) 0,19 2018-12-31
Aegon OFE portfele 991 271 (282 271) 1,88 (0,54) 991 271 (282 271) 1,88 (0,54) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 2 562 630 (-2 663 357) 4,86 (-5,05) 2 562 630 (-2 663 357) 4,86 (-5,05) 2018-11-29
TFI PZU SA portfele 5 225 987 9,91 5 225 987 9,91 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 1 322 (-2 551 098) 0,00 (-4,84) 1 322 (-2 551 098) 0,00 (-4,84) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 33 722 (-163 265) 0,06 (-0,31) 33 722 (-163 265) 0,06 (-0,31) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 7 186 (-856) 0,01 7 186 (-856) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 54 714 0,10 54 714 0,10 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 188 368 (40 000) 0,35 (0,07) 188 368 (40 000) 0,35 (0,07) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 53 0,00 53 0,00 2018-06-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 225 987 (-1 202 694) 9,91 (-2,28) 5 225 987 (-1 202 694) 9,91 (-2,28) 2018-06-06
Uniqa OFE portfel 723 000 1,37 723 000 1,37 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 196 987 0,37 196 987 0,37 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 335 0,00 1 335 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 2 666 000 (-473 923) 5,05 (-0,90) 2 666 000 (-473 923) 5,05 (-0,90) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 8 042 0,01 8 042 0,01 2017-12-31
Generali OFE portfel 624 000 1,18 624 000 1,18 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 148 368 0,28 148 368 0,28 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 104 000 0,19 104 000 0,19 2017-12-31
Aegon OFE portfel 709 000 1,34 709 000 1,34 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 428 681 (1 092 107) 12,19 (2,07) 6 428 681 (1 092 107) 12,19 (2,07) 2017-02-23
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 336 574 (2 639 713) 10,12 (5,01) 5 336 574 (2 639 713) 10,12 (5,01) 2017-01-03
NN OFE portfel 3 139 923 (-1 860 077) 5,95 (-3,53) 3 139 923 (-1 860 077) 5,95 (-3,53) 2016-12-31
TFI PZU SA 2 696 861 5,11 2 696 861 5,11 2016-09-12
Osuchowski Artur 59 640 (55 815) 0,11 (0,11) 59 640 (55 815) 0,11 (0,11) 2014-08-29
Krawczyk Dariusz 140 000 (100 000) 0,26 (0,19) 140 000 (100 000) 0,26 (0,19) 2014-08-29
NN OFE 5 000 000 (1 000 000) 9,48 (1,89) 5 000 000 (1 000 000) 9,48 (1,89) 2014-06-30
Skarb Państwa 0 (-20 407 437) 0,00 (-38,72) 0 (-20 407 437) 0,00 (-38,72) 2014-06-09
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 46 924 952 (19 972 900) 89,04 (37,90) 46 924 952 (19 972 900) 89,04 (37,90) 2014-06-09
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 26 952 052 51,14 26 952 052 51,14 2014-06-09
Ciech SA 0 (-2) 0,00 0 (-2) 0,00 2013-06-21
Ciech SA 2 0,00 2 0,00 2013-05-22
NN OFE 4 000 000 7,59 4 000 000 7,59 2012-08-31
NN OFE 4 000 000 7,59 4 000 000 7,59 2012-08-31
NN OFE 4 000 000 (1 200 000) 7,59 (2,28) 4 000 000 (1 200 000) 7,59 (2,28) 2012-08-31
Krawczyk Dariusz 40 000 0,07 40 000 0,07 2012-03-31
Krawczyk Dariusz 40 000 0,07 40 000 0,07 2012-03-31
Krawczyk Dariusz 40 000 0,07 40 000 0,07 2012-03-31
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO, Allianz Platinium FIZ, Bezpieczna Jesień SFIO 2 552 420 (-288 220) 4,84 (-0,55) 2 552 420 (-288 220) 4,84 (-0,55) 2012-02-08
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO, Allianz Platinium FIZ, Bezpieczna Jesień SFIO 2 840 640 5,39 2 840 640 5,39 2011-11-15
NN OFE 2 800 000 (1 308 294) 5,31 (2,39) 2 800 000 (1 308 294) 5,31 (2,39) 2011-11-10
Skarb Państwa 20 407 437 38,72 20 407 437 38,72 2011-08-24
Skarb Państwa 20 407 437 38,72 20 407 437 38,72 2011-08-24
Skarb Państwa 20 407 437 (-2 861 035) 38,72 (-5,43) 20 407 437 (-2 861 035) 38,72 (-5,43) 2011-08-24
Skarb Państwa 23 268 472 (1 699 909) 44,15 (3,23) 23 268 472 (1 699 909) 44,15 (3,23) 2011-08-24
NN OFE 1 491 706 2,92 (-2,40) 1 491 706 (-2) 2,92 (-2,40) 2011-03-31
Osuchowski Artur 3 825 0,00 3 825 0,00 2011-03-03
Osuchowski Artur 3 825 0,00 3 825 0,00 2011-03-03
Osuchowski Artur 3 825 0,00 3 825 0,00 2011-03-03
Osuchowski Artur 3 825 0,00 (-0,01) 3 825 0,00 (-0,01) 2011-03-03
Osuchowski Artur 3 825 (1 725) 0,01 (0,01) 3 825 (1 725) 0,01 (0,01) 2011-03-03
NN OFE 1 491 706 5,32 (2,40) 1 491 708 (2) 5,32 (2,40) 2011-02-18
NN OFE 1 491 706 2,92 1 491 706 2,92 2011-02-18
Skarb Państwa 21 568 563 (2 861 034) 40,92 (4,24) 21 568 563 (2 861 034) 40,92 (4,24) 2010-08-09
Skarb Państwa 18 707 529 36,68 (1,19) 18 707 529 36,68 (1,19) 2010-03-14
Skarb Państwa 18 707 529 (8 436 729) 35,49 (-1,19) 18 707 529 (8 436 729) 35,49 (-1,19) 2010-03-14
Osuchowski Artur 2 100 (2 000) 0,00 2 100 (2 000) 0,00 2008-06-30
Przełomski Kazimierz 1 200 0,00 1 200 0,00 2008-04-02
Osuchowski Artur 100 0,00 100 0,00 2008-04-02
Skarb Państwa 10 270 800 36,68 (16,55) 10 270 800 36,68 (16,55) 2007-06-05
Skarb Państwa 10 270 800 20,13 (20,13) 10 270 800 20,13 (20,13) 2007-06-05
Franklin Resources, Inc. 0 (-2 000 000) 0,00 (-7,14) 0 (-2 000 000) 0,00 (-7,14) 2007-02-02
Franklin Resources, Inc. 2 000 000 (-752 377) 7,14 (-2,68) 2 000 000 (-752 377) 7,14 (-2,68) 2006-08-10
Skarb Państwa 0 (-10 270 800) 0,00 (-36,68) 0 (-10 270 800) 0,00 (-36,68) 2005-10-14
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 989 580 3,53 (-1,46) 989 580 3,53 (-1,46) 2005-06-29
Franklin Resources, Inc. 2 752 377 (752 377) 9,82 (2,68) 2 752 377 (752 377) 9,82 (2,68) 2005-06-29
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA na WZA 1 000 000 3,57 1 000 000 3,57 2005-06-29
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 1 373 943 (-28 948) 4,90 (-0,11) 1 373 943 (-28 948) 4,90 (-0,11) 2005-06-04
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 1 402 891 (-102 070) 5,01 (-0,36) 1 402 891 (-202 070) 5,01 (-0,72) 2005-06-01
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 1 504 961 5,37 1 604 961 5,73 2005-03-08
Franklin Resources, Inc. 2 000 000 7,14 2 000 000 7,14 2005-02-16
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 989 580 (-1 300 500) 4,99 (-6,57) 989 580 (-1 300 500) 4,99 (-6,57) 2005-02-01
Klinkosz Ludwik 383 253 1,93 383 253 1,93 2003-05-30
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 2 290 080 11,56 2 290 080 11,56 2003-05-23
InChem sp. z o.o. 752 030 3,79 (1,11) 752 030 3,79 (1,11) 2003-05-23
InChem sp. z o.o. 752 030 2,68 752 030 2,68 2003-05-23
Skarb Państwa 10 270 800 36,68 (-15,20) 10 270 800 36,68 (-15,20) 1996-05-21
Skarb Państwa 10 270 800 51,88 10 270 800 51,88 1996-05-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,75 zł
2023-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,75 zł
2022-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2022-12-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2017-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,89 zł
2017-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,89 zł
2016-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,85 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,85 zł
2014-11-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
2014-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
2011-02-02 Prawo poboru 28:23
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,07 zł
2008-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,07 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2007-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2005-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.